E4 Rotebro, två broar över järnvägen

E4 Rotebro, två broar över järnvägen
– smart infrastruktur för framtiden
juni 2015
I sommar flyttar vi en 325 lång bro som väger 6 360 ton
Nu börjar vi närma oss en viktig milstolpe i brobytet på E4 vid Rotebro. I juli kommer vi
att börja flytta den östra nya bron i sidled. I det här informationsbladet kan du läsa mer
om det arbete som ligger framför oss och hur det påverkar dig.
Sedan hösten 2011 arbetar vi med att byta broarna i
Rotebro. Det har varit och är fortfarande komplicerat
att byta 325 meter långa broar i en hårt trafikerad miljö.
På och under vägen passerar dagligen närmare 95 000
fordon och på rälsen under broarna går cirka 600 tåg.
Fram till i sommar har vi kunnat byta broarna utan att
påverka framkomligheten genom att använda oss av en
ny teknik. Den östra nya bron är byggd i ett temporärt
läge. Det är den bron som du åker på om du ska färdas
från Stockholm mot Uppsala. I juli ska vi flytta bron
cirka 22 meter in i sitt rätta läge och projektet går då in i
en spännande fas som påverkar dig som trafikant.
Begränsad framkomlighet på E4 vid Rotebro
Från och med fredag den 3 juli kommer vi att påverka
framkomligheten vid Rotebrobroarna. Den östra bron
tas ur trafik och all trafik på E4 färdas på den västra
bron. Vi håller två smala körfält i vardera riktningen
öppen för trafik. Hastigheten sänks till 50 km/h. Arbetet
beräknas vara klart senast lördag den 1 augusti.
Framkomligheten begränsas:
fredag den 3 juli klockan 22.00.
Vägen trafikeras som vanligt:
senast lördag den 1 augusti.
Aktuell trafikinformation
Om du vill ha aktuell trafikinformation i Rotebro eller
för hela din resväg kan du använda nedanstående källor
för information. Vi hoppas att du har överseende med
dessa störningar.
• trafikinformation på www.trafikverket.se eller
www.trafiken.nu
• Reseplaneraren för kommunaltrafik och busshållplatsinformation, på www.sl.se
På illustrationen kan du se sidolanseringen
av bron. På projektets webbplats kan du se
hela projektet i bilder.
Hur gör vi när vi ska flytta en 325 meter lång bro som väger 6 360 ton? Mellan brons nuvarande läge och det nya
läget placerar vi balkar. På balkarna monterar vi glidstativ med domkrafter som lyfter upp bron från dess pelare.
Därefter trycker andra domkrafter på bron i sidled, och
den rör sig sakta tills den är på plats i sitt nya läge. Därefter sänker vi ner bron på de nya pelarna, och slutligen
monterar vi anslutningarna mellan bron och fast mark.
Hela sidolanseringen beräknas ta tre veckor.
Kort fakta
Brons längd: 325 meter
Vikt: 6 360 ton
Flyttas: 22 meter
Vill du se sidolanseringen?
Vi tycker det här är så spännande och vill gärna dela
med oss till alla som vill veta hur vi flyttar en 325 meter
lång bro som väger över 6000 ton. Efter sommaren kommer du kunna titta på lanseringen via en film på projektets webbplats. Redan nu kan du hitta tidigare filmer
från projektet på sidan.
Vad händer efter sommaren 2015?
När båda broarna trafikeras igen återstår en del arbeten
runt om arbetsområdet. Vi ska återställa en del mark,
bygga klart dagvattendammen, plocka bort portaler med
mera. Innan året är slut ska vara klara med projektet
och lämnar sedan Rotebro för den här gången.
Säkerhet – för dig och för dem som arbetar i en
hårt trafikerad miljö
Vi sätter säkerheten i trafiken mycket högt – både för
den som färdas i sitt fordon och för den som arbetar i en
hårt trafikerad miljö. Därför är det viktigt för alla att du
respekterar den hastighetssänkning som finns. Nu pågår
förberedande arbeten där personer arbetar i anslutning
till trafiken, så anpassa hastigheten, var uppmärksam på
skyltningen och kör försiktigt förbi byggområdet.
Trafikomläggningen gör att körfälten blir mindre, du
möter trafiken från södergående och det kan komma att
skapas köer när vi minskar antalet körfält. Tänk på att
planera din resa och var ute i god tid. Om möjligt, välj
gärna en annan väg.
Vad har hänt sedan sommaren 2014?
Sedan förra trafikomläggningen har vi rivit den gamla
östra bron och ytan mellan körbanorna är nu tom. Därefter arbetade vi med grundläggningen och betongen.
Pålningen pågick fram till februari 2015. Sedan började
vi gjuta den nya brons betongpelare, som blev färdiga
under april månad.
Vägplanen för väg 267 Rotebroleden har
vunnit laga kraft
Den 30 april vann vägplanen för Rotebroleden laga kraft.
Det innebär att vi nu får bygga om vägen. Vår målsättning är att bygga om den samtidigt som vi bygger om
trafikplatserna Stäket och Rotebro. Därför väntar vi med
att upphandla en entreprenör tills även dessa planer har
vunnit laga kraft. Vi planerar för byggstart år 2016. Mer
information finns på www.trafikverket.se/rotebroleden.
Om projektet
Vi ska byta ut två broar på E4 norr om Stockholm vid
Rotebro. Det är ett komplicerat projekt i en hårt trafikerad miljö. Tack vare ny teknik kan vi genomföra i stort
sett hela projektet utan att på-verka trafiken. Kapaciteten blir i princip densamma genom hela projektet, vilket
är mycket viktigt för trafiken mellan Stockholm och
Arlanda. Den nya tekniken gör att vi sparar både tid och
kostnader när vi byter ut broarna. Till exempel bygger
vi en permanent bro i ett temporärt läge som vi sedan
skjuter på rätt plats. Vi startade arbetet hösten 2011 och
beräknar att släppa på trafiken på båda broarna sommaren 2015.
Mer information och kontakt
På www.trafikverket.se/rotebro hittar du alltid aktuell
information från projektet. Här kan du även ta del av
flera filmer som vi har gjort under projektets gång. Om
du inte hittar svar på dina frågor eller söker annan information, kontakta gärna vår Kundtjänst på 0771-921 921.
www.trafikverket.se/rotebro
TRAFIKVERKET. JUNI 2015. PRODUKTION: TRAFIKVERKET GRAFISK FORM, FOTO: BILDER FRÅN KOMMANDE FILM: MBP / MATS BJÖRKLUND PRODUKTION.
Vi flyttar en 325 meter lång bro i sidled