Inre leder, (anslutningsleder), dispens från skoterförbud

Inre leder, (anslutningsleder),
dispens från skoterförbud







Endast för stugägare och deras gäster
Hastighetsbegränsning till 30 km/h
Endast för transport till yttre led
Alla leder är återvändsgränder
Ingen inre led korsar liftvägen eller
Råndalsvägen
Rågången är inte genomfartsled
Använd kortaste väg ut till de yttre
lederna
Anslutningsled
Kraftledning
Liftvägen
Råndalsvägen