Läs det här! - Socialdemokraterna

samhällsinformation
t
Aktuellt i Nässjö
Rolf Lind i Annebergs Folkets Park
Rolf Lind, välkänd Nässjöbo och f.d. kommunalråd (s) kåserar omkring
vägen från journalistiken via politiken till HSB.
Alla är välkomna 9 maj kl. 18.30 till Nässjö kommuns enda kvarvarande
folkets park.
Första maj program
10.00 Samling på Stortorget med musik från Höglandskåren och tal
från Tomorr Morina, SSU
10.30 Avmarsch mot stadsparken
10.45 Stadsparken med musik av Bill Strachal
s
Tal av Jennie Nilsson (s)
s
Tal av Alice Åström (v)
Talen teckentolkas
6
Kaffeservering, korv med bröd serveras av Kommunal och IF Metall. SSU anordnar aktivitet
Marchväg
Demonstrationståget kommer i år att starta vänt mot
Rådhuset för att sedan marschera norrut på Rådhusgatan
fram till Bangårdsgatan där vi vänder upp mot Mariagatan för att sedan
marschera mot stadsparken.
w
Årets Första maj-märke
Missa inte årets utgåva av Första maj-märke.
Kunskap, Frihet, Framtid. Finns att köpa på
partiexpen i Nässjö eller under dagen.
d
Kontakta Socialdemokraterna
i Nässjö kommun
Expedition: Esplanaden 2 A
Box 292 , 571 23 Nässjö
Telefon:0380-51 13 75
E-post: [email protected]
Hemsida: www.socialdemokraterna.se/nassjo
Nässjö folder.indd 1
NÄ(S)SJÖ BLADET
nr 1 2015
FÖRSTA MAJ UTGÅVA
Välkomna till första majfirandet
När jag tänker på 1 maj blir jag varm i hjärtat. Tänk
att vi har den möjligheten att få säga vad vi vill och
tillsammans kunna påverka framtiden med våra
röster. Kunskap Frihet Framtid är årets ord på första
maj märket. Utbildning och kunskapande är något
som pågår hela livet, och att vi ska ha en bra skola
som ger våra barn grunden för fortsatt kunskapande
är självklart.
Utbildning och folkbildning leder till jobb som i sin
tur ger människor frihet att kunna välja hur man vill
skapa sin egen framtid. Den 1 maj har du möjlighet
att vara med och påverka det som är viktigt för dig.
Nyfiken på att veta mer? Kom då och va med du
också!
Linda Hjälm, ordförande för
socialdemokraterna i Nässjö
Socialdemokraterna
F R A M T I D S PA R T I E T
2015-04-13 23:43
1 maj - arbetarrörelsens dag.
För mig handlar 1:a maj att manifestera ”vår” dag, arbetarrörelsens dag. Att hedra
alla de som gått före oss och bidragit med sin kraft och engagemang för ett bättre
samhälle, en bättre framtid och alla människors lika värde.
I år demonstrerar vi under parollen ”Kunskap Frihet - Framtid”. En av våra viktigaste uppgifter
handlar om att ge alla barn rätt till en bra skola
och utbildning. Med kunskap och bildning kan
vi bekämpafördomar och stärka demokratin men
också skapa förutsättningar för människor att
förverkliga sina bästa stämningars längtan.
Carina Ödebrink, Ordförande
för Socialdemokraterna
i Jönköpings län
En socialdemokratisk vår.
Johanna Haraldsson, riksdagsledamot ifrån
Vetlanda. Drygt 8 månader har gått sedan du
valdes in som ny ledamot i
Sveriges riksdag
Nässjö folder.indd 2
Tomorr Morina,
ungdomstalare på
första maj.
Jennie Nilsson (S),
ordförande
i näringsutskottet
Varför gick du med i SSU?
Jag gick med i SSU för jag står för allas lika värde och
jag tycker att SSU visar det allra bäst. Jag ville engagera mig politiskt, så när jag kollade vad de olika
ungdomsförbunden tyckte stämde SSU:s åsikter bäst
överens med mina.
Socialdemokratisk
Kongress 2015
Är du varm i kläderna ännu?
Hösten var väldigt speciell, inte bara för mig som
ny utan för hela riksdagen. Efter decemberöverenskommelsen och inställt extra val så är det lugnare
och arbetet för riksdagen och regeringen är mer
normalt. Jag personligen har deltagit i min första
ärendedebatt och jag lär mig fortfarande mycket
nytt.
Någon fråga som är särskilt aktuell just nu?
Den 15 april presenteras vårbudgeten som är ett
oerhört viktigt politiskt dokument eftersom vår förra
budget röstades ner. Äntligen kan i varje fall delar
av vår politik bli verklighet!
Jennie är socialdemokraternas gruppledare och
tillika ordförande i näringsutskottet. Hon är riksdagsledamot sedan 2006 med rötterna i halländska Hylte
kommun.
Jennie hälsar att hon ser fram emot att fira 1 maj i
Nässjö - ”Viktigast för mig med första maj är att det
är dagen vi manifesterar för solidaritet och rättvisa.”
Det skapar verklig frihet och framtidstro.Som
distriktsordförande vill jag hälsa alla varmt
välkomna till årets 1:a maj och Socialdemokraterna. Det finns mycket att göra för att skapa ett
bättre samhälle för alla.
Med en socialdemokratiskt ledd regering och en
s-ledd kommunledning i Nässjö finns det bättre
förutsättningar än på länge att bygga för
framtiden!
Jennie Nilsson, huvudtalare
i Nässjö 1 maj.
Tomorr Morina,
SSU Nässjö
Den 29-31 maj samlas Socialdemokraterna till kongress
i Västerås. Temat är "framtidens jobb och framtidens
folkrörelse".
Antalet ombud på partikongressen är 350 stycken.
Fler än hälften av dessa är kvinnor mer än en fjärdedel är under 35 år. Det är en rejäl ökning sedan
kongressen 2013 då bara fjorton procent var under
35 år. Bara åtta av ombuden är över 65 år.
Johanna Haraldsson,
riksdagsledamot
Jönköpings län representeras av 13 ombud, varav
Socialdemokraterna i Nässjös ordförande Linda
Hjälm, är ett.
2015-04-13 23:43