Inbjudan - Svenska Simförbundet

har nöjet att inbjuda till
Inbjudningstävling i Konstsim 2015
Datum:
Plats:
Lördag 17:e oktober 2015
Tibblebadet, Täby
Program:
13.00
Insim
13.00
Domarmöte
14.00
Tävlingsstart
ca 19.00
Tävlingen avslutas
Omfattning:
Klass A, B, C i grenarna Figurer, Solo, Par, Lag, Kombinationslag
Anmälan:
Anmälan av aktiva och domare senast onsdag 30/9 till
[email protected] med uppgifter om aktiva och domare.
Använd anmälningsmallen nedan. Ange namn, födelseår, licensnummer och
gren för aktiva samt namn och email för domare.
Startavgift:
70 kr/deltagare sätts in på SK Täby Synchros bankgiro 659-2174 i samband
med anmälan. Ange klubbnamn och USMkval 2015 på inbetalningen.
Domare:
Samtliga deltagande klubbar måste bidraga med minst tre domare! Vi är
tacksamma om klubbarna kontaktar sina domare så tidigt som möjligt.
Domarmöte: Kl. 13.00 i möteslokalen i simhallens källare.
Regler:
Tävlingen genomförs enligt FINAs regler 2013-2017 samt de ändringar som
beslutats av Svenska Simförbundet.
Figurer:
Lottning av figurer sker onsdagen den 14/9 kl 17.00. Information om lottade
figurer mailas till resp klubb (till den mailadress anmälan gjorts från, om ni inte
begärt annat).
Musik:
CD ska vara av god klass, med en CD per program. Provspela alla CD i förväg
och märk alla CD med klubb, namn och gren. Filformatet ska kunna läsas av en
vanlig CD-spelare (dvs. ej MP3-filer, likn.). Maila även musiken i förväg till
[email protected]
Program:
Definitivt program skickas efter att anmälningstiden gått ut. Observera att
programmet i inbjudan är preliminärt och kan komma att ändras.
Övrigt:
Uppmana simmarna att i möjligaste mån fixa håret med gelatin hemma.
Se till att läktare och andra utrymmen lämnas snygga och rena.
Kom ihåg att ta med hänglås till skåpen!
Cafeteria med försäljning av enklare mat, fika o frukt finns i simhallen.
Parkeringen kring Täby Centrum och bakom simhallen är begränsad till 3
timmar med P-skiva. På "skolparkeringen" framför Tibble gymnasium finns
parkering utan tidsbegränsning.
Information: [email protected]
VÄLKOMNA!
Definitiv anmälan, Inbjudningstävling i Konstsim 17 oktober 2015
Domare
Namn
Nivå
Figurer
Deltagare
Namn
Licensnr
Solo
Email
Par
Lag
Kombi
Född
Solo
Par Pre/ Lag Pre/ Kombi Pre/
år Klass Pre Nr Pre Nr Res Nr Res nr Res