Alliansen leder framför det Rödgröna blocket.

Alliansen leder framför det Rödgröna blocket.
Maj månads mätning från Aftonbladet/SverigeTycker och Inizio visar att Alliansen leder
framför det Rödgröna blocket med 1,9 procentenheter. Förändringen förklaras av att
folkpartiet går framåt och att socialdemokraterna och vänsterpartiet backar.
Sedan förra mätningen som publicerades den 15 april har vårbudgeten presenterats, en
blocköverskridande försvarsuppgörelse träffats, som folkpartiet ställde sig utanför och Ebba
Busch Thor blivit vald till kristdemokraternas partiledare.
Mätningen har genomförts 22-30 april 2015 och visar;
-
-
Moderaterna minskar något och når 24,1 procent jämfört med 24,4 procent i april.
Folkpartiet vänder uppåt till 4,9 procent och ökar 1,4 procentenheter. Därmed ligger
folkpartiet i denna mätning över 4-procentsspärren för första gången i år.
Centerpartiet ökar något, 7,3 procent i april till 7,6 procent i denna mätning.
Kristdemokraterna backar svagt från 4,5 procent i början av april till 4,3 procent nu.
Socialdemokraterna backar till 27,3 procent i denna mätning. Den lägsta noteringen
sedan valet.
Vänsterpartiet tappar 1,2 procentenheter och når 5,5 procent i denna mätning.
Miljöpartiet ökar något, från 6,1 procent i början av april till 6,4 procent.
Sverigedemokraterna ligger i princip still och når nu 16,4 procent.
Feministiskt initiativ ökar 0,8 procent till 2,2 procent i denna mätning.
Övriga partier når 1,2 procent, samma nivå som i förra mätningen.
Alliansen ökar i denna mätning och får 41,0 procent. Alliansen har därmed ett övertag
framför det Rödgröna blocket som sammantaget minskar från förra mätningen och nu
noterar 39,2 procent.
Andelen osäkra är 9,5 procent jämfört med 10,0 procent tidigare.
15
okt30
okt
17
nov2 dec
4
dec10
dec
11
dec 17
dec
7 jan15 jan
2 feb
11
feb
5 mar
12
mar
7 apr15
apr
22
aprFörändring
30
apr
-­‐0,3% 23,3% 24,0% 24,5% 26,9% 27,9% 24,8% 24,3% 24,7% 24,4% 24,1%
5,6%
6,1%
4,8%
4,2%
3,5%
3,9%
3,8%
3,5%
4,9%
1,4% 6,1%
7,3%
7,6%
0,3% 5,2%
4,5%
4,3%
-­‐0,2% 31,0% 30,6% 29,8% 31,0% 30,5% 33,0% 30,3% 28,8% 28,8% 27,3%
-­‐1,5% Riksdagsvalet
M
FP
C
KD
S
V
MP
SD
Fi
Övriga
M+FP+C+KD
5,4%
6,1%
4,6%
5,9%
4,2%
6,3%
3,7%
7,4%
4,3%
6,6%
4,2%
6,1%
4,9%
7,2%
5,3%
6,4%
6,7%
5,5%
-­‐1,2% 5,7%
6,1%
6,4%
0,3% 12,9% 12,9% 12,0% 14,0% 13,2% 13,6% 14,8% 16,0% 16,3% 16,4%
0,1% 5,7%
6,9%
5,9%
7,3%
6,2%
7,5%
4,2%
5,8%
4,1%
6,1%
5,4%
5,5%
5,6%
5,8%
2,0%
1,4%
2,2%
0,8% 1,3%
1,2%
1,2%
0,0% 39,4% 39,6% 40,6% 43,4% 42,9% 39,3% 40,6% 39,7% 39,6% 41,0%
1,4% 3,1%
1,0%
2,8%
0,9%
2,9%
0,7%
1,3%
0,3%
1,9%
1,3%
1,9%
1,5%
1,5%
1,5%
S+V+MP
43,6% 43,8% 43,5% 41,1% 40,7% 43,8% 41,6% 40,9% 41,5% 39,2%
Blockskillnad
-4,2%
-­‐2,3% -1,9%
1,8%
3,7% 9,2%
9,6% 10,0%
9,5%
-­‐0,5% 1974
1844
2185 -4,2%
-2,9%
2,3%
2,2%
-4,5%
-1,0%
Andel osäkra
7,9%
8,8%
8,3%
9,4%
8,6%
Antal
intervjuer
2742
2768
1574
1329
2065
-1,2%
2280
Om undersökningen
Undersökningen är gjord på uppdrag av Sverige Tycker inom ramen för Schibsted/Inizios
opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre.
Undersökningen omfattar 2185 intervjuer under perioden 22-30 april 2015 och är genomförd
som en webbundersökning. Frågan som ställdes var;
“Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Om respondenten inte uppger
parti får de följdfrågan: ”Vilket parti lutar det mot?” och de som inte svarar på denna heller får
följdfrågan ”Vilket parti tycker du är minst dåligt?”. I redovisningen slås dessa tre frågor
samman för att visa resultatet av partisympatierna om det vore val till riksdagen idag.
Kontakt
Karin Nelsson, projektledare, Sverige Tycker, partner Inizio, [email protected]
Magnus Klockare Rossby, metodansvarig Väljarbarometern, partner Inizio,
[email protected]