Litteraturlista HT15 - Institutionen för pedagogik och didaktik

1 (2)
Litteraturlista
Den moderna pedagogikens idéhistoria I, 7,5 hp
The Modern Intellectual History of Education I, 7,5 ECTS
HT 2015
Kursansvarig Professor Agnieszka Bron
*Bron, Agnieszka (2011). Pedagogik i förändring eller förändringens pedagogik? I: Forssell, A. (red.)
Boken om pedagogerna. Stockholm: Liber.
*Bron, Agnieszka o. Gustavsson, Anders (2004). Pedagogik som vetenskap. En vänbok till Birgitta Qvarsell.
Stockholm: Pedagogiska institutionen. (fem kapitel).





Bron, A. (2004). Pedagogikens identitet, pp. 12-35. I: Bron, A. o. Gustavsson, A. (2004)
(red.). Pedagogik som vetenskap. En vänbok till Birgitta Qvarsell.
Ödman, P-J. (2004) Pedagogikhistoria som vetenskap, pp. 36-67. I: Bron, A. o. Gustavsson, A.
(2004) (red.). Pedagogik som vetenskap. En vänbok till Birgitta Qvarsell.
Boalt Boëthius, S. (2004). Forskningshandledning och psykoterapihandledning –
gemensamma och särskiljande drag, pp. 88-113. I: Bron, A. o. Gustavsson, A. (2004) (red.).
Pedagogik som vetenskap. En vänbok till Birgitta Qvarsell.
Svensson, L. (2004). Pedagogik - en fråga om metod!? pp. 114-145. I: Bron, A. o. Gustavsson,
A. (2004) (red.). Pedagogik som vetenskap. En vänbok till Birgitta Qvarsell.
Johannson, H. (2004) Med pedagogiken på getryggen, pp. 146-165. I: Bron, A. o. Gustavsson,
A. (2004) (red.). Pedagogik som vetenskap. En vänbok till Birgitta Qvarsell.
*Granberg, Magnus (2003/2005). Den vetenskapliga pedagogiken som lärarnas professionsgrund – ett
problemtema i svensk pedagogik 1803-2003. Uppsala: Pedagogiska institutionen, Uppsala Universitet,
PM.
*Landahl, Joakim (manus) Fridtjuv Berg: en biografi. Stockholm: Lärarförlaget.
Tosh, John (2011). Historisk teori och metod. Lund: Studentlitteratur. 3 upplaga 349 s.
Ullman, Annika (2004). Stiftarinne generationen. Sofi Almquist, Anna Sandström, Anna Ahlström.
Stockholm: Stockholmia. 259s.
APA Formatting and Style Guide - http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/
Att göra källhänvisningar och litteraturförteckning - http://www.vasa.abo.fi/itped/fou/referens.htm
Stockholms universitet
Institutionen för pedagogik och didaktik
106 91 Stockholm
Besöksadress:
Frescativägen 54
www.edu.su.se
Telefon: 08-16 20 00 (vxl.)
Telefax: 08-15 83 54
E-post: fö[email protected]
Referenslitteratur:
Neidenmark, Thomas (2011). Pedagogiska imperativ och sociala nätverk i svensk medborgarbildning
1812-1828. Stockholm: SU, doktorsavhandling i pedagogik. 349s.
Burman, Anders (2014) Pedagogikens idéhistoria: Uppfostringsidéer och bildningsideal under 2 500 år. Lund:
Studentlitteratur.
*Möjligt att erhålla genom kursansvarig.