Svar på studieuppgifter stencil

Studieuppgifter TeFy Kemins grunder.notebook
September 21, 2015
1
Studieuppgifter TeFy Kemins grunder.notebook
September 21, 2015
32. Slå upp
33. Slå upp
2
Studieuppgifter TeFy Kemins grunder.notebook
September 21, 2015
3
Studieuppgifter TeFy Kemins grunder.notebook
September 21, 2015
39. Det är en metall, ett grundämne, är flytande vid rumstemperatur, har atomnummer 80, den kallas tungmetall eftersom den har hög densitet, den är giftig för levande organismer.
4
Studieuppgifter TeFy Kemins grunder.notebook
September 21, 2015
5
Studieuppgifter TeFy Kemins grunder.notebook
September 21, 2015
49a) Koloxid, kemisk beteckning CO (bara en syreatom i molekylen) c) Namn: koloxid, färglös, giftig gas som inte luktar, farlig att inandas
d) Gasen finns i bl.a. bilens avgaser 50a) Koldioxid, kemisk beteckning c) Vid rumstemperatur är koldioxid en färglös gas.
d) Kolsyre­is eller torr­is
51a) Vatten, kemisk beteckning:
6
Studieuppgifter TeFy Kemins grunder.notebook
September 21, 2015
7
Studieuppgifter TeFy Kemins grunder.notebook
September 21, 2015
8
Studieuppgifter TeFy Kemins grunder.notebook
September 21, 2015
54) Den blir en negativt laddad jon.
55a) Natriumklorid, salt (NaCl = en natriumjon och en kloridjon)
b) Vatten, koldioxid
c) I en jonförening har två eller flera atomer omvandlats till joner som slagit ihop sig.
I en molekylförening har atomerna slagit sig samman till molekyler.
56a) Magnesiumoxid
b)Det väger mer. Om man lyckas få med all magnesiumoxid som bildats så består den dels av magnesiumet som fanns från början men också syret som togs upp vid förbränningen.
9