ÄLMHULTSBLADET - Textalk Weblisher

№23 – 29 maj 2015
IKEA och IKANO medarbetares personaltidning sedan 1975
ÄLMHULTSBLADET
Gymmet på Aktivitets- Företagsfrukost på Nu är vi 100 %
huset invigs snart s.2 Be. Business
energioberoende s.6
Retreat s.3
IWON-möte i Älmhult,
ett möte för jämställdhet
IKEA är ett av tio stora skandinaviska företag
som deltar i satsningen ”The Battle of Numbers”. Tillsammans med bland andra Volvo,
Scania, SEB, and H&M skapades ett mål för
satsningen: att skapa en affärsmiljö med fler
kvinnor på ledarpositioner. IKEA har precis
haft ett IWON (IKEA Women Open Network)
möte i Älmhult för att inspirera och engagera
emot detta mål. Läs mer på s. 4
Älmhultsbladet
№ 23 – 29maj 2015
02
Vi träffar Fredrik inför invigningen av det
nya gymmet på Aktivitetshuset
Den första juni är det invigning av det
nya gymmet på Aktivitetshuset. Älmhultsbladet träffar en av de ansvariga
för ombyggnationen, Fredrik Åkesson.
Hej Fredrik!
På måndag är det invigning av det nya
gymmet, hur känns det?
- Det känns väldigt spännande! I det nya
gymmet kommer det finnas mer valmöjligheter vilket jag tror kommer bidra till att
man kommer vara mer motiverad till att träna. Vi är oerhört nöjda med resultatet och jag
tror att det kommer bli jättebra.
Hur skiljer sig det nya gymmet från det
gamla?
- Framför allt är det större yta i det nya
gymmet från att vara på 180 m2 till dagens
260 m2. Sen kommer det också vara en
större och mer utvecklad maskinpark för att
man ska kunna träna mer mångsidigt. Det
kommer också vara större möjligheter till att
träna kondition då vi kommer ha fler löparband. En maskin som vi har köpt in och som
jag tror kommer attrahera många är en stakmaskin för skidåkare. Den kommer vara perfekt för Vasaloppsträningen när det inte finns
någon snö.
Fredrik in action i det nya gymmet.
Spännande! På måndag den 1 juni är
invigningen, vad kommer ske då?
- Då kommer vi bjuda på lite gott här på
Aktivitetshuset i anslutning till gymmet och
PTn Magdalena Ohlin kommer vara på plats
och ge lite tips och råd. Sen kommer vi dela
ut 100 stycken goodiebags fyllda med härligheter. Tre av dessa påsar kommer också
innehålla ett presentkort på en PT-timme här
på Aktivitetshuset. Så missa inte invigningen!
Tack Fredrik för att du berättade om
gymmet! Det låter oerhört spännande
och vi längtar tills invigningen.
Vi kommer dit, ses vi där?
ÄLMHULTSBLADET
Utgivare IKEA AB
Ansvarig utgivare Gudmund Vollbrecht
Redaktion Cecilia Petersson
Manusstopp Tisdagar
Utgivning Fredagar
Tryckkostnad 3,80 SEK per ex
Postnummer 05/15
Telefon 0476-822 33
E-postadress redaktionen
[email protected]
E-postadress Saker & Ting
[email protected]
Älmhultsbladet som webbtidning
http://weblisher.textalk.se/ikea/
Tips! Webbtidningen når du hemifrån
Älmhultsbladet in English
http://inside.ikea.com/NEWS/NEWSLETTERS
Vad vill du läsa om, hör av dig till redaktionen!
[email protected] 0476-822 33
№23 – 29 maj 2015
Älmhultsbladet
03
Företagsfrukost på
Be. Business Retreat
TEXT: CECILIA PETERSSON, [email protected]
Älmhults kommun arrangerade maj månads en företagsfrukost med inriktning
på besöksnäringen. Frukostens värd var
det nyöppnade Be. Business Retreat,
beläget ca 3 km nordväst om Älmhult.
Åsa Rexare Thulin presenterade det nyöppnade konferenscentrumet som hennes och
sin mans, Anders Rexare Thulin, dröm. Åsa
och Anders har skapat en idyll, ett center, som
välkomnar till konferens och återhämtning.
Här ska besökarna få ut det bästa och det
mesta av dem själva, samtidigt som det finns
möjligheter för en grupp att optimeras. Att
komma till Be. Business Retreat ska vara som
att komma hem och samlas för ett bra möte.
Inledande bjöds samtliga på en god frukost i ett av de två konferensrummen. Det
var goda smörgåsar med valmöjligheterna
nötsmör, tomatröra och ost. Mycket av det
som serverades visade sig vara lokalproducerat. Matkonceptet med inriktning mot lokal,
ekologisk samt hälsosam mat är ett fokusområde på Be. Business Retreat.
Eddie Hansson, Älmhults kommun, var under
mötet först ut och pratade om höghastighetsbanan. Han uppmanade samtliga att gå in
och stödja att banan ska läggas genom Älmhult, detta finns det möjlighet till på hemsidan www.höghastighetsbanan.se
“Var med och stödj att
höghastighetsbanan
läggs i Älmhult”
- Eddie Hansson
Be. Business Retreat är omfamnat av granskog.
”Ingvar Kamprad och
Astrid Lindgren har verkligen satt Småland på
kartan” - Lena Stävmo
Stefan Jönsson, ordf. barn & utbildningsnämnden, Älmhults kommun, talade sedan
om skolans framfart i Älmhult. Han uttryckte
att alla barn har rätt att lyckas i klassrummet
och att vi nu har barnens bästa framför oss.
Inger Arvidsson, Älmhults kommun, tog vid
och pratade om Älmhult som turistort. Vi har
tre väldigt starka faktorer bakom det höga
antalet turister som kommer hit. Det handlar om friluftsliv, Carl Von Linné och IKEA.
Lena Stävmo, vd för Destination Småland, var
fjärde talare och fokuserade på turismen och
dess betydelse för ett gemensamt Småland.
Lena uttryckte sig om att Ingvar Kamprad och
Astrid Lindgren verkligen har satt Småland på
kartan. Hon menade att vi har en stark grund
att utgå ifrån för att se ett starkt resultat ifrån
en lönsam turism.
Då Åsa talade, sist men inte minst, berättade
hon mer om sig själv och Be. Business Retreat som kursgård. Åsa är utbildad yogalärare och låter även det intresset ta plats på det
nyöppnade centret. Med 15 enkelrum och
två konferensrum finns det stora möjligheter
till att samla många olika slagsgrupper och
hämta energi i Smålands djupaste granskog.
Åsa pratar med några av frukostgästerna.
Älmhultsbladet
№ 23 – 29maj 2015
04
Jämställdhet på ledande positioner,
en högt prioriterad fråga för IKEA
TEXT: CECILIA PETERSSON, [email protected]
Jörg, Kristien och Maria pratar om kvinnliga ledare inom DS.
IKEA är ett av tio stora skandinaviska
företag som deltar i satsningen ”The
Battle of Numbers”. Tillsammans med
bland andra Volvo, Scania, SEB, and
H&M skapades ett mål för satsningen:
att skapa en affärsmiljö med fler kvinnor på ledarpositioner. IKEA har precis haft ett IWON (IKEA Women Open
Network) möte i Älmhult för att inspirera och engagera emot detta mål.
För IKEA är målet inom jämställdhet ännu
tydligare. År 2020 vill vi se att 50% av våra
ledarpositioner hålls av kvinnor. Satsningen prioriteras och hålls högt på agendan.
IWON –mötet i Älmhult var specifikt för
IKEA Global Logistics och de kvinnor och
ledare som arbetar inom området. Syftet
för dagarna var att ge dessa kvinnor möjligheten att nätverka och kraftsamla inför
de uppdrag de har och eventuellt kan satsa
på inom det mansdominerade arbetsområdet logistik.
På den inledande sessionen av mötet i Älmhult möttes de tillresta av låten ”I am every
women”. Låtvalet och volymen inne i samlingssalen på IKEA Tillsammans gav en hög
energi. Under de två mötesdagarna i Älmhult hölls sedan presentationer av kvinnliga
ledare som haft en lång och lyckosam resa
inom IKEA. Bland annat berättade Maria
Shurygina, idag Deputy DS Area manager,
om sin IKEA resa som började för 12 år
sedan på IKEA i Sibirien.
Under de två mötesdagarna gjordes det
klart att det inte enbart är en kraftsamlings
om krävs ifrån IKEA som företag, utan
även ifrån de kvinnor som vill arbeta emot
Älmhultsbladet
№23 – 29 maj 2015
Det var främst kvinnor, som framtida potentiella ledare, deltagande på mötet.
en ledarroll. Det är ett ansvar som måste
tas ifrån de båda hållen.
Sari Brody, Leadership & Diversity manager
för IKEA North Amercia Services, pratade
också om att det inte handlar om att vi envist ska få till statistiken inom jämställdhet,
utan faktiskt få fram den främsta kompetensen på ledarpositioner. Kompetens som
kvinnor innehar likväl som män.
Deltagarna kom från olika delar av världen.
Camilla Larsson, HR manager, IKEA Global Logistics
tillsammans med Marcus Baumgartner, som öppnade mötet
med att presentera syftet för mötet.
05
Älmhultsbladet
№ 23 – 29maj 2015
06
Nu är vi 100 procent
energioberoende i Norden
Den 27 maj inviger vi vår tredje vindpark och tar ett historiskt steg mot en
hållbar framtid. Med 30 nya vindkraftverk på Glötesvålen i Härjedalen blir
IKEA koncernen helt energioberoende
i Norden och vi producerar nu mer energi än vad alla våra verksamheter i
Norden konsumerar. Sammanlagt har
IKEA koncernen investerat över 1,5
miljarder kronor de senaste åren i
förnybar energi i Sverige.
– Att bli energioberoende i Norden är ett
viktigt steg mot vårt mål att vara globalt
energioberoende år 2020. Vi tror att det
som är bra för våra kunder och vår planet
också är bra för IKEA, säger Håkan Svedman, landschef IKEA Sverige.
Sedan tidigare har IKEA nio vindkraftverk
på Korpfjället och sju på Rämsberget i
Dalarna. I samband med invigningen av
Glötesvålen äger IKEA koncernen 46 vindkraftverk i Sverige och producerar mer energi än vi konsumerar i Norden.
Älmhultsbladet
№23 – 29 maj 2015
Att bli globalt energioberoende är ett av tre
fokusområden i vår hållbarhetsstrategi
”People & Planet Positive”.
I strategin beskriver vi vad vi gör för att
bidra positivt till kunder, leverantörer, planeten och IKEA:
1. Att inspirera våra kunder att leva ett mer
hållbart liv hemma
2. Att bli resurs- och energioberoende
3. Att skapa ett bättre liv för människor och
samhällen
– Hållbarhet är en central del i vår affärsidé. Allt från satsningen på att enbart erbjuda våra kunder energieffektiva LEDlampor till att våra varuhus och verksamheter drivs med egen förnybar energi. Om
vi ska kunna växa och uppfylla vår vision
om att skapa en bättre vardag för de många människorna måste vi göra det inom
de begränsningar som finns för vår planet,
säger Jonas Carlehed, hållbarhetsansvarig
IKEA Sverige.
07
Sammantaget har IKEA investerat 1,5 miljarder kronor i förnybar energi i Sverige och
kommer vid slutet av 2015 att ha investerat cirka 14 miljarder kronor i förnybar
energiproduktion globalt, främst i sol- och
vindkraft. En investering som bidrar till
lägre priser för våra kunder och en hållbarare vardag.
De 30 vindkraftverken på Glötesvålen
beräknas producera cirka 220 gigawattimmar el per år, vilket motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för cirka 44 000
hushåll. Glötesvålen har ett av Nordens
bästa vindlägen på 1010 meter över havet
och med en medelvind på i snitt mellan 8 och
9 sekundmeter. Vindparken i Glötesvålen
har byggts och förvaltas av vindkraftsbolaget OX2.
“Hållbarhet är en
central del i vår
affärsidé” - Jonas Carlehed
Älmhultsbladet
№ 23 – 29maj 2015
NYA PÅ JOBBET
MAIL: [email protected], MANUSSTOPP TISDAGAR
Philip Dilé ny Project Controller på BA OSOF
Vi välkomnar Philip Dilé till IKEA of Sweden och affärsområde OSOF (Outdoor
Living/Home organisation/Secondary Storage/IKEA FAMILY) och jobbet som
Project Controller för HFB17 Outdoor Living. Philip började den 18 maj.
Philip började sin karriär på IKEA Uppsala 2010, med sälj och Barnens IKEA, och
nu senast har han huvudsakligen jobbat i samma varuhus, men på Sovrumsavdelningen.
Tack, Philip, för åren i Uppsala. Du har alltid visat stor entusiasm för sortimentet
och ledarskapet, och med kunden i fokus.
Välkommen till OSOF!
Carolina Andersson
Range Controller
BA OSOF
IKEA of Sweden
Rafael Chicas Valiente
Shop Keeper
Organisation/Bath Room
Uppsala Store
Ardiana ny produktkommunikatör på
IKEA of Sweden
Ardiana Ljaic börjar som produktkommunikatör för HFB19, Secondary Storage,
inom affärsområde OSOF (Outdoor Living, Home organisation, Secondary Storage, IKEA FAMILY), IKEA of Sweden. Hon börjar den 1 juni.
Ardiana började på IKEA 2011 och har de senaste sex månaderna varit projektledare med ansvar för produktion av projekt med olika typer av grafisk
kommunikation.
Välkommen till vårt Commercial team på BAOSOF, Ardiana!
Martina Axèll
Commercial Manager
Home Organisation, Secondary Storage, Outdoor & IKEA FAMILY
Helena Gustavsson
In/On Package and Store Communication Manager
IKEA Communications AB
08
Älmhultsbladet
09
№23 – 29 maj 2015
LEDIGA JOBB
FÖR IKEA OCH IKANO MEDARBETARE
Sourcing Developer
IKEA Components AB, Älmhult
We are now looking for an experienced Sourcing Developer who will lead the sourcing activities for plastic components at IKEA Components.
For more information go to IKEA Inside.
släpp
loss
potentialen
tt
asä
fI råg riteter
o
akt
bara
der
un amtid
fr
Range Coordinator
IKEA Indirect Material and Services, Malmö/Älmhult, Sweden
Do you want to be part of a new area within IKEA IMS? Can you see yourself in a role where
you have the opportunity to build up a structured way of working with the range that IKEA
IMS provides? Then we are looking for you!
For more information go to www.IKEA.se
släpp
loss
potentialen
ätt
gas r
Ifrå ritete
o
akt
bara
der
un amtid
fr
Älmhultsbladet
№ 23 – 29maj 2015
10
ÄLMHULT
INFO FÖR IKEA OCH IKANO MEDARBETARE
Stölderna på tågen har ökat
IKEA Tillsammans
För de många medarbetarnas information:
IKEA Tillsammans meeting rooms are
closed between July 6th – August 2nd
Stölderna på tågen har ökat i omfattning
igen och det ställer till det för den som
drabbas.
Dataväskor & ryggsäckar med datorer är
mest stöldbegärligt men vi har IKEA med
arbetare som även blivit bestulna på pass,
plånböcker och mobiler.
The IKEA Through the Ages exhibition is
open every day between 10-18, June 22nd
– August 30th
For updated information regarding the exhibition and current opening hours, please
visit www.ikea.se/exhibition
I så gott som samtliga fall har resenären
lagt upp väskor på hyllan ovanför sätet och
upptäcker när man stiger av att väskan är
borta.
Tänk på hur ni hanterar ert bagage vid
era resor och håll ett extra öga på det
som är värdefullt!
Sommarträna till
fantastiskt pris!
Vässa formen i sommar!
Med vårt Sommarkort kan du träna
under perioden 1 juni – 31 augusti
för endast 800 kr.
Kortet gäller all träning (gym, gruppträning
och uteträning), alla dagar i veckan.
Läs mer på: www.almhult.friskissvettis.se.
Höstens IT-kursschema
Önskar du gå kurs inom Microsoft Excel
2007, Word 2007, PowerPoint 2007, Project
2007, Adobe InDesign eller PhotoShop?
Läs mer om kurserna och anmäl dig på
www.funktionsit.se/IKEAUtbWeb
Vid frågor och anpassningar av kurser är du
varmt välkommen att höra av dig till:
Catarina Westerholm,
Office IT-Partner, Växjö
Tel: 0470 – 77 99 62,
[email protected]
Älmhultsbladet
11
№23 – 29 maj 2015
ÄLMHULT
INFO FÖR IKEA OCH IKANO MEDARBETARE
Tack, Maj-Britt!
Maj-Britt Karlsson har valt att gå i pension
den 28 maj efter 50 år på IKEA.
Maj-Britt avslutade sin karriär i Fresco på
Finance Services på IKEA AB där hon
hanterade fraktfakturor från hela världen.
Du har bidragit med stort engagemang,
mycket glädje och en vilja att alltid kraftsamla och bli vé.
Vi önskar Dig all lycka i framtiden och
hoppas att Du tittar in hon oss lite då och
då och berättar vad som hittas på samt
berättar några fler IKEA historier för oss!
Kram från oss alla på Finance Services!
Tack Maj-Britt för dina 50 år på IKEA
Anmälan till Familjefestivalen för IKANO, IKEA Industry,
Inter IKEA och Vuxenklubben
Anmälan för att få biljetter till årets
Familjefestival har öppnat. Alla IKEA
medarbetare i Älmhult (IKEA gruppen,
Ikano och Inter IKEA) samt medlemmar i
Vuxenklubben har förmånen att få gratis
entrébiljetter till festivalområdet lördagen
den 29 augusti. På scen kommer då Måns
Zelmerlöw, Ola Salo, Isa Tengblad, Samir &
Viktor och Linda Pira uppträda! OBS! Någon
entrébiljett behövs inte den 28 augusti.
IKANO, IKEA Industry och Inter IKEA
anmäler sig till sin lokala HR-avdelning.
Vuxenklubben anmäler sig på
Aktivitetshuset.
Övriga IKEA bolag anmäler sig via
förmånsportalen www.benify.se.
Anmälan görs under perioden
1 maj – 31 juli.
Älmhultsbladet
12
№ 23 – 29maj 2015
AKTIVITETSHUSET
EN PLATS DÄR DU KAN HA ARBETSMÖTE, TA EN FIKA, TRÄNA ELLER BARA UMGÅS
55. Så många dagar har gymmet varit stängt för
ombyggnation och Aktivitetshusets besökare har
under den tiden fått träna i Blå Hallen, FuncGymmet eller på Friskis&Svettis. Men nu är äntligen
väntan över. Nu ska äntligen det 260 m2 stora
gymmet öppna igen med dunder och brak!
Aktivitetshuset
Gym
Måndagen den 1 juni kl. 11:00-13:00 är den
efterlängtade invigningen av det nya gymmet på
Aktivitetshuset!
Vad händer under invigningen?
De hundra första besökarna får goodiebags där
tre av påsarna innehåller presentkort på en PTtimme.
Mingel i gymmet och Aktivitetshuset
bjuder på förfriskningar.
Möjlighet att registrera sig i det nya
bokningssystemet.
Älmhultsbladet
13
№23 – 29 maj 2015
AKTIVITETSHUSET
EN PLATS DÄR DU KAN HA ARBETSMÖTE, TA EN FIKA, TRÄNA ELLER BARA UMGÅS
260 m2
Aktivitetshuset
Gym
Öppet: måndag-torsdag 07.00-22.00, fredag 07.00-19.00, lördag-söndag 08.00-15.30.
Som IKEA, Ikano och Inter IKEA medarbetare har du access till Multihallen alla dagar 06.15-22.00.
Telefon 0476-587 600, [email protected]
www.facebook.com/aktivitetshusetialmhult.
Älmhultsbladet
14
№ 23 – 29maj 2015
LUNCHGUIDE
MAIL: [email protected], MANUSSTOPP TISDAGAR
PER ANDERSENS
AKTIVITETSHUSET
MÅN Krämig broccolisoppa med bacon
TIS Röd currysoppa med kyckling
ONS Stinas Puztasoppa
TOR Indisk köttsoppa med kanel
FRE Michaelas räksoppa
Veckans vegetariska:
Broccolisoppa med potatis
Hemlagad soppa, 49:Serveras med bröd och smör
(Alla våra soppor är fria från gluten och laktos)
Vi serverar även matiga sallader, wraps,
sushi, och mackor. Kvällstid serverar vi grillade
smörgåsar och toast från grillen.
IKEA gatan 8, tel 0476-5 87600, e-mail
[email protected]
Öppet; mån-tor 07.00-22.00, fre 07.00-19.00,
lör-sön 08.00-15.30
IKEA RESTAURANGEN
Tidtabell för lunchbussen:
Från IoS
11:35
12:05
12:35
13:00
Från varuhuset
11:55
12:25
12:45
13:10
MÅN Stuvade makaroner serveras med
stekt falukorv. Fisk med mandel serveras
med potatismos och skirat smör.
TIS Helstekt fläsksida med äppelcidersås, potatisgratäng och grönsaker. Nudel wok med kyckling kall mangorajasås.
ONS Köttfärslimpa med brunsås, kokt
potatis, grönsaker och gurka. Stekt allaskafilé med kall gräslökssås, kokt potatis, ärtor och citron.
TOR Burgundisk köttgryta serveras med
ris. Matjessill med nypotatis, hackat ägg,
gräddfil och gräslök.
FRE Schnitzel med tomatsalsa, bearnaisesås, stekt kulpotatis. Kroppkakor
serveras med skirat smör och lingon.
Dagens stekta fisk 75:Sallad 60:-
75:- Dagens rätt inklusive 3 dl mjölk
eller ett glas dryck, sallad, smör,
bröd och kaffe. Vid köp av häfte
med 10 luncher 70:-/lunch
Häfte med tio lunchkuponger: 700:Bäckgatan, vid IKEA Distribution Centre. Ingång
vid vakten. Tel 0476-814 89, 070-63 76 606
IKEA HOTELL
Ät så mycket du vill av vår lunchbuffé
med massor av goda grönsaker, krispig sallad, läckra såser, flera hemlagade
varmrätter med eller utan kött, hembakat
bröd, flera olika tillbehör samt lingondricka,
isvatten och kaffe.
85:-
Måndag-fredag
11.30-14.30
IKEA gatan 1, tel 0476-641 390
Älmhultsbladet
15
№23 – 29 maj 2015
SAKER & TING
MAIL: [email protected], MANUSSTOPP TISDAGAR
SÄLJES
Converse All Stars, high sneakers,
strl 37, klarblå. Endast använda
fåtal gånger, som nya. 290 kr
Ca 400 kullersten 10x10. 2,50
sek/st. 0730697970
Hus i Osby till salu. Arkitektritad fastighet med centalt läge
i Osby. Gångavstånd till station och alla skolor samt dagis och affärer. Lugnt och insynsskyddat läge. Kolla bilder
på Hemnet (Mäklare Smålands
Fastighetsbyrå
AB
Älmhult)
Klyvd björkved säljes. 390:-/m3.
Hemkörning kan ordnas. Magnus
0730-351 899
KTM 450 EXC -05 LV-Reggad, ca
900Mil/208H, Bes till April 2017
Reg kW 12/Pluggen följer med.
Originalväska med instruktionsbok och reservdelsböcker. Bruksskick med sliten plast men fungerar fint. Barkbusters, Kylarskydd,
Hasplåt, Ext Stöd. Besiktningskitt
medföljer. Nytt batteri, Lättstartad på startmotor och kick. Tät i
motor, kylare, ryker inte. Bra däck
och drivpaket. Extra fjädrar. Pris
17.000:- Tel:0707890165
Bänkdiskmaskin,
Bosch
SKS50E02EU/08 ~2 år. Pris 1000kr
070-3506525
VW polo -96. 1 ägare har stått 1.5
år i garaget. Går inte riktigt nu. En
del rost. Bra däck. 4000:-.
0703-763106
3-sits sofa TIDAFORS, hensta
grey. Almost new. To be picked up
in Älmhult. Price 1800 SEK (brand
new costs 4900 SEK)
Telephone : 072 3528310
VW Sharan 1.8 T 150HK, 2007,
dark blue, 15.000 mil. 7 seats,
air-condition, Isofix, tinted back
windows, winter tires (odubbad),
new front breaks and summer
tires, Electric interior and motor
oil heater, State Inspection (bilprovning) 2015 just passed, accident free, regularly serviced at
Atteviks. 69.000SEK, call John at
0761043427
IKEA Norrnäs chair, birch, 3 pcs
– each for 250 kr. IKEA Hemnes
bedside table, red - 250 kr.
Telefon nr : 0708641509
67sqm appartment with two
rooms and closed balcony in Limhamn Ön, Malmö. All rooms facing
south-west and sea view to the
Oresunds bridge and Copenhague.
12 min driving from HUBHULT.
Available July 2015. More info:
[email protected]
SÖKES
Liten studsmatta, storlek 1.90 –
2.40, men skyddsnät och kantskydd. Max 500 kr.
Beg elcykel köpes.
Tel 035-108362, 0709-190708
Söker ett NORDEN matbord, stora
i björk. Ring Anna: 0766-190639
UTHYRES
Lägenhet med 2 rum & kök
(47m2), i centrala Älmhult. Uthyres
i 2a hand, från 1 mars 2015. Hyra
3900kr/månad. Ring Anders 0704338143
Rum i villa uthyres fr.o.m 15.07.01
12 kvm. Stora gemensamhetsytor,
Toalett, dusch, mindre kök delas
med annan hyresgäst. 10 min.
promenad till IKEA of sweden, Hyra
2.200, Ring Anders 0704-338143
Liten tvåa i Älmhult. Lugnt boende
till icke rökare. Centralt beläget.
Ledig ca 1/8, för mer info ring:
070 2634397 Doris
Sommarstuga i Norje Boke.
Strandtomt. Sitt på egen brygga
och se solen gå upp eller ta ett
”nattabad” i månskenet. 8 bäddplatser inne i stugan och tre i
friggeboden. Roddbåt ingår.
Uthyres fr o m v32; söndag-fredag. V32-v33 5000:-/v. Därefter
4000:-/v. Maila: [email protected] om du är intresserad
LOPPMARKNAD
LOPPMARKNAD! En grupp lokala
mammor håller en loppmarknad
med massor av barnleksaker och
kläder etc. Lördag 6 juni 10-13.
Delaryvägen 22, Älmhult
Älmhultsbladet
№ 23 – 29maj 2015
Hej Lova!
Hej Lova!
- Hej!
Du har precis haft en praktikdag på
Aktivitetshuset. Vad har du gjort
här idag?
- Jag har varit med och ritat förslag till
hur familjerummet kan göras om. Sedan har jag varit med och fixat i köket,
hackat grönsaker och så. Jag har också
packat goodiebags och fikat.
Vad har varit roligast?
- Att planera till familjerummet!
Hur fixade du din praktikplats?
- Jag cyklade hit och kollade om jag fick
vara här under en dag. De sa först att
det redan var en tjej som skulle vara
här samma dag, men det var ju jag.
Pappa hade visst också ringt och frågat
om jag kunde vara här.
Vad vill du bli när du blir stor?
- Jag vill bli arkitekt eller designer.
Tack för pratstunden, Lova!
Mer om Lova
Ålder: 12 år
Skola: Gemöskolan
Klass: 5B
Gillar att: Träffa kompisar och träna gymnastik och friidrott
ÄLMHULTSBLADET
Vad vill du läsa om i Älmhultsbladet? Hör av dig till redaktionen på
[email protected] eller 0476-822 33