Karta över Sveriges humanitära stöd 2015

Sidas humanitära stöd 2015
(Januari 2015)
Det svenska humanitära biståndet är behovsbaserat, och fördelas globalt
i enlighet med behoven i varje kris. Den största delen av det humanitära
biståndet fördelas tidigt på året till stora humanitära kriser. Fördelningen
baseras till största del på FNs humanitära appeller. En betydande del av
det humanitära biståndet sparas som reserv för plötsligt uppkomna kriser
under året.
Planerad allokering till pågående kriser 2015
Sahelkrisen1
(MSEK)
SAHELKRISEN
PALESTINA
Konflikt,
Flyktingar
Cirka 26% av anslaget behålls
i beredskap för plötsligt
uppkomna kriser under året.
Västsahara
10
68
Egypten
10
Armenien
5
Azerbajdzjan
5
Iran
10
Palestina 96
Irak
Syrien
67
200
Mali
63
Colombia
39
46
39
33
32
SYRIENKRISEN
Väpnad Konflikt,
Internflyktingar,
Flyktingar
DR KONGO
Väpnad Konflikt,
Internflyktingar,
Flyktingar,
Epidemier
SUDANKRISEN
CAR
Väpnad Konflikt,
Internflyktingar,
Flyktingar,
Matosäkerhet
Väpnad Konflikt,
Internflyktingar
SYDSUDANKRISEN
Väpnad Konflikt,
Internflyktingar,
Flyktingar,
Epidemier
MYANMARKRISEN
Konflikt,
Internflyktingar
Liberia
9
IRAK
Väpnad Konflikt,
Internflyktingar,
Flyktingar
Filippinerna
17
Djibouti
6
Burkina Faso 14
Nigeria 28
Centralafrikanska
Republiken
70
DR Kongo
Etiopien
46
Sydsudan
146
Uganda
10
AFGHANISTAN
SOMALIAKRISEN
Väpnad Konflikt,
Internflyktingar,
Flyktingar,
Matosäkerhet
PAKISTAN
Väpnad Konflikt,
Internflyktingar,
Flyktingar,
Naturkatastrofer
Nordkorea
32
Jemen
110
165
Väpnad Konflikt,
Internflyktingar,
Flyktingar
Indien
3
Jordanien 5
67
63
Afghanistan
123
Pakistan
63
Bangladesh
13
Tchad
64
Niger
53
95
1. Burkina Faso, Mali, Niger, Nigeria, Tchad
2. Syrien samt stöd till Libanon, Jordanien, Irak och Turkiet
3. Sydsudan samt stöd till Kenya, Sudan och Uganda
4. Somalia samt stöd till Kenya
5. Myanmar samt Bangladesh och Thailand
6. Totalen för Pakistan är 91 MSEK; 28 MSEK genom tidig utbetalning
Väpnad Konflikt,
Internflyktingar,
Flyktingar,
Matosäkerhet
Reserv
Mauretanien
5
Haiti
20
712
MSEK
Cirka 9% tilldelas mindre
humanitära kriser och
regionala insatser.
Libyen
10
70
kronor
Drygt 60% fördelas till de 17 största
humanitära kriserna i världen i
början av året.
146
96
MSEK
Sidas totala anslag för 2015 uppgår till
2777 MSEK. Förutom geografiska kriser
som redovisas i denna översikt går en
del av anslaget till katastrofförebyggande
och kapacitetshöjande åtgärder.
165
114
242
Andra kriser
Sudan 95
110
MSEK
kronor
Större kriser
Ukraina 33
123
1690
Total budget 2015
200
Sydsudankrisen3
Afghanistan
Somaliakrisen4
Jemen
Palestina
Sudan
kronor
MSEK
222
Syrienkrisen2
Demokratiska
Republiken Kongo
Centralafrikanska
republiken
Myanmarkrisen5
Irak
Pakistan6
Etiopien
Colombia
Ukraina
Nordkorea
2777
kronor
Myanmar
68
Somalia
114
Kenya
2
JEMEN
Väpnad Konflikt,
Internflyktingar,
Flyktingar,
Matosäkerhet
ETIOPIEN
Flyktingar,
Matosäkerhet
COLOMBIA
Konflikt,
Internflyktingar
UKRAINA
Väpnad konflikt,
flyktingkris
NORDKOREA
Matosäkerhet
EBOLA
Hälsokris
Skapad/ändrad: 2015-01-21