AVANCERAD CNC-TEKNIKER med CAD/CAM

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING
AVANCERAD CNC-TEKNIKER
med CAD/CAM
SUNDSVALL
YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING
AVANCERAD CNC-TEKNIKER med CAD/CAM
300 YH-POÄNG – Distansutbildning
Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen och är CSN
berättigad. Heltidsutbildning som genomförs i nära
samarbete med arbetslivet.
VAD LEDER UTBILDNINGEN TILL?
Du kan arbeta inom CNC-teknik med spetskompetens inom produktionsteknik med tyngdpunkt på skärande bearbetning. Du kommer att
ha kompetens att arbeta med analys av kravspecifikationer, kalkylering, progammering, val av
lämpliga maskiner och verktyg. Rita och konstruera
i 3-D CAD system och göra CAM-beredning.
Utbildningen ger dig möjligheter att arbeta med
ständiga förbättringar med fokus på kundens
behov och elimenera aktiviteter som inte skapar
värden för kunden.
Utbildningen ger dig kunskaper om hela processen
från förfrågan till tillverkning.
Arbetsområden kan vara:
–CNC-operatör
–Produktionstekniker
–Produktionsutvecklare skärteknik
–CAM-beredare
UTBILDNINGEN GER KUNSKAPER OM:
– CNC-program skapade med eller utan CAM
– Handhavande och drift av CNC-styrda maskiner
– Konstruktion och beredning
– Produktion av detaljer med hjälp av CNC-maskiner
– Kvalitets-, miljö- och förbättringsarbete
– Godkänd utbildning leder till Blått certifikat
BEHÖRIGHET
– Grundläggande behörighet.
– CNC Teknik Grönt certifikat eller genomförande
av ett webbaserat test med godkänt resultat
i motsvarande kunskaper.
UTBILDNINGSORT OCH FINANSIERING
2015.02
YrkesAkademins yrkeshögskoleutbildning Avancerad
CNC-tekniker med CAD/CAM finns i Sundsvall.
Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till CSN.
Du står själv för kostnader för t ex kurslitteratur.
KURSER
– Arbetsmiljö
5 p
– Projektarbete
– CAD
35 p
– Teknologi
– CAM
35 p
– LIA-projekt 1
– CNC
40 p
– LIA-projekt 2
– Teknisk engelska
– Skärande bearbetning
– Komplexa ritningar
– Kvalitet- och miljöledningssystem
– Produktionssystem och ekonomi
15
20
30
45
10
20
15
10
20
p
p
p
p
p
p
p
p
p
KURSTID
En distansutbildning på 3 terminer, omfattning
300 Yh-poäng. Inklusive 15 veckors »Lärande i arbete«
uppdelat på två perioder. (litteraturstudier, hemuppgifter, laborationer m.m.) För mer fakta kring utbildningsformen yrkeshögskola se www.myh.se
INFORMATION – Utbildningens upplägg vid distans
Utbildningen inleds med en gemensam samling på
utbildningsorten. Därefter hålls, regelbundet under
utbildningen, ett antal fysiska träffar.Vid dessa tillfällen avslutas och påbörjas kurser.
Dessutom genomförs föreläsningar, redovisningar
och praktiska övningar för att omsätta teori i praktik.
Förutom dessa element genomförs diskussioner och
grupparbeten.
Under tiden mellan träffarna har de studerande
möjlighet att boka tid med berörda lärare via en interaktiv lösning. Denna tid kan användas till handledning, kompletterande föreläsningar eller muntliga
redovisningar. I övrigt används tiden för självstudier,
ensam eller i grupp. På så sätt blir studieupplägget
individuellt utifrån varje studerandes behov. Den
studerande kan välja att studera på tider som passar
deras eget livspussel.
Vi arbetar med e-learning. Här finns tester, interaktiva övningar, föreläsningar och demonstrationer.
Det finns möjligheter att göra anpassningar till olika
inlärningsstilar.
Kontakta oss gärna för ytterligare information:
Karl-Anders Eriksson – Tel: 023-586 26
[email protected]
Mer utbildningsinformation, t.ex. om kursstarter
och ansökningsförfarande finns på vår hemsida: www.ya.se
www.ya.se