Strömbäck-Kont

Det finns
många stigar
att välja på
i naturreservatet.
Vackert i
naturreservatet!
Packa fikakorgen!
Långreven
upprustad
de senaste
två åren.
Till höger
skymtas
Simphamn.
Långreven väntar!
En stunds
avkoppling
vid Kont.
En enkel
fikaplats
vid
Finnkroken
i Kont.
Kont på vintern
Rastplatser
hittar Du på
BÅDA
sidorna av
Tjuvvarpet!
Barometern
vid
Verksund
Här vid bron vid Verksund kan vädret avläsas.
Vid högtryck går vattnet UT (mot höger under bron).
Vid lågtryck går vattnet IN i havsviken Hatten (mot vänster).
Rastplatsen
vid
Verksund