Kom med på ett spännande äventyr! MSP och MFL leder kampen

 Kom med på ett spännande äventyr! MSP och MFL leder kampen mot K, en mystisk ledare som vill kontrollera alla och vad alla gör. Den 29 juli till den 3 augusti ordnar Munksnäs Spejarna och Munksnäs Flickscouter sommarlägret Kampen mot K vid ​
Valkjärvi i Fiskars.​
För vargungar är lägret från den 29 juli till den 31 juli. Efter att vargungarna åkt hem åker resten av scouterna på en tre dagars cykelfärd. När?​
29.7­31.7.2015 för vargungar och 29.7­3.8.2015 för äldre. Var? ​
Valkjärvi i Fiskars, vi startar från scoutkällaren med buss. Pris? ​
Deltagaravgiften är 50€ för vargungar och 95€ för äldre. Ifall lägeravgiften känns betungande kan du söka understöd av din kår. Kontakta Sabina eller Erik för mer information Hur anmäla? ​
Anmälning till lägret sker via Kuksa ​
senast 19.5​
: https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=5487 Annat?​
Mera info kommer i nästa lägerbrev Till lägerstaben hör: Lägerchef: Erik Sandström tel. 050 517 73 29, e­post: ​
[email protected] Vicelägerchef: Sabina Fortelius e­post: ​
[email protected]​
gmail.com Infochef: Emil Warras
Infrachef: John Sundberg Cyklingschef: Joakim Gunst
Kökschef: Helena Gunst