Förväntanssynkroniserade uppdrag

Förväntanssynkroniserade uppdrag
Gunilla Bergh på Piraya 28 april 2015
Förväntanssynkroniserade
uppdrag ger:
Rätt leverabler
Rätt team
Rätt kostnader
Rätt tidplan
Rätt resultat
En bra offert utgår från
förväntanssynkronisering om
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kommunikationsmål
Nivå på uppdraget
Riskanalys
TQC
Beslutsorganisation
Team
Kundens erfarenhet och profil
Kommunikationsmål
Bibehålla
€
6
Kännedom
Kunskap
Attityd
Beteende
Öka
€€
66
Förändra
€€€
666
NIVÅ PÅ UPPDRAGET
Strategisk
Taktisk
Operativ
-Varför?
-Vad?
-Hur?
Förebygga och Förbereda
NR
Riskfaktor
Beskrivning av
risk
Sannolikhet
1-5
Konsekvens
1-5
Riskvärde
1-25
1
Åtgärd
Berörda
Ansvarig
-
-
.
2
3
4
-
-
-
-
-
-
FÖRVÄNTAN OCH
KONSEKVENS
• Time
• Quality
• Cost
Välj två.
Var överens om beslutsorganisationen
VILL
VETA
BESTÄMMA
SKA
Var överens om beslutsorganisationen
VILL
VETA
TYCKA
SKA
Vilka, vad, när?
Vem?
Vilka, vad, när?
Offerter
1.
2.
Arvodet som inte är produktion
Samma oavsett om det tillkommer
eller tas bort enheter
Strategi och koncept.
Produktion
Per enhet
•
Beskriv leveransen, inte titeln
•
•
•
•
Timmar?
Värde?
Spridning?
Livslängd?
Ja, man kan tycka det är mycket pengar, men…
+ … har du tänkt på allt du får?
/ … utslaget per kund blir det endast
X … denna annons kan du använda som butiksmaterial, utskick till
medlemmarna osv
= …nu talar vi om er position på marknaden (de riktigt stora värdena)
- … låt oss då se vad vi kan ta bort
Engage Marketing AB
www.engagemarketing.se
[email protected]
+46 705-640 641
@byravalskonsult