Logistikplan Rankåsleden/Västra Vätterleden

Logistik
Sida 1 (2)
för
Rankåsleden
Rev 2015-12-07
och
Syftet med logistikplanen är att göra det enkelt för våra besökare
att skräddarsy sina vandringar. På nästa sida finns en logistikkarta
med accesspunkter, hållplatser för lokaltrafik, avstånd mellan mätpunkter och vindskyddens placering.
Västra Vätterleden,
etapp
2-4
www.skaraborgsleder.se
De leder som berörs är Rankåsleden, Västra Vätterledens etapp
2-4, samt Gärdeslingan och Röåslingan i Brevik. Dessa leder har
separata PDF:er med ledbeskrivning och detaljerad karta som
även visar vägnätet. Se www.skaraborgsleder.se.
Utflyktsförslag - korta vandringar
•
•
•
Tibro Järnvägsparken - Rankås fritidsområde 4,6 km (enkel, dvs 9,2 km retur)
Rankås fritidsområde - Fagersanna 11 km
Fagersanna - Mölltorp 11 km
Utflyktsförslag - längre vandringar (obs att det finns fler varianter än de som tas med nedan)
•
•
•
•
•
•
•
•
Tibro Järnvägsparken - Rankås fritidsområde 4,6 km
Rankås - Mölltorp 19 km
Rankås - Forsvik 31 km (kortaste vägen utan övernattning)
Rankås - Forsvik via Skackaudden 32 km (övernattning i vindskydd vid Bergsudden ger 27 + 5 km)
Rankås via Röåsjön och tillbaks 37 km (rundled, övernattning i vindskydd vid Röåsjön ger 21 + 16 km medurs)
Rankås via Brevik och tillbaks 39 km (rundled, övernattning i tält vid Breviks Camping ger 20 + 19 km medurs)
Rankås - Hjo via Rankåsledens sydlänk 28 km (övernattning i vindskydd vid Skarpås ger 16 + 12 km)
Rankås - Hjo via Rankåsledens nordlänk 49 km (övernattning vid Breviks Camping respektive Skarpås ger 20 + 17 + 12 km)
Turistbyråer
Vandringsled: Rankåsleden
Informationscentralen i Kommunhuset
Besöksadress: Centrumgatan 17, Tibro
Tel / fax:
0504-181 01 / 0504-181 25
Hemsida:
www.tibro.se
E-post:
[email protected]
Västra Vätterleden, etapp 1-3
Gärdeslingan & Röåslingan
Infocenter Karlsborg
Storgatan 65, Karlsborg
0505-173 50 / 0505-173 49
www.karlsborgsturism.se
[email protected]
Västra Vätterleden, etapp 4
Hjo Turistbyrå
Bangatan 1B , Hjo
0503-352 55 / 0503-352 95
www.hjo.eu
[email protected]
Lokaltrafik
För trafikupplysning vg kontakta Västtrafik, tel 0771-41 43 00, eller besök hemsidan www.vasttrafik.se.
Logi
Rankåsleden
Tibro
• Vandrarhemmet Tärnan, Breviksvägen 2 (Tibros södra del), tel 0504-148 64, 0708-82 59 41, www.vandrarhemmettarnan.se
• För logi vg kontakta Informationscentralen i Kommunhuset. Se ovan.
Västra Vätterleden, etapp 2 (Forsvik-Mölltorp)
Forsvik
• STF Forsviks vandrarhem, Bruksvägen 9-11, tel 0505-411 37, www.forsviksvandrarhem.se
• Sköna Rum Forsvik, Hagenvägen 6, tel 0505-411 50, www.skonarumforsvik.se
Vaberget/Bergsudden
• Vindskydd (något öster om Skackastugan, fint läge i tallskog, eldplats och nära till Bottensjön respektive parkering)
• Skackastugan, tel 0505 - 443 16 (bokning krävs)
Västra Vätterleden, etapp 3 (Mölltorp-Röåsjön), samt Gärdeslingan och Röåslingan i Brevik
Brevik
• Breviks Camping, tel 0505-311 10, www.brevikscamping.se (camping, kiosk, parkering, dricksvatten, WC, dusch och badplats)
• Breviken Golf & Hotell, tel 0505-590 77, www.breviken.se (hotell och restaurang, öppet sommarhalvåret, parkering)
Röåsjön
• Vindskydd (skyddat läge, eldplats, TC och nära till Röåsjön)
Västra Vätterleden, etapp 4 (Röåsjön-Hjo)
Skarpås
• Vindskydd (skyddat läge vid en fd sågdamm, TC, eldplats, mindre parkering)
Hjo
• Ett flertal alternativ finns. Vg kontakta Hjo Turistbyrå. Se ovan.
Logistik
Sida 2 (2)
för
Rankåsleden
Rev 2015-12-07
och
Västra Vätterleden,
etapp
2-4
www.skaraborgsleder.se
Viken
VV-1
(Hpl Forsvik, 420)
Forsvik
Slussen
3,6
Örlan
Fröjden
1,2
Vaberget
Tidan
VV-2
1,6
0,9
Karlsborg
Bergsudden
Bottensjön
7,1
Kyrksjön
Hembygdsgården
Mölltorp
(Hpl Fagersanna, 400)
Örlen
Hönsa
Fagersanna
1,0
Altorp
(Hpl Fagersanna väg 49, 401)
Gunnarflon
VV-3
4,0
Dammängen
(Hpl Tibro busstation)
Tibro
(Hpl Kyrkvägen, 400)
3,7
Rankåsleden -nord
2,2
9,5
4,6
4,8
0,7
(Hpl Axtorpsvägen, 400)
(Hpl Mölltorps Centrum, 400)
Mon
1,9
Rankås
2,5
1,9
Breviks Camping
4,0
Järnvägsparken
6,5
9,0
Vättern
Röåsjön
Rankåsleden -syd
Lunnakulle (Bisshult)
Ti
da
n
6,8
VV-4
(Hpl Östralid, 402)
(200 m V om led)
Rankåsleden (orange)
3,8
Västra Vätterleden (orange)
Skarpås
Röåslingan (blå)
Gärdeslingan (vit)
4,2
Mullsjön
1,4
VV-5
Hedsmossen
5,1
Etappgräns Västra Vätterleden
Mullsjön, banvallen
3,8
(Hpl Åkarp, 435)
Hjo
Mätpunkt
Startpunkt med infotavla
(Hpl Hjo busstation)
Hamnen
0
1
2
3
4
5 km