Om våra paneler för väggar och tak.

Om våra
paneler
för väggar
och tak.
rum att leva med
Trä är världens naturligaste byggmaterial.
Den här broschyren sammanfattar det viktigaste som du behöver veta
om panelerna från Norrlands trä, grundat 1964.
våra produkter är omsorgsfullt tillverkade av norrländsk tall
från hållbart skogsbruk. Det finns många fördelar med att använda ett
levande material. Den viktigaste är att det ger rummen en naturligt
skön atmosfär. Lägg där till att i trä finns en lätthet och ett ljus alldeles
automatiskt. Dessutom blir akustiken behaglig i ett rum som präglas
av trä.
när du sk a göra ditt val så finns det några grundläggande saker att
tänka på. Hur ditt rum faktiskt blir avgörs av saker som träslag, fuktkvot,
ytbehandling och typ av profil. Vi hoppas att informationen på
kommande sidor ska vara till bra hjälp. Personalen i butiken kan förstås
också ge råd och svara på frågor.
alldeles oavset t vad du väljer för panel ur vårt breda sortiment
så får du en produkt som åldras med värdighet. Eller som vi brukar säga
– rum att leva med.
2
träslag
Norrländsk tall och gran.
Tall och gran är de klassiska träslagen vid byggnation i vårt land. Det
är kanske inget du tänker på men du är dagligen omgiven av föremål
och byggnader som kommer från just de två träslagen. De ingår i vårt
kulturarv och passar mycket bra vid tillverkning av träpanel.
när tall förädlas kallas träet för furu. Furu används framför allt
till fönster, dörrar, snickerier, golv och panel för tak och vägg i vår del
av världen. Det är ett mjukt träslag som ger fin akustik och känsla.
gran är ett ljust och mjukt träslag som ger en trivsam känsla till
exempelvis uterummet eller altanen. Traditionellt används granen
framför allt till ytterpanel och konstruktionsvirke.
vi använder trä som är fsc-märkt. fsc® är en oberoende
internationell medlemsorganisation som arbetar för ett ansvarsfullt
skogsbruk. Det handlar om att skydda hotade djur och växter, plantera
för framtiden och bra arbetsvillkor för alla som arbetar i skogen.
Genom att välja fsc-märkta produkter stärker du intresset för ett
ansvarstagande bruk av världens skogar.
4
kvalitet och fuktkvot
Därför torkas trä.
Trä är ett levande material som naturligt innehåller fukt. Genom att
uppta eller avge fukt anpassar sig träet till omgivningens klimat och
det ger en rörelse i träet. I skogen har träet en fuktkvot på minst 30
procent. Trä som används för att bygga med måste därför torkas till
olika fuktkvoter. Avgörande för hur mycket träet ska torkas är placering,
önskat resultat och stabilitetskrav. Det är en avancerad process som
kräver stor kunskap. Huvudregeln är att det alltid är bäst att först
torka och sedan vidareförädla.
i det nordiska inomhusklimatet har trä en fuktkvot på cirka 8 procent.
Trä som torkas till den nivån får en bra stabilitet och kommer att röra sig
minimalt. Paneler med en högre fuktkvot kommer succesivt att anpassa
sig till inomhusklimatet.
våra paneler finns i fuktkvoterna 8, 12 och 16 procent. De heter
Stabil, Solid och Tradition. Serierna Stabil och Solid har mer avancerade
ytbehandlingar.
6
rustik träk änsl a
f u r u | f i n s åg a d s l ät s p o n t
målad vit | 2458
m o d e r n t vac k e r
f u r u | s l ät s p o n t
målad vit | 2580
klassiskt stilren
f u r u | s på r pa n e l 4 0 1 9
målad vit | 2709
h i s t o r i s k t s kö n
f u r u | pä r l s p o n t
målad vit | 2940
premiumserien stabil är det
trä vi torkar mest. Fuktkvoten är
8 procent och effekten blir att
träet rör sig väldigt lite över tid.
Resultatet blir vad vi kallar naturligt
stabilt. Det är vår finaste kvalitet
och den är optimalt anpassad efter
det nordiska inomhusklimatet.
va r m s t r u k t u r
f u r u | s l ät s p o n t
l aserad brun | 2850
ljust silkeslen
f u r u | s l ät s p o n t
l aser ad vit | 2941
l äc k e r k a r a k tä r
f u r u | s l ät s p o n t
l a s e r a d s va r t | 2 8 4 9
m ag i s k t m j u k
f u r u | s l ät s p o n t
laserad grå | 2832
kvalitetsserien solid har en
fuktkvot på 12 procent. Spårpanelen
4019 tillåter rörelse i träet. En
fuktkvot på maximalt 12 procent är
en förutsättning för ytbehandling
med vår superlasyr. Den Solida
seriens signum är kostnads­
effektivitet och hög kvalitet.
fräscht ljus
f u r u | s på r pa n e l 4 0 1 9
laserad vit | 3057
ekonomiserien tradition är
torkad på ett klassiskt vis till en
fuktkvot på 16 procent. Efter
montering kommer varje bräda att
krympa 1 – 2 millimeter och dessutom kan en motsvarande lika stor
»kupning« uppstå. Med Tradition
får du en rustik och charmig känsla.
Granpanelen är det bästa alterna­
tivet för uterum och våtrum.
ljus tradition
g r a n | f i n s åg a d s l ät s p o n t
målad vit | 2999
s kö n t r ä k ä n s l a
f u r u | s på r pa n e l 4 0 1 9
laserad vit | 2931
my s i g t r å
g r a n | f i n s åg a d s p r i n g pa n e l
målad vit | 3152
finsågning eller putsning
Den sköna känslan.
Träet sågas, torkas och hyvlas innan det finsågas eller putsas för att
få en skön yta.
för den finsågade panelen används en speciell bandsåg för att
skapa struktur. Tittar du noga så ser du att små streck ingår som en
naturlig del av panelen. Det är en av anledningarna till att finsågad
panel ger en rustik och trivsam känsla.
de släta panelerna putsas de för att få en jämn och fin yta, även
över kvistar. Jämför gärna med tillverkning av möbler där träet nästan
alltid putsas för att känslan ska bli den rätta.
när du låter handen glida över en av våra behandlade paneler så
finns där en speciell och skön mjukhet. Det är också en mjukhet som
påverkar hela rummet när panelen är monterad.
12
ytbehandling
Om våra olika sätt att ytbehandla träet.
den målade vita ytbehandlingen är vattenbaserad och miljövänlig.
Träet är först behandlat med grundfärg och sedan med matt färg som
gör att den naturliga strukturen tränger igenom. Träets egenskaper
omfamnar rummet på ett harmoniskt sätt. Kalla det gärna för trivsam
kvalitet. Den målade ytbehandlingen finns i serierna Stabil och Tradition.
superlasyren är vattenbaserad och miljövänlig. Behandlingen
ger ett mycket bra uv-skydd och en smutsfrånstötande och silkeslen
yta. Panelen behandlas i flera skikt med matt lack och bets för att skapa
känsla. Allt för att få en vacker och slät yta som låter träets naturliga
struktur tränga igenom. Superlasyren hittar du i serierna Stabil och Solid.
lasyren är en vattenbaserad och miljövänlig vaxlasyr som ger en
skön och levande yta. Behandlingen bevarar mycket av träkänslan och
har ett begränsat uv-skydd. Den är inte lika smutsfrånstötande som
vår superlasyr och passar därför bäst som tak. Lasyren finns i serien
Tradition.
produkterna är testade enligt dansk Indeklimamärkning vilken
ställer krav på produkternas påverkan på inomhusklimatet. En god
luftkvalitet inomhus bidrar till trivseln.
13
profiler
Profilen är avgörande för utseendet.
När du väljer panel så har givetvis profilen stor betydelse för vilken
känsla och karaktär rummet får. Vårt råd är att fundera över hur du
vill att rummet ska kännas och upplevas och sedan välja den profil
som stämmer bäst.
slätspont har en mycket liten fas och det ger en enhetlig yta.
Känslan är väldigt modern men samtidigt också tidlös.
spårpanel 4019 är en klassisk panel som tillåter rörelse i träet.
Profilen ger vackra skuggeffekter.
pärlspont är en profil som har funnits sedan mitten av 1800-talet.
Namnet kommer sig av en liten rundning i profilen som ser ut som
en pärla.
springpanel förstärker den naturliga krympningen av träet. Vid
placering i ett nordiskt inomhusklimat kan spårbredden bli cirka 4 mm.
viktigt att veta är att alla paneler i den här broschyren är
ändspontade. Fördelen är att spillet vid montering reduceras till
ett minimum. När du behöver skarva bräderna, vilket ofta behövs
till tak i stora rum, så förenklar ändsponten arbetet.
14
slätspont
1,5
15
6
112
30°
17
spårpanel 4019
15
10
110
r adie 5,5
pärlspont
15
10
2
springpanel
6
110
14
114
15
Trä väcker känslor. Med det menar vi att alla sorters trä får oss
människor att tänka, känna och uppleva något speciellt.
det är så av den enkla anledningen att trä är ett levande material.
Titta bara på våra paneler för väggar och tak. Precis som dina
finger­avtryck så är varje enskild panel unik. Det gör att ett rum som
präglas av trä blir speciellt och livfullt. Variationen finns där alldeles
naturligt.
vi på norrlands trä har sedan 1964 förädlat och förfinat tall och
gran från norrländskt skogsbruk. Vi nöjer oss bara med det bästa.
Därför kan du lita på att du får en produkt av högsta kvalitet som
rätt skött kommer att hålla och leva i många generationer.
norrlands.se
sedan 1964
S E I D E A . F O TO K R I S TO F ER L Ö N N Å , P ER H EL A N D ER . TA C K T I L L CU R R I , I N R EDA & S Å N T, S A G A S B L O M S T ER V ER K S TA D O C H Å N G ER M A N L A N D S H E M S L Ö J D. T R YC K Å G R EN S H U S E T. | 3
Rum att leva med.