Viktigt om EU:s nya upphandlingsdirektiv och

MISSA INTE ÅRETS HÖJDPUNKT INOM DIN BRANSCH
Kraftvärme 2015
SEMINARIUM – UTBILDNING – UTSTÄLLNING
UTBILDNING 21 OKTOBER – SEMINARIUM 22–23 OKTOBER
på Yasuragi Hasseludden, Saltsjö Boo, Stockholm
Viktigt om EU:s nya upphandlingsdirektiv
och kvalitetskontroll
Nya bränslen – nya utmaningar • Fjärrkyla • Skaderapportering
Framtida automatisering • Inspirerande föreläsningar
Få ny energi på Yasuragi
Eva Sveman, SKL,
berättar om de nya förslagens betydelse, som bl a
innebär ökat krav på
e-upphandling och nya
regler om utvärdering av
anbud.
Läs mer och anmäl dig på
www.inspecta.com/kraftvarme2015
Christina Stiellis före­
läsning är en riktig energi­
injektion som ger verktygen
till att känna arbetsglädje,
ansvar och delaktighet.
Christina blev utsedd till
Årets Talare 2014.
lan
Avsändare:
Inspecta
Box 30100
104 25 Stockholm
Plats för adress
Xxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx
ans
Sverige
Porto
betalt
Inspecta Academy
Kraftvärme 2015
Seminariedagar 22 – 23 oktober i Yasuragi Hasseludden,
Saltsjö-Boo, Stockholm
Kraftvärme är Inspectas årligen återkommande seminarium för dig som arbetar på värmeverk och kraftvärmeverk
– som brukare, entreprenör, eller tillverkare av trycksatta anordningar inom branschen.
Seminariet är en naturlig mötesplats där du får möjlighet
att utbyta erfarenheter, ventilera funderingar och knyta
värdefulla kontakter. Vi tar upp aktuella ämnen och en
rad intressanta punkter står alltid på programmet.
Liksom tidigare år arrangerar vi en utställning i samband med seminariet. Under lunch- och kaffepauserna
har du möjlighet att titta på olika leverantörers produkter och tjänster.
Program
Moderator: Claes Lindqvist, Inspecta
22 oktober
Välkommen till årets energikick där
vi träffas, trivs och utbyter erfarenheter!
Reparation och ändring
– Vad gäller?
Pa
ss
ap
23 oktober
ramtida automatisering
F
Thomas Lagerberg, ABB
Erfarenheter från kemisk rengöring av
moderna anläggningar
Henrik Birkestad, Wistrands AB
Kvalitetskontroll av murning i pannor
Jens Mathiasson
Tubprovning, hur går det till och vad ger det?
Jonas Höwing, Inspecta
Buktande panntuber, erfarenheter från verkligheten
Jonas Jansson, Halmstads Energi och Miljö
Hur klara omställningen från fossilt till förnybar
energi
Calle Pedersen, Capem AB
EU:s nya upphandlingsdirektiv
Eva Sveman, SKL
Nya bränslen – nya utmaningar.
Tillgänglighet, korrosion och emissioner
Margareta Lundberg, Valmet
åa
tt g
åk
urs
Under eftermiddagen den 21 oktober
håller vi en specialanpassad version av
vår populära kurs ”Reparation och ändring
– Vad gäller?”. Du får lära dig att enkelt
fastställa gällande regler för olika typer av
reparationer och ändringar på tryckkärl och
rörledningar. Du får också veta vilka krav
som ställs med avseende på teknik och
dokumentation. Kursen ingår i seminarie­
avgiften.
Skadefall
Per Cronberg Löfmarck, Inspecta
Avancerad provning för installationoch tillståndskontroll
Niclas Sandström, Inspecta
Mätning av syradaggpunkt
Magnus Nordling, Swerea/Kimab
EU:s miljöregler:
Våra framtida miljövillkor sätts i Sevilla.
Senaste nytt kring den pågående utvecklingen av
BREF-dokumenten för stora förbränningsanläggningar och avfallsförbränning.
Henrik Lindståhl, TBL
Fjärrkyla
Anders Strand, Göteborg Energi
Statisk elektricitet
Anders Thulin, ACT
Hur skapar vi arbetsglädje här och nu?
Christina Stielli
Reservation för eventuella ändringar i programmet.
Praktiska upplysningar – Kraftvärme 2015
Tid och plats
Middag 21 oktober
Anmälan
Utställning
21 oktober
Kurs ”Reparation och ändring – vad gäller?”
kl 12.00–16.00
Kvällen innan bjuder vi tidigt anmälda deltagare på en spännande upplevelse – teppanyakimiddag. Intresset brukar vara stort och den
blir snabbt fulltecknad.
Vi tar emot anmälningar så länge det finns
platser kvar.
I samband med seminariet anordnar vi
en utställning för intresserade företag. På
seminariets hemsida finns mer info om vårt
utställarpaket.
22 oktober
Kl 09.00–ca 17.15
Kl 19.30 Samling till middag
Avgift
23 oktober
Kl 08.00–12.30 (lunch 12.30)
Yasuragi Hasselludden, Hamndalsvägen 6,
132 81 Saltsjö-Boo (med bil ca 20 minuter från
Stockholm)
SEK 6.900 inkl middag. Seminarieavgiften
inkluderar även lunch och kaffe samt tillgång
till seminariematerial via en kodad länk till vår
hemsida. Moms tillkommer på alla priser.
Kurs ”Reparation och ändring” den 21 oktober
Kursen ingår i seminarieavgiften men för vår
planering behöver vi veta hur många som
kommer. Önskar du delta kan du anmäla dig
på seminariets hemsida.
Frågor
Maila dina frågor till [email protected]
eller kontakta Irene Nettéus, tel 08-5011 3000.
Läs mer och anmäl dig på www.inspecta.com/kraftvarme2015
Utställning/Mässa – Leverantörer till kraftvärmebranschen ställer ut parallellt med seminariet.
IV-ACAFOLDERSEMKOV-SV-SE_150911
Sätt
på
upp
tav
lags
Inspecta
Box 30100
104 25 Stockholm
Tel: 08 5011 3000
Fax: 08 5011 3001
Besöksadress
Björnstigen 87
170 73 Solna
www.inspecta.com
Group headquarters
Inspecta Group Oy,
Helsingfors, Finland