Angående ersättning till EU-migranter.

2
måsen
• VECKA 26 • 2015
STALLARHOLMEN
STRÄNGNÄS
VARIFRÅN KOMMER
UTTRYCKEN?/
chefredaktör
073 640 38 61
KRISTOFFER
ELMQVIST
redaktör 076 788 87 88
JACK LANTZ
MARIEFRED
ÅKER
ANNA LÖFVING
ENHÖRNA
ENHÖRNA
NYKVARN
reporter 076 2298951
BELLA SEGERLUND
reporter 073 566 34 05
KLARA LÖFVING
reporter 076 83 41 701
MALIN PETTERSSON
reporter 070 911 94 65
SPORTANSV.
Stefan Averby
0763 23 37 50
Petter Löfving
070-680 06 32
ANNONSAVD.
Stefan Averby
0763 23 37 50
Anette Averby
0720-14 20 95
Birgitta Pyykölä
070-041 80 68
Bengt Englund
0159 104 00
WEBBREDAKTÖR
Jesper Winblad
0728 53 42 72
PRENUMERATION
Aha-upplevelse
och lidnersk knäpp
några aha-upplevelser i
mitt program.” Så sa Maria Strømme, professor i nanoteknologi, som är värd för Sommar i P1 den 11 augusti.
”LYSSNARNA SKA FÅ
ALLA HAR VI upplevt den positiva reaktionen
när vi plötsligt förstår något som tidigare varit obegripligt – en så kallad aha-upplevelse.
Uttrycket har vi använt i vårt språk sedan
1949, men interjektionen aha har vi brukat
sedan början av 1800-talet. Det var den tyske
psykologen Karl Bűhler som märkte hur
förståelse ofta uppnåddes genom en ”inre
rörelse” och han kallade denna en aha-upplevelse.
EN SYNONYM TILL aha-upplevelse är en
”lidnersk knäpp”. En anekdot berättar om
1700-talsförfattaren Bengt Lidner som var
en medelmåttig elev men en gång i 11-årsåldern fick en ”plötslig sprittning i huvudet,
från pannan till nacken”. Efter detta ”kunde
han i en blink sin läxa” och effekten visade
sig vara bestående. Enligt SO är uttrycket
lidnersk knäpp historiskt belagt sedan 1885.
Birgitta Löfving
Susanna Malmgren
0159 104 00
EKONOMI
ANGÅENDE ERSÄTTNING
TILL EU-MIGRANTER
DÅ MÅNGA FRÅGAR efter nivå på ersättning och vilka regler som
gäller förtydligar MT/Måsen: Angående ersättning till de EUmigranter som finns i Strängnäs kommun och p åandra ställen
gäller följande: Upp till 1 000 kronor kan en person ersätta en EUmigrant (eller någon annan) för ett utfört arbete utan att betala
sociala avgifter eller skatt. Lönen bestämmer arbetsgivaren och
EU-migranten tillsammans, men en rekommendation från Facebookgruppen ”Jobb till EU-migranter i Mariefred” är 75 kr per
timme. Den summan är baserad på en rekommenderad lägstalön
efter skatt för personer utan utbildning och erfarenhet i Sverige.
När arbetet passerat 1 000 kronor, det vill säga cirka 13 timmar,
gäller andra regler. Då ska arbetsgivaravgift och viss skatt betalas. Den som har ett företag kan göra detta på egen hand, det
vill säga anställa EU-migranten, eftersom de numera har personnummer i Sverige (något som alla EU-medborgare har rätt till).
Den som inte har eget företag och vill anlita EU-migranten i mer
än 13 timmar kan vända sig till Facebookgruppen för att få hjälp.
EU-migranterna är även försäkrade.
ANLEDNINGEN TILL ATT många
människor vill ge EU-migranterna
arbete är att de ska kunna förbättra sina livsvillkor i Rumänien.
Den romska befolkningen är sedan tusen år en mycket orättvist
behandlad grupp som många känner att de vill stötta. Vill man
istället anlita till exempel ungdomar för enklare arbeten i trädgårdar eller hemma gör man naturligtvis det.
Sofia Ekblom
0159 104 00
ANSVARIG UTGIVARE
Bengt Englund
0159 104 00
KONTAKTA OSS
fö[email protected]
redaktionen.se
[email protected]
redaktionen.se
[email protected]
redaktionen.se
[email protected]
redaktionen.se
[email protected]
ADRESS
Kyrkogatan 8,
Box 76,
647 22 Mariefred
Järnvägsgatan 7,
Strängnäs,
Centrumvägen 16,
Nykvarn
TEL 0159-104 00
FAX 0159-104 09
ÄGARE
Mariefreds Tidning AB
TRYCKERI
EKTAB
MILJÖCERTIFIERAD
enligt ISO 14001
HAR TIDNINGEN
INTE KOMMIT?
KLOKA ORD/
Ring 010-110 16 50
“Man kan inte två gånger kliva ner i samma flod.”
HERAKLEITOS, 500-TALET FÖRE KRISTUS
HAR ADRESSERAD
TIDNING INTE
KOMMIT?
Ring 0159-104 00.