Värk i muskler och leder

Apotekets råd om
Värk i muskler
och leder
L ed- och muskelskador
Värk i muskler och leder är vanliga
åkommor som kan bero på olika
saker. Led- och muskelskador hänger
till exempel ofta ihop med idrott och
motion. Den vanligaste orsaken till
återkommande ledbesvär är artros.
I den här foldern kan du läsa mer
om orsaker till värk i muskler och
leder och hur det kan förebyggas
och behandlas.
När man idrottar är det lätt att man får ledskador i form av vrickningar eller om man är
dåligt uppvärmd inför ett träningspass kan
en muskel bli överansträngd och man får
en muskelbristning. En smäll på en muskel
kan ge en skada med blödning och svullnad.
Om du har skadat dig är det viktigt att
du vilar så att skadan läks. Det är inte bra
att ta smärtstillande läkemedel för att
kunna fortsätta träna eller för att kunna
träna intensivt.
Tennisarmbåge
Tennisarmbåge innebär att man har en
inflammation i muskelfästen på armbågens
utsida. Orsaken kan vara att man har överansträngt musklerna, till exempel genom
upprepade, ensidiga rörelser av handleden.
Detta ger framför allt smärtor längs underarmens ovansida vid bakåt- eller uppåtböj3
ning av handleden samt att det gör ont när
man vrider underarmen.
Du ska undvika de rörelser som gör ont
men det kan vara bra att röra på armen utan
belastning. En sjukgymnast kan tipsa om bra
övningar. Det finns särskilda stödbandage
som kan vara bra vid tennisarmbåge.
Musarm
Så kallad musarm får man av många små
ensidiga rörelser som överbelastar muskler,
nerver eller senor, som till exempel vid dator­
arbete. Värken kan sitta i handen, handleden,
armen och ända upp till nacken. Många gånger
kan man ha ont på flera ställen samtidigt.
Snabbast läkning får du om du avlastar
de ömma musklerna och senorna. Pröva till
exempel att använda kortkommandon vid
datorarbete istället för att klicka med musen.
Om du måste använda datormusen, så flytta
den till andra handen och låt den onda sidan
4
vila. Pröva också med att byta arbetsställning
ofta samt ta regelbundna pauser. Ett stödbandage kan också användas.
Vid tennisarmbåge eller musarm ska man
kontakta vården om besvären inte går över
eller blir bättre inom några veckor.
Träningsvärk
Träningsvärk kan man få när man anstränger
ovana muskelgrupper. Det uppstår en
svullnad i musklerna som värker. Det är inte
farligt att ha lite träningsvärk, men ta det
gärna lite lugnt med träningen medan du har
ont. Lättare träning kan hjälpa efter­som det
ökar blodgenomströmningen och försiktig
massage brukar också lindra. Träningsvärken
försvinner efter ett par dagar oavsett om du
motionerar eller vilar.
5
V
ad kan jag göra själv?
Genom att alltid värma upp och stretcha
kan man förebygga många skador. Som
tillfällig lindring kan du ta något receptfritt
läkemedel mot värk. Tänk också på att smärta
är kroppens sätt att tala om att något inte
står rätt till. Undvik alltid rörelser som gör
ont om du skadat dig.
Om du vrickat fotleden kan du göra
så här:
•Lägg ett hårt lindat tryckförband så
tidigt som möjligt. Det minskar den inre
blödningen och därigenom både smärta
och svullnad. Använd en elastisk binda
och linda den hårt. Bindan ska sitta på
i 15 – 20 minuter, men om foten eller
tårna börjar domna innan dess måste du
lossa på bandaget.
• Ha den skadade kroppsdelen i högt läge
(helst högre än hjärtat) så blir svullnaden
mindre. Efter 15 – 20 minuter tar du av
6
bindan och lindar om den på nytt, men
inte lika hårt den här gången. Låt bindan
sitta på några dagar.
•Kyla från till exempel en kyldyna
(till exempel Apoteket Kyl & Värmedyna)
eller is i plastpåse lindrar smärtan. Kyl
ner skadeområdet så snart som möjligt.
Lägg inte kyldynan eller påsen direkt
mot huden.
• Om du fortfarande har ont efter några
dagar kan du ha kvar bindan eller använda
ett lätt fotleds- eller vriststöd. Det kan
underlätta träning och belastning under
läkningsfasen.
V
ad finns det för receptfria läkemedel vid led- och muskelskador?
Mot muskelvärken kan du använda smärtlindrande gel, till exempel Voltaren (diklofenak) eller Ipren (ibuprofen). Preparaten
lindrar smärtan och dämpar inflammationen
7
på stället som gör ont. Preparaten får inte
användas under täta förband eftersom det
kan öka upptaget av läkemedlet i kroppen
och öka risken för biverkningar.
För att lindra tillfälliga muskelbesvär
kan du pröva att smörja in en muskelsalva.
Algesal och Ormsalva har en viss smärtlindrande effekt. Tiger Balsam värmer och
Apoteket Kylande gel har en kylande effekt.
Vid led- eller muskelskador kan du
använda tabletter/kapslar mot värk som är
både smärtlindrande och inflammationsdämpande. Information om dessa finner du
på sidan 12 i den här broschyren.
N
är ska jag inte ta
smärtlindrande gel/spray:
• om du är under 14 år (diklofenak)
16 år (ibuprofen)
• om du är överkänslig mot acetylsalicyl-
8
syra eller andra inflammationsdämpande
värkmediciner
• om du är gravid i tredje trimestern
(graviditetens 3 sista månader).
Du ska undvika direkt solljus och solarium
på det behandlade området under behandlingstiden och 2 veckor därefter, till exempel
genom att täcka området med kläder. Det
finns risk för brännskador annars.
Smärtlindrande gel/spray ska inte an­vändas
på skadad hud eller sår.
Läs bipacksedeln för läkemedlen noga.
T a kontakt med vården vid ledoch muskelskador om:
• du har skadat handled, fingrar eller höft
• du får en skada med stor svullnad och värk
• du har svårt att röra eller belasta den
skadade kroppsdelen
9
• du inte blivit bättre efter 3 – 4 dagar
• du fortfarande har besvär 10 – 14 dagar
efter att du stukat fotleden.
Ledbesvär /Artros
När man drabbas av artros förändras ledbrosket och blir tunt och trasigt. Det kan
hända utan känd orsak, men riskerna ökar
om lederna under flera år utsätts för långvarig belastning som till exempel hos lantbrukare och byggnadsarbetare. Risken för
artros ökar också om leden någon gång
blivit allvarligt skadad, vilket inte är ovanligt
hos till exempel fotbollsspelare.
H
ur känns artros?
Typiska tecken på att man har drabbats av
artros är att man känner smärta och stelhet
i en led. I början av sjukdomen handlar det
oftast om ”igångsättningssmärta”. Leden
känns stel och gör lite ont när du reser dig
10
upp. När du sedan har rört på dig en stund
går det över.
När sjukdomen gått längre är smärtan
värst när du anstränger dig och belastar
leden. Efter en stunds vila går smärtan över.
Vissa får svårare besvär med ökad värk och
stelhet, även vid vila.
Många leder i kroppen kan drabbas av
artros, men det är vanligast i höfter, knän
och fingrar.
V
ad kan jag göra själv vid artros?
Oftast kan du lindra och förebygga värken
genom träning och speciella rörelser. Promenader, simning, stavgång eller cykling
brukar vara bra träning vid artros. En sjukgymnast kan ge dig ett träningsprogram och
hjälpa dig att komma igång. Trots att det
kan göra lite ont efteråt är träning väldigt
viktigt vid artros. Smärtan ska dock inte bli
värre eller sitta i länge.
11
Att gå ner i vikt kan minska besvären för
den som väger för mycket. Hjälpmedel som
knästöd eller käpp vid höftledsartros kan
vara bra stöd.
V
ad finns det för receptfria läkemedel vid värk i muskler och leder?
Om du har muskel- eller ledvärk kan du
använda tabletter/kapslar mot värk innehållande ibuprofen, diklofenak, naproxen
eller paracetamol. Dessa är att föredra framför dem som innehåller acetyl­salicyl­syra
(till exempel Aspirin eller Bamyl) efter­som
de har mindre risk för bi­­­verk­ningar.
Det kan variera från person till person
vilket läkemedel som ger bäst effekt så
du får pröva dig fram, men inte vid samma
tillfälle.
•Ibuzin och Ipren innehåller ibuprofen
som har effekt i cirka 6 timmar.
12
• Voltaren T och Diclofenac T innehåller
diklofenak som har effekt i 4 – 6 timmar.
Från 18 år.
•Naproxen och Pronaxen innehåller
naproxen som har effekt i upp till 12 timmar.
Från 12 år.
• Paracetamol Apofri, och Alvedon inne­
hållande paracetamol har också smärtlind­
rande effekt men saknar den inflammations­
dämpande effekten som de andra har.
Paracetamol är skonsammare för magen.
Effekten varar i 4 – 5 timmar.
Ovanstående läkemedel börjar vanligen ge
smärtstillande effekt inom cirka 30 minuter
(naproxen 30 – 60 minuter) och ger maximal
smärtlindring inom 1 – 2 timmar.
Var inte rädd att ta full dos enligt förpackningen. Högre doser än rekommenderat
ger inte mer smärtlindring men kan medföra
allvarliga risker.
13
Har du värk orsakad av artros flera dagar
i rad kan du ta Relifex innehållande nabumeton som har långvarig effekt. Du tar den
i kurer om högst 14 dagar. Effekten kommer
successivt.
Artrox och Glucosine som innehåller
glukosamin kan prövas vid lätt till måttlig
artros. Effekten av glukosamin kommer
gradvis under 1 månad. Glukosamin ska inte
användas vid skaldjursallergi och om du
har diabetes, astma eller känd riskfaktor för
hjärt-kärlsjukdom bör du diskutera med
läkare innan användning.
Att tänka på!
Om du använder andra läkemedel eller har
någon allvarlig sjukdom är det viktigt att du
kontrollerar med din läkare eller med oss
på Apoteket vilka receptfria läkemedel som
du kan använda. Tar du blodförtunnande
läkemedel som innehåller warfarin, till
exempel Waran, ska du vara extra försiktig.
14
N
är ska jag inte ta ibuprofen,
diklofenak, naproxen, nabumeton
eller acetylsalicylsyra?
Om du haft eller har magsår, svår hjärtsvikt,
ökad blödningsbenägenhet (till exempel lätt
att blöda näsblod) eller om du är överkänslig
mot acetylsalicylsyra eller andra inflammationsdämpande värkmediciner bör du inte
ta dessa läkemedel.
Har du astma bör du inte ta dessa läkemedel utan att ha talat med en läkare, eftersom de kan utlösa astmaanfall hos vissa.
Om du är gravid eller planerar att bli
gravid ska du undvika att ta dessa läke­medel,
om det inte är ordinerat av läkare.
N
är ska jag inte ta paracetamol?
Du ska inte ta paracetamol utan läkares
ordination om du har alkoholproblem eller
leversjukdom.
Läs bipacksedeln för läkemedlen noga.
15
T a kontakt med vården vid
ledbesvär/artros om:
• leden är svullen, varm eller rodnad
• du har haft led- och muskelvärk under
en tid och samtidigt har feber, är trött
och går ner i vikt
• leden är skadad
• du har svår värk
• barn under 18 år får ledbesvär
• du har ihållande ledvärk i mer än
1 månad.
16
På Apoteket har vi utbildad personal
som kan hjälpa dig att behandla enkla
åkommor på bästa sätt. Vi har både
kompetens och bra produkter till din
hjälp. Du är alltid välkommen in till oss!
7541-07 december 2012 ©Apoteket AB Trycksaken uppfyller Apoteket AB:s miljökrav.
Fråga gärna oss på Apoteket
om du undrar något mer
om värk i muskler och leder.
Välkommen in!