Affisch avlusningsdagar A4 150112

AVLUSNINGSDAGAR
6, 7 och 8 februari 2015
För att undvika att vi får problem med huvudlöss på skolan vill vi uppmana alla föräldrar att delta i höstens avlusningsdagar
och kamma sina barn med luskam helgen
6-7-8 februari 2015.
Det finns löss som är motståndskraftiga
mot lusmedel. Därför är det viktigt att använda luskam för att bli av med lössen. Luskam
finns att köpa på Apoteket.
Luskammar du regelbundet kan du upptäcka löss och gnetter (ägg) tidigt. Det blir lätttare att bli av med lössen och du smittar färre
personer. Du kan ha löss utan att det kliar!
Om jag hittar löss eller gnetter
Du kan bli lusfri genom att bara luskamma
men det krävs att du är noggrann. Om du
använder ett lusmedel ska du fråga på apoteket
vad som rekommenderas just nu. Vissa lusmedel kan också finnas i hälsokostaffärer. Följ
anvisningarna på förpackningen noggrant och
kombinera alltid medlet med luskamning.
Berätta att du har löss för lärare och kamrater som du tror kan ha smittats. Om inte
andra som drabbats behandlar sig är det lätt
att du får löss igen!
För mer information se www.1177.se (sök
”huvudlöss”) eller film på www.lusfri.nu.
www.ale.se
Hur luskammar jag?
Kamma håret med en vanlig kam. Fukta håret
och kamma med en så tät luskam som möjligt. Du kan eventuellt ha i spraybalsam för att
kammen ska glida lättare genom håret. För att
se de löss och ägg som faller ner bättre kan du
kamma över ett vitt papper eller en spegel.
1. Kamma håret på hjässan.
Gör en lodrätt bena och
dela in håret i sektioner.
2. Kamma igenom sektionerna en efter en. Håll
de renkammade sektionerna åtskilda från ännu
ej kammade sektioner.
Fortsätt ner mot nacken.
3. Var extra uppmärksam när du kammar
vid hårfästet eller i nacken eftersom lössen
trivs särskilt bra där.
Mer information
• Luskamning, bilder på löss och gnetter,
svar på vanliga frågor: www.lusfri.nu
• Behandlingsrekommendationer och resistenta löss: www.lakemedelsverket.se
• Mer om löss och olika behandlingsmetoder: www.avlusningsdagarna.se