Blåsvarta björkstekelns spridning .

1(1)
Datum
2015-10-12
Skogsenheten
Gunnar Isacsson
[email protected]
Tfn 0451-383104
Blåsvart Björkstekel Arge pullata – spridning 2002 – 2015
Ljungby
2015
2014
2000 ?
2013
-2006
2002
Sedan första fyndet i Sverige vid Skanör 2002 har den blåsvarta björkstekeln,
Arge pullata, spridit sig över en stor del av Skåne. Fram till 2006 hade den
bara setts på och kring Falsterbonäset. Den varma sommaren 2013 kom det
plötsligt rapporter om kalätning av björk från hela södra tredjedelen av Skåne,
exempelvis från Dösjöbro, Blentarp, Snogeholm och Sjöbo. Den ännu
varmare sommaren 2014 har ytterligare många större björkbestånd blivit
kalätna (större kalätningar markerade med röda ringar). Smärre angrepp har
även observerats längre norrut i Skåne. Ringarna norr om linjen för 2014
markerar två av dessa: vid Åstorp och Everöd.
Blå streckad linje visar gränsen för observerade larver september 2015. Större
förekomster på nya lokaler är markerade med blå ringar. Blå trianglar
markerar fynd av enstaka vuxna individer i juli 2015. Fynd av vuxna har
endast markerats utanför den streckade blå linjen.