5 - Ersmark - Vasaplan

0
Morgonv.
5 Ersmark - Vasaplan
Ersmark
Aftonv.
Onsdagsv.
Skymningsv.
Måttgränd
Gärssjöbäcksv.
r.
Snipg
Gräddv.
Bron
C
boda
V.Ers
ägen
Ystarv
Ersforsen N
Ersforsen S
Fogvägen
Vargv.
Mårdv.
Utterv.
Kapellv.
6-8
Vallarestigen
12-15
Dalstigen
18-22
älv
27-31
0
Löjtnantsgatan
Solvändan
N
Parkvägen
Nygatan
Renmarkstorget
VASAPLAN (F)
Församlingsgården
Fabriksgatan
Anm. K
Ö.Strandgatan
Östermalmsgatan
Universitetssjukhuset (B)
5-7
Universum
Växthuset
Ålidhöjd
8-11
Ålidhems C
Magistervägen
Carlslid
12-15
23-27
Måndag - Fredag
Lördag
Sön- & Helgdag
00
01
02
00
01 00V
02
00
01 00V
02
05
06 11
07 11
20A
08
20A
09
20A
10
20A
11
20A
12
20A
13
20A
14
20A
15
20A
16
26
17 11
26
18
26
19
26
20
21
22
23
26 41
26
50A
26
50A
26
50A
26
50A
26
50A
26
50A
26
50A
26
50A
26
50A
26 41
50V,A
Linje
5
Gimonäs
Tegelbruksvägen
Passertiderna är cirkatider
Körväg:
Söndagsv-väg 364-Ystarv-Gräddv-SnipgrTrattgr-Ystarv-Fogv-Björnv-Vargv-Utterv
-Ö.Kyrkog-Hissjöv-V.Esplanaden -SkolgVasaplan-Skolg-Fabriksg-Storg Sjukhusbacken-Daniel Naezéns gataGösta Skoglunds väg-Tvistev-NaturvetarstrMagisterv-Kolbäcksv-Malmv-GlimmervPorfyrv-Blå vägen-TegelbruksvStrömpilsplatsen
24
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
26
26
26
26
26
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56B,K
56B,K
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
35A
35A
35A
35A
35A
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56B,K
56B,K
Anmärkning
A)
B)
K)
V)
Turen startar, vid angiven tid, på hpl V.Ersboda C
Turen avslutas på hpl Gnejsvägen
Turen går via Ö.Esplanaden-Kungsgatan-Hamrinsvägen
Turen avslutas på Vasaplan
Flintvägen
Gnejsv.
Dammen
Strömpilen
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56B,K
56B,K
26
5 Vasaplan (hpl F) - Strömpilen
Måndag - Fredag
Lördag
Sön- & Helgdag
00
01
02
00
01
02
00
01
02
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29B,K
29B,K
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29B,K
29B,K
59
59
59
59
59
59
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Anmärkning
B) Turen avslutas på hpl Gnejsvägen
K) Turen går via Ö.Esplanaden-Kungsgatan-Hamrinsvägen
27
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29B,K
29B,K
59
59
59
59
59
59
29-33
Ersmark
Aftonv.
Morgonv.
5 Strömpilen - Vasaplan
Onsdagsv.
Skymningsv.
Måttgränd
Gärssjöbäcksv.
Gräddv.
Bron
C
boda
V.Ers
ägen
Ystarv
Ersforsen N
Ersforsen S
Fogvägen
Vargv.
Kapellv.
22-25
Vallarestigen
Dalstigen
v
0
20-24
Löjtnantsgatan
Solvändan
N
Parkvägen
Nygatan
Renmarkstorget
VASAPLAN (A)
Församlingsgården
Anm. K
Fabriksgatan
Ö.Strandgatan
15-19
Mårdv.
Utterv.
17-20
6-9
r.
Snipg
Östermalmsgatan
Universitetssjukhuset (E)
Universum
Växthuset
Måndag - Fredag
Lördag
Sön- & Helgdag
00
01
02
00
01
02
00
01
02
05
15C,E 30C 45C,E 56
06 00C
11E
26
41E
56
07
11E
26
41E
56
08
E
11
26
41E
56
09
11E
26
41E
56
10
11E
26
41E
56
11
11E
26
41E
56
12
11E
26
41E
56
13
E
E
11
26
41
56
14
11E
26
41
56
15
11
26
41E
56
16
11E
26
41E
56
17
11E
26
56
18
26
56
19
26
56
20
26
56K
21
22
C,K
23 00
05
06 00C
07
08
09
10
26
11
26
12
26
13
26
14
26
15
26V
16
26V
17
18
19
20
21
22
23 00C,K
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56K
05
06 00C
07
08
09
10
26E
11
26E
12
26E
13
26E
14
26E
15
26V
16
26V
17
18
19
20
21
22
23 00C,K
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56K
Ålidhöjd
Anmärkning
7-11
Ålidhems C
Magistervägen
Carlslid
3-6
Dammen
0
Turen startar, vid angiven tid, på hpl Gnejsvägen
Turen avslutas på hpl V.Ersboda C
Turen går via Ö.Esplanaden-Kungsgatan-Hamrinsvägen
Turen avslutas på Vasaplan
Flintvägen
Gnejsv.
Kolbäcksv.
Strömpilen
Linje
5
Passertiderna är cirkatider
Körväg:
Strömpilsplatsen-Porfyrv-Glimmerv-MalmvKolbäcksv-Magisterv-Naturvetarstr-TvistevGösta Skoglunds v-Daniel Naezéns g
-Sjukhusbacken-Storg-Fabriksg-SkolgVasaplan-Skolg-V.Esplanaden-HissjövÖ.Kyrkog-Utterv-Vargv-Björnv-Fogv-YstarvTrattgr-Snipgr-Gräddv- Ystarv-väg 364
-Söndagsv.
28
C)
E)
K)
V)
30
5 Vasaplan (hpl A) - Ersmark
Måndag - Fredag
Lördag
00
01
02
00
01
02
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
07E,D
07E,D
07E,D
07E,D
07E,D
07E,D
07E,D
07E,D
07E,D
07
07E,D
07E,D
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
37E,D
37E,D
37E,D
37E,D
37E,D
37E,D
37E,D
37E,D
37E,D
37E,D
37
37E,D
37E
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
Sön- & Helgdag
30
25
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
52
52
52
52
52
Anmärkning
D) Bussen forts. som linje 2 via Ersboda handelsomr. till Vasaplan
E) Turen avslutas på hpl V.Ersboda C
31
30
25
00
35E 01
02
35E
52E,D
52E,D
52E,D
52E,D
52E,D