Till dig som ska övernatta på Hässleholms sjukhus

Till dig som ska
Övernatta
på hässleholms sjukhus
TILL DIG SOM SKA OPERERAS OCH STANNA KVAR PÅ
SJUKHUSET NÅGON DAG
Före din operation kommer du till preoperativa mottagningen. Du får en kallelse hemskickad någon vecka
innan besöket.
Preoperativ mottaging (POM)
På preoperativa mottagningen träffar du en narkosläkare
och en sjuksköterska för att tala om den planerade
operationen. Eventuellt behöver vi göra kompletterande
undersökningar. Narkosläkaren bildar sig en uppfattning
om hur du mår och planerar hur vi ska ta hand om
dig på bästa sätt under operationen. Passa gärna på att ställa
frågor om sövning och bedövning.
Lista över dina mediciner
Ta med en lista över dina mediciner, sjuksköterskan och
läkaren kommer att fråga efter den vid den preoperativa
bedömningen.
Vid förhinder
Blir du förkyld, får annan sjukdom, sår eller hudirritationer
på kroppen, kontakta våra operations­
planerare så snart
som möjligt. Telefon dagtid 0451–29 64 70, telefon kvällar
och helger 0451–29 64 23. Vi kan inte operera dig om
du har en på­gående infektion i kroppen eller på din hud,
då risken för sårläknings­problem och andra komplikationer
ökar.
2
Har du vårdats på sjukhus de senaste 6 månaderna?
På sjukhus utanför Sverige är multiresistenta bakterier vanligt
förekommande. Ibland sprids dessa även på sjukhus inom Sverige.
Har du de senaste 6 månaderna
• vårdats eller arbetat på sjukhus/vårdinrättning utomlands?
• vårdats på sjukhus/vårdinrättning utanför Region Skåne?
Kontakta ortopedmottagningen före ditt nästa besök på telefon
0451–29 64 70.
Till dig som är rökare
Hässleholms sjukhus är med i nätverk för Hälsofrämjande
sjukhus. Vi vill skapa en hälsosam miljö genom att ha rökfritt.
Är du rökare ska du sluta röka eller gör uppehåll 6 veckor
före och 6 veckor efter operationen. Du ökar möjligheten
för en bättre sårläkning och minskar risken för hjärt- och
kärlkomplikationer samt infektion. Under sjukhusvistelsen
finns det möjlighet att få nikotinplåster.
Behöver du tolk?
Kontakta våra operationsplanerare, telefon 0451–29 64 70.
Sjukresor
För information om sjukresor hänvisas till Skånetrafikens
sjukresehandläggare, telefon 0771–77 80 90, eller till:
www.skanetrafiken.se/sjukresor
3
Hjälp i hemmet
Redan före operationen är det bra att planera för
hemkomsten. Är du i behov av hjälp, kontakta biståndshandläggaren i din kommun.
Hjälpmedel
Kommer du att behöva hjälpmedel som exempelvis
kryckor, kontakta arbetsterapeuten i din hemkommun före
operationen.
Kurator
Om du vill ha information om dina sociala rättigheter och vad
samhället kan erbjuda för hjälp kan du kontakta kuratorn
vid kliniken. Du kan även få hjälp med kontakten till andra
myndigheter. Kurator kan nås via ortopedmottagningens växel,
telefon 0451–29 64 70.
Vad ska du ta med dig till sjukhuset?
Ta med id-handling, dina toalettsaker och alla aktuella
mediciner. På avdelningen finns det kläder att använda under
sjukhusvistelsen, men du får gärna ha egna. Använder du
gånghjälpmedel så ta med dem. Märk dina hjälpmedel med
ditt namn.
Värdesaker
Lämna värdesaker och smycken hemma, men tänk på
att du kan behöva köpa ut mediciner inför hemresan.
Mobiltelefon är tillåten på våra vårdavdelningar men inte
på övervakningsavdelningen.
4
ATT TÄNKA PÅ INFÖR OPERATIONEN
Läkemedel
Det finns flera olika blodförtunnande och smärtlindrande
läkemedel som kan göra att du blöder lättare under operationen.
Före en operation är det oerhört viktigt att du berättar för
den opererande läkaren och narkosläkaren om de läkemedel
som du tar.
Hygien
För att minska antalet bakterier på huden
och på så vis minska infektionsrisken ska
du duscha med speciella svampar som du
får på preoperativa mottagningen.
Svamparna innehåller ett desinficerande
medel som är slemhinneretande, så
undvik att få medlet i ögon och öron.
Om du har hudproblem, exempelvis
allergi och eksem, diskutera detta med
ansvarig läkare.
Du ska duscha 3 gånger före din operation
2 svampar ska användas vid varje duschtillfälle
• Börja tvättningen med svamp 1 och skölj därefter.
• Upprepa sedan tvättningen med svamp 2 och skölj.
5
• Första duschen tar du på morgonen dagen före din operation
• och då behöver inte håret tvättas.
• Andra duschen tar du på kvällen dagen före din operation,
• gärna så sent som möjligt. Tvätta hela kroppen, även
• håret. Börja intvålningen från huvudet och fortsätt sedan
• nedåt. Speciellt viktigt är det att den kroppsdel som ska
• opereras samt ljumskar och armhålor tvålas in ordentligt.
• Gör rent i naveln med bomullspinnar. Ta på rena kläder och
• strumpor efteråt.
Det är viktigt att sängen är renbäddad och att du
använder rena handdukar!
• Tredje duschen tar du på morgonen på operationsdagen innan
• du åker till sjukhuset och då behöver inte håret tvättas.
Du ska inte använda några hygienprodukter efter duschningen
varken hudkräm, hårprodukter eller deodorant. Raka inte
operationsområdet. Undvik att gå barfota efter att du duschat.
Ta på rena kläder och strumpor efteråt.
Kosmetika, konstgjorda naglar, kroppssmycken och lösa
smycken ska du inte heller använda operationsdagen. Läpparnas
och nagelbäddens färg talar till viss del om för oss hur du mår
under narkosen.
6
Vad kan du äta och dricka före operationen?
Du får gärna äta fram till 6 timmar före operationen. Därefter får du inte äta någon fast föda. Vi rekommenderar att du
dricker fram till 2 timmar före operationen, men du får endast
dricka drycker som vatten, saft, kaffe eller te, utan mjölk.
BEDÖVNINGSFORMER
Inför din operation kan olika bedövningar bli aktuella. När
du kommer till den preoperativa mottagningen bestämmer
vi tillsammans vilken bedövning som passar dig bäst.
Sövning
Att bli sövd innebär att du sover under operationen och under
tiden ser vi till att din andning och cirkulation fungerar och
att du mår bra.
Vet du att du har lätt för att bli illamående är det viktigt att du
talar om det. Då kan vi bland annat med hjälp av läkemedel
minska risken för illamående.
Oavsett bedövningsform är målet alltid att du ska må bra under och efter operationen.
7
Ryggbedövning
Bedövningen läggs i vätskan som omsluter ryggmärgen. Du
kommer att få böja ryggen för att öka avståndet mellan kotorna. Bedövningsmedlet injiceras med en mycket tunn spets.
Innan bedövningen kan du få avslappnande medicin.
När bedövningen injicerats sprider sig en värmekänsla
i fötter och ben och ibland i nedre delen av ryggen. Härefter
infinner sig en domnande känsla i ben och underkropp och
du kan inte röra dessa delar. Resten av kroppen är som vanligt.
Lokalbedövning
En del operationer går att göra i lokalbedövning.
Lokalbedövning innebär att doktorn sprutar bedövningsmedel i det område som ska opereras. Under operationen
finns personal hos dig hela tiden. De ser till att du har det
bra. Om du känner dig orolig erbjuder vi dig lugnande
medicin.
Smärtlindring
Smärta förkommer i olika grad efter en operation. Hur vi
reagerar på smärta är individuellt och det är bara du som kan
ange hur ont det gör. Det är av stor betydelse för tillfrisknandet
att behandla smärta. Vi arbetar med att minska smärtintensiteten
så mycket som det går.
Efter operationen får du smärtstillande läkemedel i tablettform,
regelbundet och extra vid behov.
Det är inte enbart läkemedel som lindrar smärta utan att
komma igång och röra sig har stor betydelse. Ju snabbare
du kommer igång ju mindre ont får du.
8
Du kommer regelbundet att tillfrågas om smärta. Du blir
ombedd att skatta din smärta på en numerisk skala från 0 till 10,
där 0 är lika med ingen smärta och 10 är lika med värsta tänkbara
smärta som kan upplevas. Målet med smärtbehandlingen är
smärta på acceptabel och hanterbar nivå - du ska kunna slappna
av, vila och utföra din träning samt få en sammanhängande
nattsömn.
Efter operationen
Efter operationen kommer du till en plats med särskild
övervakning, för att sedan komma till vårdavdelningen.
Närstående får gärna ringa till övervakningsavdelningen och
fråga hur du mår efter operationen, telefon 0451–29 64 28.
Däremot får närstående inte besöka övervakningsavdelningen.
SÅ HÄR KAN DU FÖRBEREDA FÖR HEMKOMSTEN
Efter vissa operationer kan det vara svårt att röra sig som
vanligt de första dagarna. Tänk på att handla hem livsmedel
för ett par dagar.
Det är bra att ha smärtstillande mediciner hemma, exempelvis
Panodil eller Alvedon. Dessa kan köpas receptfritt. Behöver
du andra läkemedel ordinerar din läkare detta. Tänk på att
smärtstillande mediciner har bäst effekt om man tar dem
förebyggande. Vänta inte tills du inte står ut längre!
9
Att tänka på när du kommit hem
Var noga med att följa de instruktioner du fått och var observant på följande symtom:
• ökad rodnad
• svullnad
• smärta
• läckage av sårvätska
• feber
Om något av dessa symtom uppstår, eller du känner dig orolig
för
något, kontakta ortoped­mottagningen, telefon 0451–29 64 70.
Försök att leva som vanligt. Byt inte förband i onödan.
10
Karta över Hässleholms sjukhus
Entréer
K: Röntgen
Hus
Hiss
Handikapparkering
Parkering
Taxi
Apotek
11
Övervakningsavdelning
0451–29 64 28
Vårdavdelning
0451–29 64 49
Narkossjuksköterska
0451–29 64 23
Operationsplanerare
0451–29 64 70
Ortopedmottagning
0451–29 64 70
Sjukgymnastik
0451–29 66 00
Tobakspreventiv mottagning
0451–29 60 00
www.1177.se
Här hittar du aktuella e-tjänster inom vården.
Fakta: Andreas Harsten, överläkare
Kontakt: Ingela Ranebo, sjuksköterska
Reviderad sept 2015
Hässleholms sjukhus
Ortopedi
Kristianstad – Ystad – Hässleholm
281 25 Hässleholm
Telefon: 0451–29 64 70
Skane.se/hassleholm
Foto: Colourbox Produktion: Skånevård Kryh
Kontakta oss gärna!