Nyhetsbrev nr 5 / oktober

Medlemsmöte 11 november
Välkommen till Barken konferens, Gladtjärn,
Smedjebacken den 11/11 kl. 18.00 – 21.00.
Program:
 SÅ Calc Web, hur kan du förbättra
lönsamheten i ditt åkeri? Ingemar Resare,
regionchef Sveriges Åkeriföretag Öst, visar
på hur man kan använda sig av det
webbaserade programmet.
 Det senast inom Polismyndigheten. Sune
Nilsson och Tommy Roos, Trafikpolisen i
Västmanland kommer att informera och
diskutera.
Vi bjuder på enklare förtäring.
Anmäl dig till Britta på 023-454 90 eller
[email protected]
YKB-kurser 2015
Falun
Fredag 30/10
Lördag 14/11
Lördag 12/12
delkurs 1
delkurs 2
delkurs 3
Västerås
Lördag 21/11
Lördag 5/12
delkurs 4
delkurs 2
Kontakta Britta på 023-454 90 för mer
information/anmälningar till kurserna eller
anmäl dig på [email protected]
OBS! Hör av dig redan nu om du vill boka in
YKB-kurser för 2016 då efterfrågan kan blir stor
i vår.
Automatisk betalning införs vid Svinesundsbron mellan Norge och Sverige
Från kl. 00.00 natten till söndagen den 1 november
införs automatisk betalning vid Svinesundsbron. De
nuvarande betalstationerna på norska och svenska
sidan tas ur drift och ersätts med automatiska
betalstationer
Trafik i vänstra körfälten
E6-trafiken kommer att ledas i de två vänstra körfälten, idag märkta ”Autopass” till dess att nuvarande
betalstationer rivits. Stanna därför inte vid betalstationerna efter den 1 november utan passera med
anvisad sänkt hastighet!
Betalning via faktura
Betalning för bropassagen kommer i fortsättningen
ske via faktura som skickas till fordonsägaren. Rivning
av de nuvarande betalstationerna samt anpassning av
asfaltsytorna kommer att pågå till sommaren 2016.
Trafikverket ber alla trafikanter att ha tålamod och
visa hänsyn till personal som arbetar i vägområdet.
Nytt program för klimatredovisning,
SÅ Klimat Calc
Gå in på akeri.se och klicka dig vidare till
SÅ Klimat Calc så kan du prova. Det är gratis.
Regionala Infradagen Mitt
Arrangeras tillsammans med Maskinentreprenörerna
(ME) och Mellansvenska Handelskammaren den 12
februari 2016 på Spa & Resort Dalecarlia, Tällberg.
Boka in dagen redan nu!
Inbjudan/program kommer i Mitt Åkar´n nr 6.
SVERIGES ÅKERIFÖRETAG MITT
Britta Eriksson