Untitled

2015‐01‐01
Cykeltrafiken i Slussen
Slussen är den viktigaste punkten i Stockholms framtida regionala cykelnät. Det ställer höga krav på utformningen.
Regional cykelplan för Stockholm Februari 2014
Regionala cykelplanen för Stockholm:
‐enhetlig utformning i hela nätet
‐cykelbanorna ska vara skilda från biltrafik och från gångtrafik
‐det ska finnas utrymme för omkörningla
”Nya Slussen” uppfyller inte kraven: 700 meter cykelfält ligger mellan bilar och bussar, och de är smala. Uppfarten till cykelbron lutar 10% (skall vara max 5%) och har svår anslutning till huvudbron
Alla cykelbanor och cykelfält har kurvor med snäva radier.
Det saknas plats för cykeluppställning
Byggtidens cykellösningar är ännu mer undermåliga
”Nya Slussens” cykelfält omges av busshållplatser med utsvängande trafik på ena sidan, körfält med bussar och bilar på den andra sidan.
Bildmontaget visar Katrinvägen i riktning norrut
Senaste ritningarna: ännu smalare cykelfält på Katarinavägen österut ‐ bredd 1 m
A
Om Stockholms stad genomför ”Nya Slusssen” är det ett sabotage mot regionens planer för ökad cykeltrafik. Slussen blir cykeltrafikens största problem
SLUSSEN plan B
Rivning och återuppbyggnad gör det möjligt att följa Cykeltrafikplanens krav
Det blir plats för 5 m breda dubbelriktade cykelvägar,
helt skilda från biltrafik och gångtrafik
Cykeltrafiken från Stadsgården till Söder Mälarstrand går via en breddad kaj vid Karl Johan‐
Slussen.
Härigenom undviks den dagens farliga miljö vid Norra Järngraven
Östra bron är ca 21 m bred. Den rymmer två bilkörfält, två busskörfält, 5 m cykelbana och gångbana. SLUSSEN plan B
När biltrafiken på östra bron minskar till under 20 000 per dygn per dygn behövs inte särskilda bilkörfält. Viss biltrafik kan godtas i busskörfälten. Det är lätt att signalreglera mängden bilar. Det blir plats för mycket rymliga gång – och cykelbanor.