Hässelby-Södertälje

Hässelby - Södertälje
1
Fullt vattendjup i kajens förlängning.
127°
Midvattens Hässelby holme och land.
Hässelby holme röda boj(FL) om Sb.
Marinan vid Hässelby holme har den
yttersta pontonen belyst.
Riktning kajer:
Kajdjup.
Hässelbyholme(FL)
Hässelbyverket
320°/140°
7,0m
Kaanan
129°
Midvattens Ekbacken och Sotholmen.
Kanaans gröna prick om Bb.
Ekbackens gröna prick om bb amin 0,10’.
Fm
Gm
Ekbacken: Teletornet ≠ Kärsöns NW udde.
Tvärs Ekbackens gröna prick.
2
129°
Gm
Midvattens Ekbacken och Sotholmen.
Tvärs Ekbacken/gröna pricken.
110°
Gm
På udden a=0,4 N om bron.
Röda lyspricken(Q) S om bron syns i brohålet.
3
NOCKEBYBRON SPÄRR: Mån–Fre: 0610–0910 & 15001900 Sön/Röd dag: 1500-1900
MAX AIRDRAFT: 30 m elledning S om Nockebybron
Sydgående fartyg har företräde till NOCKEBYBRON:
H= 12 m B= 24 m
5 kn
110°
Gm
På udden a=0,4’ N om bron.
Röda lyspricken (Q) S om bron syns i brohålet.
129°
Gm
På röda lyspricken (Q) mitt i brohålet.
När ledverket går klart.
126°
120°
Gm
Ta några grader Bb.
Håll 1/3 från Kärsön.
Tvärs Grönvik.
5 kn
Grönvik
(FL 2)
4
Grönvik
(FL 2)
120°
Gm
Röda lyspricken tätt om Sb.
Håll 1/3 från Kärsön, klarar Grönviks gröna boj(FL).
0,15’ innan Grönvik, kom sakta Sb.
131°
Gm
Klubbensborg ngt om Sb.
a=0,45’ till Klubbensborg, rulla på a=0,10’ till Björnholmen.
245°
Mitt emellan Fläsket och land.
0,10’
5
245°
Gm
Mitt emellan Fläsket och land.
Tvärs Fläsket.
251°
Gm
På Kungshatt fyr(Iso).
0,40’ till Kungshatt. Sätra fyr(FL) blir synlig vit.
236°
Gm
På Kungshatts gröna prick.
Tvärs Sätra fyr(FL).
0,10’
KungsHatt
(ISO) 4s
6
Sätra(FL) 3s
EstBröte
(FL 2) 6s
Gm
Tvärs Sätra fyr.
230°
Gm
På Estbrötes N udde. Segla fyren(FL 2) vit.
0,40’ till Estbröte.
När Estbröte sundet öppnar sig och Slagsta blir synlig.
210°
Gm
Mitt emellan Estbröte och land.
Tvärs Estbröte fyr.
7
Fm
Mellan Slagstaholm och Rödsten.
Mellan gröna och röda prickparet vid Jungfruholmarna (Ra 0,03; 0,09; 0,17).
Rödsten (Ra 0,10): Norsborgs fyr synlig fraom Rödsten.
Gm
Mellan prickparet tvärs Jungfruholmarna.
226°
Gm
Mellan Slagstaholm och Rödsten.
Tvärs Slagstaholm.
0,25’
224°
Slagstaholm(FL) 3s
260°
Gm
267°
På Sturehov. amin 0,25’ till Skärvik, klarar Eriksstens gröna prick.
Tvärs Skärviks brygga.
Fantholmens gröna boj(Ra 0,05’) om Sb.
8
0,12’
Fantholmen
267°
Gm
Fantholmens gröna boj(Ra 0,05’) om Sb.
Tvärs Fantholmens gröna boj. Snurra på 0,10’ till Fantholmen.
287°
Gm
Mellan Idskär och Kanan.
Vällinge fyr(Q) blir synlig vit.
Snurra på 0,12’ tillSandudden.
260°
Gm
På Vällinge fyr, vit.
Tvärs Kanans E udde.
9
287°
Gm
Mellan Idskär och Kanan.
Vällinge fyr(Q) blir synlig vit.
260°
Gm
På Vällinge fyr, vit.
Tv. Kanans E udde.
a=0,25’ till Vällinge.
a=0,12’ till Kanan.
296°
Rulla på 0,08’ till Kanan.
På Nytorp.
0,12’
Vällinge(Q)
10
Nytorp
296°
Gm
På Nytorp.
Bockholms sund öppnar sig.
277°
I enslinjen Bockholmssund (Q & Iso), håll linjen ngt öppen åt S då hamnar man
mellan prickparet vid Nytorp.
11
313°
Fm
Gm
På Bergholmarnas W kant. Sätrarev röda boj(Q) tätt om Bb.
amin 0,15’ till Helgö landet.
Inseglingen mot Bockholmssund: Bockholmssund nedre ≠ Tvl.
a=0,60’ till Bergholmarna, tvärs Sätrarev boj,.
Bockholms övre (Q)
Bockholms nedre (ISO) 4s
Bockholms östra (FL) 3s
277°
Gm
290°
Gm
I enslinjen Bockholmssund (Q & Iso),
håll linjen ngt öppen åt S då hamnar man mellan prickparet vid Nytorp.
Efter passage av Bockholms Östra fyr(FL). Tvärs Kroggrunds gröna lysprick (Q).
På Bockolmssätra lykta, fast rött sken. På Sb sidan passerar man två gröna prickar
sedan Kronotrekant gröna boj(Q) och två gröna prickar igen.
12
a=0,75’ till Bockholmssätra, tvärs Kronotrekant boj.
Långhällsudde(FL) 4s
Tyrken
Sätra rev (Q)
290°
Gm
På Midsommar, amin 0,15’ till bb landet och amin 0,10’ till Bergholmarna.
Tvärs Långhällsudde fyr(FL)
230°
Mellan Bornhuvud och Underås, a=0,20’ till land.
13
Bornhuvud (Fl 4, 12s)
230°
Gm
Mellan Bornhuvud och Underås, a=0,20’ till land.
Tvärs Vitsand, Bornhuvud fyr(Iso) blir vit.
160°
På Viksberg fyr(FL 2, 6s), vit. a=0,10’ till Bornhuvud.
14
160°
Gm
På Viksberg fyr(FL 2, 6s), vit.
Tvärs pumpstationen,
a=0,25’ till Viksbergs kummell.
170°
Gm
Viksberg om bb.
Tvärs Viksberg, Tegeltorp fyr(Q)
kan vara röd till en början.
154°
Midvattens Tegeltorp och Kiholm.
Djupt intill land på Sb sidan.
Störviksholme
(FL, 3s)
8 kn
Viksberg (FL 2, 6s)
15
154°
Gm
Midvattens Tegeltorp och Kiholm.
Djupt intill land på Sb sidan.
Tvärs Kiholms tavla.
164°
Gm
På andra dykdalben(gul).
Tvärs första dykdalben.
Kom sakta Bb in i sundet.
170°
Mellan vita skärmar om Sb
och gula om Bb.
Tegeltorp (Q)
Linasundet nr 5
6 kn
16
Signal
2 röda klippsken över
varandra (ISO R 3s)
Betydelse
Fartyg får inte gå in i
Linasundet.
17
130°
På Länstidningens hus.
Sällskapsholmen
18
147°
153,5°
Mälarhemnens dykdalb ngt om Sb.
Midvattens N kanalen.
Signal
1 rött klippsken (ISO R 3s)
Betydelse
Broarna är stängda eller
håller på att stängas
1 rött klippsken (ISO R 3s)
Signal från fartyg uppfattad.
Över 1 vitt klippsken (ISO W 3s)
1 rött klippsken (ISO R 3s)
över 1 vitt fast sken (FW)
Kajriktning:
kajdjup i meter
1 grönt klippsken (ISO G 3s) Bron är öppen.
1 rött fast sken (FR)
Mälarkajen mitt 330°/150°
Mälarkajen S 338°/158°
Bron håller på att öppnas
Bron kan inte öppnas.
5,2
4,2
19
MÄLARBRON SPÄRR:
0730-0830 & 1600-1715
H= 15 m B= [30] m
SLUSSEN MAX:
L=135m B=[19,6]m Dj=8,0m
FARTYG MAX:
L=124 m B=18,0 m/17,0 m Dj= 6,50m
/6,80 m (Utan dispens)
Kanalen
08-55424516
Lotsplaneringen
08-55424522
Kanalen:
Djup=7,6m-8,4m vid ca 20m bottenbredd.
Ramat djup=7,1m vid 26m bottenbredd.
Fartbegränsning:
Kanalen t.o.m Linasundet=6kn.
L>100 alt B >18 = 2+2
Annars
Förända/Förspring &
Akterända 2 + 1
174°
I linjen rött styrljus/liten bod
mitt i slussen.
20