Kyrknytt 2015 nr. 1

Samhällsinformation
Restaurang i Mörarp 6
En klenod i Välluv 8
Vårens program 12–14
Kropp

Björka

Mörarp

Hässlunda

Välluv

Frillestad

Påarp

nr 1/2015
Foto: Olof Tholander
1/2015
LEDAREN
Püha Jakobi
kyrka på Ösel som
besöktes förra året.
Andligt tänk
V
Kyrkoherde Markus von Martens.
Foto: Eva Thelander
Kyrknytts redaktion
Tel. 042-717 00
E-post: [email protected]
Postadress: Merkuriusgatan 215,
254 72 Ödåkra
Ansvarig utgivare: Markus von Martens
Redaktör och layout: Olof Tholander
Redaktionskommitté:
Maria Dahlman, Krister Danell,
Liv Ekstrand, Jarle Furali,
Elisabet Hersborn, Ulla Krüger,
Fredrik Lagerstam, Markus von Martens
och Olof Tholander.
Kyrknytt kommer ut med 4 nr/år till
samtliga hushåll i Kropps församling.
Upplaga: 5 400 ex.
Tryck: Tryckstallet, Rydebäck.
Nästa nummer av Kyrknytt kommer ut
vecka 22 2015.
Manusstopp är den 27 april 2015.
Läs mer: www.kroppsforsamling.se
Framsida: Rapsfälten blommar vid
Välluvs kyrka. Foto: Olof Tholander
2
I SATT DÄR,
i en helt tom kyrka.
Ljusen var tända på altaret. Vi förstod att åtminstone någon hade koll på
läget. Eller? Färgen flagade från väggarna
och syntes det inte lite grönt mögel i något av de skumma hörnen? Kallt var det
också. Lika nollgradigt som ute. Klockan
närmade sig elva – vanlig gudstjänsttid
och vi kollade än en gång att annonsen i
dagstidningen stämde.
Plötsligt som från ingenstans dök en
vaktmästare upp. Han hälsade vänligt
på oss på ett språk som vi knappt förstod. Men när han fick igång klockorna
betydde det väl ändå att nu skulle gudstjänsten börja? Men var fanns folket? Så
kom vaktmästaren tillbaka till oss – och
med tydliga inbjudande gester förstod vi
med ens att visserligen hade gudstjänsten
nu börjat, men den skulle inte firas i det
stora kyrkorummet från 1800-talet utan
i sakristian.
Väl därinne var det varmt! Det var
fullsatt. Och där stod prästen. Kantorn
satt vid sin synt. Den lilla damkören
sjöng redan sin första sång. Med ens infann sig den sköna efterlängtade känslan
av att få delta i en ”riktig” gudstjänst.
B
HÄRRÖR från en
oförglömlig upplevelse i den estniska
landsortskyrkan Jämaja för några månader sedan. Med en delvis likartad erfarenhet från ett gemensamt gudstjänstfirande – också det i en estnisk landsortskyrka
– föddes Kropps församlings nya Gudstjänstprojekt. Ursprunget kan sägas vara
den där augustikvällen förra året när
vi firade mässa i S:t Jakobs kyrka på ön
Ösel, en gudstjänst som personalen själv
byggde upp från början till slut – något
som faktiskt är unikt i Kropps församlings historia. En liknande mässa fick vi
uppleva söndagen den 15 februari i Välluvs kyrka. Hur kändes den? Är det så
här vi kan göra: våga ha förtroendet för
att fler än präster kan leda och ”predika”
vid en gudstjänst?
ESKRIVNINGEN
I
gudstjänstprojekt
bestående av ett antal förtroendevalda
samt anställda, med komminister Liv
Ekstrand som motor, söker vi nya vägar
för att skapa meningsfulla efterlängtade
gudstjänster där närvaro, glädje och
gudskontakt blir nyckelord. Också du
som läser detta är välkommen att kontakta mig eller Liv för att anmäla ditt
intresse för att vara delaktig i gudstjänstprojektet.
I kalendariet över gudstjänster och
musik kan du se att vi mer medvetet än
förr försöker förmedla en struktur där vi
firar en gudstjänst varje söndag klockan
11 i antingen Mörarps eller Välluvs
kyrka. Mot kvällen firar vi en lite mer
avskalad och ”tillbakalutad” gudstjänst
klockan 17 i någon av våra andra kyrkor – vanligen Hässlunda eller Frillestad.
Som tidigare fortsätter vi också att fira
onsdagsmässa en vardagskväll per månad
i Björkakyrkan.
VÅRT
F
PÅGÅENDE
gudstjänsten
på det sättet återerövra den terräng i
det andliga livet som är själva basen i kyrkans liv och verksamhet. Som grädde på
moset får du också chansen att vid våra
högmässor med efterföljande kyrklunch
reflektera över dagens predikan. Det blir
ett andligt tänk som kan engagera oss
deltagare så att vi kan fördjupa vår upplevelse.
ÖRHOPPNINGSVIS KAN
Gud – jag är så glad för att din
kyrka finns.
Där talar du direkt till mig.
Där blir det lättare för mig att be,
tacka och lovsjunga.
Där lyfts jag ut ur min trånga värld
in i ditt väldiga sammanhang.
[efter Britt G. Hallqvist]
Vi ses i kyrkan!
Markus von Martens
Kyrkoherde
Det händer i församlingen
Vårens
musik
Se alla program
på sidan 14.
Kultur i Kropp
i Björka församlingsgård
Spännande program av olika slag.
Tisdag 24 mars kl. 18.30
Prästen Anna Alebo
berättar om pilgrimsvandring.
Tisdag 21 april kl. 18.30
Helsingborgs Marimbaband spelar.
Välkommen!
Modevisning
Mörarps församlingshem
torsdag 26 mars kl. 18
Visning av dam- och herrkläder
från Bolo. Lotterier och mat.
Inträde: 80 kr. per person
som inkluderar mat och dryck.
Behållningen går till Svenska kyrkans
internationella arbete.
Sockenrådet i Mörarp
hälsar er alla hjärtligt välkomna!
Valborg
firas i Påarp 30 april kl. 20
Körsång, fackeltåg och vårtal m.m.
Läs mer på sidan 12.






Bjuvs musikkår 1 mars.
Mariamusik 22 mars.
Stilla påskmusik 3 april.
The Sound of music 26 april.
Vårkonsert 17 maj.
Musikkaféer 18 april, 2 & 23 maj.
Välkommen!
Personalnytt
 Björn Ekengren – som i två
års tid arbetat som
kyrkokamrer i vår
församling – har
slutat sin tjänst
hos oss. Björn,
som tillträder en
chefstjänst i ett
större företag norrut i vårt land, har på
ett engagerat sätt fått oss att inse att församlingens ekonomi är något som vi alla
måste ta aktiv del av för att ”det ska gå
ihop”. Löpande samtal med våra budgetansvariga, nya pedagogiska grepp för
att förklara bokslutet för våra förtroendevalda – och inte minst en förmåga att
ifrågasätta och analysera församlingens
verksamhet har fört oss ett steg vidare
på vägen mot förändring. Tack Björn för
din stora insats och tack för att du varit
en god arbetskamrat med glimten i ögat!
Lycka till på din nya arbetsplats – vi
kommer att sakna dig!
 Eva Vahlberg
har nyligen anställts som vår nya
kyrkokamrer – efter Björn. Eva har
en gedigen högskoleutbildning i
ekonomi och dessutom erfarenhet
av rollen som ekonomi- och produktionschef i vitt skilda näringsverksamheter. Det ska bli roligt att få ha dig Eva
som arbetskamrat och som kompetent
kraft med ansvar för vår ekonomiska
förvaltning! Varmt välkommen till vårt
arbetslag!
1/2015
Vi söker
gravrättsinnehavare
 På vissa gravplatser på våra kyrko-
gårdar har skyltar satts upp med en
uppmaning att kontakta pastorsexpeditionen. För att gravböckerna
ska bli ordentligt uppdaterade vill vi
komma i kontakt med anhöriga eller
andra som känner till något om anhöriga till den/dem som är gravsatta
på gravplatsen. Får vi inte kontakt
med anhöriga finns risk för att gravplatsen kommer att betraktas som
återlämnad till huvudmannen. Det
kan medföra att gravanordningen
tas bort.
Fullmäktige
sammanträder
 Kyrkofullmäktige i Kropps församling
sammanträder tisdagen den 5 maj klockan 18.30 i Björka församlingsgård. På
ärendelistan står bland annat bokslutet.
Lekmannakåren
byter namn
 Sedan drygt 60 år tillbaka finns en
lekmannakår i församlingen som arrangerar församlingsaftnar med varierade program. Vid årsmötet beslöts att
kåren ändrar namn till Lekmannakåren
i Kropps församling.
Foto:
Elisabet Hersborn
Tack!
 Julmarknaden i Mörarp inbringade
11 353 kronor. Ett stort tack från
Kyrkans kvällsgrupp till alla som bidrog till det fina resultatet!
Pastorsexpeditionen är stängd
den 2 april, 30 april och 15 maj.
3
Ungdomssidan
Foto: Malin Wrigstad/IKON
Hänt sen sist
1/2015
1/
1
/20
201
201
15
5
Ungdomskören Chorus Mix sjöng i Välluvs
kyrka. Foto: Olof Tholander
Läger på Öre
Örestrand
strand
Så var det åter igen dags för
konfirmandläger. Denna gång
på lägergården Örestrand utanför Höganäs.
E
n gård med fantastiskt läge direkt
vid stranden. Morgonljuset som
strålar ut i havet ger energi och
glädje till dagen. Vi var 22 förväntansfulla konfirmander och åtta frivilliga ledare
samt vår präst Maria Dahlman och jag
Jarle Furali, församlingspedagog.
Lägret inleddes en blåsig fredagskväll
med incheckning och middag. Som vanligt gavs det tid för konfirmanderna att
bädda sina sängar och inspektera varandras rum. När vi gjort oss hemmastadda
började kvällens aktiviteter med lekar
och frågesport med frågor om våra ledare. Här fick man svar på vem som gick
till frisören oftast, vem som är specialist
på flygplan och vem som är rädd för insekter. Temat för lägret var det onda och
goda. Detta tema genomsyrade hela vår
undervisning och röda tråd under helgen.
Fredagen avslutades med en andakt
där jag fick berätta om mitt eget konfirmandläger och vad det har fått betyda
för mig. Som vanligt är man som ledare
orolig över hur natten ska gå. Blir det
mycket bus? Kommer de att stanna på
sina rum? Med facit i hand kan vi bara
konstatera att vi hade mycket lydiga konfirmander och vi fick sova gott, i varje fall
några timmar.
Lektioner, film och femkamp
Lördagen var som vanligt i tonåring-
4
arnas värld alldeles för tidig. Väckning
klockan 7.30 på en lördag. Med morgonbön och lektioner direkt efter frukost.
Men även här fick vi se en fin sida hos
våra lyssnande tonåringar. De fick se en
video som beskriver vår värld i dag med
dess orättvisor. Det är mycket som inte
är som man tror och vi är på något sätt
en del av det vi alla. Vi berättade om hur
man kan göra skillnad för de fattiga i det
lilla, till exempel genom rättvisemärkt.
På eftermiddagen tittade vi på filmen
Hata Göteborg som, på ett begripligt
sätt i ungdomsvärlden, handlar om valet
mellan att välja ont eller gott. Våra frivilliga ledare ordnade en femkamp med
både gamla och nya grenar. På kvällen
lekte vi lekar och firade nattvard tillsammans. Det blev en fin stund.
Många roliga minnen
Söndagen var lägrets sista dag. Den är
som vanligt en dag då det skall packas
och städas. Som tur var behövde vi bara
städa våra egna rum vilket uppskattades
av oss alla. Tiden går snabbt när man har
roligt. Så gjorde även vårt läger. Fredag
blev snabbt söndag och vi skiljdes åt för denna gång med
många roliga minnen och
stunder. Och maten vi
fick äta i matsalen var lagad med kärlek av kocken och smakade mycket
gott.
Text: Jarle Furali
Tomten besökte barnen vid julavslutningarna. Foto: Madeliene Kristensson
Liv Ekstrand i en skördesmyckad kyrka i
Mörarp i höstas. Foto: Elisabet Hersborn
Utrota hungern!
 800 miljoner människor kan aldrig
äta sig mätta. Tusentals barn dör varje
dag på grund av för lite mat och näringsbrist. Svenska kyrkan kämpar för att fler
människor ska få tillgång till en av de
mest grundläggande mänskliga rättigheterna – mat. Stöd Svenska kyrkans internationella arbete under fastan!
Så här kan du ge:
 SMS:a HUNGER till 729 05 och ge
50 kronor.
 Ge direkt på:
www.svenskakyrkan.se/gavoshopen
 Ge en gåva till gironummer 90 01 22-3
eller bankgiro 900-12 23
1/2015
Hänt sen sist
Kropps vokalensemble, Chorus Mix
och musiker gav höstkonsert i en
fullsatt kyrka i Frillestad.
Manskören Lyran bjöd
på julkonsert i Mörarp.
Lövsångarna och Lövmix sjöng vid
skolans adventshögtid i Välluv.
Allsångskvällarna
samlar många besökare.
Foto: Kurt Mellby
Foton: Olof Tholander
Under juldagarna besökte mer än 400
personer julens gudstjänster i våra kyrkor.
Medarbetarna i Kropps församling gestaltade traditionsenligt julevangeliet i
ett julspel som skolklasser i Påarp och Mörarp tog del av.
5

1/2015
Huset som
betjänar människor
I nyöppnade Heaven matsal & bar i Mörarp serverar Malin och
Lasse Lantz såväl lunchbuffé som ordnar olika evenemang.
Kyrknytt besökte den ombyggda pastorsexpeditionen.
R
edan när Kropps pastorat fick
en gemensam expedition i
Mörarp hade huset man flyttade in i en gedigen historia. Huset hade
fungerat som mejeri, mjölkaffär, karbadhus, kommunhus och polisstation med
celler i källaren. Sedan fungerade huset
som pastorsexpedition i över fyrtio år.
Efter flytten av expeditionen till Björka
församlingsgård såldes huset och stod
tomt under en tid. Men sedan september
servar eller serverar man åter människorna i bygden.
Inbjudande lunchbuffé
Paret Malin och Lasse Lantz, med stor
erfarenhet av krögarbranschen, senast
med Villa Malla i Hässlunda, fick en idé
att flytta närmare människorna med sin
restaurangverksamhet. Nu serveras det
lunchbuffé varje vardag med flera rätter
att välja bland. Temat är husmanskost
med ett och annat modernt inslag.
När jag besöker restaurangen en fredag lunch ser den fint uppdukade buffén både inbjudande och aptitlig ut. Det
finns mycket att välja mellan. Till kaffet
finns en liten dessert. Salladsbordet bjuder på möjligheten att själv plocka ihop
6
det man tycker om. Brödet är hembakat.
Sandra Andersson, en i personalen, dukar stolt fram maten och fyller på faten.
Begivenheter ordnas
När jag pratar med personalen berättar
de om de evenemang som man anordnar förutom lunchen. Det är pubkvällar,
morsdagsmiddag, nationaldagsfirande
eller livemusik med bland annat husbandet som har replokal i källaren. Även det
rummet har en historia. Det har tidigare
använts av scouterna. Lasse berättar att
man givetvis kan abonnera restaurangen
för privata firanden. Allt från det enkla
firandet till bröllopsfest eller vad man nu
kan tänkas behöva till sitt sällskap.
Paret Lantz hamnade i trakten då de
ville lämna Stockholm och bilda familj.
Det som lockade var ett mer lugnt och
lantligt liv. Lasse hade jobbat som resande säljare och gillade Helsingborg. Nu,
snart femton år senare, känner de sig väl
hemma i Mörarp.
Heaven matsal & bar
Jag går runt och tittar mig omkring för
att se vilka förändringar som hänt sedan
jag själv hade mitt kontor i huset. Den
Lasse och Malin Lantz driver den nya
restaurangen i Mörarp.
stora förändringen är restaurangens matsal. Det var tidigare kyrkoherdens kontor. Ett rum som många suttit i möten i.
Själv hade jag min anställningsintervju
i detta rum. Ännu längre bak i tiden låg
mjölkaffären i detta rum med egen ingång från gatan.
Organistens gamla kontor har blivit
en handikappanpassad toalett. Kantorns
kontor är en öppen del av baren och här
dukas buffén upp. Det första rummet
man kommer in i är numera bar. Baren
är byggd av den gamla disk som funnits i
huset sedan det var kommunhus. Inget är
sig likt, men ändå är allt sig likt på något
sätt.
När jag frågar Lasse om namnet Heaven matsal & bar syftade till att det varit
kyrkans fastighet tidigare så svarar han
”självklart”. Vidare berättar han att ett
annat namn var ”På spåret” eftersom huset ligger granne med järnvägen. Men det
namnet kändes lite för vanligt.
Restaurangen ger ett trevligt intryck.
Hela stället inkluderat personalen ger
en familjär känsla. Inte så konstigt när
ägarfamiljen bor i delar av huset. Heaven
matsal & bar är väl värt ett besök. Och
uteserveringen kommer garanterat att bli
Hänt sen
sist
1/2015
Lina Persson var
lucia i Frillestad.
Foton: Olof Tholander
En trivsam matsal har inretts i kyrkoherdens tidigare arbetsrum.
ett trevligt inslag i Mörarp även denna
sommar.
Vid julkonserten i Frillestad
medverkade Kropps vokalensemble
med solister och orkester.
Text: Jarle Furali
Foto: Olof Tholander
I Frillestad hölls traditionsenligt
två luciakonserter.
Ängeln kom till
Jesu mor Maria
i julspelet.
Vid julfesten i Välluv underhöll
Eva och Kurt Mellby.
Foto: Eivor Yndemark.
7
Krucifixet i Välluv
1/2015
Visste du att vi har en klenod
i Välluvs kyrka? Jovisst, där
finns många klenoder. Jag tänker på det stora krucifixet av
ek som hänger i triumfbågen.
 Krucifixet är gammalt. Själva
kroppen är från 1200-talet och korset
bakom lite nyare, från 1852. Dess historia är ganska speciell.
 Från början hängde Jesus här med
huvudet upprätt och hade en gyllene
kungakrona. Det var vad man kallar ett
triumfkrucifix. Jesus hade stora seende
ögon, kroppen en skär hudfärg med ett
sår på vänster sida. Krucifixet visade då
fram Kristus som den levande Guden,
som har övervunnit döden. Man brukar
säga att det är den romanska konstens
syn på Jesus Kristus.
 Så småningom utvecklas ett annat
sätt att se på Kristus, som man brukar
kalla det gotiska. Det kom att slå igenom
under medeltiden, på sent 1400-tal. Nu
talar man mer om Kristus som den lidande människosonen. När man gjorde krucifix skulle det synas att det var en död
människa. Kroppen skulle vara plågad
och till och med sargad.
8
 Under den här perioden ändrade
man Välluvs krucifix så att det skulle
passa bättre in i tidsandan. Man sågade
av huvudet och kilade in en träbit på ena
sidan så att huvudet skulle hänga snett
ned åt höger. Kungakronan som han haft
tidigare bröt man av och satte istället dit
en törnekrona. Man målade också om
hela kroppen i en vitaktig ton som skulle
likna dödens bleka färg. Under denna
ommålning ändrade man också sida på
såret över magen, så att det nu satt på
höger sida. Sist men inte minst ändrade
man ögonen så att de istället var slutna.
 Och så hängde Jesus Kristus i Välluv fram till år 1852. Då gjordes ett annat krucifix och det här hängdes undan.
Men jodå, det kom tillbaka igen. 1949
hängdes det återigen upp i valvet i Välluvs kyrka. Ytterligare några år senare,
1983, blev det konserverat. Nu öppnade man ögonen igen, tvättade bort
den dödsbleka färgen och målade såret
på vänster sida där det varit från början.
På 1980-talet blev därmed vårt krucifix i
alla fall delvis återställt till sitt ursprung.
Det hade varit en lång resa. När det
väl var upphängt på plats i kyrkan skrev
Helsingborgs Dagblad i ett reportage:
”Nu har Jesus från Välluv uppstått”, och
det var ju riktigt.
Text: Liv Ekstrand
Foto: Olof Tholander
1
1/2015
2
ävling!
t
s
t
t
y
n
k
r
y
K
Foton:
Olof Tholander
3
Var finns motiven?
Var med i Kyrknytts tävling
och du har chans att vinna en
gratis lunch!
V
år församling har sex kyrkor med
många vackra inventarier. Här finns
tolv foton av olika detaljer från kyrkorna
i Kropps församling. Lista ut var och i
vilken kyrka de olika motiven finns.
5
Skicka in ditt svar via e-post till
[email protected] eller till Kropps
församling, Merkuriusgatan 215, 254
72 Ödåkra. Du har då chans att vinna en
gratis lunch för två personer i Mörarps
församlingshem! Senast den 20 april
vill vi ha ditt svar. Rätt svar publiceras i
nästa nummer av Kyrknytt. Lycka till!
6
4
7
11
8
9
10
12
9
si e g e n
d
a
B
a
r
n
e
n
s
den!
l
i
b
a
l
Må
1/2015
Jesu intåg i Jerusalem på palmsöndagen.
Vad säger kvinnan?
 Läs texten i pratbubblan med
hjälp av chiffret.
pyssel
Regnbågs
Regn
bågsblom
blomman
man
– litet experiment med en vårblomma
Det här behövs:
1 vit tulpan
1 skärbräda
1 vass kniv
2 glas
2 flaskor med olika
karamellfärg
2 skedar
Vatten
Gör så här:
1. Häll fyra delar vatten och en del karamellfärg i varje glas. Rör om. Du kan
blanda karamellfärger för att få en önskad färg (till exempel blanda blå och röd
för att få lila).
2. Skär av stjälken längst ner, så det blir
ett färskt snitt. Skär sedan ett snitt längs
med och rakt genom stjälken. Börja någonstans under mitten och skär nedåt till
stjälkens ända.
3. Placera blomman med vardera stjälkhalva i varsitt glas. Ställ blomman på ett
ljust ställe, men inte i direkt solljus.
4. Vänta i en till fyra dagar tills blomman fått fina färger (tiden varierar mycket). Fyll på med vatten när det behövs.
10
Äggrullning
– en påsklek!
 Alla tävlande får var sitt hårdkokt ägg.
Äggen ska rullas utför en sluttning eller
mot en lutad tegelpanna eller en sandbädd. Man upprättar olika regler för hur
man ska träffa varandras ägg. Ungefär
som kulspel.
Man kan ställa sig på en linje på sluttningens krön. Sedan kastar alla, på given
signal, sina ägg så långt som möjligt och
äggen får rulla. Den vars ägg kommer
längst har vunnit.
Man kan också lägga ut en rad med
ägg på några meters håll. Sedan ska varje
tävlande försöka träffa något ägg med
sitt ägg.
Glad
Glad påsk
påsk
önskar barnledarna
1/2015
Törne och rosor på altaret på långfredagen.
Påskbetraktelse
S
å står vi återigen inför påsken.
Denna vår kyrkas största och viktigaste högtid. Påsken är då vi påminns om
att Gud uppenbarade sig själv och kom
till oss genom sin son Jesus. Och hans
död och uppståndelse. Vi som är bekanta
med historien vet om hur Jesus red in i
Jerusalem på palmsöndagen fem dagar
innan korsfästelsen. Då hyllades han som
en konung.
Men på dessa korta dagar förändrades
opinionen och Jesus blev sviken både av
vänner och medmänniskor. Ibland kan vi
i livet känna igen oss i detta i våra egna
liv. Att gå från toppen till botten och
uppleva besvikelse och svek från nära
håll. Men det slutar inte där för Jesus. På
tredje dagen uppstår han igen från det
döda. Hans ära upprättas bland vänner
och blir början på något nytt. Även detta
kan vi ibland uppleva i vårt eget liv.
även under denna tid firat uppståndelsen, men tyngden har inte legat där. Och
så har dessa olika sätt att möta påsken
växlat under de senaste tusen åren.
Att det är såhär är inte så konstigt.
Genom historien har det varit viktigt för
kristna att ha ett igenkännande i Jesus. I
vår del av världen idag har vi det oftast
mycket bra. Detta gör också att det är
lättare att ta till sig den uppståndne Konungen. I tider av svårigheter har vi haft
behovet av att känna igen oss i Jesus, fast
då i vårt eget lidande och i svårigheter.
Jesus har då fått vara mer lidande.
H
Denna resa genom historien syns väl i
det krucifix som hänger i Välluvs kyrka.
Jesusfiguren har förändrats genom historien både som lidande och som Konung.
Mer om detta kan du läsa på sidan 8 i den
artikel som Liv Ekstrand skrivit.
ur har man då egentligen sett
på Jesus och påsken genom åren?
Är han en konung eller en svag lidande
människa på ett kors? I alla tider har
båda dessa sidor av Jesus funnits med,
men balansen mellan dem har varit olika.
I vår kyrka idag låter vi de olika dagarna
stå för sitt. På långfredagen tonar vi ned
våra liv och våra kyrkor. Vi klär av altaret
så att det blir helt utan utsmyckning. Vi
tänker på Jesu död och lidande.
På påskdagen ropar vi ut att Kristus är
uppstånden. Vi firar och det är en glädjens dag. Under påsken äter vi gott och
ger barnen påskägg. Det slår alltså över i
firandet av Jesus som konungen.
”Han som är en Konung för
oss är den lidande brodern
för många människor i nöd.”
Ä
ven idag får påsken olika betydelse runt om i världen. Han som
är en Konung för oss är den lidande brodern för många människor i nöd. Deras
mötespunkt är lidandet. Så låt oss nu inför påsken glädjas för det liv vi har, och
låt oss framför allt be och bära bördan
för de människor som lever i nöd. Herrens död och uppståndelse har öppnat
vägen till himmelen för oss alla.
Korsfästelsen skildras på Mörarps altartavla.
Till påsk pryds Mörarps kyrka med påskliljor.
I maj blir det friluftsgudstjänst i Välluv.
M
en det finns tider då det varit
det motsatta. Då har fokus legat på
den kostfäste och lidande Jesus. Det har
varit viktigt att just långfredagen fått stå
i centrum i påskens tid. Givetvis har man
Text: Jarle Furali
Sångaren John Isberg medverkar vid en
kvällsmässa i Hässlunda kyrka i maj.
11
r!
e
d
n
ä
h
t
e
D
lingen
1/2015
i försam
Aktiviteter för vuxna
Öppen gemenskap
Lekmannakåren
I Björka och Påarp bjuds det på olika
program några eftermiddagar klockan
14–16. Det blir också andakt och servering av eftermiddagskaffe med hembakat.
Fredagen den 20 mars i Kupan i Påarp heter programmet ”Min tid med
Snoddas”. Kent Bernby visar unikt filmmaterial och berättar, spelar och sjunger.
Måndagen den 27 april är vi i Björka
församlingsgård där Eva och Kurt Mellby leder allsång.
Fredagen den 22 maj kommer Karin
och Richard Johansson till Kupan i Påarp. De sjunger välkända andliga sånger
i countrystil.
Torsdagen den 12 mars kl. 19
Församlingsafton i Välluvs församlingsgård. ”Bibeln berättad på vårt sätt”. Margita och Åke Jansson visar bilder.
Kultur i Kropp
Tisdagen den 24 mars kommer Anna
Alebo till Kultur i Kropp och berättar
om pilgrimsvandring. Anna är präst i
Lund och aktiv vid Lunds stifts pilgrimscentrum. Pilgrimsvandring beskrivs
ibland som en växande folkrörelse. Det
lugna vandrandet blir en motvikt till det
stressade nutidslivet. Välkommen till en
kväll då du får veta mer om pilgrimsvandring!
Helsingborgs Marimbaband gästar
Kultur i Kropp tisdagen den 21 april.
Ungdomarna har ett fullt program under våren och vi är glada att få dessa marimbavirtuoser till Kultur i Kropp. Det
blir en kväll med musik och glädje.
Platsen för Kultur i Kropp är Björka
församlingsgård. Kvällarna börjar klockan 18.30 och fika serveras till självkostnadspris. Alla är varmt välkomna!
Torsdagen den 2 april kl. 18.30
Skärtorsdagsmässa i Välluvs kyrka. Magnus Wittgren medverkar med sång i
kyrkan och vid efterföljande samkväm i
församlingsgården.
Torsdagen den 7 maj kl. 19
Församlingsafton i Björka församlingsgård. Bengt och Rune spelar och sjunger.
Modevisning
Torsdagen den 26 mars klockan 18 arrangerar sockenrådet en modevisning i
Mörarps församlingshem. Då visas damoch herrkläder från Bolo och det blir lotterier och mat. Inträdet på 80 kronor per
person inkluderar mat och dryck. Överskottet går till Svenska kyrkans internationella arbete.
Påsknatt och påskdag
På påskafton den
4 april blir det
midnattsmässa i
Kropps
kyrka
klockan 23.30.
Allsångsgruppen
och Chorus Mix
sjunger. Mässan börjar i mörker och efter att man vandrat ett varv runt kyrkan
tänds levande ljus.
Vid påskdagens högmässa i Mörarps
kyrka klockan 11 blir det sång av Kropps
vokalensemble och trumpet. Kyrkan är
smyckad med påskliljor.
vid kullarna mellan Lokvägen och Flybjärsvägen i Påarp. Där bjuds såväl på
”Vintern rasat ut” och ”Sköna maj” som
vårtal, godisregn, korvförsäljning och
lotterier.
Firandet inleds med fackeltåg från
scoutlokalen på Ekebergavägen klockan
19.45 och elden tänds klockan 20 av Påarps scoutkår och Helsingborg Östra IF
som också står som arrangörer tillsammans med Wällufsbygdens hembygdsförening och Kropps församling.
Sopplunch i Påarp
Välkommen till våra soppluncher i Kupan i Påarp måndagarna den 16 mars, 13
april och 11 maj klockan 12–13. Lunchen inleds med en andakt.
Luncher i Mörarp
På måndagar och torsdagar klockan 12–13
serveras lunch i Mörarps
församlingshem. Klockan 11.45 hålls en andakt. Matsedeln består av husmanskost till självkostnadspris
och finns på www.kroppsforsamling.se.
Bokliden i Mörarp
På vårdboendet Bokliden i Mörarp firas
gudstjänster klockan 15.30 den 17 mars
då det är nattvard och den 14 april då
barnkören Sångfåglarna medverkar. Den
26 maj klockan 13.30 ordnas en utflykt
till Linneaträdgården i Helsingborg.
Utfärd till sommaren
Kropps församlings vår- och höstutfärder omvandlas nu till en mer omfattande
utflykt sommartid för att inte sammanfalla med hembygdsföreningars, lekmannakårs och övriga föreningars utflykter.
Fredagen den 26 juni blir det sommarutflykt till Kristianstad där bland annat
Heliga trefaldighets kyrka, Bäckaskogs
slott och Ivön besöks. Mer information
kommer i sommarnumret av Kyrknytt.
Morgonböner i Björka
Allsångskvällar
12
Kom och sjung tillsammans med Eva och
Kurt Mellby med gäster. Följande onsdagar klockan 18–20 blir det allsångskvällar: den 18 mars i Kupan i Påarp, den 15
april i Mörarps församlingshem och den
6 maj i Kupan i Påarp.
Valborgsfirande i Påarp
På valborgsmässoafton den 30 april
klockan 20 sjunger sångare från våra
barn-, ungdoms- och vuxenkörer in våren! Det sker vid valborgsmässobålet
Varje onsdagsmorgon klockan 8.30 är
det morgonbön i Björkakyrkan. Alla är
välkomna!
Präst på Väla
Varje torsdag klockan 10–12 finns vår
komminister Liv Ekstrand vid samtalsbänken på Väla för dig som vill prata.
1/2015
Grupper för vuxna
Samtalsgruppen i Mörarp
Kyrkans kvällsgrupp
Samtalsgruppen i Mörarp samlas varje
ojämn torsdag klockan 13.15 i Mörarps
församlingshem för gemenskap och samtal. Under våren läser vi Markusevangeliet med hjälp av boken ”Möte med
Markus”. Samtalsledare: Maria Dahlman
Kyrkans kvällsgrupp träffas på måndagar
udda veckor klockan 19–21 i Mörarps
församlingshem. Vi samtalar, pysslar och
har trevligt tillsammans. Kontaktperson
är Elisabet Hersborn, telefon 710 26.
Samtalsgruppen i Påarp
Detta är en grupp för
dig som mist en anhörig.
Gruppen är tänkt att vara
en hjälp att orka leva vidare efter en anhörigs död.
Ta kontakt med Fredrik
Lagerstam, telefon 717
34, om du vill vara med.
I Kupan i Påarp träffas samtalsgruppen
följande måndagar klockan 9.30–11.30:
den 2/3, 16/3, 30/3, 13/4, 27/4, 11/5
och 25/5. Samtalen leds av Fredrik Lagerstam och är en plats där du kan dela
dina frågor om livet med andra. Under
våren läser vi ur boken ”Möte med Markus” av Linda Alexandersson. Vi kommer även att göra utflykt tillsammans.
Frillestads syförening
Frillestads kyrkliga syförening träffas tisdagarna den 10 mars och 14 april klockan 18.30–20.30 i Frillestads församlingshem. Vi handarbetar, pratar, trivs och
gör ibland någon utflykt. Kontaktperson
är Eva Mellby, telefon 22 79 21.
r!
e
d
n
ä
h
t
e
D
Gudstjänstgrupp
Vill du vara med i en gudstjänstgrupp
som planerar och deltar i några gudstjänster under året? Ta i så fall kontakt
med Liv Ekstrand, telefon 717 35.
Leva vidaregrupp
Katekumenatet
Katekumenatet träffas varannan onsdagskväll i Björka församlingsgård. Kontakta Liv Ekstrand om du vill vara med
när nästa grupp startar hösten 2015.
Dialogen
Dialogen är en fortsättningsgrupp för
dig som tidigare varit med i Katekumenatet. Kontaktperson är Liv Ekstrand.
Besöksgruppen
Många längtar efter att någon ska komma och hälsa på. Vi i besöksgruppen går
hem till dem som vill träffa en medmänniska för att samtala. Om du vill få besök
eller om du vill vara med i besöksgruppen är du välkommen att höra av dig
till Fredrik Lagerstam, telefon 717 34.
Besöksgruppen träffas i Mörarps försam-
Kalender för mars, april, maj
MARS
APRIL
12 torsdag Lekmannakåren kl. 19.
2
torsdag
Välluvs församlingsgård.
16 måndag Sopplunch kl. 12.
MAJ
Lekmannakåren kl. 18.30.
Välluvs församlingsgård.
13 måndag Sopplunch kl. 12.
Kupan i Påarp.
Kupan i Påarp.
14 tisdag
17 tisdag
lingshem klockan 9.30–11.30 tisdagarna
den 24/3 och 28/4.
Mässa kl. 15.30.
Bokliden i Mörarp.
Gudstjänst kl. 15.30.
Bokliden i Mörarp.
2
lördag
Musikkafé kl. 14.
Välluvs församlingsgård.
6
onsdag
Allsångskväll kl. 18–20.
Kupan i Påarp.
7
torsdag
Lekmannakåren kl. 19.
Björka församlingsgård.
15 onsdag Allsångskväll kl. 18–20.
Mörarps församlingshem.
18 onsdag Allsångskväll kl. 18–20.
Kupan i Påarp.
20 fredag
24 tisdag
Öppen gemenskap kl. 14–16.
Kupan i Påarp.
Kultur i Kropp kl. 18.30.
Björka församlingsgård.
26 torsdag Modevisning kl. 18.
Mörarps församlingshem.
17 tisdag
Gudstjänst kl. 15.30.
Bokliden i Mörarp.
18 lördag
Musikkafé kl. 15.
Mörarps församlingshem.
21 tisdag
Kultur i Kropp kl. 18.30.
Björka församlingsgård.
27 måndag Öppen gemenskap kl. 14–16.
11 måndag Sopplunch kl. 12.
Kupan i Påarp.
22 fredag
Öppen gemenskap kl. 14–16.
Kupan i Påarp.
23 lördag
Musikkafé kl. 14.
Kupan i Påarp.
26 tisdag
Utfärd från Bokliden kl. 13.30.
Bokliden i Mörarp.
Björka församlingsgård.
30 torsdag Valborgsfirande kl. 20.
Vid kullarna i Påarp.
Dessutom varje vecka under mars, april, maj:
Varje helgfri
måndag
Lunch kl. 12–13. Andakt 11.45.
Mörarps församlingshem.
Varje onsdag Morgonbön kl. 8.30.
Björkakyrkan.
Varje helgfri
torsdag
Lunch kl. 12–13. Andakt 11.45.
Mörarps församlingshem.
13
Musikalen The Sound of
Music sätts upp i vår.
1/2015
1
1/
/2
20
015
15
Musiksidan
Text och foto: Olof Tholander
Musikkaféer
Lördag 18 april kl. 15
Mörarps församlingshem
 Barnkörerna Sångfåglarna och Sångmix bjuder på medryckande sånger under ledning av Anna Keller och eftermiddagsfika serveras.
Bjuvs musikkår
Söndag 1 mars kl. 17
Kropps kyrka
 Bjuvs musikkår spelar under ledning
av Håkan Wijk. De närmre tjugo musikerna bjuder på musik med hög igenkänningsfaktor som ”What a wonderful
world” och ”Vår bästa tid är nu”, men även
musik av Abba, Puccini och Bach, bland
annat den berömda ”Toccata i d-moll”.
Korset –
musikgudstjänst
Långfredagen 3 april kl. 17
Frillestads kyrka
 På långfredagens
kväll blandas stilla
körsång och orgelmusik med textläsningar. Det blir en
musikgudstjänst med
Kropps diskantkör,
sångsolisterna Carolina Tholander och Laine Quist och
Olof Tholander vid orgeln. Det blir
duetter och körsång ur ”Stabat mater” av
Pergolesi, men även orgelmusik av Bach
och ur ”Korsets väg” av Dupré.
Mariamusik
Söndag 22 mars kl. 14
Hässlunda kyrka
 På Jungfru Marie bebådelsedag framträder traditionsenligt körer och instrumentalister i Hässlunda kyrka. Kropps
vokalensemble, Chorus Mix och barnkörerna Lövsångarna och Lövmix sjunger. Carolina Tholander bjuder på solosång i form av ”Ave Maria” och Matilda
Nordberg leder barnkörerna. Johanna
Zetterqvist och Annika Palmqvist spelar
flöjt, på cello hörs Lisa Ekmark och Olof
Tholander finns vid pianot och orgeln.
Det blir Mariasånger och vårsånger av
bland andra Riedel och Rutter. Efteråt
serveras våfflor på kyrkbacken.
14
Lördag 2 maj kl. 14
Välluvs församlingsgård
 Förra årets populära musikkafé i Välluvs församlingsgård återkommer i vår.
Välkommen att lyssna till Allsångsgruppen och Björkakören som framför ett
blandat sångprogram med schlagers under ledning av Anna Keller och Carolina
Tholander. Kaffe och kakbuffé serveras.
Lördag 23 maj kl. 14
Kupan i Påarp
 Barnkören Lövmix bjuder på ett vårligt sångprogram i Kupan under ledning
av Matilda Nordberg. Dessutom serveras
eftermiddagsfika.
Vårkonsert –
Frillestads Proms
Sound of Music
Söndag 26 april kl. 17
Frillestads kyrka
 Ungdomskören Chorus Mix med
solister och extra körgrupp sätter upp
den berömda musikalen ”The Sound of
Music” under ledning av Carolina Tholander. Det är den välkända historien om
den unga nunnan Maria som skickas iväg
från sitt kloster för att bli barnsköterska
åt de sju barnen i sångarfamiljen von
Trapp. Allt gestaltas med kostymer, regi,
kulisser och välbekant musik.
Söndag 17 maj kl. 17
Frillestads kyrka
 Kropps vokalensemble och Chorus
Mix ger en vårkonsert under ledning av
Carolina och Olof Tholander. De framför ett blandat program med Öhrwalls
”I denna ljuva sommartid”, Åhléns ”Sommarpsalm” och sånger från de kända
”Last night of Proms-konserterna” i London. Annika Palmqvist spelar flöjt.
Döpta, vigda och avlidna
i vår församling
den 21 oktober 2014 – 31 januari 2015
Döpta:
Helena Jarmstad och Niklas Nilsson
Ellie Sundberg
Sixten Stenberg
Emil Skog
Alfred Mårtensson
Anton Fält
Mija Niltorp
Peder Ajstrup
Samuel Lindström
Vera Lazzari
Matilda Hammar
Cataleya Chadinha
Caspian Gullberg
Nelia Palmgren
Camilla Bondesson och Michael
Grönberg
Kropps församling
Pastorsexpeditionen (Björka församlingsgård)
Merkuriusgatan 215, 254 72 Ödåkra
Telefon: 042-717 00, fax: 042-711 21
E-post: [email protected]
Kajsa Wallin och Stefan Mattias
Sundberg
Öppet: måndag, tisdag, torsdag, fredag kl. 10–12.
måndag, tisdag, onsdag, torsdag kl. 13–15.
Lisa Lindberg och Carl Huldt
Hemsida: www.kroppsforsamling.se
Avlidna:
Nils Gustaf Bertil Landgren, 89 år
Anita Runa Axelson, 77 år
Leif Bertil Nilsson, 60 år
Maja Kerstin Ludvigsson, 91 år
Jan Berne Jönsson, 76 år
Elly Margareta Malmgren, 92 år
Elsa Birgit Andersson, 80 år
Thomas Mikael Berntsson, 61 år
Vigda:
Linnéa Rönn och Mattias
Andersson
Präster och kansli
 Kyrkoherde
Markus von Martens
Tel: 717 03, 070-609 38 11
[email protected]
 Komminister
Liv Ekstrand
Tel: 717 35, 070-609 79 74
[email protected]
 Komminister
Fredrik Lagerstam
Tel: 717 34, 070-609 79 76
[email protected]
 Vik. komminister
Kvinnorna vid Jesu
tomma grav syns
på altartavlan i
Frillestads kyrka.
Frågor om kyrkogårdar och begravningar
 Vid frågor om kyrkogårdar och begravningar kontakta pastorsexpeditionen, telefon 042-717 00.
Kyrktaxi
 Kyrktaxi kan beställas för skjuts till gudstjänster i vår försam-
ling på söndagar och helgdagar.
Församlingsbor som har rätt till färdtjänst kan mot uppvisande
av kvitto erhålla utlägget från vårt kansli – för alla verksamheter
för vuxna som bedrivs i församlingens regi.
Beställ gärna kyrktaxi dagen innan!
Ring Taxi Helsingborg,
telefon: 180 200
Våra församlingshem
Våra kyrkor
 Björka församlingsgård
 Kropps kyrka
Merkuriusgatan 215, Ödåkra,
 Mörarps församlingshem
Brandmansgatan 3, Mörarp
 Välluvs församlingsgård
Välluvsvägen 24, Påarp
 Frillestads församlingshem
Frillestadsvägen 215, Påarp
 Kupan i Påarp
Box 89, Lokföraregatan 20 C, Påarp
Bokning av våra församlingshem:
tel. 042-717 00 eller e-post
[email protected]
Kropps kyrkväg 36, Mörarp
 Björkakyrkan
Merkuriusgatan 215, Ödåkra
 Mörarps kyrka
Brandmansgatan 3, Mörarp
 Hässlunda kyrka
Gamla Tågarpsvägen 283, Mörarp
 Välluvs kyrka
Välluvsvägen 24, Påarp
 Frillestads kyrka
Frillestadsvägen 215, Påarp
Maria Dahlman
Tel: 717 31, 070-609 79 36
[email protected]
 Vaktmästare (Välluv)
Katarina Erlandsson
Tel: 717 74, 070-33 55 143
[email protected]
Barn och ungdom
 Präst
Maria Dahlman (se ovan)
 Församlingspedagog
Jarle Furali
Tel: 717 65, 070-609 79 63
[email protected]
 Barn- och fritidsledare
Veronika Berggren
Tel: 717 67, 072-542 81 64
[email protected]
 Barn- och fritidsledare
Ingrid Dahlström (tjänstledig)
Madeliene Kristensson
Tel: 717 68, 072-543 21 27
[email protected]
 Kyrkokamrer
 Barn- och fritidsledare
 Komminister
Eva Vahlberg
Tel: 717 28, 070-609 12 21
[email protected]
Marie Persson
Tel: 717 66, 072-542 81 66
[email protected]
 Barn- och fritidsledare
 Kyrkoskrivare
Yasmine Sevelin-Yxpil
Tel: 717 00, 717 29
[email protected]
 Assistent
Susanne Nilsson
Tel: 717 00, 717 24
[email protected]
Fastighet och service
 Arbetsledare och vaktmästare
Anna Keller (se nedan)
 Fritidsledare och vaktmästare
Helen Åberg
Tel: 717 43, 0730-35 59 71
[email protected]
Musik
 Arbetsledare och organist
Olof Tholander
Tel: 717 62, 072-542 81 98
[email protected]
(Frillestad)
Niclas Persson
Tel: 717 69, 0730-35 57 29
[email protected]
 Kantor
 Husmor (Mörarp, Välluv)
 Körpedagog
Ellinor Nilsson
Tel: 717 36, 072-542 83 08
[email protected]
Carolina Tholander
Tel: 717 60, 072-542 87 24
[email protected]
 Husmor (Björka, Påarp)
 Vik. barnkörledare
Anna Keller
Tel: 718 41, 072-521 10 68
[email protected]
Britt Jennhag
Tel: 717 37, 072-542 87 23
[email protected]
Matilda Nordberg
Tel: 717 25, 070-609 17 18
[email protected]
 Vaktmästare (Kropp, Björka)
 Körpedagog
Camilla Winberg
Tel: 717 26, 070-609 02 35
[email protected]
 Kyrkorådets ordförande
 Vaktmästare (Mörarp)
Sven-Ingvar Boson
Tel: 717 40, 0730-35 57 32
[email protected]
 Vaktmästare (Hässlunda, Mörarp)
Ulf Johnsson
Tel: 717 78, 070-609 79 75
[email protected]
Kristina Wiman (tjänstledig)
Krister Danell, tel: 22 88 64
 Kyrkofullmäktiges ordförande
Carina Malmberg Hedström,
tel: 20 47 79
 Begravningsombud
Sivert Friberg, tel: 070-526 93 70
 Jourhavande präst
Tel: 112 (kl. 21–06)
www.kroppsforsamling.se
Gudstjänster och musik
1 söndag
2:a söndagen
i fastan
8 söndag
MARS
i Kropps församling  mars – maj 2015
Välluv kl. 11 Högmässa. Glenn Bengtsson,
solosång och försångare. Kyrklunch. MvM.
Kropp kl. 17 Musikgudstjänst. Bjuvs musikkår.
Håkan Wijk, dirigent. MvM.
Mörarp kl. 11 Mässa. MD.
3:e söndagen
i fastan
12 söndag Mörarp kl. 11 Mässa. FL.
2:a söndagen
i påsktiden
19 söndag Välluv kl. 11 Mässa. Lövsångarna. LE.
3:e söndagen
i påsktiden
22 onsdag Björka kl. 8.30 Morgonmässa. MD.
11 onsdag Björka kl. 18.30 Kvällsmässa. MvM. Fika kl. 18. 26 söndag Mörarp kl. 11 Gudstjänst. Kyrksöndag med
15 söndag Mörarp kl. 11 Mässa. FL.
4:e söndagen
i påsktiden
Midfastosöndagen
22 söndag Välluv kl. 11 Mässa. LE.
Jungfru Marie
bebådelsedag
Hässlunda kl. 14 Musikgudstjänst.
Mariamusik. Kropps vokalensemble.
Chorus Mix. Lövsångarna. Lövmix. Carolina
Tholander, solosång. Johanna Zetterqvist och
Annika Palmqvist, flöjt. Lisa Ekmark, cello.
Våfflor. LE.
25 onsdag Björka kl. 8.30 Morgonmässa. LE.
26 torsdag Björka kl. 17 Taizégudstjänst för små och
stora. MD.
3 söndag
5:e söndagen
i påsktiden
2 torsdag
Skärtorsdagen
3 fredag
Långfredagen
4 lördag
Påskafton
5 söndag
Påskdagen
6 måndag
Annandag
påsk
Sångfåglarna. Sångmix. Barngrupperna. MD.
APRIL
MAJ
Välluv kl. 11 Högmässa. Körgrupp. Försångare.
Kyrklunch. FL.
6 onsdag
Björka kl. 18.30 Kvällsmässa. MvM. Fika kl. 18.
9 lördag
Frillestad kl. 11 och 14 Konfirmation. MD.
10 söndag Välluv kl. 11 Gudstjänst. Lövsångarna.
Bönsöndagen
29 söndag Mörarp kl. 11 Gudstjänst för små och stora.
Palmsöndagen
SPF Sydöstra. Lovisa Carnert, sång.
Kyrklunch. MvM.
Frillestad kl. 17. Musikgudstjänst. Musikalen
”The Sound of Music” med Chorus Mix,
solister och extra körgrupp. MvM.
Lövmix. LE.
Hässlunda kl. 17 Kvällsmässa.
John Isberg, solosång. LE.
14 torsdag Välluv kl. 9 Friluftsgudstjänst vid församlingsKristi himmelsfärds dag
gården. Bo Landin, trombon. MD.
Välluv kl. 18.30 Skärtorsdagsmässa.
Lekmannakåren. Magnus Wittgren, sång. MvM. 17 söndag Mörarp kl. 11 Mässa. Allsångsgruppen. FL.
Söndagen
Frillestad kl. 17 Vårkonsert.
före pingst
Kropps
vokalensemble. Chorus Mix.
Frillestad kl. 17 Musikgudstjänst. Korset.
Annika
Palmqvist, flöjt. FL.
Kropps diskantkör. Carolina Tholander och
Laine Quist, solosång. Olof Tholander, orgel. FL.
24 söndag Välluv kl. 11 Mässa. Björkakören. MvM.
Kropp kl. 23.30 Midnattsmässa. Genom död
till liv. Allsångsgruppen. Chorus Mix. MvM.
Mörarp kl. 11 Högmässa. Kropps vokalensemble. Håkan Wijk, trumpet.
Kyrkan smyckad med påskliljor. LE.
Välluv kl. 11 Gudstjänst. Björkakören.
Påsklunch. MD.
Pingstdagen
25 måndag Kropp kl. 19 Kvällsgudstjänst. Sammanlyst för
Annandag
pingst
församlingarna i Bjuv, Ekeby och Kropp. LE.
27 onsdag Välluv kl. 8.30 Morgonmässa. MvM.
31 söndag Mörarp kl. 11 Mässa. FL.
Heliga trefaldighets dag
Initialerna efter varje gudstjänst anger tjänstgörande präst:
MvM = Markus von Martens, LE = Liv Ekstrand, FL = Fredrik Lagerstam, MD = Maria Dahlman
www.kroppsforsamling.se