Mölndal Galleria Informationsblad nr 6

Datum
2015-10-01
Mölndal Galleria
Informationsblad nr 6
Mitt i Mölndals centrum, blivande Mölndals innerstad, bygger NCC en ny
miljövänlig handelsplats, som skall stå inflyttningsklart för kunder och
hyresgästen 2018. Samtidigt bygger Riksbyggen 150 bostäder.
Det är ett stort nybyggnadsprojekt och det går inte obemärkt förbi.
Vi kommer därför fortlöpande att informera om vårt arbete och de ev.
störningar som projektet ger upphov till.
Arbeten under perioden: v.41 och v.42 2015
Södra Kvarteret
v.41:
Norra Kvarteret
v.41:
Fortsatt pålning utmed bron samt utmed
Barnhemsgatan
Schaktning
Etableringsarbeten med plattsättning o
dyl.
Div tunga transporter på Storgatan
Slagning av spont
v.42:
v. 42
Borrning av dragstag till spont
Fortsatt rivning av Koljan
Schaktning utmed bron
Informationsblad nr-6. Mölndals Galleria.docx
Ev spontning
Div tunga transporter på Storgatan
Fortsatt pålning
Schaktning
Fortsatt rivning av Koljan
Schaktning utmed bron
Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Rolf Lundberg, NCC Property Development AB
Telnr: 0705-521640, Email: [email protected]
Torleif Harrysson, NCC Construction AB
Telnr: 0702-541490, Email: [email protected]
Sid 1 (1)