MANUAL - Entersale

MANUAL
EnterSale
[email protected]
Tel (+46) 70 751 41 16
Starta kassasystemet
För att starta kassasystemet dubbelklickar ni på kassaikonen som ligger på skrivbordet.
Systemet kommer nu att begära en inloggningskod. Fyll i kod för aktuell användare och tryck
på enterknappen eller OK. Var försiktig med att bara starta programmet EN gång.
Systemet kommer nu att begära vetskap om hur mycket växelkassans summa är.
Det är väldigt viktigt att rätt summa slås in då det vid en inspektion kan vara avgörande
uppgifter för kontrollmyndigheten.
OBS! Växelkassans summa bestäms av ägaren/den som öppnar på morgonen och är alltså
de pengar som finns i kassalådan INNAN man öppnar.
[email protected]
Tel (+46) 70 751 41 16
Huvudmenyn
När föregående procedur är genomförd kommer huvudmenyn i kassasystemet att dyka upp.
Här har du möjligheter att ”administrera” din verksamhet. Det första som skall göras är att
kontrollera så att kassasystemet är registrerat till ert företag.
Till höger om menyknapparna finner ni förhoppningsvis den korrekta informationen om just
ert företag, under ”SE system licensierat till:”. Det är väldigt viktigt att alla uppgifter
stämmer. Det är också väldigt viktigt att dubbelkolla så att datumet stämmer, så det inte blir
några fel i bokföringen.
Finns inte firmauppgifterna gå in i ”Personregister” välj sedan ”Registrera” och fyll i
firmansuppgifterna.
[email protected]
Tel (+46) 70 751 41 16
Bokföring
Under denna meny kommer du åt funktioner som styr din bokföring.
Bokföringssystemet registrerar uppgifter om vad som händer i kassasystemet och följer
instruktioner enligt T-kontoplanen.I undermenyn till bokföringen finner du följande nappar:
Rapport Kredit
Genererar olika rapporter som ingår i bokföringssystemet.
Journalminne
Här kan du se olika transaktioner. All försäljning sparas i systemets journalminne. Du kan
här se allting som sålts på ett visst datum, genom att välja datumet, klicka på OK och sedan
klicka på ”avbryt”. Ange personalens nummer ex 03: för personal nummer 3. Du har
möjligher att printa informationen på skärmen genom att trycka på printerns namn.
[email protected]
Tel (+46) 70 751 41 16
Balans och Resultaträkningar
Ingår i den dubbla bokföringen.
Momsräkningar
Här kan du skriva ut din månads Z-rapport.
Du ser totalsummorna för varje månad. För
att skriva ut på printern ange ett nummer från 1-12. (1 för Januari, 2 för Februari, 3 för
Mars.. 12 för December)
I månads Z:an ingår Grand total för hela året, totalen är uppdelad på grandtotalförsäljning,
returer och netto. Programmet arbetar med 4 olika momser som framgår i Månads Z:an.
[email protected]
Tel (+46) 70 751 41 16
Dagstotaler
Här kan du välja månad där programmet visar alla dagstotaler under aktuell månad.
Obetalda
Ännu obetalda fakturor bevakas i denna funktion. Här kan du markera dina obetalda
fakturor och ändra status.
[email protected]
Tel (+46) 70 751 41 16
Varulager
Under knappen ”Varulager” finns fler funktioner som möjliggör för dig att hantera och
administrera dina produkter och varor.
Registrera
Under detta avsnitt kan du registrera nya varor i ditt varulager. Det finns olika sätt att göra
detta på, antingen använder du en streckkodsscanner och läser in varorna med, eller så slår
du in ett artikelnummer manuellt. Fortsätt med varunamn, pris m.m. OBS! Alla fält måste
vara ifylda.
[email protected]
Tel (+46) 70 751 41 16
Ändra pris, moms
Här ändrar du på priser alternativt momssatser på ett enkelt sätt, använd scanner eller slå in
artikelnumret manuellt och ändra. Bekräfta gör du genom att trycka på ENTER, sedan
fortsätter du med nästa vara eller trycker på ENTER en gång till för att komma tillbaka till
Varulager-menyn.
Ändra en vara
Sök på kategori eller del av namnet, ändra förutsättningar för den aktuella varan.
Lista/Ta bort
Här kan du se allt som är registrerat i kassasystemets varulager. Du kan ändra egenskaper på
de olika artiklarna genom att markera och klicka på ”ändra” och sedan ”ändra” igen.
Påsamma sätt tar du bort markerad vara.
Sortera
Genom att trycka på denna knapp sorterar systemet automatiskt alla varor så att systemet
kan operera på bästa sätt. Använd gärna knappen efter ändringar.
Varukategori
( Registrera alla dina varukategorier så att det blir lättare att sälja i kassamenyn. ) *Här finns
alla dina varukategorier med tillhörande momssatser. Du kan ändra en befintlig kategori
eller skapa nya kategorier genom att klicka på ”Läs/Ändra”. Den första kategorin skapas
alltid genom att klicka på ”Skapa” längst ner till vänster.
Prislista
Här kan man skriva ut prislistor (en bra funktion för grossister).
Momser
I denna funktion kontrollerar du dina olika momser.
[email protected]
Tel (+46) 70 751 41 16
Personregister
Personregistret är ett enkelt sätt att registrera hela din kundkrets i kassasystemet. På så
sätt kan du sedan fakturera smidigt i arbetsmenyn, då du bara behöver skriva in kundens
telefonnummer och trycka på ENTER för att få fram resten av kundens redan registrerade
uppgifter. Du registrerar dina kunder genom att klicka in dig på ”Registrera person/firma”
och sedan fylla i företagets uppgifter.
Ändra
Ändra information/uppgifter om en kund.
Register
Enkel lista på alla dina kunder.
[email protected]
Tel (+46) 70 751 41 16
Kundskulder
Här kan du få information om kunder med obetalda fakturor, möjlighet finns att ändra eller
avsluta skulder.
Kundekonomi
Här får du fram information om kunders betalningshistorik, möjlighet finns att ändra status.
Sortera
Möjlighet att sortera kunder.
Kundtyp
Möjlighet att kategorisera olika kundtyper.
Backup
I SE Kassasystem finns det inbyggt i systemet en möjlighet att göra en såkallad backup på allt
som kassasystemet innehåller och har registrerat. En backup MÅSTE göras DAGLIGEN för att
säkerhetsställa att verksamheten kan fortleva om en olycka skulle ske.
(Det absolut bästa är att göra en backup på datorns hårddisk men också via extern media
såsom ett USB-minne eller bärbar hårddisk.) *Det bästa är att regelbundet göra backup på
ditt USB-minne, helst varje dag. Om någonting i framtiden skulle hända med ditt
kassasystem, så har du på så sätt all viktig information kvar.
Backup på HD
Vid klick sparar systemet viktig information under c:\vid\backup
Välj backup...
Här kan du välja en annan plats på din dator som systemet skall lägga backupkatalogen.
Du kan exempelvis välja annan ansluten media som bärbar HD eller USB-minne.
Stor backup
Sparar mer information om systemet. Du skall helst göra en sådan här backup en gång per
dag eller minst en gång i veckan. Du klickar på ”stor backup”, navigerar till ditt USB-minne
(som du självklart ska ha stoppat i en ledig USB-port i datorn) och klickar på OK och sedan
START. Från och med andra gången du ska göra backup så klickar du därefter också på
”ersätt alla”, för att uppdatera backup-filerna. Du väntar tills backupen laddat färdigt och tar
sedan ut USB-minnet ur datorns USB-port.
Återskapa system
Återuppbygger ditt system till tidigare status.
[email protected]
Tel (+46) 70 751 41 16
Tillbehör
Fakturering lager
Innbyggt fakturering system till kund med möjlighet att bevaka dem obetalda fakturorna.
Registrera/sök varor som skall säljas med artikelnummer eller streckkod. Sök på del av man
eller telefonnummer och möjlighet att ändra ”betalas senast” status. Om betalning sker
annan dag än aktuell dag så ändrar du bara betalningsdatumet.
För restauranger
[email protected]
Tel (+46) 70 751 41 16
Öppna bord
En funktion för restauranger. Alla oavslutade bord sparas i denna del. Du markerar bordet
och klickar på ”visa” för att få fram vad som beställts till detta bord. Du kan ta bort
oavslutade bord genom att klicka på ”radera” och sedan ”ja”. Dem radera bord sparas i
systemmet och kan kontrolleras med vänstra knappen ”lager”.
Arkiv kvitto
Här sparas alla kvitton uppdelat på olika månader. Välj bara månad och kvittonummer, välj
sedan ”visa” för att få upp kvittot. Du kan även skriva ut kvittot.
OBS! Detta är ej ett ”riktigt” kvitto och det framgår av samma text på kvittot. Vid utskrift
skickar systemet en proforma till kontrollenheten.
Inställningar
I detta avsnitt kan du göra olika inställningsändringar i systemet. En del knappar redovisas
inte i större utsträckning då många av ändringsmöjligheterna är tekniskt komplicerade och
måste göras av en tekniker eller i samråd med Erpato Europes supportavdelning.
Inställningar
Här ändras olika konfigurationer i systemet, kontakta supporten för mer information.
Val av egna kontonummer
Här kan du välja dina kontonummer från kontoplanen som berör er verksamhet.
Val av färg
Här finns det möjligheter att ändra färg på de olika knapparna i kontantförsäljningsläget.
Välj vilken färg som du tycker passar en knapp bäst.
Utskriftsinställning
Avsedd för teknisk personal.
Skrivare on/off
Avsedd för teknisk personal.
[email protected]
Tel (+46) 70 751 41 16
Hjälp på nätet
Här finns det möjlighet för teknisk personal att fjärrstyra datorn och hjälpa er med sådant
som är avancerat. Teknikern behöver alltså inte komma ut fysiskt till er.
Ändra tider/ant
Här kan du skräddarsy bokningsmenyn (*detta är för almanackan!) gällande tider, utseende
(bara gällande tider just nu) etc.
Personalhantering
Lägg till personal som får använda kassasystemet. Administrera koder för personalen.
OBS! Byt gärna koder regelbundet för att säkerhetsställa att inga obehöriga kan logga in.
Detta är också för att skilja på personalens dagskassor. Varje anställd ”loggar in” med sin
personliga kod vid försäljning. Ett annat smidigt sätt att använda sig av denna funktion är att
dela upp skiften på dag/kväll.
[email protected]
Tel (+46) 70 751 41 16
Kontanthantering
I denna meny hanterar de allra flesta sin försäljning. Menyn till vänster innehåller de
kategorier som finns. (Vid tryck på vald kategori visas innehållet på höger sida.) Man kan här
enkelt navigera genom de olika kategorier som registrerats i systemet. De varor som
registrerats under vald kategori visas till höger.
På vänster sida visas de olika produkter/tjänster som du slagit in och under dessa är den
totala summan. Försäljningen avslutas med att klicka på Kontant-avsluta eller Kort-avsluta
för respektive betalningsmetod. Dessa två fungerar också som bakåt-knappar till
huvudmenyn ifall du inte har slagit in några varor. Har du slagit fel och vill ta bort en av
varorna så markerar du varan och klickar på ”ändra” och sedan ”ja”. Betalar kunden med
rikskuponger klickar du på Faktura/rikskup och sedan ”Betalas med rikskuponger”.
[email protected]
Tel (+46) 70 751 41 16
Arbetsmeny
För Livsbutiker, Klädaffärer m.m.
där man har ett väldigt stort sortiment av varor och säljer med hjälp utav en
streckkodsscanner. Du kan söka igenom hela ditt varulager väldigt enkelt, genom att skriva
en del av namnet på artikeln du söker och sedan trycka på ENTER. Gör du ett felslag här kan
du markera artikeln du vill ta bort och sedan klicka på ”Felslag”.
Du kan också fakturera med hjälp av denna arbetsmeny. Fyll i personuppgifter och
förfallodatum för att snabbt och enkelt kunna fakturera till din kundkrets.
För restauranger
Denna meny hanterar dina öppna bord. Ange bordsnummer. Slå in artiklarna vid direkt
betalning markera med ”KONTANT”, eller ”KORT”. Vill du inte avsluta denna bord tryck på
”VIDARE” knappen.
Växlingskontor
Denna meny är för växlingskontor. C.a. 30 valutor hanteras, med index på mest omsatta
Mindre och minst omsatta.
[email protected]
Tel (+46) 70 751 41 16
Försäljningen för växlingskontor.
På kvällen visar systemmet uppdelningen på olika sålda valutor. Alla sålda valutor omvandlas
i bokföringen mot Svenska kronor.
[email protected]
Tel (+46) 70 751 41 16
För hotel – bokningsystem
Bokning
Kassasystemets bokningssystem. Välj datum och tid genom att klicka på önskad ruta i
rutsystemet, skriv i kund och övriga uppgifter. Detta bokningssystem kan väl passa till ett
litet hotelverksamhet.
För frisörer – bokningsystemAlmanacka
Används bäst av frisörer eller stora hotell, samma princip som ovan men med fler
bokningsmöjligheter.
[email protected]
Tel (+46) 70 751 41 16
Avsluta programmet (X/Z rapporter)
OBS! Då du endast vill spara ändringar/inställningar som gjorts i systemet kan du kryssa ner
fönstret och sedan starta programmet på nytt.
För att skriva ut en X-rapport klickar du på Avsluta programmet och sedan på ”Ja”.
Personalen skriver in sin personliga kod för att få en aktuell X-rapport automatiskt. Genom
att skriva i den fyrsiffriga ägarkoden här får du möjlighet att skriva ut ett dagsavslut, en s.k.
Z-rapport.
[email protected]
Tel (+46) 70 751 41 16
[email protected]
Tel (+46) 70 751 41 16