Aredalens Snoskoterklubb

AREDALENS SSK
Skoterklubbsmedlemmar!
www.assk.se
Aredalens Snoskoterklubb, borjade ett nytt verksamhetsar 2015-10-01.
Det betyder, att det ar hog tid att betala medlemsavgift for sasongen 2015-2016.
Vi vill garna ha Dig som medlem i Aredalens Snoskoterklubb, aven kommande sasong
Men, forst maste vi avsluta foregaende sasong, med ett arsmote! Alia ar varmt valkomna!
KALLELSE till ASSK arsmote:
Aredalens Snoskoterklubb kallar till ARSMOTE, onsdag 2015-12-02, kl. 1900.
Plats:
Carins Krog, Bjornen
Arende:
Arsmbtesfbrhandlmgar enligt stadgarna.
Efter motet blir det skotersnack med tilltugg.
Vi i ASSK styrelse, uppskattar att sa manga valt ASSK som sin klubb genom aren.
Manga medlemmar, ger tyngd nar det galler att gora var rost hord, i alia mojiiga instanser. Bl.a.
i VASEK, den ekonomiska foreningen, som bidrartill underhallet pa medlemsklubbarnas leder.
Ledunderhallet ar valdigt kostsamt, p.g.a. underhallskostnader, upplatelseavtal for leder m.m.
Anvander man vara leder, har man givetvis giltigt ledmarke pa sin snoskoter.
Det ar en grundforutsattning, for val underhallna skoterleder - KOP LEDMARKE NU!
For mer information, se vara hemsidor! ASSK: www.assk.se / VASEK www.vasek.se
Vi vill g2rna ha Dig kvar som medlem i Aredalens SSK, aven den har sasongen.
Du erbjuds ett billigt medlemskap, i en engagerad Snoskoterklubb, sasongen 2015-2016.
100:- for enskild medlem (16+),
150:-forfamilj,
50:- for alderspensionar (65+) och juniorer (15-).
Fyll i namn (for familj, samtliga familjemedlemmar), adress, fodelsedata (aammdd-xxxx),
telefonnummer och e-postadress, i nedanstaende betalningstalong.
(Intemetbetalning: Sand e-posttill [email protected] om uppgifterna inte ryms)
I P.S. GLdM INTE ATT FYLLAIAVSANDARADRESSEN! (Heist aven e-postadressen) OsT"
Norqebetalning: Aredalens SnOskoterklubb.c/o L Persson, Karolinerv.16, 83015,Duved,SWE
IBAN: SE18 8000 0814 7192 4766 5277 BIC: SWEDSESS (Swedbank, 10534, Sthlm)
§ bankgirot
INBETALNING/GIRERING AVI
Medlemsavgift sasongen 2015-2016
Namn
Kronor
Namn
Kroner
Telefon:
E-post:
Betalningsavsandare (namn och postadress)
Betalningsmottagare (endast namn)
Aredalens Snoskoterklubb
Inbetalningsavgift
(ifylls av banken)
Fran bankgironr (vid girering)
Belopp - ange alltid kroner och ore
Till bankgironr {ifylls alltid)
133-3079