Energy Sector

Hur kan vi producera energi så det räcker åt alla utan att förstöra vår jord? Siemens svar: Genom effektiv energiförsörjning. Siemens Industrial
Turbomachinery AB (SIT AB) levererar kraftverk och turbiner med hög verkningsgrad och låga utsläppshalter. Vi är 2 700 anställda i Finspång och
Trollhättan och har en omsättning på ca 10 miljarder kronor per år. Siemens är ett av världens största företag inom elektronik och elteknik med
405 000 medarbetare i 190 länder. Total omsättning är ca 77 miljarder euro. Till verksamheten i Finspång söker vi:
Beredare/Produktionstekniker
Project Lead Engineer – El
Styrsystemkonstruktörer
Som beredare på slutmontaget ansvarar du för
bl.a. operationsberedning, ritnings- och ändringsgranskningar, produktkostnadsprojekt m.m.
för kompletta gasturbinpackar.
Du ansvarar för det tekniska innehållet i våra
kundkontrakt med avseende på el- och kontrollutrustning till gasturbiner samt leder och
koordinerar konstruktörernas arbete gällande
projektens orderkonstruktion.
Som styrsystemkonstruktör arbetar du bl.a med
projektanpassning av styrprogram, framtagning
och programmering av nya tekniska lösningar,
nätverkskonfiguration, simulering samt teknisk
support till driftsättning.
Läs mer och ansök via www.industrikompetens.se
Läs mer och ansök via www.industrikompetens.se
Project Lead Engineer – Mek
Elkonstruktörer
Du ansvarar för det tekniska innehållet i våra
kundkontrakt med avseende på mekanisk kringutrustning till gasturbiner samt leder och koordinerar konstruktörernas arbete gällande projektens orderkonstruktion.
Som elkonstruktör ansvarar du för konstruktion
och teknikfrågor av bl.a. ställverk, frekvensomriktardrifter, batterisystem och kontrollskåp till våra
olika gasturbinapplikationer. Arbetet innebär täta
kontakter med interna och externa parter.
Läs mer och ansök via www.industrikompetens.se
Läs mer och ansök via www.industrikompetens.se
Installationskonstruktörer
Inköpare
Du är vårt ess inom PDMS/NX och du hanterar
installations- och layoutfrågor i våra orderprojekt
för gasturbiner där du ansvarar för bl.a. tekniska
utredningar, framtagande av ritningsunderlag och
tekniska specifikationer för upphandlingar m.m.
Som operativ inköpare köper du mekaniska
kringsystem till våra gasturbiner. Du har tät
kontakt med interna och externa parter för att
säkerställa ett optimalt materialflöde ur både ett
kostnads- och tidsmässigt perspektiv.
Läs mer och ansök via www.industrikompetens.se
Läs mer och ansök via www.manpower.se
Läs mer och ansök via siemens.se/ledigajobb
Ledarmontörer – El
Söker du spänning i jobbet? Din uppgift är att
leda elinstallationen av gasturbiner i vårt slutmontage. I installationen ingår både starkström
och svagström som utförs från givna underlag.
Läs mer och ansök via siemens.se/ledigajobb
Driftsättare Verkstadsprov
Som driftsättare medverkar och leder du den stationära driftsättningen av våra gasturbinpackar
på vår verkstad. Du har en viktig kontrollfunktion
innan produkterna levereras till kund.
Läs mer och ansök via siemens.se/ledigajobb
Prestandaingenjör
Våra prestandaingenjörer hjälper oss att hålla
reda på om vi levererar vad vi lovar! Du arbetar
med prestandaprover på våra gasturbiner och
anläggningar med hela världen som arbetsplats.
Läs mer och ansök via siemens.se/ledigajobb
Energy Sector
Siemens Industrial Turbomachinery AB
www.siemens.se/sit