Plötsligt på Grand

veckonytt
från Ljungby kommun
Evenemang
Lärarns pojk –
minnen från Småland
Tisdag 8 september
Kl. 14-16 Kreativt kafé
Sticka, teckna, samtala. Fika 30 kr.
Plats: Ljungbergmuseet, Ljungby
Tisdag 22 september kl. 18 på Lagans bibliotek, Åbyskolan
Bengt Bjerstaf besöker Lagans bibliotek och kåserar ur sin bok
”Lärarns pojk- minnen från Småland”.
Fri entré. Välkommen!
Onsdag 9 september
Kl. 15 Stickcafé
Plats: Västanå, Ryssby
Torsdag 10 september
Dags för idrottsskola
En intresseanmälan till Idrottsskolan 2015-2016
är utskickad till alla elever i årskurs 1 och 2.
Tanken med idrottsskolan är att barnen på ett lekfullt sätt ska få prova på olika idrottsgrenar under ledning av duktiga föreningsledare.
Idrottsskolan startar måndag 14 september och håller på hela läsåret
med uppehåll för skolans lovdagar och skollov. Måndagar är fast
dag för aktiviteterna.
På www.ljungby.se/idrottsskolan lägger vi information om grupper
och tider. Vid frågor, kontakta kultur- och fritidsförvaltningen
tel. 0372-78 92 10.
Grupp för utsatta kvinnor
Torsdag 24 september drar Familjefrid igång gruppverksamhet
för utsatta kvinnor.
Syftet med gruppverksamheten är att gruppdeltagarna ska få träffa
andra med liknande erfarenheter, få kunskap om våld i nära relationer och hur det påverkar den som är eller har varit våldsutsatt samt
att få redskap att hantera sina svåra upplevelser. Att bli stärkt i sin
självkänsla och sitt självförtroende samt att skapa hopp om framtiden är andra viktiga delar.
Öppet hus på Bredemads
återvinningscentral
Lördag 3 oktober kl. 9-13
Vi anordnar en bokbytardag där alla kan lämna så många
böcker de vill och ta så många de vill ha. Du kan även ställa
frågor till Ljungby Energi och Suez om deras jobb med
avfall och återvinning!
Sightseeingtur över området med
start kl. 10 och kl. 12.
Mötesplats: vid Återbrukshuset.
Vi har även öppet hus på
Reningsverket samma dag.
Välkommen på guidning
kl. 9 och kl. 11.
på
Vi bjuder icka!
r
korv och d
Anmäl dig till Familjefrid på 0470-79 60 47 eller
[email protected] Det är kostnadsfritt.
Tid och plats:
Familjefrids lokaler på Sandgärdsgatan 24 i Växjö.
Vi kommer att träffas 8 gånger på torsdagar mellan kl. 11 och 13.
Då gruppverksamheten sträcker sig över lunchtid så kommer vi vid
varje tillfälle bjuda på frallor och kaffe eller the.
Du som bor i Ljungby kommun kan få gratis bussbiljett.
Kungörelser
Barn- och utbildningsnämnden har sammanträde
onsdag 23 september kl. 13.15 på Hjortsbergskolan i Ljungby.
Delar av sammanträdet är öppet för allmänheten.
Välkommen! Stefan Willforss, ordförande
Dagordning för mötet finns tillgänglig på förvaltningens expedition
och kan även läsas på kommunens webbplats www.ljungby.se/Insyn
Kl. 19 Paketauktion
Andakt, servering och auktion.
Kristina Nelson och Lars Svensson.
Plats Lidhults Allianskyrka
Lördag 12 september
Kl. 9 Kvinnofrukost ”Mitt enda liv”
Glimtar från Pajala, Ljungby och
Tanzania med Birgitta Karlsson.
Anmälan senast 10/9 till 137 45.
Plats: Missionskyrkan, Ljungby
Kl. 14 Vernissage Porträtt Nu!
Utställningen invigs av Mette
Skougaard, museichef för Det
Nationalhistoriske Museum i Danmark.
Porträtt Nu är ett urval från den nordiska
porträttävlingen.
Plats: Ljungbergsmuseet, Ljungby
Kl. 13.30 Vandring vid Horns mosse
Lämplig klädsel. Medtag kaffekorg.
Info tel. 510 15.
Plats: Samling vid trafikplats Torvladan
Måndag 14 september
Kl. 19 BioKontrast -Selma
Filmen Selma är berättelsen om
Martin Luther Kings historiska kamp
om rösträtt för afroamerikaner.
Plats: Garvaren Bio, Ljungby
Alla föreningar i Ljungby kommun
är välkomna till föreningskväll
då vi bland annat pratar om:
Anmälan senast 15 september
till Jan-Inge Roubert, tel. 0372-78 92 33
eller e-post: [email protected]
Fredag 11 september
Söndag 13 september
Måndag 21 september kl. 18
Under kvällen medverkar kultur- och fritidförvaltningen, socialförvaltningen, Sisu och
Vimmerby IF. Vi bjuder på fika.
Kl. 15 Gemenskapskaffe
Karins kapell sjunger och spelar.
Plats: Lidhults Allianskyrka
Kl. 18 Insamlingskonsert Ge för livet
Kören Lingon & Mjölk från Värnamo
Missionskyrka.
Plats: Betelkyrkan, Ljungby
Föreningskväll på Grand
• - Invigning av Ljungby Arena i februari 2016
•Föreningsmässa
• Integration. Vimmerby IF berättar om sitt arbete.
• Diskussion om integration, vad gör vi tillsammans?
Kl. 14.30 Mitt-på-dagen-träff
Talesätt och ordspråk från bibeln.
Kåseri av Paul Snälls, Nässjö.
Plats: Missionskyrkan, Ljungby.
Plötsligt på Grand
Filip Jers & Henrik Hallberg
Onsdag 9 september Grand, Ljungby. Kl.19
Förband: Elever från Ljungby musikskola.
Välkommen till Musikriket – där riktigt bra musik lämnar
stora staden och kommer till kommunen där du bor. Årets
första höstkonsert går i Toots Thielemans anda. Här får sex
kommuner i Skåne och Kronoberg fint besök av Sveriges
nye munspelskung; Filip Jers. Tillsammans med gitarristen
Henrik Hallberg spelar han jazzlåtar och folkvisor i nya arrangemang. Med närvaro, tätt och spontant samspel lämnar
Jers och Hallbergs musik ingen oberörd.
Biljetter: Vuxna 100 kr. Pensionärer, barn och skolungdom 50 kr.
Förköp: Ljungby turistbyrå.
Medarrangörer: ABF, Spiket, www.ljungby.se/plotsligt
Ansvarig: Informationschef Carina Karlund. Ljungby kommun tel. 0372-78 90 00 [email protected]
Ombyggnad av
Lidhults simoch sporthall
Entrén till Lidhults sim- och sporthall
kommer att byggas om.
Under ombyggnaden sker ingång
till simhallen via Kalmars entré och
ingång till sporthallen på baksidan
av hallen (ny dörr).
Under byggtiden kan vi tyvärr inte
hyra ut simhallen för privata ändamål som till exempel barnkalas.
Ombyggnaden beräknas vara klar
1 december 2015.
Trafikinformation
Delar av Storgatan, Stationsgatan
och Berghemsgatan i Lidhult stängs
av för trafik tisdag 8 september –
fredag 11 september.
Detta görs på grund av byte av
vissa VA-ledningar.
Med reservation för
eventuella fel och ändringar.
Aktuell evenemangskalender
finns på www.visitljungby.se
www.ljungby.se