här - Hela Sverige ska leva

N Y H E T S B R E V
A U G U S T I
2 0 1 5
H E L A S V E R I G E S K A L E VA
Östergötland
Kära landsbygdsvänner!
Kalendarium
I år har våren och sommaren smugit.... sig på oss. Sakta, sakta har
grönskan blivit mer intensiv och blommorna slagit ut. En
efter en har vårens och sommarens kännetecken återkommit. Och så plötsligt - en intensiv värmebölja och sedan en
tämligen sval sommar. Många lokala utvecklingsgrupper arbetar nu för fullt med sommarens sista aktiviteter. Marknader, caféer, guidningar, teateruppsättningar och loppisar.
Tänk så rika vi är tack vare allt ideellt arbete som utförs runt
om i länet! Vill du sprida information om vad som händer i
din bygd? Kontakta oss så lägger vi ut det på hemsidan.
18 augusti Styrelsemöte Hela
Sverige ska leva Östergötland
27-28 augusti Hela Sverige
ska leva anordnar ordförandeträff. Alla ordförande i
Sveriges länsavdelningar
träffas.
7 september ”Solcellsresa”.
Bussresa till Egen Els solcells
park i Katrineholm. Se separat inbjudan och vår hemsida
för mer information! Anmälan/information Håkan Jutterdal 070-8756899
Glöm inte bort att ha koll på vad som händer på hemsidan och
tipsa oss om era aktiviteter så lägger vi in det!
www.helasverige.se/ostergotland
11-12 september Styrelsekonferens
Årets årsmöte... gick av stapeln i den fina klubbstugan på Ombergslidens topp. Det var Östgötadals ekonomiska förening
som stod för värdskapet och flera grupper från länets olika
delar som presenterade sin verksamhet. Vi fick en ny styrelse
också. Med många nya namn. Nedan presenteras det härliga gäng som är redo att arbeta hårt för att stötta de lokala
utvecklingsgruppernas arbete i länet.
Pia Tingvall, ordförande
Per-Inge Planefors, vice ordförande
Håkan Jutterdal, kassör
Charlotte Rydström, ledamot
Christer Sandberg, ledamot
Lelle Karlsson, ledamot
Sofia Axelsson, ledamot
Jan-Erik Olofson, ersättare
Annie Liedgren, ersättare
Eva Lindblad, ersättare
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
N Y H E T S B R E V
A U G U S T I
2 0 1 5
Nu har vi startat... Mikrofonden Östergötland! Den 11 juni tog Hela Sverige ska
leva Östergötland tillsammans med SE
UPP! och Coompanion Östergötland ett
första steg för att ge den sociala ekonomins aktörer större möjligheter att investera. I goda projektidéer, anställningar,
renovering av lokaler - ja, det som behövs
för att kunna ta ett steg till! Mer information kommer till hösten!
Hela Sverige ska leva Östergötland... får årligen
ett grundbidrag på 180 000 kr från vår riksorganisation. Vi
driver, och har genom åren drivit, ett stort antal projekt. Vi
arrangerar seminarier och studieresor. Allt detta har som
syfte att stödja och stärka våra lokala utvecklingsgrupper.
Gör vi rätt saker? Vad är viktigt för dig och din lokala
grupp? För utvecklingen av din bygd? Vi vill veta! Hör av
dig.
Bredband på landsbygden?
Följ länken http://www.bredbandsforum.se
/byanatsforum Du kan få ny-
hetsbrev därifrån om du anmäler intresse.
Nyhet under året... är att vi har gjort en studie av LEA* metoden. Vi har sett att den fungerar väldigt bra som ett verktyg
för landsbygdsutveckling och för att kunna undersöka metoden mer och bli bättre på den har Martin Hultman, forskare
på LiU, anlitats för det uppdraget. Martin är doktor i energioch miljöpolitik, jobbar som forskare vid Linköpings Universitet samt är en engagerad medlem i Bestorps byalag. Han
var själv engagerad i byalaget då man i Bestorp gjorde en
LEA 2012 och skrev en rapport om det. Under drygt två
månaders heltidsjobb åt HSSLÖ genomfördes en studie,
vars syfte är att beskriva erfarenheter från det pågående arbetet med LEA för att främja kvinnors företagande kopplat
till landsbygdsutveckling. I studien har erfarenheter från Östergötland och tidigare forskning kring kvinnor och landsbygdsutveckling att fördjupa de erfarenheter som gjorts av
LEA som verktyg. I arbetet ingår att författa en rapport och
en sammanställning av metoden som kan fungera som redskap i arbetet med att sätta igång processer som stärker LEA
som metod och den lokala ekonomin hos de grupper som
använder LEA. Rapporten är nu under granskning och beräknas vara klar i augusti.
*LEA = Lokal Ekonomisk Analys
Solceller? Är ni några grannar som funderar? Ring vår
styrelseledamot Håkan 0708756899. Han har erfarenheter att berätta om.
Följ oss på Facebook
Hela Sverige ska leva-Östergötland
En trevlig och lyckosam sommar och
höst tillönskas alla lokala grupper
Hela Sverige ska leva Östergötland
Stora Torget 2
590 37 Kisa
[email protected]
070-990 10 39
!
!
!
!
!
Pia Tingvall, ordförande tel. 0709-991 656
[email protected]
!
!
!
!
!
!
!
!
!