Frisörutbildning

F r i s ö r u t bil dnin g
välkommen till
vår värld
Björn Axén har arbetat med frisörutbildning i Stockholm i över 50 år. Med vårt starka
varumärke har vi inte råd att utbilda dåliga hantverkare. 2004 startade vi Björn
Axén Academys frisörutbildning med syftet att utbilda riktigt duktiga frisörer som är
eftertraktade på arbetsmarknaden. Genom den gedigna kompetens som finns inom
Björn Axén har vi möjlighet att föra den skickliga hantverkskunskapen vidare till våra
elever och ge en ytterst bred utbildning. Många av våra duktiga lärare har vunnit både
svenska och internationella priser för sin yrkesskicklighet.
I vår 51-veckors frisörutbildning arbetar du koncentrerat under ett år i skolans lokaler
innan det är dags för ca 10 månaders praktik på salong. Därefter är du tillbaka på
skolan för 6 veckors Björn Axén Examen- och gesällförberedande utbildning som
avslutas med att du genomför Björn Axén Examen. Det innebär att den sammanlagda
utbildnings- och praktiktiden är ca 2 år.
Att bli frisör handlar inte bara om att kunna klippa och färga hår. Det är så mycket
mer! Vi ansvarar för att utbilda våra elever i alla de moment som en frisör står inför i
sitt dagliga arbete. Frisöryrket utgör en del av en bransch där modet svänger snabbt
och detaljer kommer och går. Björn Axén Academy anpassar därför frisörutbildningen
löpande i så väl undervisningsform som innehåll. Allt för att du som kursdeltagare ska
känna dig trygg med att du behärskar det senaste inom frisöryrket men även de tidlösa
klassiska teknikerna. Du kommer också delta på olika externa event/visningar som en
del av din utbildning. Vi har även make-up och extensions på schemat.
Under din tid på skolan har du även möjlighet att assistera under de kurser och
visningar som arrangeras för frisörer av Björn Axén Academy. Spännande och lärorikt.
Vi arbetar aktivt med att förbereda alla våra elever inför gesällbrevet, frisörernas
”körkort”. Har du klarat av våra tuffa examenskrav så klarar du även gesällprovet.
Kostnaden för gesällens delprov 1 ingår i kursavgiften. Provet gör du i slutet av termin 2
som en del av vår utbildning.
Björn Axén Academys frisörutbildning är godkänd av Sveriges Frisörföretagare (SFF)
och Handels.
björn axén
Björn Axén är ett av Sveriges största frisörföretag med en fantastisk historia som vi
förvaltat väl i över 50 år. Vi är även sedan många år Kungliga Hovleverantörer. Därtill
är vi mångfaldiga vinnare av olika priser både för vår affärsmässighet och vårt kreativa
skapande inom frisöryrket. Björn Axén har blivit utsett till ett av världens ledande
frisörföretag flera år i rad och har många prisbelönta frisörer i sitt team.
Johan Hellström och Peter Hägelstam driver idag företaget med drygt 100 anställda.
De har vigt sitt liv åt frisöryrket och utveckling inom teknik, affärsmässighet, och
produkter genomsyrar deras företagande. Björn Axén Artistic Team arbetar med
seminarier, shower och demonstrationer över hela världen. I all verksamhet som idag
bedrivs är honnörsorden ödmjukhet, kunskap och ambition. Precis som de var redan
1963, när vår första salong öppnade.
Vi vill inte bara kunna erbjuda våra kunder de bästa tjänsterna och de bästa
produkterna, utan också den bästa servicen. Det är kunderna som utgör grunden för
vårt företag och därför är det naturligtvis mycket viktigt för oss att alltid sätta dig som
kund i centrum.
björn axén academy
frisörutbildning
fakta
lokaler
• Ca 2 års heltidsstudier inklusive
10 månaders praktik
• Kursavgift: 239.000 kr inkl. moms och
anmälningsavgift på 10.000 kr
• Kursstart två gånger per år januari och juli/augusti
• Max 12 elever per utbildningsgrupp
• Delkurs 1 och 2 - 45 veckor
• Delkurs 3 - 6 veckor
• Gesällens delprov 1 ingår i kursavgiften
• Björn Axén Examen Diplom
• Allt kursmaterial, alla verktyg ingår i kursavgiften
• Sommarlov - 5 veckor
• Jullov - 2 veckor
Björn Axén Academy
Birger Jarlsgatan 124
114 20 STOCKHOLM
sista ansökninsdatum
kursinnehåll
Björn Axén Academys frisörutbildning består totalt av 51 lärarledda lektionsveckor.
Första året på skolan, 45 veckor, genomgår du Delkurs 1 och 2, som ger dig de
grundläggande kunskaperna du behöver för att under ca 10 månader, praktisera dina
nyvunna kunskaper på salong. Du ansvarar själv för att finna lämplig praktiksalong
med stöd och uppbackning av Björn Axén Academy. Efter avslutad praktik går du in i
Delkurs 3 som är en 6-veckors Björn Axén Examen och Gesällprovsförberedande kurs
som hålls på skolan. Delkursen avslutas med att du under två dagar genomför Björn
Axén Examen som bland annat innefattar samtliga gesällmoment.
Se vår hemsida www.bjornaxen.se
studieform
Studierna bedrivs på heltid under ca
två år. Lektioner förläggs företrädesvis
måndag – fredag kl. 08.30 – 17.00.
mer information
För mer information, kontakta oss på
08 – 545 27 537, [email protected]
Vi har intag två gånger per år, och vi tar in maximalt 12 nya elever vid varje tillfälle.
Läs mer om hur intagningsprocessen går till på vår hemsida, www.bjornaxen.se.
kurser
Delkurs ett och två
klippteknik
permanent
Kursen ger dig kunskap i teoretisk samt
praktisk klippteknik. Du får kunskap i
trender och mode inom klippteknik och
design. Du arbetar på modeller eller
kunder.
Under den här delkursen lär du dig
permanenttekniker för både långa och
korta hår. Vi arbetar med både lockiga
och rakpermanenter.
nyansförändrande
behandlingar
I delkursen Make-up får du under en
vecka en introduktion i make-up och
produktkännedom. Kursen ger dig
praktisk övning i vardags-, fest- och
brudmake-up.
Här lär du dig, i både teori och praktik,
hur olika kemiska behandlingar
förändrar nyansen på ett hår. Kursen ger
dig även kunskaper i hur du väljer olika
appliceringstekniker för bästa resultat.
salongslära
I kursen Salongslära arbetar du praktiskt
med kunder och modeller i salongsmiljö
under handledning av våra kvalificerade
lärare. Du övar upp din förmåga i alla de
moment som ingår i det dagliga arbetet
som frisör samt i det sociala samspelet
med kund och kollegor
uppsättning
Här skapar du de mest fantastiska
håruppsättningar med Björn Axéns
världsberömda tekniker. Du lär dig också
arbeta med löshår och så småningom
bruduppsättningar och smyckningar,
t ex tiara och slöja.
frisyrdesign
I den här kursen får du kunskap
om hur du omformar hår genom
t ex föning, läggning, toupering och
olika tångtekniker. Självklart får du
även kunskap i hantering av vår egen
Volumaster.
make-up
extensions
Kursen ger dig teoretisk och praktisk
kunskap i extensionsteknik under två
dagar. Du arbetar på såväl docka som
modell. Du lär dig hur du det ditsatta
håret anpassas till frisyren. Kursen
ger också kunskap i hur du tar bort
extensions.
etik och moral
I delkursen Etik och moral lär du dig
att förstå de etiska och moraliska
aspekterna av frisöryrket och hur du
förhåller dig gentemot kunder, kollegor
och arbetsgivare.
hår och hud
Kursen ger dig en grundläggande
kunskap i håret och hudens anatomi
samt inblick i de vanligaste reaktionerna
på yttre och inre påverkan.
verktygslära
Under kursen Verktygslära lär du
dig behärska de verktyg som berör
frisöryrket och du lär dig även välja rätt
verktyg för att nå önskat resultat.
kurser
forts. Delkurs ett och två
delkurs tre
produktkännedom
formlära - strukturteckning och skissteknik
Kursen ger kunskap om de produkter
som en frisör kommer i kontakt med
under sitt dagliga arbete på en salong.
formlära
Formläran ger dig kunskaper att förstå
betydelsen av stil, form och proportioner
för att kunna anpassa frisyr till kundens
ansiktsform och stil.
arbetsplatsförlagt
lärande (APL)
Kursens mål är att ge fortsatt praktisk
övning i proportioner, balans och
ansiktsformer. Kursen ger övning i
strukturteckning samt färdigställande
av alla de strukturbeskrivningar och
diagnospapper som tillhör Björn Axén
Examens alla moment.
björn axén examen bedömning och kriterier
Under termin 1 och 2 har du kortare
praktikperioder förlagda på salong för
att koppla dina kunskaper från skolan till
yrkeslivet.
Kursen ger kunskap i kriterierna för
Björn Axén Examen och Gesällprovets
Delprov 2 alla moment och hur en
bedömning för respektive moment
går till.
temadagar
praktisk träning på modell
Frisörutbildningen innehåller temadagar
som omfattar ämnen som t ex hälsa,
ekonomi, affärskunskap och fritt kreativt
skapande. Dagarna med fritt kreativt
skapande dokumenteras alltid av en
fotograf och en bild följer med i din
portfolio. I mån av tid deltar vi även på
externa visningar.
avslutningsprojekt
I slutet av termin 2 genomför du ett
projektarbete tillsammans med dina
klasskamrater i form av en visning.
Detta grupparbete skapar inblick i
vikten av samarbete och planering samt
ger en möjlighet att visa upp klassens
kunskapsnivå för en större publik.
gesäll delprov 1
I slutet av termin 2 genomför du
gesällens delprov 1, som ingår i
Björn Axén Academy frisörutbildning.
Kursen ger praktisk övning på modell
för alla de moment som ingår i Björn
Axén Examen och Gesällprovet Delprov 2
under handledning av lärare.
björn axén examen
Under två dagar genomför du det
praktiska provet – Björn Axén Examen
som avslutande aktivitet i denna
delkurs. Projektet bedöms av externa
examinatorer som är godkända av
Utbildningsnämnden.
övrigt
lokalerna
Björn Axén Academys frisörutbildning
pågår i fräscha lokaler om ca 350 kvm.
Skolan är belägen i markplan med
salongsfönster ut mot Birger Jarlsgatan.
Vi disponerar tre olika utbildningssalar;
salongsdel, praktiksal och teorisal.
Salongsdelen är utrustad med 5
schamponeringar, 12 frisörbord, samt
två färgbarer. Praktiksalen har 12 mobila
och väggfasta frisörbord och dessutom
finns det en scen där eleverna tar del av
olika demos. Utöver våra tre salar finns
även allmänna elevutrymmen så som
matsal, kök och toaletter samt låsbara
skåp för varje elev. Ett dockförråd finns
också där de olika typerna av dockor
finns som behövs i undervisningen.
Självklart lånar du det du behöver.
kom och besök oss!
Du är hjärtligt välkommen att komma
och besöka oss under terminerna, träffa
vår personal och se våra fina lokaler.
Hör av dig till [email protected]
eller ring 08 – 545 27 537 för att boka ett
besök.
kursmaterial
I din kursavgift ingår kurslitteratur,
övningsdockor (3 st), kemiska preparat
och de verktyg du behöver under din
utbildning. Ditt startkit innehåller allt
du behöver för att kunna praktisera på
en salong efter ditt första år på skolan.
Självklart finns flera av våra egna
värmeverktyg från Björn Axén Tools med
på listan! Inga ytterligare kostnader
för material tillkommer utöver din
kursavgift. Du får också en portfolio som
vi arbetar med under din tid på skolan
för att dokumentera dina framsteg både i
bild och med olika intyg och betyg.
Under utbildningsdagarna, under din
praktik och på vägen till och från skolan
är du täckt av vår försäkring, precis
som om du vore anställd på Björn Axén.
Försäkringen gäller om olyckan mot
förmodan skulle vara framme och något
skulle hända dig.
finansiering
Många av dem som söker till skolan har
en bra kontakt med sin egen bank och
kan låna pengar till utbildningen den
vägen, men inte alla. Vi har därför ett
samarbete med Nordea i Stockholm som
ger dig möjlighet att låna pengar via
dem till utbildningsavgiften. Individuell
prövning av varje enskilt fall sker.
Vill du veta mer om finansieringen
kan du skicka en e-post till:
[email protected]
Ange Björn Axén Academy lån samt
skriv ditt namn, personnummer och
telefonnummer i e-posten, så hör
Nordea av sig till dig.
ansökan
sök till björn axén academy
kursintag
Om du vill söka till vår frisörutbildning
så ber vi dig ladda ner ansökningshandlingar från vår hemsida
www.bjornaxen.se/frisorutbildning.
Bifoga ett personligt brev på minst en
A4-sida där du berättar om dig själv och
varför du vill bli frisör samt bifoga ett CV.
Har du inte möjlighet att ladda ner
ansökningshandlingarna via din dator
så går det bra att beställa dem
från oss genom att maila till
[email protected]
Björn Axén Academy, den mest
omfattande privata frisörutbildningen
i Stockholm, har intagning två gånger
per år, med max 12 elever per termin.
Läs mer om kursstartsdatum och sista
ansökningsdatum på vår hemsida,
www.bjornaxen.se.
Beställ ansökningsblankett
[email protected]
Ansökan med bilagor skickas till
Björn Axén Academy
Birger Jarlsgatan 124
114 20 STOCKHOLM
antagningsprocess
Efter sista ansökningsdagen gått ut
gör ett första urval bland de sökande
till frisörutbildningen. Ett antal elever
väljs ut och kallas till en intervju och
prova-på-dag på skolan. Våra intervjuer
sker några veckor efter det att sista
ansökningsdatumet gått ut och de som
genomgått intervjun får ett skriftligt
besked om de har kommit in eller inte.
Blir du antagen till Björn Axén Academy
så bekräftar du din plats genom att
betala in en anmälninsavgift på 10.000 kr,
som sedan räknas av mot kursavgiften.
Reservintag sker efter eventuella
avbokningar.
antagningskrav
Du som söker till vår frisörutbildning
ska ha grundskolekompetens, vara
minst 18 år samt ha goda kunskaper
i det svenska språket såväl muntligt
som skriftligt. Du ska ha ett brinnande
intresse för hår och gärna en konstnärlig
och kreativ läggning. Du bör ha en stark
vilja och en förmåga att arbeta hårt
för att uppnå resultat. Du måste också
tycka om att arbeta med många olika
typer av människor samt ha en förmåga
att se och känna av olika behov hos de
människor du möter. Har du dessutom
arbetat inom något serviceyrke tidigare
så är det en merit.
kursavgift
Kursavgiften är 239.000 kr inkl.
moms och erläggs vid kursstart.
Anmälningsavgift på 10.000 kr räknas av
mot detta belopp.
UTBILDNINGSANSVARIGA
Som ett av Sveriges största frisörföretag har vi förmånen att ha många av de bästa
frisörerna i Sverige knutna till oss. Ansvariga för frisörutbildningen är Helén Pellbäck
och Lina Ressner. Båda har gedigna hantverkskunskaper dokumenterade med både
Gesäll- och Mästarbrev. Utöver Lina och Helén kommer du att möta mellan 10 - 12
duktiga personer som delar med sig av sin spetskompetens till dig under din tid på
skolan. Läs mer om våra lärare på www.bjornaxen.se.
helén pellbäck
lina ressner
Helén avslutade sin frisörutbildning 1989
och arbetade sedan som egenföretagare
på Björn Axén Institutet. Under 1997
tog Helén yrkeslärarexamen och
kombinerade sedan sitt arbete som
frisör med att arbeta som behörig
yrkeslärare på olika frisörskolor i
Stockholm vilket senare ledde till en
tjänst som utbildningsansvarig på Björn
Axén Academy.
Lina hade förmånen att få Björn Axén
som handledare när hon lärde sig
frisöryrket och arbetade sida vid sida
med honom under tre år. Därefter
har hon haft mängder av uppskattade
kurser för frisörer, i både Matrix
och Björn Axéns regi, och nu är hon
utbildningsansvarig på Björn Axén
Academy.
Helén undervisar främst i klipp och
uppsättningsteknik men har även
hand om allt som handlar om examen,
visningar och när eleverna på skolan
får möjlighet att göra externa arbeten
utanför skolan.
Helén är mycket intresserad av mode och
modehistoria och hon hittar inspiration
i film, konst och teater när hon skapar
frisyrer och former som fungerar till
modet idag.
Lina har stor kunskapsbredd men
undervisar främst i färgteori,
herrklippning, etik och service.
Hon intresserar sig mycket för vad det
är som gör att vissa frisörer blir så
fullbokade. Vad är nyckeln till framgång?
Lina vann dessutom Årets Frisör
Herrklippning 2011.
201503
Birger Jarlsgatan 124, 114 20 Stockholm
Tel: 08-545 273 50 [email protected]
www.bjornaxen.se