2015 nummer 1

Svenska Kyrkan i
Högsby, Fagerhult,
Fågelfors och Långemåla
församlingar
Nr 2015-1
Med biskop Jan-Olof Johanssons välsignelse tar Arja Bergström emot uppdraget
som kyrkoherde i Högsby pastorat
Räddad
till livet ...
sid 2
Fredrik Modéus vald
till ny biskop ... sid 3
Välkommen till våra
familjegudstjänster ...
sid 5
På ledande plats
Arja Bergström – vår kyrkoherde
Räddad till livet
Snart är det påsk. Vi firar påsk till minne av Jesu uppståndelse från döden. Att döden inte är världens starkaste makt – utan livet. Att hatet inte
är alls så starkt som kärleken. Att våren alltid besegrar vintern och att
ljuset övervinner mörkret.
Även Judarna firar påsk. Jesus som var
jude firade påsk tillsammans med sina
lärjungar på den första skärtorsdagen.
Det var då han instiftade nattvarden.
De samlades för att fira den judiska påsken, till minnet av uttåget ur Egypten.
Och vårt ord ”passera” är nära släkt
med ordet Påsk och det hebreiska ordet
”pésach” - som betyder passera, gå förbi
eller skona. Innan uttåget ur Egypten
drabbades landet på olika sätt av
hemska plågor. Men Israeliterna blev
tillsagda att stryka blod på dörrposterna
– och då skulle dödsängeln ”gå förbi” –
passera och de som var inne i huset
överlevde. En förfärlig historia – men
ändå, grundbetydelsen av vårt ord Påsk
har att göra med att bli räddad till livet.
När man frågar folk varför vi firar
påsk i kyrkan så blir svaret ibland att
det handlar om Jesu lidande och död.
Det stämmer att Jesus led och dog men
Boende på Kvillgården är
samlade till andakt
Vid detta tillfälle bestod
programmet av önskade
psalmer.
Alla var med och sjöng sina
favoritpsalmer. Därefter ägde
röstning rum där psalmen 297
Härlig är jorden vann vilken
sjöngs vid
andakten.
Diakon Yvonne
Foto:John-Erik Wåhlin
Omslagsfoto: John-Erik Wåhlin
Kyrknytt nr 1 • 2015 • Sid 2
det är själva Påskdagen som är huvudpoängen; Uppståndelsen! Livets seger!
Den tomma graven!
”Likt vårdagssol ur morgonglöd, gick
Jesus fram ur natt och död”
(Sv Ps 198)
Glad påsk!
Önskar Kyrkoherde Arja Bergström
Fredrik Modéus
vald till
ny biskop
Fredrik Modéus valdes den 3 december 2014 till ny biskop
i Växjö stift, eftersom biskop
Jan-Olof Johansson går i pension påsken 2015.
– Jag är glad och förväntansfull inför det som ska komma och
tacksam för förtroendet som visats mig, säger Fredrik Modéus.
Foto: pressbild Växjö stift.
Kyrkoherdeinstallation av Arja Bergström
den 25/1-2015 av Biskop Jan-Olof Johansson
Foto: John-Erik Wåhlin
Församlingarna i Högsby pastorat
välkomnar sin kyrkoherde med bibelord.
Foto: John-Erik Wåhlin
Många underbara toner av Högsby kyrkokör under installationsmässan.
Foto: John-Erik Wåhlin
Kyrknytt nr 1 • 2015 • Sid 3
Nu har vi kört i gång
med våra körövningar igen!
Det är kyrkokörerna, barnkörerna
och en ungdomskör som övar inför
fastetid och påsk. Kyrkokörerna
har även medverkat i Mönsterås
kyrka, tillsammans med körsångare från hela kontraktet.
Vår biskop Jan-Olof
Johansson blev då avtackad
av pastoratet.
I mitten av februari kommer vi in i fastan,
då är körmusiken lite mer återhållen i sin
framtoning. Så även i Stilla veckan då
bl.a. ungdomskören Viva vox medverkar
i en av Högsby kyrkas passionsgudstjänster.
På påskdagen sjunger kyrkokörer och
barnkörer i kyrkorna. Det blir en höjdpunkt när kör och församling får brista ut
i bl. a. glädjepsalmen: ”Dina händer är
fulla av blommor”!
Därmed börjar påsktiden och den innebär Musikgudstjänster av olika slag för
körsångarnas del. Barnen kommer också
att få sjunga tillsammans i hela Pastoratets barngruppsavslutning i mitten av
maj.
Som ni ser i kalendern kommer det att
bli en hel del ”Önskepsalmsgudstjänster”
i våra kyrkor i vår.
Kom med och sjung!
(Kantor) Marie-Louise Ohlsson
Änglakören
Foto: Inger Gräntz Johansson
Julavslutning med KUL, Långemåla
KUL hade sin julavslutning tisdagen
den 2 december i Långemåla församlingshem för syskon, föräldrar och
mor- farföräldrar.
Vi fikade, barnen framförde luciatåg, vi dansade kring granen och tomten kom på besök
med varsin godispåse till alla barnen.
Kicki & Gunhild
Ledarna
Foto: Kicki Johansson
Kyrknytt nr 1 • 2015 • Sid 4
Foto: Kicki Johansson
Välkommen till våra
familjegudstjänster!
En söndag i månaden är hela familjen välkommen
att fira en enkel familjegudstjänst på barnens villkor
i någon av våra kyrkor. Efteråt äter vi en enkel
måltid eller förstärkt fika! En stund att umgås med
hela familjen i kyrkan och du slipper diska!
Gudstjänsten tar ca. 30 min.
Vi ses i våra kyrkor!
Trettondagens
grötkokning
SAMÅKNING TILL
GUDSTJÄNSTERNA
Högsby Stefan Carlsson,
070-584 71 91
Gunborg Nilsson har haft
hand om Trettondagens grötkokning sedan 1986.
Fagerhult Ingrid Wernersson,
0481-713 09
Hon har också tidigare varit
kyrkvärd och även kokat kaffe
under många år. Kortet togs i
Berga kyrka på Trettondagen i år.
Fågelfors Gunilla Mörstam
0491-51563, 072-235 15 63
Långemåla Gunhild Johansson
0499-30081, 070-3153627
Tack Gunborg!
Foto: Erna-Stina Ohlsson
KYRKANS
BESÖKSTJÄNST
finns i våra fyra församlingar sedan
tio år tillbaka. Besökstjänsten är oerhört betydelsefull. Vi besöker regelbundet ensamma och äldre
människor. Vidare finns besökstjänsten på kommunens tre äldreboende en
dag i veckan för att besöka, vi finns
med vid församlingarnas öppet hus,
soppluncher, uppvaktningar mm.
Vårt samhälle kommer alltid att vara
beroende av levande och medkännande människor som bryr sig om andra, av egen fri vilja. Ingen människa
orkar i längden leva helt igenom ensam. Vi har tystnadsplikt! Skulle Du
vilja ha någon att prata med eller någon som bara lyssnar?
Kontakta då gärna
besökstjänsten i din församling.
Kontaktperson:
Diakon Yvonne Yngvesson
Foto: John-Erik Wåhlin
NÅGON ATT
TALA MED?
Ibland behöver vi tala
med någon som lyssnar
och som har tystnadsplikt.
Vill du tala med en präst
eller diakon kan du vända
dig till din församling.
(se telefonlistan).
Kvällar och nätter kan man ringa
Jourhavande präst eller diakon.
Jouren är öppen 21.00 - 06.00
varje natt. Den som ringer
får tala med en präst/diakon i
Svenska kyrkan som har ett särskilt
uppdrag och utbildning
att tjänstgöra i jouren.
Prästerna och diakonerna har
tystnadsplikt. Både prästen/diakonen och den som ringer är anonyma
för varandra.
Telefonnummer är 112.
Kyrknytt nr 1 • 2015 • Sid 5
MEDARBETARE
Välkommen som frivillig
medarbetare i våra
församlingar!
Som gudstjänstvärd, kyrkvärd,
ungdomsledare,besökstjänsten
mm. Är du intresserad eller har
frågor kontakta diakon
Yvonne Yngvesson.
LÄR DIG TYSKA
Är du intresserad av att lära
dig enkel konversations-tyska
utan krav på förkunskaper?
Vi är några i pastoratet som
vill göra detta under enkla och
trivsamma former.
Hör gärna av dig till
präst Ola Emilsson.
Välkommen & tack
Maria Carlqvist har slutat som värdinna. Vi tackar Maria
och önskar henne lycka till med det nya jobbet!
Vi välkomnar Benita Persson från Fågelfors som ny värdinna.
TACK
Efter nästan 11 års tjänstgöring i Högsby pastorat är det nu snart
dags för kyrkvaktmästaren Roland Ingvarsson att gå i
pension.
Vi tackar Roland för hans engagemang, hans insatser och för gott samarbete och
önskar honom lycklig och rik pensionstid.
Benita Persson. Foto: Arja Bergström
Konstverk av Bengt Lindwall
Lars Elmborg skänker tavlan till Berga
kyrkas församlingslokaler, den har funnits i
hans fars ägo tidigare.
Den är målad av Bengt Lindwall som var komminister i Berga på 70-talet och även Lars Elmborgs
konfirmandpräst.
Bengt Lindwall satsade bl.a. mycket på barn- o.
ungdomar. Lindwall dog i somras kort efter att han
varit med och döpt ett barnbarn i Högsby kyrka.
Sven-Bertil Ohlsson, Arja Bergström
och Lars Elmborg med den skänkta tavlan.
Foto: Erna-Stina Ohlsson
Tillverkning av dörrkransar
Mammorna från öppna förskolan
träffades en kväll i början av december för att julpyssla tillsammans.
Koncentrationen var på hög nivå när
fina dörrkransar tillverkades.
Foto: Inger Gräntz Johansson
FEM SAMTAL
KRING
LIVSFRÅGOR
Välkommen till
Fågelfors församlingshem
torsdagar, varannan vecka,
fem tillfällen,
med start 12/2
kl.18.00-20.00.
Vad är viktigt i ditt liv?
Andlig fördjupning,
bönens kraft mm är möjliga
sätt att göra vårt liv
meningsfullt.
Samtalsledare är
präst Ola Emilsson.
Kyrknytt nr 1 • 2015 • Sid 6
– A N S L A G S TAV L A N –
VÅRENS SOPPLUNCHER
MÖTESPLATSER
I FÅGELFORS
FÖRSAMLINGSHEM
ÖPPET HUS
I VÅRTID
FAGERHULTS FÖRSAMLINGSHEM
Onsdag den 25/2 kl.14.00
Peter och Irene Schäfer visar naturbilder
bl.a mosippan
Onsdag den 11/3 kl.14.00
”Varför kallade du mig Gud?”
Kyrkoherde Arja Bergström berättar om sin väg
Onsdag 25/2 kl 12.00
Högsby församlingshem.
Lunchmusik med kantor Ann.
Onsdag den 25/3 kl.14.00
Trivselträff med frågesport och bingo
Onsdag 25/3 kl 12.00
Långemåla församlingshem.
Lunchmusik med kantorerna Gunnel och Göran.
Onsdag den 15/4 kl.14.00
Samling i påsktid med besöksgruppen,
diakon Yvonne och prästen Ola
Onsdag 29/4 kl 12.00
Berga kyrka.
Lunchmusik med kantor Marie-Louise.
Onsdag den 29/4 kl.14.00
Trivselträff med frågesport och bingo
Onsdag 27/5 kl 12.00
Isabogården i Grönskåra.
Lunchmusik med kantorerna Göran och Gunnel.
Soppluncherna är till för alla!
Har du inte haft möjlighet att vara med tidigare
så kom gärna.
Vi träffas i all enkelhet.
Arr. Svenska kyrkan Högsby Pastorat,
och Röda Korset
Hjärtligt välkommen!
Onsdag den 13/5 kl.13.00
Utflykt
Anmälan till Berith Danielsson, 51451
senast den 8/5
Onsdag den 27/5 kl.14.00
Samling vid hembygdsgården
Dragspel med Johan Danielsson
Kaffeservering vid varje tillfälle
VÄLKOMMEN!
Om du behöver skjuts, kan du kontakta:
Sven Mörstam, 076-8432034, 51563
Torsdag 19/3 kl 14.00
Sång och musik
med Högsby PRO-kör
under ledning av Ingrid Digreus.
Kaffeservering
Andakt
Torsdag 21/5 kl 14.00
Sång och musik
med John-Erik och Christina Wåhlin.
Kaffeservering.
Andakt
HÖGSBY FÖRSAMLINGSHEM
Torsdag 23/4 kl 14.00
Musikunderhållning med Johan och
Gunilla Sigvardsson
Gammaldags kafferep
Gratulation av församlingens
80- och 85 åringar
Andakt
LÅNGEMÅLA FÖRSAMLINGSHEM
Onsdag 17/6 kl. 14.00
Musikunderhållning med Johan och
Gunilla Sigvardsson
Kaffeservering
Andakt
Hjärtligt välkommen!
Döpta och avlidna i våra församlingar
DOP UNDER PERIODEN
1/11 - 31/12 2014
AVLIDNA UNDER PERIODEN
1/11 - 31/12 2014
forts. AVLIDNA UNDER PERIODEN
1/11 - 31/12 2014
Högsby församling
Ebba Thornell 8/11
Betty Berggren Gustafsson 15/11
Joselina Skogh 29/11
Elliott Max 6/12
Olivia Vitikainen 6/12
Högsby församling
Sven Bertil Veine Norling 18/11
Nils Bertil Rune Andersson 5/12
Eva Linnéa Margareta Dahlström 20/12
Fågelfors församling
Karl Göte Emanuel Erixon 2/11
Fågelfors församling
Carl Sturesson 29/11
Långemåla församling
Lilly Runborg 15/11
Fagerhults församling
Asta Irma Mariann Svensk 1/11
Egon Weine Axelsson 10/11
Lars Erik Göransson 21/11
Alf Arthur Roland Johansson 30/11
Gunvor Emmy Rose-Marie Gandskog 30/11
Nils Gustaf Martin Boman 15/12
Kyrknytt nr 1 • 2015 • Sid 7
Långemåla församling
Linda Monica Jessica Johansson 27/11
Leena Kristiina Pehkonen 11/12
– Predikoturerna –
15 februari - 17 maj
HÖGSBY
Sö 15/2 Fastlagss.
Ons 18/2
Sö 22/2
Sö 1/3
Sö 8/3
Askonsdag
Fastan I
Fastan II
Fastan III
Sö 15/3
Sö 22/3
Sö 29/3
Må 30/3
Ti 31/3
Ons 1/4
To 2/4
Fre 3/4
Sö 5/4
Sö 12/4
Sö 19/4
Sö 26/4
Midfastos.
Jungfr M Beb.
Palms.
Stilla veckan
Stilla veckan
Stilla veckan
Skärtors.
Långfre.
Påskd.
2 i påskt.
3 i påskt.
4 i påskt.
Sö 3/5
Lö 9/5
5 i påskt.
Sö 10/5 Bönsön.
To 14/5
Kr. H.D.
Sö 17/5 Sö. f. Pingst
11.00 Familjegudstjänst
med dop
19.00 Askonsdagsmässa
11.00 Högmässa
18.00 Taizémässa
15.00 Sammanlyst: Ekumeniskt, Högsby Missionskyrka
11.00 Familjegudstjänst
18.00 Musikgudstjänst
11.00 Högmässa
19.00 Passionsandakt
19.00 Passionsandakt
19.00 Passionsandakt
19.30 Skärtorsdagsmässa
11.00 Gudstjänst
11.00 Påskdagsmässa
11.00 Familjegudstjänst
11.00 Högmässa
11.00 Gudstjänst med
psalmer av Lina Sandell
11.00 Högmässa
11.00 Pastoratshögtid:
Konfirmation, Fågelfors
11.00 Högtidsmässa med
konfirmander
07.00 Lanhagen/Ekumeniskt.
14.00 Familjegudstjänst. Pastoratets barngruppernas avslutning utanför
församlingshemmet.
18.00 Vårcafé
FÅGELFORS
Sö 15/2 Fastlagssön.
Sö 1/3 Fastan II
Sö 15/3 Midfastosön.
Sö 29/3 Palmsön.
To 2/4
Sö 5/4
Sö 12/4
Sö 26/4
Lö 9/5
Sö 10/5
Skärtors.
Påskd.
2 i påskt.
4 i påskt.
To 14/5
Kr.H.D.
Bönsön.
16.00 Önskepsalmer
11.00 Högmässa
18.00 Taizémässa
14.00 Gudstjänst i församlingshemmet.
19.00 Agapemässa
16.00 Påskdagsmässa
16.00 Familjegudstjänst
11.00 Gudstjänst
11.00 Konfirmation
11.00 Pastoratshögtid:
Högtidsmässa med konfirmander, Högsby
09.00 Gudstjänst vid
Svindla kvarn
Fagerhult, Fågelfors, Högsby och Långemåla församlingar
E-post: [email protected]
Hemsida: www.minkyrka.se/hogsby
Expedition
Odensvivägen 2, 579 33 Högsby
Kanslist Christina Lundell 0491-200 18
Kamrer Gerlinde Wilgusch 0491-213 22
E-post: [email protected]
Fax 0491-216 73
Vaktmästare
Högsby - 0491-20050, 073-023 30 41
E-post: [email protected]
Fagerhult - 070-658 80 35
Fågelfors - 070-670 84 68
BERGA
Sö 22/2
Sö 8/3
Sö 22/3
Sö 5/4
E-post: [email protected]
Fastan I
Fastan III
Jungfr M Beb.
Påskd.
Sö 19/4 3 i påskt.
Sö 3/5 5 i påskt.
Lö 9/5
Sö 10/5 Bönsön.
To 14/5
Kr. H.D.
16.00 Familjegudstjänst
16.00 Gudstjänst/ekumeniskt
16.00 Högmässa
16.00 Påskdagens familjegudstjänst
16.00 Önskepsalmer
18.00 Taizémässa
11.00 Pastoratshögtid:
Konfirmation, Fågelfors
11.00 Pastoratshögtid:
Högtidsmässa med konfirmander, Högsby
07.00 Gudstjänst på Dortemorberg
Långemåla - 070-645 80 67
E-post: [email protected]
Präster
Kh Arja Bergström
0491-201 39, 073-096 00 24.
E-post: [email protected]
Km Ola Emilsson
0481-710 03, 070-372 48 61
[email protected]
Musiker
Ann Hultman (Högsby, Ruda)
exp, 0491-200 34, bost, 072-226 89 47
11.00 Högmässa
16.00 Familjegudstjänst
11.00 Gudstjänst
11.00 Påskdagens familjemässa
Sö 19/4 3 i påsktiden 11.00 Högmässa
Sö 3/5 5 i påsktiden 16.00 Önskepsalmer
Lö 9/5
11.00 Pastoratshögtid:
Konfirmation, Fågelfors
Sö 10/5 Bönsön.
11.00 Pastoratshögtid:
Högtidsmässa med konfirmander, Högsby
Sö 17/5 Sön. f. Pingst 11.00 Högmässa
LÅNGEMÅLA
Sö 15/2 Fastlagssön.
Sö 1/3 Fastan II
Sö 29/3 Palmsön.
To 2/4
Skärtors.
Sö 5/4 Påskd.
Sö 12/4 2 i påskt.
Lö 9/5
Sö 10/5 Bönsön.
To 14/5
Kr. H.D.
E-post: [email protected]
16.00 Familjegudstjänst
16.00 Gudstjänst
11.00 Familjegudstjänst
18.00 Skärtorsdagsmässa
16.00 Påskdagsmässa
16.00 Gudstjänst
11.00 Pastoratshögtid:
Konfirmation, Fågelfors
11.00 Pastoratshögtid:
Högtidsmässa med konfirmander, Högsby
09.00 Gudstjänst vid Böta
kvarn
Må 6/4
Lö 9/5
A.D. påsk
Sö 10/5 Bönsön.
0491-200 46, 070-386 59 56
0491-503 91 bost
E-post: [email protected]
Diakon
Yvonne Yngvesson, 0491-200 61, 073-023 30 42
[email protected]
Barn- & ungdomsledare
Inger Gräntz Johansson, 0491-200 64, 070-217 32 36
Värdinna
Benita Persson, 0491-212 96
GRÖNSKÅRA
Sö 8/3 Fastan III
RUDA
Sö 15/2 Fastlagssön. 16.00 Sammanlyst: familjegudstjänst med Långemåla
Sö 15/3 Midfastosön. 16.00 Önskepsalmer
Sö 26/4 4 i påskt.
16.00 Gudstjänst
Lö 9/5
11.00 Pastoratshögtid:
Konfirmation, Fågelfors
Sö 10/5 Bönsön.
11.00 Pastoratshögtid:
Högtidsmässa med konfirmander, Högsby
Marie-Louise Ohlsson (Fagerhult, Berga, Fågelfors)
11.00 Gudstjänst
11.00 Gudstjänst
11.00 Pastoratshögtid:
Konfirmation, Fågelfors
11.00 Pastoratshögtid:
Högtidsmässa med konfirmander, Högsby
Kyrkor
Högsby 0491-206 20
Berga kyrka 0491-502 88
Fagerhults kyrka 070-658 80 35
Långemåla kyrka 070-645 80 67
Församlingshem
Fagerhult 0481-713 41
Fågelfors 0491-514 60
Högsby, kök, 0491-212 96
Långemåla 0499-301 03
Reservation förändringar. För körmedverkan se aktuell annons i ortspressen.
Ruda 0491-225 41
Wåhlin Produktion AB
FAGERHULT
Sö 22/2 Fastan I
Sö 15/3 Midfastosön.
Fre 3/4 Långfre.
Sö 5/4 Påskd.