Erfarenheter från vårt arbete med dricksvattenskydd i Luleå kommun

Erfarenheter från vårt arbete
med dricksvattenskydd i Luleå
kommun
Medlefors 11-12 feb 2015
Vilket stöd har vi?
• 7 kap Miljöbalken (ger oss rätten)
• Miljömål Grundvatten av god kvalitet
(inte bindande men…)
• Vattenförvaltningens åtgärdsprogram
Garantera våra kunder ett säkert
dricksvatten på lång sikt
Hur såg det ut förr?
Vid akvedukt i Hebron Palestina, ca 400-500 e kr
Statistik Svenskt Vatten
• 1 miljon svenskar får dricksvatten från oskyddade täkter, 4
miljoner får dricksvatten från täkter med föråldrat skydd
• Beredning hos lst tar i genomsnitt 22 mån
• 50% av kommunerna uppger att jordbruket bedriver aktivt
motstånd
• 85 % av svenskarna tycker att det är rimligt med förbud för
markägare om det säkrar framtida tillgång till dricksvatten
• Norrbotten totalt 173 allmänna vattentäkter varav hälften
har vattenskyddsområde.
– 34 vattenskydd enligt MB
– 89 vattenskydd enligt Vattenlagen
Vattentäkt
Vattendom Typ av
vattentäkt
Anslutna
I drift
Vattenskydd
Gäddvik
X
YV/GV
65 000
JA
2012
Bergnäset
?
GV (jord)
0
NEJ (reserv) 1979
Råneå
X
YV
2 000
JA
(-) påbörjad
Niemisel
-
GV (jord)
100
JA
2010
Högsön
(-) påbörjad GV (jord)
200
JA
(-) påbörjad
Jämtön
(-) påbörjad GV (jord)
200
JA
(-) påbörjad
Strömsund
-
GV (berg)
20
JA
2004
Ängesbyn
-
GV (berg)
250
JA
2004
Brändön
-
GV (berg)
300
JA
1973
Bensbyn
-
GV (berg)
0
NEJ
2006
Klöverträsk
-
GV (berg)
200
JA
1973
Samråd Gäddviks
vattenskyddsområde
2005
2006
2007
LRF Boden/Luleå
Länsstyrelsen
Miljökontoret
Stadsbyggnadskontoret
Vattenfall
Räddningstjänsten
Naturskyddsföreningen
Mark- och plankontoret ,Boden
Tekniska förvaltningen, Boden
Miljö- och bygg, Boden
Vattenmyndigheten
Skogsvårdsstyrelsen
Vägverket Region Norr
Räddningstjänsten
Gata o Trafik TF
Stadsbyggnadskontoret
Miljökontoret
4500 fastighetsägare inom
föreslaget skyddsområde
Avans byasamfällighet
Bälinge byasamfällighet
Jord- och skogsbrukare i
Bälinge och Avan
HEM-mässa
Utställning + webb
Skogsstyrelsen
Länsstyrelsen
2008
LRF Luleå
Miljökontoret
Vårmässa
Politisk förankring
VA-avdelningen
2008-02-28
2008-05-29
Tekniska nämnden
Miljönämnden
2008-08-21
2008-10-30
Plan- o tillväxtutskottet
2009-03-03
2009-04-14
2009-03-23
Byggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
2009-04-27
Kommunfullmäktige
2009-07-02
LÄNSSTYRELSEN
Fastställt 2012-04-23 rev 2014-02-17
Utmaningen…
•
•
•
•
Tidsperspektivet
Kommunen/VA-huvudmannens resurser
Länsstyrelsens resurser
Ersättningsfrågan
• Vad händer sen..?