Broöppningar

Kungsörbroarna
Segelfri höjd vid stängd bro: 2,7 m.
Ordinarie öppethållande 1 maj - 31 oktober.
Broöppning kan erhållas enligt följande:
dagligen 0655 - 0705, 0920 - 0930, 1120 - 1130, 1220 - 1230, 1320 - 1330, 1420 - 1430, 1620
- 1630, 1820 - 1830, 1920 - 1930 samt 2120 – 2130.
Broarna fjärrmanövreras från Kvicksundsbron.
Telefon brovakten Kvicksund: 016-35 46 65.
Kontakt med brovakt kan även ske via kommunikationsutrustning vid bron alt. VHF kanal 14.
Kvicksundsbron
Segelfri höjd vid stängd bro: 4,5 m.
Den 1 maj - 15 oktober öppnas en gång/timme under 10 min enligt följande:
0010 - 0020, 0110 - 0120 osv till 2310 - 2320.
Fritidsbåtar ska, vid behov, använda VHF kanal 14 för kontakt med bron.
Den 16 oktober - 30 april sker öppning efter anmälan på telefon eller VHF.
Tosteröbron Strängnäs
Segelfri höjd vid stängd bro: 2,8 m.
1 maj - 15 oktober
Alla dagar kl 0600 - 2200 öppnas en gång/timme under 10 min enligt följande:
0600-0610, 0800-0810, 0900-0910, 1000-1010 ----> 2000-2010, 2100-2110, 2150-2200.
16 oktober - 30 april
Alla dagar kl 0600 - 2200 efter anmälan per VHF eller telefon eller med signalkontakt vid
respektive ledverk.
Fritidsbåtar ska, vid behov, använda VHF kanal 14 för kontakt med bron.
Övriga upplysningar
Bron fjärrmanövreras från Hjulstabron genom kameraövervakning.
Nyttotrafik skall använda den södra passagen i båda riktningarna. Den norra passagen tillåter
endast fritidssjöfart.
Stallarholmsbron
Segelfri höjd vid stängd bro: 3,1 m
Fri bredd 20,0 m
1 maj - 15 oktober alla dagar kl 0600 - 2200 öppnas en gång/timme under 10 min enligt
följande: 0620 - 0630, 0720 - 0730 osv. till 2120 - 2130 samt 2150 - 2200.
Fritidsbåtar ska, vid behov, använda VHF kanal 14 för kontakt med bron.
Övriga upplysningar
Bron fjärrmanövreras från Hjulstabron genom kameraövervakning.
Hjulstabron Enköping
Segelfri höjd vid stängd bro: 6,0 m. VHF: kanal 68, Hjulstabron Telefon: 0171-44 90 82.
Den 1 maj - 15 oktober dygnet runt öppnas en gång/timme under 10 min enligt följande: 0010
- 0020, 0110 - 0120 osv till 2310 - 2320. Den 16 oktober - 30 april dygnet runt efter anmälan
per VHF eller telefon.
Fritidsbåtar ska, vid behov, använda VHF kanal 14 för kontakt med brovakt.
Övriga upplysningar
Bron är kameraövervakad.