Inbjudan och dagordning - Göteborgs Tandläkare

Göteborgs Tandläkare-Sällskap inbjuder
GTS
medlemmar till
!
ALLMÄNT MÖTE
Onsdag 16 september kl 18
GTS lokaler, Erik Dahlbergsgatan 9
OBS
Kvällen startar kl 18 med allmänt möte som avslutas
med en inspirerande föreläsning av professor
Agnes Wold. Därefter följer som vanligt mat, dryck och
trevligt kollegialt umgänge i GTS vackra festvåning.
Anmälan senast onsdag 16 september kl 13
tel 031-711 4562, e-post [email protected]
Anmälan är bindande. Uteblivande debiteras med 150: Kvällens föreläsare är professor Agnes Wold
Agnes Wold, överläkare och professor i klinisk bakteriologi vid Göteborgs universitet
har slagit hål på myter om bl.a. amning, allergier och immunsystemet.
Hon är lätt upprörd över vår bacillskräck, användandet av handsprit och att Socialstyrelsen
på helt ovetenskapliga grunder rekommenderar att vi ska städa för att skydda oss mot smitta.
Missa inte den högaktuella föreläsningen ”Damm och bacillskräck förr och nu”.
Forskningsrapport
GTS stipendiat Malin Olsson
Mötesförhandlingar
Se bifogad dagordning
Mat med tillhörande dryck serveras efter det allmänna mötet
Kvällens sponsor
!
Göteborgs Tandläkare-Sällskap
Ordinarie sammanträde 16 september 2015
!
Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av justeringspersoner
3. Mötet behörigt utlyst samt fastställande av dagordning
4. Föregående mötesprotokoll
5. Ordförandes rapport
6. Inval av medlemmar: Java Walladbegi föreslås av Mats Jontell och John Bratel, Erik Törnqvist föreslås av
Teodor Englund och Gabriella Barkman, Jonas Sundberg föreslås av Teodor Englund och Patrik Ericsson,
Helena Johansson föreslås av Anna Bogren och Emina Cirgic, Mathias Dahlgren föreslås av Anna Bogren och Emina
Cirgic, Zivko Mladenovic föreslås av Emina Cirgic och Anna Bogren, Kostas Bougas föreslås av Sargon Barkarmo och
Emina Cirgic, Cajsa Fabricius föreslås av Karin Lundin och Margit Gabrielsson, Nayroz Ockell föreslås av Sara Rizell
och Heléne Carlander Lindén, Midia Najar Chalien föreslås av Sara Rizell och Emina Cirgic, Erik Svendsrud föreslås
av Farid Akhlaghi och Niklas Häggström, Ida Brorson föreslås av Katja Forsberg och Lidia Strömsten, Johan Gottlow
föreslås av Anna Bogren och Emina Cirgic
7. Förslag till inval av medlemmar: Monika Persson föreslås av Ingela Engfors och Anna Bogren
8. Övriga frågor
9. Presentation av kvällens sponsor
10. Forskningspresentation av GTS stipendiat tandläkare Malin Olsson
11. Kvällens föreläsning: ”Damm och bacillskräck förr och nu” med professor Agnes Wold
12. Mötet avslutas