FUP del 6

Skype-konton på Nerijus & Irinas dator, 2015-06-26 08:48 diarienr: 5000-K698204-15
963
Skype-trafik 7 juni 2015 på Nerijus & Irinas dator, 2015-06-26 08:48 diarienr: 5000-K698204-15
964
PM: bilder i Nerijus och Irinas dator, BG59707-1 , 2015-09-21 08:30 diarienr: 5000-K698204-15
PM
Datum
2015-09-14
Diarienr (åberopas)
5000-K698204-15
Polismyndigheten
IT-forensiska sektionen, Skövde
David Eliasson
Granskning av bild och videomaterial
Undertecknad har på uppdrag av åklagare Lars-Göran Wennerholm vid åklagarkammaren i Skövde gjort en grov uppskattning av mängden bild och video
material av sexuell karaktär som påträffats i en beslagtagen bärbar dator av
märket Acer. Av särskilt intresse är material som skildrar olika former av sexuellt våld eller tvång. Den aktuella datorn har tilldelats beslagsnummer: 20155000-BG59707-1.
Vid undersökningen har påträffats sammanlagt 577 720 bilder och drygt 1000
videosekvenser. Den absoluta majoriteten av ovan nämnda bilder består av
ikoner, knappar och mönster av olika slag, samt material som bedöms härröra
från internethistorik. En mycket stor andel utgörs också av kopior av samma
bild, ofta i flera olika storlekar. De påträffade videosekvenserna är i stor grad
raderade och ofta endast uppspelningsbara till viss del. De videosekvenser som
är läsbara utgörs till största delen av utbildningsmaterial och egenfilmat
material som bedömts ej vara av intresse i utredningen. Av det sammanlagda
materialet bedöms knappt 1500 bilder vara av sexuell karaktär och består i
huvudsak av poseringsbilder på avklädda unga kvinnor. Av dessa knappt 1500
bilder bedöms 12 bilder innehålla pornografi med våldsinslag. Dessa 12 bilder
kopieras tillsammans med detta dokument till CD-skiva för ytterligare bedömning. Det har även påträffats internethistorik som kan kopplas till sk Livecamsexsiter där det finns möjlighet att se eller ha sex ”Live” med personer via kamera. Flera webbplatser där denna typ av tjänster erbjuds förekommer i den
aktuella datorn, såsom: chaturbate.com, cams.com och runetki.com.
Skövde den 14 september 2015
David Eliasson
IT-forensiker
1965
(1)
966
Bilaga
Bilder funna i Nerijus och Irinas dator
Bilaga till Externt dokument 2015-09-21 08:30, diarienr 5000-K698204-15
Beskrivning
I promemorian av polisens IT-forensiker David Eliasson står det att 12 st. bilder av pornografi med
våldsinslag anträffats. Då bilderna är dubbletter så är det i praktiken 6 st. bilder. /Insp Schüler
Bilder funna i Nerijus och Irinas dator, 2015-09-21 08:30 diarienr: 5000-K698204-15
967
Bilder funna i Nerijus och Irinas dator, 2015-09-21 08:30 diarienr: 5000-K698204-15
968
969
Signerad av
PM
Grupper Nerijus gillat på sin Facebook
Enhet
Signerad datum
Diarienr
Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Skaraborg
5000-K698204-15
Uppgiftslämnare
Datum
Tid
Schüler, Andreas
2015-09-30
15:18
Mottaget datum
Tid
Beslag verkställt
Material för analys
Nej
Nej
Mottaget
Sätt på vilket uppgift lämnats
Upprättad av
Andreas Schüler
Uppgiften avser
Uppgifter om vilka grupper Nerijus gillat på sin Facebook
Uppgift
I aktuellt ärende har polisen, efter beslut från FU-ledare, vice chefsåklagare Lars-Göran
Wennerholm, återkallat en begäran via polisens internationella desk gällande IT-brott.
Anledningen till återkallandet är att det krävs en internationell rättshjälpsbegäran. En sådan
process skulle ta allt för lång tid och det svar som skulle kunna fås från Facebook tros inte ha
någon avgörande påverkan på utfallet i detta ärende.
Nedan finns en kopia på ett mail som skickades den 1 september 2015 från inspektör Andreas
Schüler till polisens internationella desk gällande IT-brott som sammanfattar de aktuella
frågeställningarna som har återkallats.
Till detta PM bifogas även skärmdumpar som är aktuella till den begäran som återkallats.
För kännedom.
Inspektör Andreas Schüler
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kopia på mail
Ärende:
5000-K698204-15
Brottsrubricering:
Mord (Lisa Holm)
Konto på Facebook:
Tillhör misstänkt Nerijus Bilevicius född 800303
Facebook-ID:
Nerijus Bilevicius
Uppgifter som polisen önskar
Polisen har information om att den misstänkte (Nerijus Bilevicius) gällande mordet på Lisa
Grupper Nerijus gillat på sin Facebook, PM, 2015-09-30 15:18 diarienr: 5000-K698204-15
970
Holm via sin Facebook har gillat en grupp på Facebook som heter Bük tarp savø. Denna
Facebook-grupp verkar i nuläge t vara stängd.
Informationen finns på en internetsida som heter Urbota Inskränkthet som skapats av en
okänd person. Denna person verkar ha gjort en arkivering av de grupper Nerijus Bilevicius
har gillat på Facebook. Arkiveringen ser ut att var gjord den 3 juli 2015 15:17:35 UTC.
Skärmdumpar från detta bifogas aktuellt mail i Wordformat. Skärmdumparna går således att
zooma ut.
1. Polisen vill veta om det fanns bilder i Facebook-gruppen Bük tarp savø föreställandes unga
kvinnor/flickor som var utsatta för bindning, strypning eller tejpning innan Nerijus Bilevicius
frihetsberövades som misstänkt för mordet på Lisa Holm. Nerijus frihetsberövades den 12 juni 2015
kl. 19:45.
2. Polisen vill veta hur det konto Nerijus Bilevicius disponerar på Faceboo
Facebook-gruppen Bük tarp savø.
/Med vänlig hälsning
Inspektör Andreas Schüler
Region Väst
Grova Brott Skövde
Box 143
541 23 Skövde
k har använts avseende
971
Bilaga
Arkivering Nerijus Facebook
Bilaga till PM 2015-09-30 15:18, diarienr 5000-K698204-15
Beskrivning
Observera att arkiveringen av de grupper nerijus gillat på sin Facebook är gjord av okänd person som
administerar web-sidan "Urbota inskränkthet".
Arkivering Nerijus Facebook, 2015-09-30 15:18 diarienr: 5000-K698204-15
972
Facebook-gruppen ”Bük tarp savų” (röd ring) innehåller inlägg med bl.a. tejpade tjejer.
Arkivering Nerijus Facebook, 2015-09-30 15:18 diarienr: 5000-K698204-15
973
Arkivering Nerijus Facebook, 2015-09-30 15:18 diarienr: 5000-K698204-15
974
Arkivering Nerijus Facebook, 2015-09-30 15:18 diarienr: 5000-K698204-15
975
Skärmdumpar från web-sidan "Urbota inskränkthet"., 2015-09-30 15:18 diarienr: 5000-K698204-15
976
Skärmdumpar från internetsidan ”Urbota Inskränkthet” som i sin tur visar historiska
skärmdumpar från Facebook-gruppen ”Bük tarp sav• ”.
Skärmdumpar från web-sidan "Urbota inskränkthet"., 2015-09-30 15:18 diarienr: 5000-K698204-15
977
Skärmdumpar från web-sidan "Urbota inskränkthet"., 2015-09-30 15:18 diarienr: 5000-K698204-15
978
Skärmdumpar från web-sidan "Urbota inskränkthet"., 2015-09-30 15:18 diarienr: 5000-K698204-15
979
980
Signerat av
Förhör
Signerat datum
Enhet
Diarienr
Polisregion Väst, Utredning 5 LPO Ö Skaraborg
5000-K698204-15
Hörd person
Personnummer
Betterhed, Michael
Den hörde är
ID Styrkt
Annan
Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk
Språk
Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Uppgifter kring försvinnandet av Lisa Holm
Underrättad om misstanke
Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)
Försvarare/ombud önskas
Försvarare/ombud närvarande
Godtar den försvarare som rätten förordnar
Förhörsledare
Förhörsdatum
Förhör påbörjat
Förhör avslutat
Elisabeth Oliv Philipson
2015-06-10
11:31
11:38
Förhörsplats
Typ av förhör
Förhörssätt
RB 23:6
Telefonförhör
Förhörsvittne
Utskrivet av
EOP
Berättelse
Förhörsledaren får ett telefonsamtal av en bekant som säger att hon i sin tur fått ett SMS
från en annan person som säger att det cirkulerar ett filmklipp på YouTube som folk
härleder till försvinnandet av Lisa Holm. Förhörsledaren får kontaktuppgifterna till
Michael som kommit med dessa uppgifter och ringer upp honom.
Michel informeras om att det nått polisen att han ska ha hört uppgifter om ett filmklipp på
YouTube. Han ombeds berätta mer om detta.
Michael säger att han hörde detta av några kollegor när han jobbade i natt. Han jobbar på
Volvo Personvagnar.
Det var några som stod och pratade om en person från Axvall vid namn Widén och de sade
att det fanns någon form av YouTube-klipp med ett räkneverk som räknade ner.
Arbetskamraterna pratade som att det gällde Lisa.
Michael sade då till dem att det inte kunde stämma, men arbetskamraterna sade att de skulle
visa filmklippet och letade fram det. Michael säger att filmklippet då inte fanns kvar, men
kommentarerna var kvar. Dessa brydde sig Michael inte om att läsa, så han vet inte vad de
sade.
Hans arbetskamrater stod också och läste några kommentarer på Flashback kring det hela,
men Michael lyssnade inte så noga, så han kan inte säga mer om vad de handlade om.
På frågan om vad klippet hette, säger Michael att det var samma som flickans namn. Lisa
Holm.
Michael tillfrågas om vad arbetskamraterna berättade mer om klippet, men Michael säger
Förhör med Betterhed, Michael; 2015-06-10 11:31 diarienr: 5000-K698204-15
981
att de inte heller sett det. De hade bara hört det ryktesvägen de också.
Förhörsledaren frågar om namnet Widén, hur det uppstod och Michael säger att han inte
vet.
På frågan om i fall snacket gick att det skulle ha varit Widén som lagt upp klippet säger
Michael att han inte vet, han lyssnade inte så noga.
Michael tillfrågas om vilka fler som stod runt om honom av hans kollegor och Michael
säger att det är svårt för honom att säga, han vet inte riktigt, han har jobbat natt och nyss
blivit väckt… Men den han kommer ihåg nu är Håkan Carlsson från Värsås, han ska vara 47
år.
Förhörsledaren frågar om Michael har någon mer information som kan tänkas vara av
vikt och Michael säger att han inte har det.
Michael informeras om att det kan vara så att polisen återkommer till honom om mer
information.
Uppläst och godkänt.
982
Signerad av
Tjänsteanteckning
Film på Youtube
Signerad datum
Enhet
Diarienr
Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Skaraborg
5000-K698204-15
Uppgiftslämnare
Datum
Tid
Lindström, Niklas
2015-06-25
13:31
Mottaget datum
Tid
Beslag verkställt
Material för analys
Nej
Nej
Mottaget
Sätt på vilket uppgift lämnats
Upprättad av
Niklas Lindström
Uppgiften avser
Angående film på Youtube
Uppgift
Gällande en film på You Tube med länken:
https://www.youtube.com/watch?v=n3IuUuNV_zk
Filmen är 11 sekunder lång och har en svart bakgrund med vita digitala siffor som under
filmen räknar ner från 01:01 (min:sek). Filmen slutar då nedräkningen kommit till 00:50.
Filmen är publicerad den 24 maj 2015. Kontonamnet är: Lisa Holm
Den 25 juni 2015 hade klippet visats mer än 664 000 gånger.
Vid kontroll visade det sig att vi kunde starta ett konto på YouTube med ett kontonamn t ex
"Kalle". På kontot laddades sedan en film upp. Filmen fick den tidstämpel som motsvarade
tiden för uppladdningen. Därefter gick det att byta kontonamnet till exempelvis "Pelle". Efter
namnbytet på kontot såg det ut som om "Pelle" lagt ut filmen vid tidpunkten då filmen
laddades upp på kontot "Kalle".
Fotografi(er) Kommentarer kring YouTube-film som publicerats, 2015-06-10 01:04 diarienr: 5000-K698204-15
983
984
Avrapporteringspm
Engelsktalande man som vill ha vägbeskrivning
Enhet
Signerad av
Signerad datum
Diarienr
Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Skaraborg
5000-K698204-15
Uppgiftslämnare
Datum
Tid
Beijbom, Jimmy
2015-06-13
04:15
Beslag verkställt
Material för analys
Nej
Nej
Inträffat på
Adress
Inträffat mellan
2015-06-06
och
Platsbeskrivning
Mottaget
2015-06-06
Mottaget datum
Tid
Sätt på vilket uppgift lämnats
Upprättad av
Jimmy Beijbom
Uppgiften avser
TIPS INKOMMET UNDER SH KINNEKULLE
Uppgift
Wilhelm Klingskor uppger att hans dotter Adriana joggade i området den 6 juni. När hon
kom fram till en rastplats vid "Blomberg" blev hon in vinkad av en man som stod vid en bil
och som ville ha vägbeskrivning till "Medelplana". Hon visade på en karta och ville sedan
springa vidare.
Mannen var inte helt nöjd med detta utan ville upprepade gånger att Adriana skulle gå in i
bilen och visa vägen. Adriana anade oråd och sprang istället iväg.
Adriana kan visa platsen. Troligen finns det fimpar kvar då mannen rökte utanför bilen.
Plats:
Ca 400 meter söder om caféet.
Signalement på mannen:
Ca 40-45 år, talade engelska med brytning.
Kontaktuppgifter:
Wilhelm Klingskor,
985
Signerat av
Förhör
Signerat datum
Enhet
Diarienr
Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Skaraborg
5000-K698204-15
Hörd person
Personnummer
Berglund, Adriana
Den hörde är
ID Styrkt
Vittne
Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk
Språk
Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Hörd om sina iakttagelser i samband med att en flicka försvunnit.
Underrättad om misstanke
Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)
Försvarare/ombud önskas
Försvarare/ombud närvarande
Godtar den försvarare som rätten förordnar
Förhörsledare
Förhörsdatum
Förhör påbörjat
Förhör avslutat
Maria Johansson
2015-06-08
15:24
15:34
Förhörsplats
Typ av förhör
Förhörssätt
RB 23:6
Telefonförhör
Förhörsvittne
Utskrivet av
Berättelse
Adriana Berglund är svärdotter till Arne Jönsson som äger Blombergs Säteri. Lördagen den 6
juni ungefär när klockan var 19.30 var hon ute och joggade på vägen som går förbi
Blombergs Säteri och Blomberg café. Hon sprang i riktning från Källby mot Västerplana.
Strax innan caféet hade en vit bil stannat på vägen och en man befann sig utanför bilen. När
Adriana skulle springa förbi stannade mannen henne och frågade efter vägen till Medelplana.
Adriana tog upp sin mobil och tänkte på den visa honom vägen men han ville att hon skulle
följa med honom till hans bil och han ville bli visad på en karta istället. Adriana anade oråd
och följde inte med mannen till hans bil utan pekade bara åt vilket håll han skulle åka sedan
fortsatte hon att springa.
Mannen var ljus/blont kort hår. Han var ca 30 – 35 år och han bar typ fritidskläder
vit/grå/svarta. Han talade engelska med henne. Han såg ut som en polack säger Adriana. Hon
tyckte att det var något bekant med honom. Kanske han jobbar åt hennes svärfar Arne
Jönsson.
Bilen han åkte i var vit eller ljus, typ skåpbil. Eventuellt stod det något på bilen, typ en logga.
Uppläst och godkänt.
986
Signerat av
Förhör
Signerat datum
Enhet
Diarienr
Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Skaraborg
5000-K698204-15
Hörd person
Personnummer
Berglund, Adriana
Den hörde är
ID Styrkt
Vittne
Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk
Språk
Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Kompletterande förhör.
Lisa Holm
Underrättad om misstanke
Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)
Försvarare/ombud önskas
Försvarare/ombud närvarande
Godtar den försvarare som rätten förordnar
Förhörsledare
Förhörsdatum
Förhör påbörjat
Andreas Bunyemen
2015-06-12
10:27
Förhörsplats
Typ av förhör
Förhörssätt
Förhör avslutat
RB 23:3
Förhörsvittne
Utskrivet av
Berättelse
Pa Bunyemen kontaktar Adriana för att höra henne ytterligare om iakttagelserna lördagen
6/6-2015.
Pa Bunyemnen ber om att få mer detaljerade signalement på person och fordon.
Adriana uppger att personen var:
ca 180-183 cm
bröt kraftigt på engelska
raka drag
ganska blek
blond
typisk östeuropé
nervöst intryck
arbetskläder (mörkare färger).
Skåpbilen var vit alt silvrig till färgen. Adriana kan inte bekräfta om det är en caddy men
säger att den liknar den modellen.
987
Signerat av
Förhör
Signerat datum
Enhet
Diarienr
Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Skaraborg
5000-K698204-15
Hörd person
Personnummer
Berglund, Adriana
Den hörde är
ID Styrkt
Vittne
Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk
Språk
Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Iakttagelser lördag 6 juni, vid 19.30-tiden, Blombacka
Underrättad om misstanke
Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)
Försvarare/ombud önskas
Försvarare/ombud närvarande
Godtar den försvarare som rätten förordnar
Förhörsledare
Förhörsdatum
Förhör påbörjat
Förhör avslutat
Ulf Kullander
2015-06-14
11:41
11:50
Förhörsplats
Typ av förhör
Förhörssätt
RB 23:6
Telefonförhör
Ljudbandsförhör
Förhörsvittne
Utskrivet av
Berättelse
Adriana uppgav att det var bara en man hon såg vid tillfället då hon var ute och joggade på
lördagen vid 19.30-tiden och som tilltalade henne. Hon såg inte att mannen rökte.
Adrian har tidigare sett en av det två litauerna som jobbar på Blomberg. Det var när hon var
och tittade på bygget av silon på lördagen några timmar innan hon var ute och joggade. När
den killen som sedan kom fram till henne när hon joggade så tänkte hon att det var samma
person hon sett vid silobygget. Killen vid bilen kändes kortare så hon vet inte om det var
samma person men hon reagerade över att de var lika.
Litauern hon såg på bygget pratade hon inte med och vet inte om denne kunde prata engelska.
Han sa nog bara "hej" och inget mer.
När hon sedan joggade var hon inte så intresserad av att stanna men hon tänkte att om det var
den som jobbade åt Arne Jönsson så skulle hon så klart stanna. Hon vet inte om det var
samma person vid bilen som den hon sett vid silobygget, den vid silon var väldigt lång, den
vid bilen var inte så lång.
Platsen
Hon sprang stora vägen från Lidköping mot caféet. Ett par tre hundra meter innan caféet
ligger det några bostadshus på höger sida. Det hus hon menar är ett hus som Arne har
renoverat sista tiden. Det är det första huset då man kommer från Lidköpingshållet. Det ligger
fyra-fem hus där. Till det huset går det en grusväg från stora vägen. Grusvägen är ganska
lång, 40-50 meter. Precis vid stora vägen är det som en grusplatå, innan grusvägen upp till
huset börjar. Det ligger en liten "minibyggnad" precis vid grusplatån.
Adriana var ca 4-5 meter från platsen där mannen stod när han tilltalade henne. Han gick
Förhör med Berglund, Adriana; 2015-06-14 11:41 diarienr: 5000-K698204-15
988
emot henne och hon sprang över vägen för att prata med honom. Hon hade sprungit på
vänster sida av vägen. Bilen stod med fronten in mot skogen och baksidan ut mot vägen, hon
såg bara baksidan av den.
Angående det hon nämnt i tidigare förhör om att det eventuellt fanns en logga på bilen men
det kan vara fel, det kanske inte var någon logga alls. Hon har för sig att det var en vit bil med
någon logga.
Om du skulle se personen igen, kommer du ihåg ansiktet så att du skulle kunna peka ut
honom? Adriana säger att hon tror det men vet inte säkert.
Sammanfattning av ljudinspelat förhör.
989
Signerat av
Förhör
Fotokonfrontation
Signerat datum
Enhet
Diarienr
Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Skaraborg
5000-K698204-15
Hörd person
Personnummer
Berglund, Adriana
Den hörde är
ID Styrkt
Sätt
Vittne
Ja
Genom utredningen
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk
Språk
Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Fotokonfrontation angående en man som kontaktade henne vid joggingtur 2/6, Blomberg
Underrättad om misstanke
Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)
Försvarare/ombud önskas
Försvarare/ombud närvarande
Godtar den försvarare som rätten förordnar
Förhörsledare
Förhörsdatum
Förhör påbörjat
Förhör avslutat
Ulf Kullander
2015-06-15
16:20
16:35
Förhörsplats
Typ av förhör
Förhörssätt
Polishuset Skövde
RB 23:6
Ljudbandsförhör
Förhörsvittne
Utskrivet av
Berättelse
Adriana förevisades 12 fotografier, ett och ett, i större format än de i kollaget som bifogas
förhöret. Kollaget märkt "2015-06-15". Biträdande förhörsledare pinspThomas Folcke.
Bild 1:
Nej, den känner jag inte igen, han är för ung.
Bild 2:
Nej, han ser helt enkelt inte så baltisk ut, det är inte han.
Bild 3:
Nej, det är inte han, för brett ansikte och det är flera saker.
Bild 4:
Nej, nej.
Bild 5:
A: Nej (tänker en stund)
Fhl: Du tvekar lite men säger nej också
A: Nej
Bild 6:
Nej, jag tror inte det, osäker men jag tror inte det, nej.
Bild 7:
Nej…nej
Förhör med Berglund, Adriana; 2015-06-15 16:20 diarienr: 5000-K698204-15
990
Bild 8:
A: Kan vara
Fhl: Kan vara?
A: Jag är inte säker, men……är betydligt likare än de andra
Fhl: Åtta är mer lik än de andra? Okay, kan vara men du är inte säker.
Bild 9:
A tittar länge säger sedan "Kan vara, vet inte"
Fhl: Kan vara? Du vet inte….
A: Det är likt, han är i åttans fack
Fhl: Han är i åttans fack, den är lik, kan vara säger du men du är inte säker
A: Nej
Bild 10:
A tittar länge säger sedan "Han är mest lik av alla men han känns väldigt kraftig
Fhl: Han är mest lik av alla men, va sa du, han känns…
A: Han känns för kraftig men…
Fhl: Inte säker
Bild 11:
Nej det är inte han
Bild 12:
A är tittar länge och säger sedan "Nej"
Fhl: "Nej" säger du?
A: Nej
Fhl: Ska vi ta ett varv till med dem? Lite överblick.
Fhl: Ska vi se nr 1 igen då.
A: Nej
Fhl: Nr 2
A: Helt säker
Fhl: Helt säkert inte
Fhl: Nr 3
A: Nej
Fhl: Nr 4
A: Nej
Fhl: Nr 5
A: Nej han är alldeles för ung, han kändes som trettio.
Fhl: Inte nr 6 heller.
Fhl: Nr 7
A: Nej
Fhl: Nr 8
A: Nej det var inte han heller, har för stora läppar
Fhl: Nr 9
A: Nej det var inte han heller
Fhl: Det var inte 9 heller
Fhl: Nr 10
A: A tittar en sund säger sedan "Det är likt, jag kan inte säga säkert, men det är likt"
Fhl: Nr 10 är likt men du kan inte säga säkert
A: Ja, han är den som är mest likt
Förhör med Berglund, Adriana; 2015-06-15 16:20 diarienr: 5000-K698204-15
991
Fhl: Han som är mest likt av alla eller…..
A: Och 12:an. 10:an och 12:an
Fhl: 10:an och 12:an är mest likt
Fhl: Nr 11…inte alls och 12:an…
A: 10:an är mest lik
Fhl: 10:an är mest lik…
A: Lite för bred i ansiktet men han är mest lik
Fhl: Utav samtliga tolv så är 10:an mest lik säger du, och12:an sa du också någonting om…
A: Han är som en blandning mellan 10:an och 12:an, han är som en smalare 10:a
Fhl: Okay, nr 10 fast smalare, en blandning av 10:an och 12:an. 12:an är lite smalare menar
du?
A: Ja ungefär så
Förhöret avslutas
Konfrontationsbilderna, 2015-06-15 16:20 diarienr: 5000-K698204-15
992
Konfrontationsbilderna, 2015-06-15 16:20 diarienr: 5000-K698204-15
993
994
Signerat av
Förhör
Adrianas löparsträcka lördagen 6 juni
Signerat datum
Enhet
Diarienr
Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Skaraborg
5000-K698204-15
Hörd person
Personnummer
Berglund, Adriana
Den hörde är
ID Styrkt
Annan
Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk
Språk
Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Adriana hörs om vilken sträcka hon sprang lördagen 6 juni 2015.
Underrättad om misstanke
Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)
Försvarare/ombud önskas
Försvarare/ombud närvarande
Godtar den försvarare som rätten förordnar
Förhörsledare
Förhörsdatum
Förhör påbörjat
Andreas Schüler
2015-08-17
15:30
Förhörsplats
Typ av förhör
Förhörssätt
Telefonförhör
RB 23:6
Telefonförhör
Förhörsvittne
Utskrivet av
Berättelse
Adriana tillfrågas om vilken sträckning det var på den löprunda hon tog den 6 juni
2015 i Blomberg?
Då förhöret hålls på telefon så gör Adriana gör en utskrift av en karta över området och
skickar tillförhörsledaren. (Fhl’s anteckning: Kartan med markeringar bifogas
förhöret.) På kartan har Adriana rödmarkerat sin löprunda med start och mål vid
Blombergs säteri. Det är även utmärkt att löprundan startade ca 18.00 och avslutades ca
kl. 19.40. Utöver detta är det utmärkt var någonstans Adriana stannades av en utländsk
man. Adriana uppskattar löpsträckan till ca 1,3 mil.
La du märke till någon bil som passerade dig under löprundan?
Adriana noterade inget särskilt.
Vet du om den bil som fanns intill mannen som stoppade dig hade passerat dig innan
under din löprunda?
Det vet inte Adriana.
Förhöret återrelaterat och godkänt.
Förhör avslutat
Karta över Adrianas löparsträcka, 2015-08-17 15:30 diarienr: 5000-K698204-15
995
996
Signerad av
PM
Signerad datum
Enhet
Diarienr
Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Skaraborg
5000-K698204-15
Uppgiftslämnare
Datum
Tid
Johansson, Maria
2015-07-16
10:35
Mottaget datum
Tid
Beslag verkställt
Material för analys
Nej
Nej
Mottaget
Sätt på vilket uppgift lämnats
Upprättad av
Maria Johansson
Uppgiften avser
Nerijus Bilevicius besök på Handla`rn i Källby. 150706.
Uppgift
På övervakningsfilm från Handla´rn i Källby 150606 kl 19.12.20 kan man se att Nerijus
Bilevicius kommer i sin VW Sharan och parkerar utanför ingången(foto nr 1). Han går in och
handlar och betalar med kort, 150606 kl 19.21.38 (foto nr 2). Han lämnar platsen i sin bil
150606 kl 19.15.49(foto nr 3).
Kvitto från hans inköp bifogas som bilaga.
Foton från övervakningsfilm bifogas som bilaga.
OBS: Vid kontroll gjord tidigare av polispersonal som säkrat filmen i butiken visade det att
kamerans klocka gick 7-8 minuter efter riktigt tid.
Handl´arn i Källby 150606., 2015-07-16 10:35 diarienr: 5000-K698204-15
997
K698204-15
1.
Nerijus Bilevicius kommer till Handla`rn i Källby. Han åker i sin VW Sharan som har
reservhjul på vänster fram. (Kamerans klocka går 7 minuter efter riktig tid.) Tid ca 19.20
2.
Nerius Bilevicius inne i butiken, Handla`rn i Källby.
Handl´arn i Källby 150606., 2015-07-16 10:35 diarienr: 5000-K698204-15
998
3.
Nerijus Bilevicius lämnar Handla`rn i Källby i sin VW Sharan.
, 2015-07-16 10:35 diarienr: 5000-K698204-15
999
1000
Signerad av
PM
Gärningsmannaprofilgruppens biträde.
Enhet
Signerad datum
Diarienr
Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Skaraborg
5000-K698204-15
Uppgiftslämnare
Datum
Tid
Schönhoff, Mikael
2015-10-01
08:51
Mottaget datum
Tid
Beslag verkställt
Material för analys
Nej
Nej
Mottaget
Sätt på vilket uppgift lämnats
Upprättad av
Mikael Schönhoff
Uppgiften avser
Uppgift
Delar av Gärningsmanaprofilgruppen från Nationella Operativa avdelningen (NOA) biträde
spaningsledningen redan några dagar efter att Lisa Holm anmälts försvunnen.
Vi läste in oss på ärendet och åkte ner till Skövde den 10 juni. Vi vallades på aktuella platser
och hade på eftermiddagen den 11 juni ett möte med spaningsledningen.
Under detta möte delgav vi spaningsledningen våra tankar/åsikter.
·
GMPs uppfattning är att det med största sannolikhet är en gärningsman som har
någon form av koppling till området Blomberg/Källby. Detta stöds bl.a. av de fynd
som gjorts av Lisa Holms personliga tillhörigheter längs en liten lokal traktorväg. En
person som inte är bekant med området hittar inte denna väg.
Vidare gör vi bedömningen, med stöd av de fynd som gjorts i ladan och att risken är
stor att Lisa Holm är bragd om livet, att en gärningsman som är obekant med området
och inte kan kopplas till ladan inte skulle riskera att transportera bort en kropp från
platsen.
·
Det avföringsfynd som gjorts i ladan skulle kunna kopplas till en gärningsman då
vissa gärningsmän i samband med genomförande av ett brott får ett sådant
adrenalinpåslag att de måste tömma tarmen.
Stockholm 2015-10-01
Mikael Schönhoff, krinsp
NOA/GMP
Frågeställningar Långström , 2015-09-22 11:00 diarienr: 5000-K698204-15
Polismyndigheten
Region Väst
Polisområd Polisområde Skaraborg
Grova Brott
Niklas Långström
Karolinska Institutet
Stockholm
Angående sexuellt motiverade brott
Skriver några rader till dej med anledning av din erfarenhet som forskare
m.m. kring sexuella avvikelser och sexualbrott.
Jag har några frågeställningar som Du kanske kan hjälpa oss med att reda ut.
Förutsättningen för frågeställningarna är att man anträffat en död kvinna som
konstaterats blivit övermannad och är vid anträffandet delvis avklädd, tejpad
och hängd. Ingen penetration konstateras.
Frågeställningarna är då följande:
1. Kan tejpningen, upphängningen och dödandet vara sexuellt motiverat?
2. Går det att säga något om misstänkta gärningsmän till sexuellt
motiverade mord normalt är dömda för brott sedan tidigare?
3. Hur fungerar denna typ av gärningsmän utåt sett?
4. Finns det några vetenskapliga studier eller rapporter kring denna typ av
brott och gärningsmän?
Med vänliga hälsningar
Lars Johansson
Kriminalkommissarie
Polismyndigheten i V:a Götaland
Länskriminalpolisen
Kr.kom. Lars Johansson
Box 143
541 23 Skövde
010-56 58 045
1001
Yttrande , 2015-10-05 13:30 diarienr: 5000-K698204-15
1002
Bakgrund
Jag tackar för frågorna och ska försöka besvara dem kort nedan.
Det underlag angående sakförhållandena jag har i det aktuella ärendet bygger på en muntlig
dragning för mig av kriminalkommissarie Lars Johansson och hans medarbetare, fredagen den 18
september i Polishuset i Skövde.
Min egen kompetens inom området bygger på att jag sedan 1995 arbetat med forskning kring
orsaker till allvarliga vålds- och sexualbrott. Samt hur sådana kan förebyggas och förövare bedömas
och rehabiliteras.
Svar
1) De beteenden som observerats i aktuellt ärende och därtill associerade drivkrafter anses generellt
sett vara mycket ovanliga vid dödligt våld men finns tydligt beskrivna i internationell
forskningslitteratur, se referenser nedan. Kanske har vi i Sverige något enstaka sådant fall av dödligt
våld årligen.
De särskilda förhållandena beträffande offrets klädsel och DNA-fynd pekar mot möjliga sexuella
motiv. Tejpning och upphängning kan vara medel för att totalt kontrollera, dominera och därefter
döda ett brottsoffer. Detta kan i sin tur vara för att iscensätta sexuellt sadistiska impulser och
fantasier som förövaren ofta haft under en längre tid, ibland prövat delar av i förväg och i brottet
eftersträvat att tillfredsställa.
Under vissa omständigheter; i kombination med specifika uppväxtförhållanden, social isolering,
sexuell upptagenhet och nedsatt sexuell funktionsförmåga, anses sexuellt sadistiska fantasier och
tändningsmönster kunna leda till allvarligt och tom dödande sexuellt våld.
2) Forskningslitteraturen indikerar att en betydande minoritet av förövare av dödligt våld med sexuella
motiv inte har någon tidigare känd/dokumenterad kriminalitet. En ännu större andel har inte någon
tidigare känd/dokumenterad vålds- eller sexualbrottslighet.
3) Tidigare litteratur visar i en betydande minoritet av fallen acceptabel anpassning till samhället; fast
partner och egna barn förekommer hos ganska många. Socialt umgänge därutöver är dock ofta
begränsat. De vanligaste arbetena tycks vara inom praktiska yrken som tex chaufför eller
hantverkare. Svår psykisk ohälsa finns ibland och missbruk/beroende av alkohol /droger är vanligare
än i normalbefolkningen.
Yttrande , 2015-10-05 13:30 diarienr: 5000-K698204-15
1003
4) Ja, dessa två utgör färska och välgjorda arbeten:
Greenall PV, & Richardson C. Adult male-on-female stranger sexual homicide: A descriptive (baseline)
study from Great Britain. Homicide Studies 2015, 19, 237–256.
Detta är en välskriven, längre fallserie från Storbritannien av okända förövare av sexuellt motiverat dödligt
våld. Gulmarkeringar sammanfattar sådant som jag bedömt kan ha möjligt intresse för läsaren.
James J, Proulx J. A psychological and developmental profile of sexual murderers: A systematic
review. Aggression and Violent Behavior 2014, 19, 592–607.
Denna studie är en systematisk kunskapsöversikt av forskningslitteraturen fram till idag om sexuellt motiverade
förövare av dödligt våld. Det är resultaten angående dem som författarna kallar ”NSM”, non-serial sexual
murderers, som bedöms ha mest relevans i aktuellt ärende.
Båda artiklarna är publicerade i peer-reviewgranskade vetenskapliga tidskrifter och bifogas också
som PDF. Dessa får dock inte spridas fritt av copyrightskäl.
Niklas Långström
Leg läkare, specialist I barn- och ungdomspsykiatri
Professor i psykiatrisk epidemiologi, särskilt utvecklingspsykiatri och våld, Karolinska Institutet
Karolinska institutet
Institutionen för Medicinsk epidemiologi och biostatistik
171 77 Stockholm
Bilaga 1 , 2015-10-20 12:00 diarienr: 5000-K698204-15
1004
Refererat material finns placerad i sekretssbilagan
på grund av upphovsrättsliga fråga.
Bilaga 1
1
Bilaga 1 , 2015-10-20 12:00 diarienr: 5000-K698204-15
1005
2
Bilaga 1 , 2015-10-20 12:00 diarienr: 5000-K698204-15
1006
3
Bilaga 1 , 2015-10-20 12:00 diarienr: 5000-K698204-15
1007
4
Bilaga 1 , 2015-10-20 12:00 diarienr: 5000-K698204-15
1008
5
Bilaga 1 , 2015-10-20 12:00 diarienr: 5000-K698204-15
1009
6
Bilaga 1 , 2015-10-20 12:00 diarienr: 5000-K698204-15
1010
7
Bilaga 1 , 2015-10-20 12:00 diarienr: 5000-K698204-15
1011
8
Bilaga 1 , 2015-10-20 12:00 diarienr: 5000-K698204-15
1012
9
Bilaga 1 , 2015-10-20 12:00 diarienr: 5000-K698204-15
1013
10
Bilaga 1 , 2015-10-20 12:00 diarienr: 5000-K698204-15
1014
11
Bilaga 1 , 2015-10-20 12:00 diarienr: 5000-K698204-15
1015
12
Bilaga 1 , 2015-10-20 12:00 diarienr: 5000-K698204-15
1016
13
Bilaga 1 , 2015-10-20 12:00 diarienr: 5000-K698204-15
1017
14
Bilaga 1 , 2015-10-20 12:00 diarienr: 5000-K698204-15
1018
15
Bilaga 1 , 2015-10-20 12:00 diarienr: 5000-K698204-15
1019
16
Bilaga 1 , 2015-10-20 12:00 diarienr: 5000-K698204-15
1020
17
Bilaga 1 , 2015-10-20 12:00 diarienr: 5000-K698204-15
1021
18
Bilaga 1 , 2015-10-20 12:00 diarienr: 5000-K698204-15
1022
19
Bilaga 1 , 2015-10-20 12:00 diarienr: 5000-K698204-15
1023
20
Bilaga 2 , 2015-10-20 12:30 diarienr: 5000-K698204-15
1024
Refererat material ligger i sekretessbilagan
på grund av upphovsrättsfrågan.
Bilaga 2
1
Bilaga 2 , 2015-10-20 12:30 diarienr: 5000-K698204-15
1025
Refererat material ligger i sekretessbilagan
på grund av upphovsrättsfrågan.
Bilaga 2
2
Bilaga 2 , 2015-10-20 12:30 diarienr: 5000-K698204-15
1026
Refererat material ligger i sekretessbilagan
på grund av upphovsrättsfrågan.
Bilaga 2
3
Bilaga 2 , 2015-10-20 12:30 diarienr: 5000-K698204-15
1027
Refererat material ligger i sekretessbilagan
på grund av upphovsrättsfrågan.
Bilaga 2
4
Bilaga 2 , 2015-10-20 12:30 diarienr: 5000-K698204-15
1028
Refererat material ligger i sekretessbilagan
på grund av upphovsrättsfrågan.
Bilaga 2
5
Bilaga 2 , 2015-10-20 12:30 diarienr: 5000-K698204-15
1029
Refererat material ligger i sekretessbilagan
på grund av upphovsrättsfrågan.
Bilaga 2
6
Bilaga 2 , 2015-10-20 12:30 diarienr: 5000-K698204-15
1030
Refererat material ligger i sekretessbilagan
på grund av upphovsrättsfrågan.
Bilaga 2
7
Bilaga 2 , 2015-10-20 12:30 diarienr: 5000-K698204-15
1031
Refererat material ligger i sekretessbilagan
på grund av upphovsrättsfrågan.
Bilaga 2
8
Bilaga 2 , 2015-10-20 12:30 diarienr: 5000-K698204-15
1032
Refererat material ligger i sekretessbilagan
på grund av upphovsrättsfrågan.
Bilaga 2
9
Bilaga 2 , 2015-10-20 12:30 diarienr: 5000-K698204-15
1033
Refererat material ligger i sekretessbilagan
på grund av upphovsrättsfrågan.
Bilaga 2
10
Bilaga 2 , 2015-10-20 12:30 diarienr: 5000-K698204-15
1034
Refererat material ligger i sekretessbilagan
på grund av upphovsrättsfrågan.
Bilaga 2
11
Bilaga 2 , 2015-10-20 12:30 diarienr: 5000-K698204-15
1035
Refererat material ligger i sekretessbilagan
på grund av upphovsrättsfrågan.
Bilaga 2
12
Bilaga 2 , 2015-10-20 12:30 diarienr: 5000-K698204-15
1036
Refererat material ligger i sekretessbilagan
på grund av upphovsrättsfrågan.
Bilaga 2
13
Bilaga 2 , 2015-10-20 12:30 diarienr: 5000-K698204-15
1037
Refererat material ligger i sekretessbilagan
på grund av upphovsrättsfrågan.
Bilaga 2
14
Bilaga 2 , 2015-10-20 12:30 diarienr: 5000-K698204-15
1038
Refererat material ligger i sekretessbilagan
på grund av upphovsrättsfrågan.
Bilaga 2
15
Bilaga 2 , 2015-10-20 12:30 diarienr: 5000-K698204-15
1039
Refererat material ligger i sekretessbilagan
på grund av upphovsrättsfrågan.
Bilaga 2
16
1040
Signerat av
Förhör
Signerat datum
Enhet
Diarienr
Polisregion Väst, Utredning 4 LPO V Skaraborg
5000-K698204-15
Hörd person
Personnummer
Bilevicius, Aivaras
Den hörde är
ID Styrkt
Sätt
Annan
Ja
Lettiskt id-kort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk
Språk
Ruta Lindström
Litauiska
Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Hörd upplysningsvis angående en försvunnen flicka.
Underrättad om misstanke
Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)
Försvarare/ombud önskas
Försvarare/ombud närvarande
Godtar den försvarare som rätten förordnar
Förhörsledare
Förhörsdatum
Förhör påbörjat
Förhör avslutat
Magnus Åkegård
2015-06-08
19:50
20:10
Förhörsplats
Typ av förhör
Förhörssätt
Blomberg
RB 23:6
Förhörsvittne
Utskrivet av
Berättelse
Aivaras informerades om att han skulle höras upplysningsvis beträffande en försvunnen
flicka som försvann från Blombergs café under söndagseftermiddagen den 7 juni 2015.
Aivaras bor i ett hus på Blomberg, tillsammans med sin broder, Nerijus och dennes fru. De
har tillgång till tre rum och kök.
Han har bott i Blomberg under snart två år. Han arbetar som snickare, målare och allt i allo.
Han är anställd av Arne Jansson, och det har han varit sedan han kom till Blomberg. Han
arbetar i tremånaders intervaller, sedan åker han hem till Litauen under 2 veckor. Senast han
var hemma, var dock för ca fem månader sedan.
Han uppgav att han var hemma under hela söndagen den 7 juni. De enda gånger han var ute,
var när han rökte, annars var han inne. Han lade inte märke till något konstigt under gårdagen.
Han vet inte vem tjejen är, som jobbar i cafét, som nu är försvunnen. Han har varit och fikat
där en gång, och det var tillsammans med sina arbetskamrater. Det var för ca 1-1.5 vecka
sedan.
Uppläst och godkänt
1041
Signerat av
Förhör
Bilevicius Aivaras 2015-06-12
Signerat datum
Enhet
Diarienr
Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Skaraborg
5000-K698204-15
Hörd person
Personnummer
Bilevicius, Aivaras
Den hörde är
ID Styrkt
Annan
Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk
Språk
Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Försvinnandet den 7 Juni
Underrättad om misstanke
Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)
Försvarare/ombud önskas
Försvarare/ombud närvarande
Godtar den försvarare som rätten förordnar
Förhörsledare
Förhörsdatum
Förhör påbörjat
Förhör avslutat
Cecilia Liljeblad
2015-06-12
22:30
00:45
Förhörsplats
Typ av förhör
Förhörssätt
Polisen i Lidköping
RB 23:6
Förhörsvittne
Utskrivet av
CL
Berättelse
Förhörsledare Cecilia Liljeblad
Biträdande förhörsledare Jan-Olof Hedberg , samt tolk 789 från Semantix.
Du är inhämtad till detta förhör med anledning av försvinnandet av den 17 åriga
flickan söndagen den 7 juni 2015.
Du är tidigare förhörd med anledning av försvinnandet och du skall nu höras igen.
Kan du börja med att berätta vem du är?
Jag bor i Blomberg det är nr 1 på den gatan. Jag jobbar hos Arne Jönsson.
Kan du berätta om hur du bor, med vem?
Det är bara min bror som bor där ingen annan.
Din bror vad heter han?
Nerijus
Ok. Vi pratar om söndagen den 7 juni, alltså denna söndag.
Ok
Kan du berätta om denna dag?
Jag har berättat vad jag gjorde på söndagen hela dagen
Då vill jag att du skall berätta det igen för mig
Vad skall jag berätta?
Vad du gjorde på söndagen, var du befann dig osv
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-12 22:30 diarienr: 5000-K698204-15
1042
Denna dag var jag hemma hela dagen och satt vid datorn, brukar gå ut för att röka bara.
Vad satt du och gjorde framför datorn?
Tittade på filmer.
Vilka filmer?
Det var olika jag kan inte säga precis.
Du satt en hel dag framför datorn och tittar på film och du kommer inte ihåg en enda?
Varför säger du det.. jag kommer inte ihåg.
Jag kunde kanske se en film som heter biokvinnan i flera avsnitt.
När började du titta på film och när slutade du titta?
Det var ungefär kl. 11-12 på dagen och tittade till 11-12 på kvällen.
Kan du berätta om när du vaknade på morgonen?
Jag vaknade ganska sent ungefär kl. 11.
Kan du vara snäll och berätta exakt vad du gjorde hela dagen och börja med att du
vaknar, vad gör du? vad äter du? Berätta allt!
Det är klart att jag inte satt i tolv timmar i sträck, visst åt jag visst gick jag ut för att röka
självklart.
Jag dricker kaffe alltid när jag går ut och gjorde så också denna gång.
Efter detta tittade jag på filmen det var en eller två avsnitt, pratade med min mamma via
Skype. Det var såhär hela dagen. Tittade, drack kaffe, tittade på film pratade och sådär…
Vem pratade du med?
Med min mamma. Det gör jag ofta eller också skriver jag sms. Jag pratar ofta på kvällarna
med henne mellan åtta och nio.
Vilken tid pratade du med henne i söndags?
Det kan jag inte svara på. Kanske före eller efter lunch.
Men det var via skype den söndagen?
Ja
När ni talar i telefon vilken telefon pratar du då ifrån?
Vi pratar bara via skype. Jag har en litauisk telefon men det är så dyrt att prata. Ibland skriver
jag sms vad jag gjort under dagen exempelvis. Jag har en svensk telefon men detta år går den
inte att använda.
Varför går det inte att använda den telefonen?
Därför att den blev blockerad, en Samsung tre. Det är samma sak med mina vänner, deras
telefoner fungerar inte heller.
Det svenska kortet fungerar men inte det litauiska kortet.
Det är en svensk telefon som jag köpt på elgiganten. Det fungerar inte. Jag kan skriva sms
och ta emot samtal men jag kan inte ringa själv.
Är det ett kontantkort?
Ja, tele 2
Det har inte med att göra att du inte fyllt på kortet?
Nej det är inte det problemet. Det är apparaten som inte fungerar. Jag har haft den i sex eller
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-12 22:30 diarienr: 5000-K698204-15
1043
sju år. Man måste fylla på under viss tid och efter en viss tid slutar den fungera.
Jag känner inte igen problemet. Vilka är dina vänner du pratar om som har samma
problem?
Nu är de i Litauen dessa vänner.
Har de varit i Sverige?
Ja, det var min hustrus bror som hade jobbat 80 km härifrån.
Din hustru var är hon?
Hon är i Litauen hon jobbar där
Ok. Du har berättat om rökning, kaffe och film under söndagen och att du skypat med
din mamma runt lunchtid. Var det någon annan du talade med?
Jag pratar bara med min mamma och min hustru talar ingen annan. När min hustrus bror var
här så brukade vi skriva till varandra men inte nu.
Jag lämnar inte hemmet ofta för svenskan är inte glad om man lämnar hemmet. Om vi går ut
är det för att fiska. Det är en 2-300 m dit
"Jag lämnar inte hemmet ofta för svenskan är inte glad", Vad menar du med det?
Vi vill inte visa oss så mycket. Vi har kommit hit för att jobba vi vill inte visa oss. Vi jobbar
och håller oss hemma på kvällarna. Dessutom jobbar jag för ett litauiskt företag och de är inte
glada om man åker runt. Jag har jobbat såhär i nio år jag har aldrig haft med polisen att göra
mer än trafikkontroll.
Du säger vi, vilka menar du med vi?
Det är bara jag, min bror och hans hustru. När vi handlar så gör vi det ihop men om vi fiskar
är det bara jag och min bror.
Du pratar om din brors hustru, bor hon med er?
Ja hon bor där.
Räknas inte hon eftersom du inte nämnde henne i början av förhöret när jag frågade?
Jag sade jag, min bror och hans hustru. Det gjorde jag.
Var befann de sig under söndagen?
Det är så att vi inte vaknade alla på en gång men han gjorde inte heller något på förmiddagen.
På eftermiddagen åkte han för att jobba. Vi hade jobbat med detta objekt förra året. Det var
ett fönster som försvann och min bror skulle fixa fönstret.
Behövdes bara en för att fixa fönstret?
Ja. Det var ett jobb som man inte behövde vara två för. Han jobbar som snickare och jag
jobbar med färg och emellanåt hjälper vi varandra.
Vad var klockan när brodern åkte och gjorde jobbet?
Det är svårt att säga, kanske kl. 16 kanske tidigare.
Hur länge var din bror borta?
Han kom tillbaka efter en till en och en halv timme ungefär
Hur tog han sig till det arbetet?
Det var Arnes son som sade på fredagen att han behövde min bror på söndagen.
Det är ett par kilometer till det stället, han kunde inte gå så han tog bilen.
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-12 22:30 diarienr: 5000-K698204-15
1044
Vad kör han för bil?
Min bror har en VW Sharon, det är den enda bilen vi har.
Var ligger huset?
Det är svårt att beskriva. Det är ca två kilometer ifrån platsen där vi bor. Jag kan se huset
ifrån mitt sovrum.
Det finns bara ett hus där. Grannen heter Tomas. Vi kunde se honom, vi träffade honom där.
Vad menade du med det sista, att du såg Tomas och träffade honom där, var du med
din bror?
Det är som jag sade, det finns en man som heter Tomas som jag kunde se varje dag när jag
jobbade där. Han brukar höja handen när han säger hej.
Så du brukar också arbeta på detta hus?
Ja förra året jobbade jag där.
Pratade du med din bror när han kom tillbaka ifrån huset?
Ja lite. Vi delar inte rum.
Sade han något om jobbet han varit på?
Alltså när han skulle iväg så tittade jag på filmen och han sa att han skulle iväg och jobba.
Sade han att han träffat någon?
Nej han sade inte att han träffat någon men han sade att han var missnöjd med arbetet. Han
var irriterad eller missnöjd.
Vad var han missnöjd med?
Jag vet inte men arbetet gick inte så smidigt. Det gick inte som han ville.
Kan du visa på kartan var gården är?
Det är bakom vårt hus, en smal väg bakom vårt hus (Förhörsledarens anteckning: ritar på
papper, bifogat förhöret)
Man kör rakt fram och sedan en stor sväng till vänster och sedan höger…(ritar)
Kan du sätta ett kryss där ert hus är?
Ja. T är Tomas och G är Gustav
Och vilken av dessa hus arbetade din bor med på söndagen?
Jag vet att han skulle jobba hos Gustav. Jag tror inte han skulle vara hos Tomas.
Träffade din bror Gustav?
Nej, Gustav var inte där. Gustav dök upp i fredags och frågade när han skulle fixa fönstret.
Vi jobbade på resturangen på taket.
Träffade din bror någon annan vid huset?
Nej, jag vet ingenting om det. Han sade ingenting.
Ok, du säger att din bror var hemma vid 17–17.30 tiden om jag förstod dig rätt?
Ja, ungefär jag kan inte säga precis.
Vad gjorde du när han kom hem?
Jag var i mitt rum, jag var i köket, jag tittade på tv. Vad mer kan man göra? Det är bara jobbet
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-12 22:30 diarienr: 5000-K698204-15
1045
och hemmet inget annat.
Lämnade din bror huset någon mer gång den kvällen?
Min bror åkte iväg kl. 16 och frågade efter vissa delar som han behövde. Sedan åkte han till
lager för att hämta delar.
Åkte din bror först för att hämta delar innan han fixade fönstret?
Min bror åkte för att jobba, kom tillbaka ganska snabbt och sade att han behövde delar för
fönstret och åkte till lagret för att hämta dem.
Var finns lagret?
Det är en gammal byggnad en f.d. vinproduktion.
Är det mitt emot caféet?
Ja, en stor byggnad som är röd. Vi har verktyg och olika delar där.
Det är bekvämt för att man kan lösa det.
Var din bror ensam när han åkte dit?
Ja han var ensam.
Jag var hemma hela dagen på söndagen. Jag gick ingenstans. Om jag har en ledig dag sitter
jag alltid framför datorn.
Din bror lämnar vid 16 tiden och kommer strax efter det tillbaka för att säga att han
skall hämta grejer i en gammal byggnad, varför kommer han och berättar det för dig?
Han brukar alltid berätta om något inte går bra på jobbet. Vi jobbar ju ihop och om och något
inte går bra så berättar han alltid för mig.
Han är sådan att han vill göra saker på ett jättebra sätt.
Så han kom tillbaka strax efter han lämnat huset vid 16 tiden för att berätta att något
inte gick som det skulle och att han skulle hämta grejer i gamla bygganden, har jag
uppfattat dig rätt?
Nej det är inte rätt. Han kom och sade att det inte gick bra. Stannade i 20 minuter och åkte
sedan för att åka till lagret och jobba vidare med det.
Ok. Vilken tid efter att han kommit tillbaka lämnar han huset igen?
Ungefär 20 minuter.
Hur länge var han borta första gången?
Det är svårt att säga. Kanske 30 till 40 minuter.
Hur länge är han då borta totalt?
Jag sade han var borta emellan 30-40 minuter kom tillbaka i 20 minuter, kanske mer kanske
mindre. Sedan kom han tillbaka runt kl. 18. Vi brukade dricka kaffe vid 18 och han drack
kaffe också med oss då.
Var hans fru hemma då också?
Ja hon var hemma då
Vad hämtade han i den gamla bygganden?
Det vet jag inte. Det var verktyg som han behövde. Jag tittade inte.
Ok. Han, din bror lämnar huset åker bakom det hus som ni bor i över åkern, du kan se
huset ifrån ditt fönster ifrån ditt sovrum. Han kommer tillbaka efter 30-40 minuter. Är
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-12 22:30 diarienr: 5000-K698204-15
1046
hemma i ca 20 minuter och åker till den gamla byggnaden mitt emot caféet och är
hemma igen till kaffet kl. 18.
Ja kl. 18 plus minus några minuter.
Hur brukar din bror vara klädd när han arbetar?
Det är arbetsbyxor som går från ryggen via axlarna och via midjan och en t-shirt.
Var han klädd så när han åkte iväg på jobbet på söndagen?
Det kommer jag inte ihåg. Jag tror att han var klädd såhär. Det var ganska varmt och han
hade inte jackan tror jag.
När din bror kommer hem vid 18 tiden vad händer då?
Han var i sitt rum med sin hustru och jag var i mitt rum. Vi träffades ute någon gång om vi
råkar gå ut och röka samtidigt.
Berätta om vad din brors hustru gjorde under söndagen?
Hon gick för att hjälpa Arnes hustru.
Jag tror att det var vid kl. 10 på morgonen och hon var hemma ungefär kl. 14.
Var hon borta på något mer den dagen?
Nej det var hon inte. Hon var hemma.
Efter att din bror kommit hem vid 18 stannade han då i huset?
Ja han var hemma. Jag tror att han pratade med mamma vid kl. 19 också. Jag vet inte om det
var via Skype eller telefon.
Har ni flera datorer i huset?
Bara två. Jag har min och de har en ihop.
Vad har du för dator?
Det är en blå Dell
Hade du märkt om han åkt iväg, t.ex. om bilen startat?
Jag skulle ha hört det.
Förutom VW Sharon lånar ni någon annan bil?
Nej nej. Det är bara den bilen.
Kan du säga vilka platser du har varit på idag?
Ungefär femhundra meter söder om caféet har jag arbetat.
Har du varit någon annan stans?
Ja vi har varit flera gånger i vinhuset för att hämta verktyg.
Vi åkte till bensisstationen vid 16-tiden för att köpa cigaretter i Källby bensinstation.
Vad gjorde ni efter det?
Vi åkte tillbaka till det jobbet
När var jobbet klart?
Vi åkte hem direkt. Klockan var 16.30 ca
Vi åkte till vinlagret för att hämta trä och andra saker.
När du säger vinlagret menar du samma gamla lager du talat om tidigare mitt emot
cafét?
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-12 22:30 diarienr: 5000-K698204-15
1047
Ja
Åker du någon annan stans sedan?
Nej
Vi kom hem och jag gick och fiskade i ungefär i en timme. Plus minus några minuter.
Vad var klockan när du gick och fiskade?
Strax efter 18, tio minuter efter kanske.
Var fiskar du?
Dammen precis bakom Blombergs hus som ligger bredvid det hus vi bor i.
Efter du fiskat klart vad är klockan?
19:30
Vad gör du då?
Sedan försökte jag äta. Och var i rummet när polisen kom.
Menade du ditt eget rum?
Nej jag menade köket.
Förhöret uppläst med hjälp av telefontolk utan kommentarer.
Jan-Olof Hedberg har tillfälligt lämnat rummet kommer tillbaka och delger följande:
Kl. är 00:35 och Du delges misstanke om mord.
Lisa Holm har anträffats Mördad.
Vad är din inställning till misstanken?
Jag förnekar brottet bestämt. Jag känner inte offret
Är det något i din berättelse som du fått uppläst för dig som du vill ändra.
Nej
Jan-Olof delger den misstänkte rätten till advokat och information om till dig som är
misstänkt för brott mm via tolk på Litauiska.
Är det något du vill tillägga? Du har chans att ändra din berättelse.
Ni kan kolla alla mina uppgifter att jag har varit hemma hela tiden.
Jan-Olof lämnar rummet och återvänder med informationen att den misstänkte är anhållen
av åklagare kl.00.40
Jan-Olof överlämnar det han tidigare muntligt delgivit på Litauiska i skrift om vad som
gäller när man är anhållen mm.
Förstår du detta språk och kan förstå innebörden i detta dokument?
Den misstänkte bekräftar att han förstår texten som finns att läsa.
Är det nu något du vill säga, du har möjlighet att ändra i din berättelse?
Nej
Förhöret är avslutat kl. 00:45
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-12 22:30 diarienr: 5000-K698204-15
1048
Skiss, 2015-06-12 22:30 diarienr: 5000-K698204-15
1049
1050
Signerat av
Förhör
Bilevicius Aivaras, 2015-06-13
Signerat datum
Enhet
Diarienr
Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Skaraborg
5000-K698204-15
Hörd person
Personnummer
Bilevicius, Aivaras
19840227-
Den hörde är
ID Styrkt
Misstänkt
Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk
Språk
Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Delgiven misstanke om Mord den 7 Juni 2015 i Blomberg
Underrättad om misstanke
Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)
Ja
Försvarare/ombud önskas
Försvarare/ombud närvarande
Thomas Ört
Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar
Förhörsledare
Förhörsdatum
Förhör påbörjat
Förhör avslutat
Cecilia Liljeblad
2015-06-13
16:43
17:55
Förhörsplats
Typ av förhör
Förhörssätt
Polisen Skövde
RB 23:6
Ljudbandsförhör
Förhörsvittne
Utskrivet av
CL
Berättelse
16:43
Förhöret finns på band men följande är skrivet löpande under förhörstillfället.
Förhörsledare Cecilia Liljeblad
Biträdande förhörsledare Jan-Olof Hedberg
Med vid förhöret är advokat Thomas Ört, Advokaterna A4 KB,
samt tolk nr: 0813 Tolkförmedling väst
Du förhördes sent igår kväll och i slutet av förhöret delgavs du misstanke om Mord då
Lisa Holm påträffats Mördad.
Du är fortsatt misstänkt för mord på Lisa Holm mellan den 7:e juni och 12 juni 2015 i
Blomberg.
Vad är din inställning till misstanken?
Jag är verkligen oskyldig
Är det något av de uppgifter som du igår lämnade som du vill ändra?
Förmodligen inte.
Förmodligen inte? Hur skall jag tolka det?
Nej
Då kommer vi att gå in djupare i de uppgifter som du lämnade angående söndagen den
7 juni.
Söndagen den 7:e juni
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-13 16:43 diarienr: 5000-K698204-15
1051
Du uppgav att ni brukade en VW Sharan och att det var den enda bilen som ni hade
tillgång till, är den uppgifter rätt uppfattad?
Ja
Vem brukar köra denna bil?
Det är min bror den står på honom
Kör du denna bil någon gång?
Ja ifall vi jobbar på samma ställe ibland kan han be mig att t.ex. åka och hämta verktyg
Körde du denna under söndagen?
Verkligen inte
När körde du bilen senast?
Kanske på lördagen eller fredagen kan inte minnas exakt
Du uppgav att du var hemma hela dagen söndagen den 7:e juni. Jag vill att du tänker
efter ordentligt mellan vilka tider Nerijus och Irina inte befann sig i huset. Börja med
Nerijus.
Som jag minns så var Nerijus inte där efter fyra och han kom tillbaka runt sextiden men jag
minns inte exakt på sekunden.
Lämnade han huset någon gång efter detta, efter 18?
Ja. jag kom på att han var bort i 15 minuter han åkte till Källbys butik och handlade med frun.
Vilken tid?
Jag tror det var vid 20 tiden.
Irina vilka tider var hon inte hemma under söndagen?
Jag tror vid tio tiden gick hon till Arne Jönsson fru jag vet inte hennes förnamn och kom
tillbaka vid tvåtiden.
Det var det hon var ifrån huset.
Du uppgav att ni drack kaffe kl.18, att ni brukar dricka kaffe vid den tiden.
Ja. plus minus några minuter
Vilken tid äter ni middag?
Det kan vara olika vid 19 eller 20 tiden. Det beror på hustrun när hon lagat färdigt.
När och vad åt ni till middagen den söndagen?
Det minns jag verkligen inte. Söndagar vi lagar maten var för sig för det är en ledig dag.
Arbetet i Blomberg
Du beskrev hur du och din bror för ett år sedan arbetade på Gustavs hus, samma hus
som du uppgav att din bror arbetat med under eftermiddagen söndagen den 7 juni.
Hade din bror arbetat med det huset någonting emellan denna söndag och det tillfälle
för ett år sedan när du uppgav att ni tillsammans arbetet på huset?
Nej
Brukar du och din bror arbeta tillsammans eller delar ni upp er?
Vi arbetar tillsammans
Kan du beskriva vad du arbetar med, vilka byggander t.ex.?
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-13 16:43 diarienr: 5000-K698204-15
1052
Jag jobbar som målare runt om hela Blomberg. Så fort ägare säger till så gör jag det.
Vem är din arbetsgivare/ uppdragsgivare?
Arne Jönsson
Är det på hans fastigheter du arbetar?
Ja, alla husen är hans
Kan du markera på kartan var ni brukar arbeta?
(Förhörsledarens anteckning: visar med rosa märkpenna ställen han jobbar på)
Här jobbar jag ofta för här finns alla verktyg (Förhörsledarens anteckning: visar på mitt
emot caféet/ säteriet)
Sedan är jag ofta på Martorp också för där finns mycket fina verktyg. Det finns en byggnad
intill Martorp som vi målar röd. ( Förhörsledarens anteckning: markerar med rosa prick norr
om gården i hörnet)
Vilken färg är det huset idag?
Röd och vit.
Om man tittar på bygganden med djur håller ni även till där?
Ja det finns garage där och en massa stall. Där finns en byggnad, ett garage med metalldörrar
där finns verktyg.
Så dessa lokaler har ni tillgång till?
Ja. Ibland jobbar vi i själva ladugården
Med djur?
Nej. Men vi plastar in taket på insidan så att det inte skulle vara någon kondens
Du har gjort två rosa prickar. Vilken av prickarna du ritat menar du kallas Martorp?
Det var bara det att det stod Martorp så därför gjorde jag punkten. Det är huset bredvid och
området kring verkstaden/ med djuren och så som är Martorp
Vilka lokaler förfogar du och din bror över?
Ladugården, garage allt är öppet där. Där verktygen finns, det är låst men alla vet var nyckel
ligger
Är det Martorp du menar?
Ja
Finns det andra lokaler ni förfogar över?
Ja vårt sista hus där det förfogar vi över också.
(Förhörsledarens anteckning: Pekar på den rosa markering som är en ring, skiss 1)
Det är där vi jobbade sista veckan
Det med ringen?
Ja så fort som polisen gjorde sina begräsningar flyttade vi och började jobba här.
Har ni nycklar till dessa lokaler? (Förhörsledaren pekar på säteriet/ pekar på säteriet
mitt emot caféet- två byggander prickat dess med rosa, skiss 1)
Ja
Har ni nycklar till resterande byggander som du gjort rosa?
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-13 16:43 diarienr: 5000-K698204-15
1053
Nej. De husen närmast vägen upp (förhörsledarens anteckning: allén, skiss 1) till Blombergs
hus som alltid öppet men själva kontoret är alltid låst.
Du uppgav om jag inte minns fel att du bott i Sverige i Nio år. Hur många år har du
bott och arbetet i Blomberg?
Ja, ca nio år och ca 2 år i Blomberg
Upplever du att du känner till trakten?
Ja så mycket jag behöver för jobbet känner jag till.
Känner du någon eller några av ortsbefolkningen?
Nej. Det är grannar jag vet att det är mina grannar men vi har aldrig suttit och samtalat med
dem för vi kan inte språket.
Vilka menar du som grannar?
Den närmaste grannen (Förhörledarens anteckning: gulmarkerar skiss 1)
Är det någon eller några du t.ex. hälsar på?
Ja det är många som passerar och lyfter på handen som hälsning
Och då hälsar du tillbaka?
Ja
Känner du igen var de olika som hälsar bor?
Ja. De närmaste grannarna.. verkligen
Är det fler än den som bor alldeles jämte du referera till?
Jag känner en granne som bor nära den pölen. Den vet jag vem det är för jag fiskar där.
Resten vet jag var de bor men inte riktigt var. De som är allra närmast de känner jag till
(Förhörsledarens anteckning: visar på kartan, rosa prick vid skogen Skiss 2)
Fredagen den 12 juni
I slutet av förhöret igår frågade jag dig om vad du hade gjort under dagen, alltså igår
fredagen den 12 juni. Jag vill att du berättar om detta igen.
Vänta igår…jag jobbade på jobbet. Efter jobbet jag kom tillbaka hem och då tänkte vi gå och
fiska och då åkte vi och bad om att få gräva upp maskar och då fick vi inte det och då kom vi
tillbaka.
Jag grävde upp lite maskar i backen och fick upp några och då åkte jag och fiskade.
Sade du att Vi åkte och fiskade?
Jag gick och fiskade. Det är ungefär 100 meter. Jag gick. Min bror sa att om det blir bra napp
så får du sms:a till mig men det var inget bra napp.
Om vi backar tillbaka till jobbet, var jobbade du under dagen och när gick/ åkte ni till
jobbet?
Vi jobbade vid detta hus och bytte plankor på det huset med rosa ringen runt. Vi har varit där
hela veckan.
När började ni arbete på morgonon?
Kl. 7
Och när slutade ni?
Det var kl. 16 eller 16.30
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-13 16:43 diarienr: 5000-K698204-15
1054
Var du och din bror tillsammans under dagen?
Ja
Har jag uppfattat dig rätt att ni började kl. 07 och slutade 16–16.30 och var
tillsammans på jobbet och efter det åkte hem?
Ja
Lunchtid, var åt ni lunch?
Vi åkte hem
Vilken tid?
Vid 09-9:30 och mellan 13–13.30 eller 14.– 14-30
Totalt en timmes rast vid två tillfällen?
Ja
Jobbet på huset med ringen på vems uppdrag gjorde ni det?
Arne Jönsson
Om fisket
Du berättade att du gick och fiskade igår. Jag fick inte riktigt ihop det du berättade om
masken var plockade ni den?
Runt huset finns det stora stenar och under dess finns det mask.
Vilket hus?
Vårt hus
Du sade att du bad om att får plocka mask men fick inte det, vad är det för ställe du
refererar till?
Jag har inte bett. Det var min bror som bad och det var emellan busshållplatsen/ parkeringen
vid säteriet. Det är ett ställe med ruttet spannmål där det finns gott om mask. Han bad om att
får gräva där efter mask men det fick vi inte.
Viken tid var detta?
Då var klockan efter 18 men exakt när det vet jag inte. Kanske efter 18,
20 minuter efter kanske.
Det var polisen som sa att ni inte fick gå där?
Ja, det var en tjej. Jag såg att min bror pekade emot maskstället. Men hon skakade på huvudet
Är det efter ni varit hemma och ätit middag?
Nej vi hade inte ätit
När slutade jobbet?
16.30
Var har ni varit emellan 16:30 och att ni försökte hämta mask?
Hemma
Ingen annanstans?
Nej vi var i Källbys butik min bor köpte cigaretter.
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-13 16:43 diarienr: 5000-K698204-15
1055
Vilken tid?
Jag tror vid tretiden
Du berättade tidigare att du alltid gick med din bror för att fiska, gjorde du inte denna
gång hur kommer det sig?
Men det var inte så att vi alltid gick och fiskade tillsammans men ofta. Många gånger har jag
gått och det inte nappat och då fick jag skicka sms om det nappade.
Hur länge fiskade du?
En timme, en och en halv
Vad var klockan då?
Jag kom förmodligen hem vid 19.30
Hur tog du dig dit/ Vilken väg?
(Förhörsledarens anteckning: ritar med svart kulspettspenna vilken väg han gick från
bostaden till platsen där han fiskar, skiss 2 )
Det finns en liten skogsväg där. Jag träffade två kvinnor där som red med väst.
Var det på väg till eller ifrån fisketuren?
Det var när jag fiskade. Jag vet inte vad klockan var, kanske vid 19 tiden. Jag vände mig
bakåt och de hälsade på mig.
Var det poliser?
Nej det var två kvinnor med gula västar. Jag är inte säker på det.
Träffade du någon annan?
Det fanns folk lite mer till vänster om mig, det lät men jag såg inga. Jag hörde dem bara och
förstod att de letade
När du kom hem vid 19:30 tiden. Träffade du då din bror och hans fru?
Ja
Vad pratade ni om?
Ingenting. Hans hustru höll på med matförberdelser vi skulle äta.
Av den berättelsen du hittills har berättat om vad du gjorde igår vill du ändra något i
din berättelse.
Nej
Är du helt säker på det?
Ja
Du vet att detta inte stämmer
Vad mer har hänt?
Om besöket i Martorp
Det finns uppgifter om att du befunnit dig på Martorp vid 17 tiden. Vad är din
förklaring till det?
Ja. nu minns jag
Du har fått många chanser att berätta varför har du inte berättat det?
Man glömmer bort efter den här skräcken… nu minns jag
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-13 16:43 diarienr: 5000-K698204-15
1056
Skall vi inte ta sanningen nu?
Efter maskarna åkte vi dit..
Så nu kommer du ihåg? Berätta vad ni gjorde där?
Vi åkte dit för att hämta gafflar hemifrån och när vi kom fram vi gick till gödselgropen för att
gräva lite mask och på grund av det, att vi bara hittade två maskar så bestämde vi för att åka
dit.
Jag tror att min bror innan vi åkte pratade lite med folk.
Vänta nu. Du sade innan att du lyfte på stenar hemma för att hitta mask och det var
inga problem?
Men det var det sist stället när vi inte hittade där och inte fick gräva där.
Varför berättade du inte detta i rätt ordning?
Först vi åkte till Mantorp och då hittade vi ingen mask och då bad vi på tillstånd hos polisen
och då fick vi nej och då åkte vi hem och hittade mask.
Då tar vi detta helt från början.
Från vilken punkt åker du och din bror till Martorp för att fixa mask.
( Förhörsledaren anteckning: gör ett gult streck vägen de kör till Martorp från bostaden)
Sedan när vi är framme parkerar vi intill garaget.
Vad händer på gården?
Vi gick för att gräva mask men min bror pratade med folk också.
Vilket folk?
Det var med gula västar.
De som letar
Vad sade din bror till dem?
Jag vet inte jag stod lite längre bort
Förstår du allvaret i det här?
Ja det gör jag men vad ska jag….
Vi har frågad dig många gånger om vad du gjorde igår och du talar inte sanning
förrän vi berättar vad vi vet!
Jag försöker säga vad jag vet. Jag vill inte ljuga inte för någon
Du har lämnat mycket detaljer vad du har gjort utom det som är försvårande för dig
vad säger du om det?
Vad skall jag… verkligen ifrån hjärtat jag har sagt allt.
Du har fått så många chanser att berätta sanningen….
Jag döljer inget
Jag tycker att du har dolt något.
Jag svär
Varför blir du ledsen, varför gråter du?
Det är fruktansvärt. Jag har aldrig hamnat i en sådan situation i hela livet.
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-13 16:43 diarienr: 5000-K698204-15
1057
Ja. det är fruktansvärt att en ung tjej har blivit mördad
Ja. det är klart jag förstår det. Jag har barn själv jag har aldrig lyft min hand mot någon.
Nu har du chansen att berätta sanningen. Vad sade din bror till Missing people?
Vilka?
De med gula västar?
Han sade något till mig att han nämnt till någon att här han någon redan letat.
Hur visste han det?
Jag vet inte
Varför tar han sig det uttrycket och vill leda bort sökandet efter denna tjej?
Jag vet inte.
Vad säger han till dig?
Jag såg att bilen stod vid garaget en gång när vi kom till Mantorp.
Vilken bil?
Det var en sådan militärbil med jättelånga snablar uppåt.
Var din bror ensam den gången uppe på Mantorp
Nej jag var med
När var det?
Det var på onsdag eller torsdag.
Hur länge var ni där då?
Tills vi hämtade verktyg i garaget
Hur kunde han då veta vart de hade letat?
Aivars, det området där din bror försöker förmå Missing People att inte leta har det
hittats mycket allvarliga fynd.
Jag vet ingenting
Jag hoppas att du förstår allvaret i det här?
Jag vet verkligen inte varför han sa så.
Förhöret bryts kl. 17.55 pga. tidsbrist då Tolken måste gå
Förhöret kommer att läsas upp när vi fortsätter imorgon.
Kl.17.50 meddelade Åklagare Lars Göran Wennerholm att Advokat och Tolken är belagda
med yppandeförbud.
Skiss 1 och 2, 2015-06-13 16:43 diarienr: 5000-K698204-15
1058
Skiss 1 och 2, 2015-06-13 16:43 diarienr: 5000-K698204-15
1059
1060
Signerat av
Förhör
Bilevicius, Aivaras 2015-06-14
Signerat datum
Enhet
Diarienr
Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Skaraborg
5000-K698204-15
Hörd person
Personnummer
Bilevicius, Aivaras
19840227-
Den hörde är
ID Styrkt
Misstänkt
Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk
Språk
Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Misstänkt för mord den 7 juni- 12 juni i Blomberg, fortsatt förhör
Underrättad om misstanke
Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)
Ja
Försvarare/ombud önskas
Försvarare/ombud närvarande
Thomas Ört
Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar
Förhörsledare
Förhörsdatum
Förhör påbörjat
Förhör avslutat
Cecilia Liljeblad
2015-06-14
12:20
16:01
Förhörsplats
Typ av förhör
Förhörssätt
Polisen Skövde
RB 23:6
Ljudbandsförhör
Förhörsvittne
Utskrivet av
Berättelse
Kl.12:20
Förhöret finns på band men följande är skrivet löpande under förhörstillfället.
Förhörsledare Cecilia Liljeblad
Biträdande förhörsledare Jan-Olof Hedberg
Med vid förhöret är advokat Thomas Ört, Advokaterna A4 KB
samt tolk nr: 0813 Tolkförmedling väst
Dagens förhör börjar med jag läser upp gårdagens förhör för den misstänkte.
Du har fått uppläst förhöret sedan igår är det något i din berättelse som du idag vill
ändra?
Förmodligen inte.
Förmodligen inte. Hur skall jag tolka det?
Nej
Fredagen den 12 Juni
Då vill jag återigen utan att utelämna något att du berättar i detalj om fredagen den 12
juni. Börja med att ni vaknar i ert hus på morgonen.
Vi vaknade på morgonen tog morgonkaffe och tog raka vägen till jobbet.
Vi hämtade byggställningar från just den bygganden med släp och tog till arbetsplatsen.
(Förhörsledarens anteckning: visar med rosa var de kommer in.)
Vad är klockan då?
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-14 12:20 diarienr: 5000-K698204-15
1061
Kanske 07.05-07.10 första gången för att hämta byggställningar.
Du pratar om en släpvagn var står den?
Den står inuti 1-2 meter ifrån dörrarna.
Så ni tar släpvagnen därifrån och börjar lasta på ställningarna?
Nej de låg redan på släpet. Vi bara åkte iväg med de som redan låg på och sedan åkte vi iväg
lastade av och kom tillbaka för att lasta på fler. De andra byggställningarna låg på annat ställe.
Var hämtade ni resten av byggställningarna?
När vi kom tillbaka andra gången så släpper han av mig på samma ställe och kör runt.
Jag gick igenom hela bygganden för man kan bara dörren från insidan och min bror kör runt.
(Förhörsledarens anteckning: ritar med rosa sträck från krysset till andra sidan)
Hämtar ni andra verktyg?
Nej bara två våningar byggställningar. De står emot denna väggen på insidan.
Tar ni ner byggställningarna varje dag efter jobbet?
Ja vi har precis lagt om taket på denna bygganad (Förhörsledarens anteckning: visar streck
vid andra byggnaden ) och då blev det stulet en massa uppsättningar så därför tar vi ner dem.
Numera så tar vi därför ner och låser in dem varje kväll.
Träffar ni någon i denna byggnad?
Ja när vi har lastat på byggställningarna kom ägarinnan till caféet för att intill dörrarna stod en
öl och hon frågade vems var det. Min bror svarade jag vet inte och då vände hon om och åkte
iväg.
Var det bara du och din bror där?
Ja
Denna släpvagn står den alltid där under natten?
Ja, varje kväll ställs den där.
Brukar ni använda den dagligen?
Ja
Du berättade att ni åkte hem på rast vid två tillfällen, kan du idag specificera vilka
tider det var?
Kanske kl. 9 men jag kan inte svara på sekunden.
Och den på eftermiddagen?
Den var kl. 13 eller strax därefter.
Efter uppehållet/ rasten hemma var åker ni då, efter 13?
Då åkte vi till Källby macken.
Så det är direkt efter matuppehållet?
Ja
Och efter macken vad händer då?
Efter macken jag tror vi kom tillbaka hem. Om jag minns rätt så överlämnade han ett paket
cigaretter till sin hustru. Och sedan åkte vi tillbaka till jobbet.
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-14 12:20 diarienr: 5000-K698204-15
1062
Jobbet, är det huset med rosa ringen?
Ja
Hur många dagar per vecka arbetar ni och vilka är arbetstiderna?
Från måndag tom lördag. Oftast 07-18
Enligt uppgift från din bror säger han att ni arbetar sex dagar per vecka och att söndag
är den dag ni är ledig, stämmer det?
Ja
När börjar ni arbeta på huset som du igår ringade in med en rosa ring?
Vi började förr-förra veckan, vi har öppnat en vägg.
Så det är mer än denna vecka ni arbetet och haft tillgång till huset?
Ja och förra året jobbade vi mycket i det huset, det var sönderfallet.
När ni lämnade den arbetsplatsen på fredag, var ni färdiga med arbetet på huset för
dagen?
Ja, men det är inte klart. Det behövs ett par dagar till.
När ni slutar arbetet på fredagen vad är kl då?
Det var fyra eller strax därefter
Vad gör ni då?
Vi plockade ihop lastade på släpkärran och körde och lämnade på lagret. Sedan åkte vi hem
Vad är kl. då?
Kanske16.30 strax efter. Jag har ingen klocka.
Hur länge är ni hemma?
Kanske knappt en timme.
Ok. Vad gör ni efter det?
Då åkte vi till Martorp
Under fredagen är du och din bror då tillsammans hela tiden förutom när du gick för
att fiska i en timme på kvällen?
Ja
Varför åker ni till Martorp?
Efter mask.
Vilken väg tar ni till Martorp för att leta efter mask?
På den gula som jag visade igår.
Berätta om vad ni gör, var ni parkerer bilen var ni står, var Missing People står, Rita
på kartan.
Från början sa min bror sade att jag skulle gå och hämta nyckel i denna (Förhörsledarens
anteckning: ritar med prickar hur han går mot den utstickande delen i huslängan) men sedan
säger han att det inte behövs någon nyckel så vi går och hämtar mask.
Varför skulle ni ha nyckel?
Jag vet inte varför jag skulle hämta nyckel från lagret men sedan säger han att det inte behövs.
När jag kom ut ifrån lagret så stod han och pratade med människorna.
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-14 12:20 diarienr: 5000-K698204-15
1063
Hade du gått in och kom tillbaka med nyckeln när din bror sade att det inte behövdes?
Jag gick in och där inne i första rummet på vänster sida öppnade jag lådan och tog nyckeln
och då säger han att nyckeln inte behövs.
Ropade han?
Nej han var inte långt ifrån jag hörde det.
Men varför skulle ni ha en nyckel för att hämta mask om det var syftet med besöket i
Martorp var att hämta mask?
Jag vet inte. Han kanske hade tänkt lämna in verktyg. Han bara sade till mig så jag gick iväg.
Är det din bror som bestämmer?
Ja och han är alltid den som sköter snacket med ägaren.
Gör du alltid som han säger?
Ja, jag gör vad han säger. För det mesta översätter han vad ägaren sagt.
Du och din bror är det dubbelprickarna ifrån bilen?
Nej det är jag som gick fram och tillbaka
När du går in för att hämta nyckeln var är din bror då?
Jag tror att han inte var långt ifrån mig han var utanför däremellan
När du lämnar bilen går din bror med då?
Om jag minns rätt så tror jag att han gick åt det hållet. (Förhörsledarens anteckning:visar
med gult streck)
Varför gick han åt det hållet?
För att folk stod där, de människorna
Sade han något om varför han gick fram till dem?
Nej verkligen inte.
Han sade bara gå och hämta nyckeln och då gick jag dit.
Vad händer sedan, du sade att du gick tillbaka till bilen?
Jag gick tillbaka för att hämta gaffeln och sedan gick jag åt det hållet (Förhörsledarens
anteckning: prickar mot gödselhögen)
Mot gödselhögen?
Ja
Var är din bror då?
Han kom med mig. Han grävde och jag letade.
Står han kvar och pratar med Missing People när du hämtar gaffeln i bilen?
Nej. Han var då på väg emot gödselhögen. När jag gick inifrån och emot bilen stod han och
pratade och sedan när jag hämtat gaffeln så hade han gått emot gödselhögen. Han var 5-6
meter framför mig
Är det några andra personer i närheten?
Nej jag tror att det var samma folk men de stod även i detta hörn. (Förhörsledarens
anteckning: visar med gult kryss)
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-14 12:20 diarienr: 5000-K698204-15
1064
Det var två eller tre personer.
Vad gör de där?
De stegade sig framåt
Sade din bror något till dem?
Nej. Det var rätt så stort avstånd när de var där.
Hur långt ungefär?
Det är drygt 50 m plus minus några meter
Martorp
Jag vill att du berättar om detta ställe utifrån denna karta.
Om vi börjar med att du berättar om de olika byggnaderna.
Vad gör man i byggnaderna, var finns djuren, verktyg osv?
Nr 1. Börjar med garagedörrarna, man måste gå igenom garaget och på vänster sida är
säkerhetsdörrar. Efter säkerhetsdörrarna finns trädörr med hänglås. På centrum ungefär 1,5
gånger 4m finns ett litet lager. Där finns alla jordbruksredskap, allt man hänger på en traktor.
Nr 2 här står djuren
(kort paus kl. 13:43)
Kl:13:50 Förhöret fortsätter
Nr 3 Kan du berätta om denna lokalen?
Det är denna vi plastade in
Det var taket?
Ja blå plast på innertaket. Djuren på vintern det skall inte vara någon kondens och snön ligger
på vintern. Vi gjorde hälften.
Är det djur där också?
Ja hela denne bygganden är djur, förutom den sista delen den är djurfri. (nr 4)
Kan man ta sig runt fastigheten från flera håll med bil?
Ja
Kan du rita de vägar du vet att man kan köra runt?
(Förhörsledarens anteckning: Ritar med kulspettspenna runt fastighet 3-4 )
Från den sidan är en stor dörr jag tror att man kan åka från detta håll .(Förhörsledaren
anteckning: nr 5)
Har du kört från detta håll där du ritat någon gång? (Förhörsledarens anteckning:visar
det sträcket)
Ja det gör vi ofta. Vi har målat hela byggande och det är vi som hjälper med silon också.
Ni känner till området bra?
Ja vi har gjort jättemycket jobb runtomkring. All byggnader är renoverade av oss förutom
denna (Förhörsledarens anteckning: visar på nr 1 och 2)
Ok. Den byggnaden (6) vad är där?
Där står djuren också.
Härifrån kan djuren inte gå ut. I den bygganden nr 7 står alla djuren inne.
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-14 12:20 diarienr: 5000-K698204-15
1065
(Förhörsledarens anteckning: ritar till en del på nr 6 )
Det står djur där också som kan gå fritt ut.
Den senaste tiden har ni varit och jobbat på Martorp?
Nej.
När var ni och gjorde jobb där senast?
Det var verkligen länge sedan. Säkert en månad sedan.
Finns det anledning att åka till Martorp även om ni inte har jobb på gården?
Om ägaren inte ber oss så åker vi inte dit. Det är om han ber oss att göra något snabbt.
Har ni befunnit er på gården söndagen den 7 juni?
Nej jag har verkligen inte varit där. Om min bror varit där det vet jag inte
Har ni befunnit er på gården under denna vecka efter söndagen den 7 juni tom fredag
den 12 juni?
Ja vi åkte rätt ofta för att hämta verktyg.
Vilka dagar då?
Det är när man jobbar om man behöver något verktyg som skär i spikar t.ex. Man vill inte ha
verktygen i bilarna. Ägaren säger att vi skall låsa in verktygen.
Menar du att ni är där varje dag under denna veckan?
Ja
Har ni träffat någon eller några vid det tillfällen ni varit på gården?
Ja. Det är arbetande folk. De som arbetar där. Ja min bror brukar alltid gå och snacka med
dem. De jobbar bara två stycken där. En är kort heter Mikael tror jag eller något och en lite
högre som är lite flintis.
I vilka byggander har ni varit denna vecka mellan söndag och fredag?
I stort sett i nr 1 och nr 2 i mitten där man går in. Jag har inte varit i nr 1 utan i mitten.
Du har varit där i den bygganden i fredags, där du hämtat nyckeln?
Ja
Var det enda gången du var på gården på fredagen för att hämta mask?
Ja
Har din bror varit i några andra byggander?
Jag tror inte det. Jag har inte sett att han har varit. En dag vi åkte för att leta efter hammare då
har vi varit där (Förhörsledaren anteckning: visar på nr 4) det stod en fyrhjuling där och vi
kom på att det fanns en hammare i fyrhjulingen så då åkte vi för att hämta den.
Vilken dag var det?
Svårt att säga. Det var i början på veckan, måndag eller tisdag
Du nämner militärfordon med snablar. Kan rita in på kartan var dessa står
parkerande?
Det var någon av dagarna de stod där.
Den första var ljus och de andra två var med snablar. Det var första gången jag såg sådana
bilar därför lade jag dem på minnet. (Förhörsledarens anteckning: ritar med gult och jag
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-14 12:20 diarienr: 5000-K698204-15
1066
fyller i runtomkring med svart så det syns)
Träffar ni på några militärer vid bilarna?
Nej
Har ni pratat med någon eller några vi de tillfällena när ni ser militärbilarna?
Nej verkligen inte. Jag kan inte svara för min bror. Han pratar ofta med den mannen som
kommer från kontoret. Han heter Claes. Vad de pratar om på engelska det vet jag inte.
Har ni träffat Claes på Martorp under veckan?
Nej jag tror inte det
Är det några som är på gården då för att söka när ni är där för att hämta verktyg
under veckan?
Nej. Jag har inte sett några.
Om jag förstått rätt så är det vid tillfället på fredag efter arbetstid när ni hämtar mask
det enda tillfället som du träffar på folk som är för att söka?
Någon av dagarna såg jag hur de kammade det fältet längst skogen. Inte på gården. Jag har
även sett att de kammat området bakom vårt hus på åkern.
Är det åkern som din bror på söndagen körde över för att komma till Gustavs hus på
söndagen?
Nej Gustav bor längre bort. Det är skogen emellan. Om man kommer nedför backen mot
Martorp så är det på höger sida (Förhörsledarens anteckning: Martorp på vänster sida)
Personer
Claes när träffade du/ Ni honom senast?
Vi träffar honom varje dag. Han kommer till oss varje dag. Han är Arnes högra hand. Det är
han som gör inköpen om Arne inte är på plats.
Vet du vad mannen heter som bor vid platsen/ pölen där du brukar fiska?
Nej namnet vet jag inte bara att han är vår granne. Han har hjälp mig ifrån diket en gång på
vintern.
Han heter Tomas.
Det vet jag inte. Den Tomas jag känner bor här (Förhörsledarens anteckning: visar på Gums
gård)
Har du talat med honom, Tomas din granne?
Nej han talar inte ens engelska. Nej han går förbi hälsar med handen. Det är när vi äter
frukost vid tio så går han alltid förbi. Eller om han passerar när vi är ute och röker. Det kan
vara 10-10.15 också men det är i princip varje morgon.
Känner du till hans son Elias?
Nej
Vet du vem han är?
Nej
Träffade du eller såg du Tomas (grannen) söndagen den 7 Juni?
Nej jag har inte sett honom. Jag har inte lämnat hemmet. Han promenerar ibland med sin
hustru men på söndagen jag såg inte honom. De närmaste grannarna bredvid vårt hus ser jag
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-14 12:20 diarienr: 5000-K698204-15
1067
varje dag. De sitter ute varje kväll.
Söndagen den 7 Juni
Vill du ändra något i de berättelser du tidigare uppgivit angående denna dag?
Nu har du chansen att ändra dig! Är det något du vill ändra så ändra dig nu!
Jag skall tänka igenom om jag har sagt något fel.
Allt som jag sagt skulle vara likadant men en sak var väldigt konstigt. När min bror kom
tillbaka 16.30 på kvällen. Jag vet inte varför hans hustru tvättade hans kläder.
Jag vet inte varför.
Du är på rätt väg men du har inte berättat hela sanningen!
Aivaras du skall inte ta på dig något som din bror kanske har gjort, Du skall berätta allt
du vet!
Jag tror nog att även din advokat tycker att du skall berätta
Apropå kl.18 när vi drack kaffe han sade han till mig säg till dem att vi drack klockan sex.
Jag vet verkligen inte om det var klockan sex men sedan att han åkte till Källby, det var
verkligen så.
Aivaras, Vi har pratat med massa personer. Det är över 100 polisen som jobbar här vi
gör tekniska undersökningar och vi söker efter dna och fingeravtryck, vi söker efter
fibrer och vi söker igenom eran bostad och eran bil. Vi söker igenom era arbetsplatser
överallt där ni har varit. Därför så kommer vi sannolikt att hitta spår så därför är det
Nu du har chans att berätta!
Vi har varit överallt, vi har varit i sönderfallna hus och tittat och Arne har sagt att när tiden är
inne skall vi reparera dessa hus.
Nu vill jag att du berättar igen om söndagen, berätta hela söndagen!
Jag steg upp vid 11 tiden. Kvällen innan sa min brors fru sa att hon skulle gå till Jönsson
dagen efter. När jag steg upp så var hon inte hemma. Jag rökte och gick sedan och kissade.
Jag tittade sedan på film på min dator. Jag vet inte om jag såg en eller två avsnitt och gick
sedan och rökte. När jag tittat på film igen var hon hemma och då var klockan verkligen kl.
14.
Har du sett din bror innan på denna dag?
Ja han låg i sängen
Hela tiden tills han fru kom hem?
Ja det svär jag på
När ser du din bor första gången på söndagen?
Det var vid 11 tiden kanske 11.10-11.25. Det var en bulle, en knöl i sängen. Jag har inte sett
hans huvud, men med mina ögon så såg jag honom i ögonen efter kl. 14.
Var är han då?
Jag tror han gick för att röka
Var händer sedan?
Jag satt hela dagen framför datorn. Jag tror att han sade att han skulle åka till Gustav.
Han har inte sagt det till mig direkt men han sade lite längre bort till sin fru.
Om jag åker någonstans så frågar han mig var jag ska men jag frågar aldrig honom.
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-14 12:20 diarienr: 5000-K698204-15
1068
Ser du honom när han åker till Gustav?
Nej
Hör du bilen när han åker?
Nej bil hör jag men om det var hans. Jag kan inte svära 100% om det var han.
Var vad klockan när du förstod att han åkt till Gustav. Den var ca 16 strax före.
När kommer han sedan tillbaka första gången?
Efter en halvtimme- 40 minuter
Ser du när han kommer tillbaks?
Ja jag såg
Han kommer i bilen?
Ja
Varifrån kommer bilen?
De kan jag inte svara på. Bilen är på plats när jag såg honom
Hr länge är han hemma då?15-20 minuter
Vad säger han?
Jag vet att han bytte om och stoppade kläderna i tvättmaskinen.
Jag vet att han pratar på ryska och hon pratar halvryska/ halvlitautisk tillbaka.
Talar du ryska?
Nej jag kan förstå lite men jag försöker lära henne litauiska.
Pratar du med Nerijus när han är hemma?Jag tror vi rökte bara. Han var redan ombytt
Åker han sedan igen då?
Jag gick och tittade på film och hörde hur han åkte iväg. Han stängde dörren. En serie går
40-50 minuter och sedan träffade jag hustrun i köket och då var han inte hemma och då var
klockan ca 17.30. Hustrun säger till mig han bytte om men jag förstår inte varför.
En annan dag så säger han till mig. Var inte dum berätta inte för snutarna att jag har bytt om
Hur länge är han borta?
Det är svårt att säga. Jag har inte tittat på klockan. Det var efter 18. Om jag hade gjort jobbet
så hade det gått snabbt. Att fixa en plåtbit tar 20 minuter,
Du tror att han är iväg för att fixa fönster?
Jag tror att han fortsätter med plåtarbetet
Vad var det för kläder han stoppar i maskinen?
Det var likadana byxor men hängslen men mycket äldre. Han tar likadana nya på sig.
Du berättar att Irina säger att hon tvättat hans byxor…Varför berättar hon det?
Det var för henne väldigt konstigt. Varför skulle han byta om för att fortsätta jobba vidare och
varför var han så smutsig.
Varför berättar hon det för dig?
Jag vet inte. Vi satt i köket, det var ett samtal.
Du sade att byxorna var smutsiga, såg du det?
Jag såg inte byxorna men hans fru. Det var jord och hon hade frågat honom var har du rullat
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-14 12:20 diarienr: 5000-K698204-15
1069
dig?
Hon frågade honom hur han kunde vara så smutsig med jord om du håller på med plåt.
Berättade hon detta för dig?
Ja.
Vad hade han svarat henne?
Han var inte där då. Det var nästa dag vi var ihop alla tre.
På natten visade sig polisen.
Sedan hörde jag hur hon säger till honom Det kanske är du som har mördat henne när
kläderna varit så smutsiga. Han säger till henne dra du härifrån eller berätta det för polisen
din dumma kärring.
Du säger att det var nästa dag vi var ihop alla tre.
Förklara detta då du tidigare sagt att han kom hem och att ni alla var hemma efter han
kommit hem efter det jobb han utfört?
Det var en väldigt kort stund när vi drack kaffe. De gick till sitt rum och sedan såg jag dem
aldrig mer.
På dagarna är vi tillsammans men på kvällen går vi i varsitt rum. När han är med sin fru vill
jag inte gå dit.
Då kan du egentligen inte säga att han har varit hemma efter kaffet i och med att du
inte såg honom?
Kanske han inte har varit hemma. 100% jag kan inte påstå men jag tror det för att deras dörrar
alltid är stängda. Oftast när jag går och röker ute så brukar de ansluta.
Anslöt de något till rökningen efter den tid han kom hem under kvällen?
Det var rätt sent, precis innan mörkret föll så rökte vi tillsammans. Det var lite mörkare.
Vilken tid kan det ha varit?
Kanske vid 22 tiden
Gick du ut och rökte själv efter kaffe och emellan 22 tiden?
Nej det gjorde jag inte. Jag gick sedan och lade mig vid 22.30-23.
Efter din bror kommit hem befann du dig i ditt rum hela tiden?
Ja
Med fönster ifrån parkeringen där bilen står?
Ja jag har fönstret emot fältet.
Så du kan inte ha sett från ditt om han åkt iväg innan de åkte till affären men efter att
han kommit hem från jobbet han skulle göra med fönstret?
Nej. Inte till 100%
Jag hör ljud men vem som åker kan jag inte veta.
Detta att han och frun åkte och handlande kl. 20. Hur vet du det?
Jag var i köket och satte på kaffe och de kom fram och frågade om jag behövde något.
Hur länge hade du varit i köket då?
Inte länge. Jag rökte när de åkte och satt sedan framför datorn
Så du rökte när de åkte?
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-14 12:20 diarienr: 5000-K698204-15
1070
Ja
Det första jag vill veta är när säger han till dig att du inte skall säga att han tvättat
kläderna?
Han sade det till sin hustru
När gjorde han det?
Det var på måndagen, vid frukost eller lunch. På någon av rasterna
När sade han att du skulle säga att han var hemma kl. 18?
Det var också på måndag
Har din bror varit förändrad efter söndagen den 7 juni, har du märkt att något har
hänt?
Ja
På vilket sätt?
Han har varit lättirriterad, han sade att det var på grund av ansträngning. Jag har hört att han
inte har sovit på nätterna. Han har gått upp och rökt. Det var en stor förändring. På jobbet har
jag har märkt att han inte gör var som behövs.
Jag tänkte att han kan väl inte vara så förändrad på grund av en okänd persons försvinnande.
Vad tror du om hans förändring?
Egentligen har jag inte tänkt någonting. Jag har tänkt att det är en oro
Oro för vad då?
Jag vet inte. Han har helt enkelt aldrig varit sådan. Han har varit glad men nu är han en
allsidig förändring.
Har din bror mördad Lisa Holm?
Jag vill inte anklaga någon men jag vet inte. Han har aldrig gjort något dåligt. Jag tycker bara
att det är konstigt det med kläderna. Vi tvättar alltid kläderna på lördag kväll vi slänger
kläderna i tvätten på lördag. Han är dålig på duscha. Han duschar en gång per månad.
Han kom hem bytte om och hon tvättar direkt.
Duschade han bara en gång per månad?
Jag menar väldigt sällan. Om hustrun byter i sängen så får hon säga till honom att duscha
men han vill inte göra det. Jag duschar varje dag. Hustrun säger att han är pappas pojk och
jag är mammas pojk. Han är verkligen pappas barn.
Vad menar du med det?
T.ex. när man åker på stan. Det är snabbt här, snabbt här… jag vill ha det lite lugnt
Är din bror impulsiv?
Ja. Om någonting inte funkar han kan riva sönder sig själv.
Vad menar du riva sönder sig själv?
Om vi gör något som inte går som det skall så blir han väldigt irriterad. Jag säger åt honom
att ta det sakta och försiktigt så fixar vi det
.
Är din bror våldsam när det inte går om han vill?
Ja, men jag har aldrig sett honom slå hustrun. När han är full så letar han efter anledningar att
börja använda fula ord.
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-14 12:20 diarienr: 5000-K698204-15
1071
Han försöker han förmå dig att inte berätta om tvätten?
Ja. Han sade detta väldigt tydligt och klart att detta skulle vi inte berätta för någon. Han
hotade inte eller så men han sade ni får inte vara dumma, ni får inte berätta det för polisen
Ifrågasatte du detta?
Nej, inte ljust då men när han sade på morgonen efter att polisen har varit där
Säger han detta om tvätten redan innan polisen var där på natten?
Ja.
Min bror berättade att polisen varit på natten och frågade efter flickan. Det var sedan på
morgonen han sade till oss att inte berätta om tvätten. Han pratade vid caféet med polisen och
sedan kallade de mig till förhör för att jag inte kunde engelska så jag fick tolk.
På natten när polisen kommer, pratar de bara med din bror?
Ja för jag sov. Jag visste ingenting förrän på morgonen när jag gick upp.
Vem, berättade om detta för dig om försvinnandet?
Det var min bror och hans fru.
Är det innan ni går till jobbet på måndag morgon som han säger till er att ni inte skall
säga till polisen om tvätten och säga att han var hemma innan 18?
Nej. Hon sover när vi går till jobbet hon går upp vid 8-8.30
Är det vid morgonkaffet/ frukost?
Ja, jag tror det. Det var när vi alla var ute med kaffemuggar och rökte. Det var hans hustru
som börjar skämta om det, att det kanske var du som gjorde det och det var då det börjar rulla.
Kan du berätta exakt vad han sade?
Det var inte många ord. Ni får inte vara dumma.. säg inte till polis att jag har gjort såhär
Att jag har gjort såhär?
Jag vet inte.
Men sade han säg inte om tvätten eller hur uttryckte han?
Ni får inte vara dumma säg inte till polisen att jag tvättat kläder och det var så det börjande
hela samtalet och då frågar hon det kanske var du som gjorde det.
(Paus kl 15:25)
Förhöret fortsätter kl 15:38
Hur reagerar han på hustruns påstående, att hon skämtar?
Han skrek inte till men tonen var höjd, Var inte dumma sade han, höjde rösten och sedan
pratade inte mer om det.
Var det i samma samtal han säger att ni skall säga att han var hemma innan kl 18?
Ja. Han sade så utan att hota igår klockan sex var jag redan hemma
Han sade det som en uppmaning till er?
Ja. Det vet du själv jag var hemma klockan sex
Om jag hade vetat vad som pågick. Då hade jag tittat på klockan men jag kan inte säga att
han var hemma klockan sex.
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-14 12:20 diarienr: 5000-K698204-15
1072
Det att du sade i förra förhöret att han var hemma kl. 18 grundar du det på att han
sagt det till er jag var hemma innan 18
Ja. Han har sagt det, så det fastnade hos mig men hur mycket klockan var egentligen det kan
jag inte svara på.
Vet du om din bror har duschat denna vecka på frivillig väg så att säga, utan att Irina
bett honom?
Jag kan inte svara. Kanske. Jag tror att han duschat. Jag vill inte ljuga men jag tror eftersom
hans skägg borde vara ännu större om han inte hade duschat.
Har din bror berättat något om vad han gjort med Lisa?
Nej.
Har du på något sätt hjälpt din bror efter händelsen med Lisa, tex gömt spår.
Verkligen inte jag svär på allt.
Det var väldigt konstigt. Oavsett var vi än åkte efter söndagen så sade han alltid vi åker
tillsammans. Annars har han kunnat säga Åk och hämta det men efter söndagen så säger han
alltid att jag skall följa med
På söndagen åker frun med till Källby för att handla, är det ovanligt att hon åker med
honom dit?
Det är ovanligt. Så fort han får för sig att han skall han något så åker han själv. Efter
söndagen han ville ha med någon. Det brukade inte vara såhär.
Frågade han även om du ville följa med på söndagen?
Nej han frågade bara om jag behövde något
Har hans fru under denna vecka varit iväg med din bror?
Ja jag tror under veckan någon kväll men jag minns inte vilken dag.
Var det borta länge?
Det var någon kväll vid 19-20 och jag tror att Källby har öppet till 21.
Hur länge var det borta den gången?
Max en halvtimme.
Jag undrar varför din bror säger att han varit på Martorp på morgonen fredagen den
12:e juni?
Sade han inte fredag kväll?
Vi frågar om morgonen
Jag tror inte det. Vi åkte till jobbet direkt på morgonen. Vi åkte och hämtade
byggställningarna direkt på morgonen. Vi åker inte till Martorp förrän vi skulle hämta mask
På torsdag morgon försov vi oss till jobbet. Så vi sade att vi får vara lite snabba på fredagen.
Vi var på jobbet säteriet 07.05.
Jag har inga fler frågor idag. Jag kommer inte att läsa upp förhöret för dig. Det finns
på band.
Vi förstår att situationen är jobbig och det pågår undersökningar och förhör. Vi tycker
att vi fått bra förklaringar idag
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-14 12:20 diarienr: 5000-K698204-15
1073
Jag vet 100% att jag är helt oskyldig.
Om det finns någon uppgift som kan vara förvårande så är det bra för dig om du
berättar det nu
Jag säger allt.
Några frågor från advokaten?
Nej
Förhöret avslutas kl. 16.01
Skiss, 2015-06-14 12:20 diarienr: 5000-K698204-15
1074
Skiss, 2015-06-14 12:20 diarienr: 5000-K698204-15
1075
Skiss, 2015-06-14 12:20 diarienr: 5000-K698204-15
1076
1077
Signerat av
Förhör
Bilevicius, Aivaras 2015-06-15
Signerat datum
Enhet
Diarienr
Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Skaraborg
5000-K698204-15
Hörd person
Personnummer
Bilevicius, Aivaras
19840227-
Den hörde är
ID Styrkt
Misstänkt
Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk
Språk
Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Misstänkt för mord den 7-12 juni 2015 i Blomberg, fortsatta förhör
Underrättad om misstanke
Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)
Försvarare/ombud önskas
Försvarare/ombud närvarande
Henrik Gallus
Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar
Förhörsledare
Förhörsdatum
Förhör påbörjat
Förhör avslutat
Cecilia Liljeblad
2015-06-15
11:18
13:45
Förhörsplats
Typ av förhör
Förhörssätt
Polisen Skövde
RB 23:6
Ljudbandsförhör
Förhörsvittne
Utskrivet av
Berättelse
Förhöret finns på band men följande är skrivet löpande under förhörstillfället.
Förhörsledare Cecilia Liljeblad
Biträdande förhörsledare Jan-Olof Hedberg
Med vid förhöret är advokat Henrik Gallus ersättare för ordinarie advokat Tomas Ört
samt tolk nr: 0813 Tolkförmedling väst.
Vill börja med att underrätta om att åklagaren har meddelat yppandeförbud.
Det blev ett långt förhör igår & nu skall vi gå igenom mer av detaljerna
Jag vill först och främst säga att det är inte bara du som har pratat i förhör.
Söndagen den 7 juni
Du har berättat att du vaknade vid 11 tiden och då var Irina inte hemma. Ni hade
pratat om att hon skulle gå till Jönsson kvällen innan.
Ja. och brorsan också han skulle hjälpa till och städa något, göra iordning något.
Hade ni under kvällen innan pratat om att din bror skulle hjälpa Jönssons med något?
Nej det var bara hon som skulle dit. Det var min brors fru som skulle städa
Då missuppfattade jag kanske tolkningen, det var din brors fru Irina som skulle till
Jönsson inte din bror?
Ja
Hade hon under kvällen innan sagt en tid hon skulle vara där?
Det pratades om att hon skulle gå iväg kl.10
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-15 11:18 diarienr: 5000-K698204-15
1078
Hade ni under kvällen innan också pratat om att Nerijus skulle fixa fönstret hos
Gustav?
Ja
Vilken tid hade ni pratat om att han skulle göra det under söndagen?
Det pratades inte om någon tid bara att det skulle fixas.
Hur kommer det sig att just han skulle fixa fönstret?
För att Gustav bad honom
Kan du rita hur det ser ut i er lägenhet/ hus. Var rummen ligger och var köket/
toaletten ligger?
( förhörsledarens anteckning: Aivarus får rita in på en översikt av sin del av huset)
Nr 1 Detta är mitt rum med ett fönster .Nr 2 är min bror och hustrus och nr 3 är ett kattrum
I kattrummet finns klädskåp, ett litet bord intill fönstret, kattlåda och en säng i detta hörnet nr
4 är en säng nr 5 bord,
Köket är nummer 6
Hallen är nummer 7 och det är en hall i nr 8 också, det sista är dusch och toalett .
Man går in i huset igenom nr 8. Det är tre dörrar och den sista är ingången till vårt hus
Säng nr 9 nr 10 skåp
Det finns ett fönster i riktning emot Gustavs hus
Är det något fönster i din brors rum?
Ja två stycken åt olika håll.
Var parkerar ni?
(Förhörsledarens anteckning: Visar med rosa var de brukar parkera)
Var står ni och röker?
Visar med gul penna, det är alldeles utanför dörren det finns en sittplats också. Vi har en
tallrik som vi slänger fimparna i
Från där man röker, ser man bilarna?
Ja
Finns det något gemensamt vardagsrum som ni ser på tv?
De har tv i sitt rum men jag går inte in till dem. När det var melodifestival så gick jag in och
tittade lite kort. De gemensamma utrymmen där vi träffas mest, det är köket
Från ditt rum hör man om någon går i ytterdörren vid nr 8?
Ja, om det stängd normalt men om någon är försiktigt så hör jag inte.
Även om dörren är stängd till ditt rum hör du?
Om det skulle varit stängt skulle jag kanske inte höra.
När jag går och lägger mig stänger jag dörrarna emellan 6 och 7 samt min egen dörr så att
katten inte skall gå in.
Hur kan du veta att Irina inte var hemma när du steg upp runt 11 tiden?
Jag såg att hon inte var där. Hon sov inte. Om hon är vaken så är hon uppe och går fram och
tillbaka
Var dörren till din brors sovrum öppen när du som du beskrev gick upp på toaletten
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-15 11:18 diarienr: 5000-K698204-15
1079
och gick ut för att röka vid 11 tiden?
Det var ungefär 1dm öppet. Om de sover fortfarande så är dörren alltid stängd
Så varför du säger att hon inte var hemma var för att hon inte gick omkring i huset och
dörren stod på glänt?
Ja. Om hon är hemma så går hon in i köket.
Hade du hört någon gå i ytterdörren innan du steg upp?
Nej jag sov så jag hade inte hört något.
Du sade att du såg din bror runt 11. Kanske 11.10-11.25 en bulle, en knöl i sängen. Jag
har inte sett hans huvud. Jag såg honom i ögonen efter kl.14
Ja
Kan du med säkerhet säga att din bror låg i sängen att det inte bara var knöliga
sängkläder?
Nej det vet jag inte.
Är det när du gick förbi springan i dörren du tittade in och såg detta eller öppnade du
dörren och kikade in?
Nej det var igenom när jag passerade förbi och tittade åt det hållet. Jag öppnade inte dörren.
Du säger att kl. var 11.10-11.25 hur kan du säga den tiden?
Jag vet att jag exakt gick upp kl.11 och när jag lagat kaffe så kanske det hargått tio minuter.
Var fick du tiden ifrån?
Jag sätter igång datorn på en gång
Varje gång jag går till jobbet tittar jag på klockan i köket. På mikron är en klocka
Gick du och kokade kaffe och tog med dig innan du gick på toaletten och ut och tog en
cigarett?
Nej först gjorde jag kaffe och lät det stå med sump. Medan det drog gick jag på toa och sedan
hämta kaffet i köket och tog en cig.
Du säger att du såg Nerijus i ögonen kl.14.
Var träffade du honom då och hur var han klädd?
Ja. Det var i sitt rum. Han gick ut ifrån rummet och tog en kaffe. Vanligtvis så brukar han ha
sina mjukisbyxor. Jag tror han hade sådana med små blå linjer på byxorna och jackan som
hör till.
Var det i hans rum du såg honom eller kom han ut till köket klädd sådär?
Ja. För han går inte naken.
Du gick alltså inte in i hans rum?
Nej nej nej.
Du säger att Irina kommer hem kl. 14.
Ja jag såg henne redan gå i rummet. Hon satt framför datorn i sitt rum.
Hade Nerijus redan stigit upp när du ser Irina sitta framför datorn i deras rum?
Ja han var redan uppe.
Hur har du koll på just tiden?
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-15 11:18 diarienr: 5000-K698204-15
1080
Det är inga exakta tider men det var cirkatider. Det var verkligen inte på morgonen.
Har du någon uppfattning hur länge Irina har varit hemma när du ser henne sitta
framför datorn?
Jag tror att det var ganska så kort tid. Jag börjar höra ganska täta ljud. Kanske 15-20 minuter
De kanske börjar gå ut och röka.
Har dörrarna emellan 6 och sju stängts efter att du varit ute och rökt vid 11-11.25
tiden?
Ja kanske har jag lite halvstängt. Men på morgonen när jag steg upp var de definitivt stängda.
Var har ni klockor?
(Förhörsledarens anteckning: ritar ett rosa streck i köket som är en köksbänk, den rosa
pricken är mikron)
Det är köksbord med mikrovågsugns där finns en och så har jag hos mig på datorn.
Ursäkta jag har i min telefon också
Var brukar du ha din telefon?
Hela tiden med mig, vid fönsterbrädan, vid bordet, i sängen
När du lämnar huset var har du den då?
Om jag röker lämnar jag den i huset. Men om jag går och fiskar så tar jag men dig den.
Har du med dig mobil under arbetsdagen?
Ja
Har du flera mobiltelefoner?
Nej en. Det finns en till men den har jag inte använt på ett tag. Det är en gammal skärm.
Jag har en Samsung 3, Neo
Och vilket kontant kort har du under dagarna?
Tele 2 ett litauisk refillkort telefon nr +37860245128
Använder du något svenskt kort under dagtid?
Nej jag tror att jag köpte ett svenskt förr året men då var det ett litet kort men jag hade inget
behov av det så jag har inte haft det sedan årsskiftet.
Kan du det nr?
Nej. Det minns jag verkligen inte. Har inte använts det sedan januari
Har din bror sin mobil med sig under arbetsdagen?
Ja en eller två. Han har en svensk och en litauisk.
Kan du hans nr?
Nej. Jag har i min telefon
Vad har du för namn i telefonboken på din bror?
Jag tror Nierka Svedija, eller Svedija Nierka eller Nerijus Svedija. Det är med litauisk text
Vem är det som avgör att arbetsdagen är slut eller när ni tar rast?
Rasterna är redan bestämda kl. 9 och kl. 14 plus minus och det är arbete mellan 07.00 tom 18.
Ibland är det undantag om vi arbetat väldigt hårt eller om arbetet är klart.
När vi lyfta betong för hand en gång t.ex. så arbetade vi kortare dag
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-15 11:18 diarienr: 5000-K698204-15
1081
( Paus kl.12:09)
Förhöret fortsätter kl.12:13
Efter att Irina har kommit hem efter besöket hos Jönsson och innan Nerijus sedan åker
iväg, vad gör ni då?
Som jag minns har de varit i sitt rum. Det har varit så att vi gick tillsammans och rökte och
sedan gick jag till mitt rum
Är dörrarna stängda till respektive rum?
På dagarna brukar vi ha öppet om de båda inte sover. Dörrarna stängs till dem vid 9-10 på
kvällen.
När äter du frukost denna dag?
Jag tog lite grann kanske vid 12 eller lite senare.
Äter du den tillsammans med någon?
Nej: jag år själv. Man tar bara något från kylen och trycker i sig. Söndage är en
avlastningsdag. Ibland åker man till stan och köper snabbmat som man värmer.
(Förhörsledarens anteckning: Ritar in sex fönster och en ytterdörr)
Har ni ätit något tillsammans efter kl.14 innan Nerijus åker iväg?
Jag tror inte det. Men jag minns inte att jag gjort det. Att vi drack kaffe det minns jag säkert.
Vi dricker kaffe väldigt ofta.
Vilken tid drack ni kaffe tillsammans?
Det är svårt att svara. Vi sitter inte bredvid varandra och fikar utan det var ute med cigaretter.
Pratar ni om något speciellt då?
Nej, verkligen, jag minns inte.
När åker Nerijus iväg?
Någonstans runt fyra kanske strax efter.
Hur kan du veta att klockan är fyra eller runt fyra?
Jag kan inte säga sekund per sekund men det är ca.
Har du sett film efter kl.14 när du träffade på din bror i träningsoverall i köket?
Jag såg honom ända fram till kl 16.
Jag tittade på film hela dagen.
Hur vet du att han åker ser du när han åker?
Jag hörde hur han pratade och hur dörrarana stängs och jag hör honom inte mer
Medan Nerijus är iväg vad gör du och Irina då?
Jag var i mitt rum och sedan träffades vi när vi var ute och rökte jag tror att hon satt och
spelade framför datorn.
Vad är klockan när du säger att din bror är tillbaka?
Jag kan inte säga men kanske 30 minuter, kanske lite mer.
Berätta vad som händer då när han kommer tillbaka efter ca 30 minuter?
Jag hörde ljudet när tvättmaskinen gick igång. De pratade halvryska, jag förstod inte riktigt.
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-15 11:18 diarienr: 5000-K698204-15
1082
Han var där i 15-20 minuter och sedan åkte han tillbaka.
Ser du honom de 15-20 minuterna,
Nej. Jag var i mitt rum. Jag hörde hans röst.
Om Tvättningen/ Kläder
Irina har bekräftat dina uppgifter om att Nerijus kom hem och bad henne tvätta kläder.
Du beskrev att han hade ett par gamla slitna snickarbyxor när han åkte iväg till Gustav
för att fixa fönsteret. Du uppgav också att du inte såg när han åkte iväg. När såg du
honom bära de slitna snickarbyxorna och när såg du honom i de nya snickarbyxorna?
Jag såg honom i de nya på måndagen.
Men du uppger att han tvättade de gamla och satte på sig nya. Hur kan du veta det?
Jag är inte så exakt, men jag vet inget annat han har på sig. Han har aldrig åkt till jobbet i
mjukisbyxor. Han har aldrig något annat att ha på sig. Han tar på sig de gamla byxorna om
det är ett smutsigt jobb och tar på sig de nya om det är ett rent jobb.
Att byta en plåt lär vara ett rent jobb?
Ja. Ett fönster är högt du behöver inte stå på knä. Det är bara att klippa av hörnet och sätta
fast inte rulla dig hit och dit.
Varför tar han på sig de gamla byxorna då?
Jag vet inte. Jag vet inte en varför han har tvättat dem.
Vilken färg är de?
Det är ljusa inte mörka, blåaktiga. Inte ljusa men inte mörka. De kanske inte ens är blå. Mina
är gråaktiga och hans köper alltid ifrån jula han hittar ingen annan stans. Det är väldigt tunt
tyg.
Är det samma märke/ färg på dessa två?
Ja, samma färg. Tillverkare vet jag inte men de ser ut likadana. Man ser tydligt att den ena är
använda och den andra är gamla. Jag tror tom att de gamla är lite lappade där nere.
Hur många par snickarbyxor har Nerijus?
Två.
Vad har du för arbetsbyxor?
Ljusa gråaktiga och de är till midjan med skärm.
Inga snickarbyxor med hängslen?
Nej och det är tjockt tyg
Använder ni varandras byxor?
Nej han skulle aldrig gå in i mina. Jag tror han har 56 och jag har 48
Vad hade Nerijus på sig när han åkte till Källby för att handla med Irina vid 20 tiden?
Han hade sina mjukisbyxor för att källby butiken klär han inte upp sig med Jeans. Han brukar
ha jeans om vi åker på stan på söndagen,
Får jag ställa en fråga, jag kom på att vi inte jobbade hela dagen på måndagen. Jag minns att
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-15 11:18 diarienr: 5000-K698204-15
1083
vi inte jobbade hela dagen?
Vi har inte pratat om den dagen. Vad är det du vill berätta om måndagen?
Vi åkte oss till huset på månadagen i det huset (Förhörsledarens anteckning: ritar och visar
huset mitt emot caféet)
Min bror tog traktorn med gafflar och en såg som stod på ställningar. Vi åkte till vår nästa
arbetsplats för att jobba med golv. Han ställde in sågen, en med kliga.
Efter ungefär 15 minuter kom lars det är han som styr där inne. Från cafésidan kom polisen
och de bad att alla skulle gå ut och att allt skulle spärras in. Innan dess var det en handske.
Det är jag, Lars, Arne som har rört i den handsken. Därför kom de och tog dna.
Vem hittar handsken?
Ja jag såg den och tog upp den för att jag trodde att det var min men jag tog upp den och såg
att det inte var min och lade ner den. Den låg där och alla tog i den.
Efter detta så drev de ut oss och då åkte vi till vårt hus.
Det var då jag och min bror var hemma i ungefär en timme. Han sade att han åker till kontoret
för att kolla om vi fick jobb eller inte.
Han var borta i en timme 1,5 timme.
Han sade sedan att han var hos polisen och att polisen hade frågat honom om saker i själva
cafét intill vår byggnad,
Min bror kommer sedan hem och hämtar mig och skjutsar mig till den kvinnliga polisen. Hon
hade pistol men hon var civilklädd. Hon frågade om jag kunde engelska men eftersom jag var
dålig så fick jag åka till Lidköping för tolk. Vi åkte hem och väntade på att jag skulle skjutsas
till Lidköping. En Volvo körde förbi och min bror stoppade den och frågade denne om när
min bror skulle åka till polisen. Min bror pratade med dem och de sade att vi tar kontakt med
er. Det gick 1-1,5 timme och då kom en Saab till vårt hus med 2 personer. Och det var
polislampa framme. Då sa dem att vi skulle lämna uppgifter med tolk. Han visade med tolk.
De frågade om de fick komma in i vårt rum. På sidan om säger min bror till mig om de frågar
så var jag hemma kl. sex
Polisen ringde någon på telefonen som tolkade och de frågade mig saker väldigt kort i ca. fem
minuter. De sade farväl och åkte iväg. Vi arbetade inte mer sedan på måndagen.
Det var vid 16-17 tiden.
På tisdagen på morgonen så åkte vi inte till jobbet. Vi åkte till garaget i Martorp för att byta
framhjul på vår bil. Det enda däcket var reservhjulet. Vi sade att vi åker till garaget för att
byta hjul. Det stod en hel stapel med hjul. Vi bytte hjul, båda framhjulen och lämnade de vi
bytte ut i garageluckan den ena, den som var punktering.
När Arne har sladdat hela allé så han hade vält upp stora stenar och därför fick vi punktering.
Arne hade sagt att det fanns tre däck i garaget så vi kunde byta.
Vilken dag punktering?
För två veckor sedan
Var tog däcken vägen?
Reservhjulet är tillbaka på plats där det skall ligga och det andra hjulet ligger kvar i garaget.
Varför bytte ni det däcket också?
För att han hade köpt två nya däck.
De däck som han hade på i söndagen de finns inte på bilen nu?
Ett av framdäcken ligger på Martorp?
Ja. jag skall visa (Förhörsledaren anteckning: markerar med rosa) var man går in och sedan
är det tre dörrar.
Det ligger i den första lagerlokalen på vänster sida där ligger det tre däck. Där ligger två helt
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-15 11:18 diarienr: 5000-K698204-15
1084
nya och den tredje är brukad.
När får du reda på att en flicka är försvunnen?
På måndag när vi vaknade, när jag träffade min bror. Han sade att polisen varit där under
natten och att en flicka försvunnit från retaurangen.
Sade han något mer? Hur reagerade han?
Vi pratade inte mer om det han bara sade detta.
Vad hade polisen sagt till honom?
Jag vet inte. Jag såg ingen polis. Han frågade mig om jag hade sett någonting.
Den bil som ni brukar. VW Sharan. Är det något problem med registreringsskylten?
Jag tror inte det. Jag bara vet att det är ett klistermärke ifrån bilregistret ramlat av men detta
har vi under bandspelaren. Den flög av när vi tvättade bilen med högtryckstvätten.
Mer vet jag inte.
Det finns silvertejp på registeringsskylten vad vet du om det?
Jag vet inte.
Brukar ni använda silvertejp?
Jag har inte det. Jag använder ett gult band eller blå när jag målar men det är pappersbaserad.
Vet du om din bror använder silvertejp?
Vet inte
Har ni tillgång till silvertejp?
Jag har sett att något verktyg var lindad med sådan tejp. Men varifrån han fått sådan och linda
det vet jag inte.
Är det din bror som lindad det verktyget?
Jag tror tom jag också har lindad, det var ett lock som alltid ramlade av. Till slut funkade det
inte längre så de köpte en ny. Det var en Hitachi borr
Var förvarar ni silvertejp?
Sist jag såg det så var det i denna byggnad ( Förhörsledaren anteckning: pekar på ladan mitt
emot caféet)
När såg du silvertejp där senast?
Säkert för 5-6 dagar sedan. Det var inte länge sedan de köpte en sådan ny borr.
Var det innan söndagen?
Ja plus minus några dagar.
Irina har uppgett att hon lagat mat till er dig på söndagen och Irina, kommer du ihåg?
Ja
Vad för mat?
Var det blinier/ plättar
När gör hon det?
Kan inte svar vilken tid men det var inte på natten. Före eller efter sex. Jag tror att Nerijus
inte var hemma.
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-15 11:18 diarienr: 5000-K698204-15
1085
Tänk efter, var Nerijus hemma?
Jag tror inte det
Gjorde hon mycket pannkakor?
Ja när hon lagar så blir det kvar till morgondagen.
Hur lång tid tar det att laga så mycket pannkakor?
Ca en timme
Och så åt ni efter det?
Ja hon så fort hon gjort några så börjar jag äta. Hon vill att jag skall vänta.
Under tiden hon lagar pannkakor ser du inte Nerijus
Jag tror inte det.
Du har sagt att Nerijus lämnat två gånger under söndagen är det under någon av dessa
tillfällen hon lagar pannkakor?
Jag tror det. Det var inte på kvällen
Vad då?
Jag menar det var inte efter 20 när de åker till Källby
Det var när han hade lämnat bostaden?
Ja
Kan han ha lämnat bostaden en tredje gång?
Det minns inte jag.
Kommer du ihåg vad de handlade i Källby?
Jag såg inte det. De frågade bara innan de åkte om jag behövde något.
Åt ni mer middag efter plättarna på kvällen?
Jag tror inte att jag åt. Om de åt det minns inte jag. Hon går ofta in och ut igenom köket.
Sammandrag av söndag
Du har tidigare uppgett att din bror var borta i 1-1,5 timma.
Du har tidigare uppgett han var borta mellan 16.00 och framåt.
Då borde han ha varit hemma innan 18, en uppgift som du igår inte kunde bekräfta.
Nerijus har försökt förmå dig och Irina att inte uppge att hon har tvättat hans kläder
samt att uppge att han var hemma klockan 18.
Är det något du vill ändra i dessa tider, du har chans att berätta sanningen nu!
Jag vet att han sade om någon frågar kl. sex jag var hemma
När du säger så så låter det som att han inte var hemma klocka sex
När jag skulle lämna uppgifter så går han bredvid mig och säger om någon frågar dig klockan
sex jag var hemma. Han försökte övertyga mig om att han var hemma.
Du säger att han gick kl 16 och vara hemma vid 17.30 och sedan inte lämna bostaden
innan kl. 20 då han åker till affären med Irina. Men det finns vittnesuppgifter som säger
annat. Hur kommer det sig?
Jag vet inte
Det finns alltså iakttagelser under andra tider
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-15 11:18 diarienr: 5000-K698204-15
1086
Har din bror talat om för dig att han går hemifrån kl. 16.
Han har sagt att om någon frågar säga att jag var hemma kl. 18
Men har han sagt något om kl 16?
Nej
Har du någon förklaring att det finns vittnen som sett honom mellan 18-20. 00 som
säger något annat?
(förstår inte frågan)
Vi vågar påstå genom andra uppgifter i utredningen att din bror lämnar er bostad runt
18/ strax efter 18 för att återvända till er bostad strax innan 20.
Förstår du?
Ja herregud
Berätta nu hur det var!
Jag verkligen vet inte. Han försökte påverka mig att säg kl. 18 och det är det som har fastnat.
Kanske första gången han kom tillbaka klockan sex?
Och att han då åkte iväg igen klockan sex?
Ja kanske.
Du har alltså ingen koll på tiderna?
Det kanske är dålig koll. Jag verkligen försöker att minnas alla tider.
Det är detta med klockan sex som har fastnat hos mig. Varför han har ljugit för mig i så fall?
Varför ljuger han för dig?
Jag vet inte. Han har aldrig ljugit för mig
Om Nerijus
Jag har förstått att du varken talar svenska eller engelska, stämmer det?
Svenska inget alls. Engelska litegrann om det gäller jobb kan jag förstå lite.
Hur gör du dig förstådd?
Engelska, annars är det brorsan.
Är det din bror som har all kontroll över arbetet, talar med alla människor
runtomkring er?
Ja, med svenskarna som vi jobbar för och med.
Berätta om din relation med din bror, du var tidigare inne på att han var pappas son
och du mammas?
Han är sådan. Han är lättirriterad vad gäller jobbet. Om det blir lite svårt eller om an har
bråttom så blir han lättirriterade. Jag får fixa det. Min pappa var likadan.
Min mamma är annorlunda. Min bor kommer bra överens med pappa.
Du berättade att din bror kan riva sönder sig själv om något inte funkar. Kan du ge ett
exempel på när detta händer, hur din bror uppför sig och hur du agerar när han
reagerar på detta vis?
Det var några dagar sedan när vi rev virke. Då var det läckt emellan. Då började han riva
läckten och de släpper ifrån spiken och då slog han denna kofoten emot denna vad fan är det
som händer och så gick han och rökte. Jag fick avsluta jobbet.
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-15 11:18 diarienr: 5000-K698204-15
1087
Kommenterar du din bror när han får sådana utbrott?
Jag försöker men det fungerar inte. Han lyssnar inte.
Du berättade att han när han dricker , att han kan förändras?
Det kanske många gör men han förändras rejält.
Jag vet att om vi tar och dricker på lördag så somnar jag i min säng och då säger min brors
hustru till mig att han har haft föreläsning för henne halva natten men trakaserande innehåll.
Hon säger att jag har det bra som slipper honom. Förr var jag rädd för honom när han drack.
Om vi gick ut fulla så var det jättemånga som fick stryk. Han letar anledningar för att starta
slagsmål.
Han har inte kört ihjäl någon men han har kort stubin.
Drack han på lördag kväll?
Ja vi drack båda. Men bara öl 3,5%
På söndagen, drack han då?
Jag såg inte det.
Kan det vara så att han hade druckit innan han åkte iväg?
Det kan vara så men jag såg inte det. Om det är en burk öl, han dricker alltid upp och kör, han
har inga problem med det. Hustrun har tidigare sagt till honom att inte dricka och köra.
Nerijus var i Blomberg innan du flyttade dit. Är det han som är chef över dig?
Det är han som började där och innan dess jag jobbade jag i Alingsås- Vårgårda./ Annelund
När jag jobbade där så sade han att det var bra betalt här så då kom jag till Blomberg.
Jag sade upp mig och gick till min bror. Den firman de nästan stämde mig när jag sade upp
mig.
Trivs ni med arbetet?
Ja. Min bror han slickar svensken för mycket. Han gör allt direkt och lovar mycket.
Sedan en sak jag inte gillar är att han tar åt äran för saker jag gör.
Bestämmer Nerijus över dig?
Ja
Är du rädd för Nerijus?
(nickar)
Vad är du rädd för?
Vi har haft ett tumult en gång och efter det undviker jag honom. Han hade druckit för mycket
och när orden kom igång… jag trodde att han skulle slå mig. Sedan dess jag försöker inte
blanda mig ihop med honom. På gamla tider…jag tog hans första hustru i beskydd och då
skiljdes de åt.
Har han varit våldsam mot sin förra hustru?
Ja
Är han dömd för det?
Jag tror inte det
Är Irina rädd för honom?
Det vet jag inte. Hon har sagt några gånger att han trakasserar henne när han är full. Vi har
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-15 11:18 diarienr: 5000-K698204-15
1088
aldrig pratat om hon är rädd för honom.
Är det något mer du vill berätta?
Det var det jag minns som måndag tisdag men jag kommer inte nu på något mer.
Förhöret avslutas kl.13.45
Skiss, 2015-06-15 11:18 diarienr: 5000-K698204-15
1089
Skiss, 2015-06-15 11:18 diarienr: 5000-K698204-15
1090
Skiss, 2015-06-15 11:18 diarienr: 5000-K698204-15
1091
Skiss, 2015-06-15 11:18 diarienr: 5000-K698204-15
1092
1093
Signerat av
Förhör
Signerat datum
Enhet
Diarienr
Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Skaraborg
5000-K698204-15
Hörd person
Personnummer
Bilevicius, Aivaras
19840227-
Den hörde är
ID Styrkt
Misstänkt
Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk
Språk
Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Mord.
Underrättad om misstanke
Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)
Försvarare/ombud önskas
Försvarare/ombud närvarande
Advokat Thomas Ört.
Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar
Förhörsledare
Förhörsdatum
Förhör påbörjat
Förhör avslutat
Niklas Lindström
2015-06-21
10:23
13:22
Förhörsplats
Typ av förhör
Förhörssätt
Häktet, Mariestad
RB 23:6
Ljudbandsförhör
Förhörsvittne
Utskrivet av
CBL
Berättelse
Ljudfil: K698204-15Aivaras.DS2
Förhörsledaren skrivs med fet text
Den hörde skrivs med normal text
Advokat skrivs med kursiv text
Biträdande förhörsledare skrivs med VERSALER
Tolk skrivs med kursiv text
Är det något spörsmål som har uppkommit här innan jag har börjat starta inspelningen
Nej
Nej, då ska jag bara läsa in lite på bandet här först, eh och det är förhör i ärende
K698204-15 gällande mord, eh misstänkt som ska höras är Aivaras Bileviciene, eh med
i förhörsrummet är försvarasadvokat Thomas Ört eh och vid förhöret tolkas av tolk
2423, eh från Semantic, eh jag heter Niklas Lindström och med mig har jag Maud
Holmström och jag vet inte om du vill översätta någonting av det jag sa, jag kan säga
att det jag har sagt är att jag har läst ärendenummer och att du är misstänkt för mord
och till detta vill jag säga att det är den 21 juni och klockan är 10:23 när vi börjar
förhöret, och att eh som information så har åklagaren beslutat att det ska vara
yppandeförbud som det som framkommer vid förhöret, och det är inga konstigheter
med det va, nej eh jag berättade för dig att jag heter Niklas Lindström och jag jobbar
på grova brottsroteln i Skövde, och vi har ju inte träffats förut, nej
Nej
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-21 10:23 diarienr: 5000-K698204-15
1094
Och med mig har jag min kollega hon jobbar på samma avdelning, eh och jag har ju
inte träffat dig förut men jag har läst alla förhör som har hållts med dig, så jag har en
ganska god bild av vad du har berättat tidigare, mmm, eh jag är jättetacksam om du
under förhöret eh talar tydligt, och att jag ser att du nickar en hel del, instämmande det
vi säger men, eftersom vi har ljudinspelning så vill vi gärna att du svarar ja, nej så att
det hörs
Okej
Ja, jättebra, eh du får gärna börja och berätta lite om dig själv, vem du är?
Jag är en vanlig person som har kommit till Sverige för att arbeta som målare, hos en svensk
Mmm, kan du berätta något mer hur din familj ser ut och?
Jag har en son på åtta år som heter Nedas och jag har också en fru som heter Dangoule
Mmm, och var finns dom någonstans?
I Litauen
Mmm, hur ofta träffar du dom?
När jag var där på en Litauisk firma då brukade jag åka till Litauen var tredje månad, i fjol då
jag började jobba i Bl, i Blomberg då var jag i Litauen och besökte dom vid två tillfällen, och
i år när vi kom hit till Sverige så bad ju svensken om att vi skulle stanna här året runt och
besöka Litauen bara vid en gång om året för att det finns jättemycket att göra, och vi hade
bokat biljetter den, till den 30:e denna månad
Mmm, har du mycket kontakt med dom hemma?
Ja, jag med min familj
Mmm
Och jag pratar även med min mamma ofta
Mmm, eh är du utbildad målare eller hur har du, är du självlärd?
Nej jag är självlärd jag började jobba på en Litauisk firma som målare och det var en person
som lärde upp mig under ett årstiden, och så småningom så blev jag förman och jobbade som
förman i fem år
Mmm, hur länge har du jobbat i Sverige?
( ohörbart ) där har jag jobbat i över sex år och här har jag jobbat i över två år
Mmm, det stämmer att du hade jobbat nere i Vårgårda trakten tidigare?
Det stämmer
Mmm, ja
Ja det var en Litauisk firma, som heter GTG från Sholej
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-21 10:23 diarienr: 5000-K698204-15
1095
Som du jobbade för i Vårgårda?
Det var inte utanför Vårgårda, utan utanför Annelund
Annelund
Men jag kommer inte ihåg exakt vad byn heter
Mmm, mmm, eh hur har din relation till din bror sett ut över tid?
Vi slåss inte med varandra, jag tror att han är hjälpsam, han hjälper mig
Mmm, har det alltid varit så?
Förut hade jag en sämre relation med honom, och det var då jag var yngre, då gick på en
yrkesinriktad gymnasieskola, fram tills idag så trodde jag att vi hade en bra relation
Mmm varför tror du annorlunda idag?
Eftersom jag inte ser honom nu, vi är inlåsta
Ja, du det borde vara bra nu då också menar du?
Ja, kanske det
Mmm, du säger att när det var sämre förr, bråkade ni då eller hur såg det ut då?
Ja jag får nog påstå att när han var yngre så drack han mera, och han var kanske bara mer
aggressiv han ville visa vem han var, han hade några kamrater och han försökte liksom spela
tuff inför dom, men för, det var förr, men nu är allt okej, normalt
Mmm, jag har läst tidigare förhör att han när han drack att han var ute och bråkade
mycket, att han sökte konflikter
Det stämmer men det var då han var lite yngre, när han då levde tillsammans med sin första
fru
Mmm, hur länge sen är detta?
När jag var kanske 18 år gammal då, då när jag var kanske något yngre, han alltså, jo alltså
mellan alltså han är fyra år äldre än jag då jag kanske var 20 år
Ja och han var 24-25 då?
Jaha nej, nej han var alltså 20 år gammal då och jag var alltså 16 eller 17 då
Mmm, mmm
För att jag då gick på en yrkesinriktad gymnasieskola, ja efter att alltså, efter att hade blivit
färdig med grundskolan
Mmm, eh hittade du bra uppe på Kinnekulle där ni bodde?
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-21 10:23 diarienr: 5000-K698204-15
1096
Alltså syftar ni på Blomberg, Blomberg?
(ohörbart) ja kring Blomberg
Ja det stämmer jag hittar där bra, där alltså på dom platserna eller på den platsen vi jobbar
den där stora byggnaderna och i dom små byggnaderna också och i en den byggnad där man
har kor
Mmm
Alltså där vi inte har nåt tillträde så har jag inte varit nånstans och, och sprungit runt till
exempel på nåt åkerfält nej
Nej
Jag, vi blir anvisade till en arbetsplats och där vi brukar jobba mellan klockan sju och klockan
sex och det är där vi brukar vistas
Mmm eh hittar du till Källby där Handlarn ligger?
Ja där alltså det, det finns en bensinmack där ja
Ja
När jag första gången kom hit så hade min bror redan jobbat här kanske i ett halvt år, och det
var då han visade mig runt och han visade mig var den här bensinstationen ligger i Källby och
sen visade han mig var staden ligger, alltså Linköping eller…
Lid
… Lidköping
(pratar i munnen på varandra)
Var staden Lidköping ligger där man kan handla
Mmm var, var ni åt andra hållet för åker man från Källby upp till Blomberg och
fortsätter vägen så kommer man till Hällekis
Nej vi brukade endast åka till Götene
Mmm
Via genom Martorp och sen skulle, så hamnar man, när man har passerat Martorp så kommer
man fram till en kyrkby och, och så fortsätter man där, jag tror att den heter Kinnekulle
Mmm
Dit brukade vi åka till en butik som heter Supernetto för det är billigare att handla där
Menar, menar du Götene?
Ja Götene ja
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-21 10:23 diarienr: 5000-K698204-15
1097
För hela området med Blomberg och Hällekis det kallas för Kinne…, Kinnekulle
Men jag känner inte till namnet
Åt hållet där Hällekis li…, ligger det är om man forsätter vägen från Källby förbi
Blomberg och så bort mot Hällekis, så ligger det ett stenbrott
Ja där har jag varit vid två tillfällen, där i den där stenbrottet ja
Mmm
Ja första gången så åkte dit för att, alltså jag skulle bli visad hur vackert det är där och andra
gången var jag där när jag var ute och fiskade
Mmm ja det är ju fint och fiska i stenbrottet där, kan man få lax
Ja det var då alltså i Källby som vi fick veta att man kan då fiska lax där, vi köpte ett kort och
vi åkte dit och alltså vi var ute där en hel dag och fiskade och tyvärr så fick vi inget napp så
sen dess så hade vi inte varit där
Nej jag fick inget när jag var där heller
Alltså det, jag brukar få betydligt mer fisk där i trakterna kring hemmet…
Ja
… (ohörbart)
Sen på vägen bort till stenbrottet så ligger det två småbyar, får man väl kalla det,
samhällen man passerar igenom Västerplana och Medelplana, känner du till dom, det
ligger kyrkor där?
Ja jag känner igen bägge två ja, den första byn kan man se från en byggnad som ligger i
Blomberg och vad det gäller den andra byn som alltså som jag känner till, det är ju den byn
där Lars, som också arbetar i ladan bor där, att när man har svängt in till vänster, och jag och
min bror har varit där kanske vid två eller tre tillfällen
Mmm hi…, hittar din bror lika bra som du uppe på Kinnekulle?
Han hittar nog bättre än jag gör där han känner till ett café som ligger på en kulle i närheten
utav stenbrottet
Mmm
Dessutom så har han jobbat här längre än jag har gjort, han har jobbat här ett år längre än jag
Okej
Hade jag haft min egen bil så skulle jag kanske åkt runt och kollat på alla vackra platser i
trakten men det har jag ju inte
Nej eh
(pappersprassel)
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-21 10:23 diarienr: 5000-K698204-15
1098
Har du träffat Lisa Holm vid nåt tillfälle?
Nej
Mmm
Absolut inte
Och du vet att det är hon som är eh den mördade kvinnan?
Ja det stämmer, vi har pratat om det många gånger
Mmm och det är min uppfattning att, vi har ju hittat den här kvinnan, det kanske du
känner till?
Ja det stämmer för att jag har ju fått den här informationen under förhören ja att man har hittat
henne
Mmm eh och hon är hittad på ett sånt sätt att det är min fulla övertygelse att man
kommer kunna säkra bevisning i form av teknisk bevisning och då pratar jag både om
fingeravtryck och DNA-spår och jag tänker mig att man kommer finna det både på
henne och på tillhörigheter som man har anträffat som är hennes
Okej
Och vi, när det är ett sånt här grovt brott och särskilt när det blir sån stor
uppmärksamhet som det har blivit kring detta så får vi ju samhällets alla resurser
Ja
Och utre…, så vi kan göra i princip alla undersökningar vi vill
Ja o ja
Och då, då är det bra och veta för dig att DNA-spår avsätter man inte bara när man
blöder, vi, vi kan göra DNA undersökningar där, om man har tagit i en annans
klädesplagg
Okej
Så avsätter det DNA-spår på kläderna i väldigt liten form och det är en väldigt dyr
undersökning och göra så därför gör man inte alltid den men vi kommer göra det i det
här fallet givetvis
Ja okej
Och utifrån då hur kroppen är hanterad så är jag helt övertygad om att den som har
förflyttat kroppen eh kommer och ha avsatt spår på henne, men även på tillhörigheter
och det är min övertygelse också att hon inte är mördad på den platsen hon är anträffad
Okej
Utöver detta så vill jag informera dig lite om hur uppmärksamheten har vart om det
här ärendet
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-21 10:23 diarienr: 5000-K698204-15
1099
Okej
Ja efter att ni har gripits eh men även innan så har ju det här vart en riksnyhet både i
Sverige och i Litauen och mycket tror jag på grund av att den här unga kvinnan som är
mördad har ett helt oförvitligt förflutet och det verkar som nån form av vansinnes dåd
Okej
Eh det är också så att man i både Sverige men och i, i Litauen men framför allt på
internet har publicerat bilder på er och de, de bilder som tyvärr eh är helt av,
omaskerade, jag, jag tog och översatte mord till litauiska med en sån här översättnings
app, skrev mord på litauiska i Google och Lisa Holm på så sätt får jag träff i Litauiska
medier, kring rapporteringen av mordet på Lisa Holm så har man bland annat
publicerat dom här bilderna som jag vill visa dig och det tog mig en minut och söka
fram detta och det är Lisa Holm…
Okej
… men även finns det bilder på dig som också är helt omaskerade eh och jag håller med
dig om att det är fullständigt bedrövligt att man publicerar bilder på folk som är
misstänkta och jag kan bara beklaga men det, men, men det innebär ju att även din son,
din familj, vem som helst kan Googla fram det här, både, både i Sverige och Litauen
och det gör ju att anledningen ännu större för dig att det du känner till kring detta bör
du berätta, för ska jag va ärlig mot dig så tror jag inte att du har död, dödat Lisa Holm
men, men jag tror du vet mer än vad du har berättat mmm
Ja, jag, jag vet absolut…
Vet
… inte mera…
Vet
… än jag har berättat
Vi, vi ska fortsätta i den delen lite senare men, men det finns också anledning och hålla
sig verkligen till sanningen
Ja säger att jag talar sanningen hela tiden
Mmm det är också så här att det här har rönt så pass stor uppmärksamhet att den
Litauiska ambassaden har hört av sig till förundersökningsledningen och uttryckt sitt
beklagande att litauiska medborgare är misstänkta i utredningen, så man följer det här
på väldigt höga nivåer och det är inte nånting som bara kommer glömmas bort och dom
följer också vad ni berättar eller kommer göra det den dagen det blir offentligt och då
tror jag det är viktigt för dig om du inte har nåt med detta och göra att du tydligt tar
avstånd från detta genom och berätta vad du vet
Okej
Eh jag skulle också vilja berätta om en händelse som inträffade på lördagen den 6 juni,
dagen innan Lisa Holm försvann och sannolikt mördades
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-21 10:23 diarienr: 5000-K698204-15
1100
Okej
En kvinna i 30-årsåldern som jag hörde i utredningen hon var ute och joggade
Okej
Hon joggade i områ…, utmed vägen mellan Källby och Blomberg
Okej
I riktning mot Blomberg, där var det en silverfärgad bil som hade stannat med en man
i, mannen pratade inte svenska, han frågade om vägen till Medelplanen
Okej
Och kvinnan tyckte det var otäckt och ville helst egentligen inte stanna men hon
stannade för att hon tyckte hon kände igen mannen, hon visade på sin mobiltelefon var
Medelplana låg, vilket var enkelt eftersom det bara var och följa vägen, eh mannen var
inte nöjd med att hon visade vägen på det sättet, han ville att hon skulle följa med till
bilen, i efterhand så har hon i fotokonfrontation pekat ut din bror, med, med, med det
som har hänt och, och med att han uppenbart hittar till Medelplana så tror vi att det
var riktigt nära att hon råkade illa ut, eh jag kan också berättad för dig att jag anser att
hela den ladan som ligger mitt emot cafét är att anse som en brottsplats och när jag
säger cafét så är det cafét där Lisa Holm jobbade och den, den ladan ni jobbade i, du
vet vilken lada jag menar då?
Ja det stämmer, jag själv har varit där i två år ja
Ja
Ja vi har ju bytt dörrn, taket på, på ladan och vi har ju inrett då ladan inom, inomhus
Ja, på den brottsplatsen så har vi säkrat (ohörbart) DNA-spår efter Nerijus och i, och i
det sekretet som vi har säkrat det DNA:t från så har det förtestats som sperma
Oj alltså Herre Gud
Har du nån naturlig förklaring på varför det finns sperma i ladan efter din bror?
Nej jag vet absolut inte det
Nej, vi har även i ladan säkrat tillhörigheter efter Lisa och det är inte bara den
handsken som du var med och hitta utan andra spår efter henne i andra delar av ladan
som har, som tyder på att hon har gjort motstånd och att det har vart tumult
Okej
(pappersprassel)
Eh utifrån det här, hur det här ser ut, utifrån din situation eh publiciteten kring detta,
att Irina är häktad och inte för misstänkt för mord utan grovt skyddande av brottsling,
utifrån hur du själv mår, vi var och hörde Irina igår och jag kan säga att hon mår inte
bra, så har din bror gjort det här eller om du själv är inblandad så, så är det läge och
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-21 10:23 diarienr: 5000-K698204-15
1101
berätta det, det är ju också så att vi kommer säkra spår på den som har gjort det här
och utifrån den situationen så gör du bara lidandet större genom och inte berätta vad
du vet
Hade jag vetat det så skulle inte suttit tyst här utan då skulle jag ha berättat
(ohörbart)
Jag, jag vet ju alltså, jag vet ju att ni ändå skulle ju alltså ta reda på och jag skulle ju inte må
bättre utav det här
Nej, och det, det, det som är positivt det är att är du själv inte inblandad i detta så
kommer vi heller inte och säkra några spår efter dig
Jag har inte varit där, jag har inte gått på några vägar där
Nej, nej jag tror också så här att kan det va så att det är nån annan som har gjort det
här och dom har anförtrott sig åt dig genom att dom har mått dåligt så är det viktigt
och berätta om det, det kan ju vara omständigheter som din bror har berättat om…
(pappersparassel)
… som gör att man inte ska se det här som ett överlagt mord, det finns ju en del som
tyder på att det kan ha vart ett sexualbrott som har spårat ur och det kan ju va hur
dumt det än låter en förmildrande omständighet och berättar man det nu så kan det ha
en betydligt större effekt än om man berättar det när man är överbevisad, och det kan
också vara så här att det finns personer av er tre som man kan avföra för misstankar av
mord alternativt även grovt skyddade av brottsling, och det, det kan också vara så att
även om du vet saker om detta så behöver det inte ens va straffbart och veta saker utan
man måste ju ha gjort nånting aktivt för och undanröja bevis eller skydda den som har
gjort brottet med kännedom om att brottet är begått, det vill säga tvättar man kläder
utan och veta att brottet har begåtts innan så har man ju inte gjort sig skyldig till brott,
det förstår du?
Ja, ja
Mmm eh och det kan också va så att även om man misstänkte att det var ett brott
innan och man har gjort saker så är det ju så nära stående till din bror att det är väldigt
förmildrande speciellt eftersom du har berättat att du har vart rädd för honom
Det stämmer men hade jag vetat att det är han som har begått det här brottet så skulle jag inte
suttit tyst, det spelar ingen roll att han är min bror men jag har ju min egen familj
(ohörbart) det är bra att du ser det så, har han gjort detta så är det ingenting och
skydda även om det är din bror, då får han ta ansvar för det själv
Ja
Mmm hur har Nerijus mått under den här veckan som har gått efter Lisa Holms
försvinnande fram till ni greps?
Jag har redan berättat om det men jag kan säga en gång till att han egentligen har varit väldigt
förvirrad, jag trodde ju att jag hade berättat om allt men eftersom jag har ju tid, gott om tid
här så tänker ju på detta varenda kväll, jag vet inte vilken veckodag det var om det var alltså
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-21 10:23 diarienr: 5000-K698204-15
1102
antingen var det en onsdag eller en torsdag då vi satt och rökte på altanen till det huset där vi
arbetar och då ser han hur dom här personerna alltså går fram och tillbaka, går och går fram
och tillbaka och söker, jag såg ju på honom att han var nervös, att han alltså att det var
nånting som inte stämde på honom och då, då säger han så här oj det vore ju inte bra att det
skulle börja regna snart då skulle det vara slut på deras letande, och sen har jag ju tänkt
igenom saker och ting, mycket saker och ting men jag kan inte komma på nånting mera
Var, varför sa han att det skulle va bra att dom sluta leta?
Inte vet jag, han sa så här han kanske trodde att folk, att människorna inte skulle då gå runt
där om det skulle börja regna, ja han sa tydligt alltså till mig att om det skulle börja regna då
skulle dom sluta och gå runt här
Mmm och det var nånting som du uppfatta som han ville att dom skulle sluta?
Jag, jag såg ju på honom att han stod här på den här platsen, sen gick han bort en bit bort
kollade runt sen kom han tillbaka, jag, jag såg på honom att han inte kände sig bra
Hur tänkte du då när han beteende sig så din bror?
Inte vet jag i det, just i det ögonblicket så tänkte inte på nånting utan jag kastade min blick på
honom och för att kolla va, va, va han gjorde men nej jag tänkte inte på nånting då, jag tänkte
ju att han var orolig och det var bara det
Men om han var orolig för att hon var borta så är det väl bra när folk letar, jag
reagerar ju lika dant som du nu i efterhand i alla fall
Ja jag alltså visst hon var ju försvunnen men det var inte så att jag hade nån sorg i mitt hjärta
över det att hon hade försvunnit, det händer ju att folk försvinner överallt, jag, jag betedde
mig inte som han gjorde det
Nej
Ja han har ju en alltså en äldre dotter nu vet, nu minns jag inte hur gammal hon är men hur
som helst, hade hon varit försvunnen då skulle jag ha förstått varför han var så orolig
Men nu var det ju en okänd kvinna som var försvunnen
Ja
Om, om han, om han inte hade nånting med det försvinnande och göra var, var, varför
skulle han va så orolig och tycka det var skönt om dom avbröt letandet?
Och det är det jag inte förstår
Mmm sen finns det en hel del andra omständigheter som du själv har berättat om, du,
du har ju berättat att din bror har uppmanat er och säga att han var hemma innan
klockan 18
Det stämmer
Och han har, han har uppmanat er att inte tala om att man har tvättat hans kläder
Det stämmer, han uppmanade oss att inte säga det, nej han uppmanade inte utan han sa så här
var inte dumbommar berätta inte om det för polisen
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-21 10:23 diarienr: 5000-K698204-15
1103
Det, det menar jag, jag menar att det är en uppmaning men (ohörbart…)
Det kan, det kan nog stämma ja
Vi menar samma sak, och det här har ju han uppmanat er redan på måndagmorgonen
eller förmiddagen, så, så har du sagt i tidigare förhör i alla fall
Ja, ja jag har sagt att det var på måndagmorgonen det var då vid frukosten, vid frukosten, ja vi
var alla tre som var ute och rökte och då sa han dom här orden
Ja, du har berättat i det avseendet på exakt samma sätt som Irina har berättat, men
med det eh med den kännedomen om att han har sagt så och han är väldigt orolig och
uttrycker att det skulle va skönt om det kom regn så måste du ju tycka det är
jättekonstigt att han uttrycker sig på det sättet
Ja det stämmer men då fattade inga misstankar, nu, nu i efterhand när jag känner till dom här
alltså detaljerna det är alltså, det är först nu som jag börjar och förstå varför han har sagt så
här till mig
Mmm
Men jag har inte ens alltså tänkt på att han skulle ha kunnat göra så här
Mmm, mmm
Så det betyder ju då att man inte ens kan känna den närmaste människan i sin omgivning
Nej det verkar faktiskt så
Det är hemskt
Jag hoppas du tror på det som jag har berättat här för dig idag, om jag, om jag som
polis berättar saker som inte är sanna under förhör med dig så begå…, begår jag ett
allvarligt tjänstefel, jag tror särskilt nu när jag säger som jag gör här att skulle jag ändå
sitta och ljuga för dig nu så skulle jag nog bli av med mitt jobb tror jag, och jag har haft
och göra med din advokat tidigare, jag tror han inför dig själv kan intyga att jag inte är
känd för och ljuga och att det är på det här sättet och utifrån det så vill jag bara att, att
du ska veta att vi hittar inte på saker här för dig och det säger jag för att det kan säkert
va annorlunda i andra länder med hur polisen beter sig
Men är det säkert för mig att stå till exempel vid ett fönster och titta igenom det, är det ingen
som kommer och skjuter ihjäl mig nu när bilderna är ute på nätet?
Jag tror man behöver titta över hur, om du ska friges hur din säkerhet ska ordnas och
jag tror det är viktigt att man, för det finns alltid folk som är hatiska när det gäller sån
här uppmärksamhet och, och som drar sina egna slutsatser oavsett vad vi säger och det
här är ju ytterligare en anledning till att du måste va mycket tydlig med att det inte
kommer lite nya saker efter hand för det uppfattas ju som du i så fall skulle skydda den
som har gjort det här, om det nu visar sig att det är din bror, eh och det är bättre för
både din skull och för allas skull att det här, att så mycket som möjligt kommer fram
tidigt
Jag tror att jag redan har berättat allt
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-21 10:23 diarienr: 5000-K698204-15
1104
Mmm jag vill ändå att vi ska gå igenom vad som hände den 7 juni, eh för när jag läser
förhören så är det vissa bitar som jag inte riktigt får ihop, men jag tror säkert att det
kan bero på hur man har skrivit förhöret och att det har vart tolk och så inblandat,
men också att du skulle berätta som det verkligen är
Okej
Ja eh du har ju berättat att eh Nerijus och hans fru Irina åkte på kvällen till Ica
hadl…, eller till Handlarn i Källby
Ja
Ja, vet du ungefär vilken tid dom åkte dit?
Jag tror att klockan var åtta på kvällen
Mmm vad är
Ja det, det är det jag tror
Vad är, vad är det som får och tro att klockan är just åtta?
Jag tror att jag såg på klockan och att jag har alltså den, den bilden framför mig att klockan
var åtta, antingen så tittade jag på datorn eller alltså eller var det klockan åtta, jag tror det var
klockan åtta
Mmm hur länge är dom borta?
Inte så länge, mellan 15 och 20 minuter
Från, från det dom åker till dom kommer tillbaka?
Ja
Mmm eh hade dom med sig nånting när dom kom hem?
Det såg jag inte eftersom dom gick raka vägen till sitt eget rum, för att dom, alltså bor här och
jag bor här så jag, jag kunde ju inte se dom genom alltså från mitt rum till, från mitt rum till
deras rum
Nej jag har sett att du har gjort en skiss tidigare hur bostaden ser ut
Ja
Att du bor i ena änden och dom i andra
Ja
Så det kan jag förstå
Innan min bror åkte iväg så frågade han om jag ville alltså ha nånting och jag sa nej jag ville
inte nånting
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-21 10:23 diarienr: 5000-K698204-15
1105
Nej
Ibland så vill jag ha cigaretter så när han åker iväg så, så köper han ju dom och ibland när det
är jag som åker iväg för att handla då frågar jag honom om han vill ha nånting
Ja, hur åkte dom till Handlarn?
I, dom har bara en bil och det är en Volkswagen Sharan
Ja och det var den dom åkte i då?
Ja, jag antar det, jag såg ju inte men dom gick ju inte till fots
Nej, det är bra men, men du såg inte när dom åkte iväg?
Nej det såg jag ju inte riktigt, nej
Nej det är bra och även fortsättningsvis under förhöret när du antar saker att du säger
det och när du har sett saker att du säger det, för det är en viktigt skillnad
Okej uppfattat
Eftersom ett antagande alltid kan va fel
Ja uppfattat
Mmm men jag tror kanske inte att det var det i det här fallet men det är bra du
särskiljer det
Okej
Mmm eh efter dom har kommit hem vad gör ni då?
Jag befann mig på mitt rum, dom befann sig på sitt eget rum, jag minns inte nu riktigt det var
kanske så att vi nån gång var ute och rökte, för att dom ofta befinner sig på sitt eget rum för
att dom spelar nåt dataspel
Mmm
Och den veckan då den här brottet hade begåtts så spelade han inte alls, annars, dom andra
dagarna så fort som han kom hem antingen för att äta frukost eller för att äta lunch så sprang
han först till datorn för att spela
Men efter försvinnandet så har han inte spelat?
Inte alls, han hade inte ens lust att sätta sig framför datorn, jo nu kom jag på en sak, eh jo eh
nu kom jag på en sak att han oftast var inne på en svensk hemsida, tydligen nån
nyhetshemsida, och det var vid flera tillfällen som jag såg att han kopierade informationen
från den hemsidan och överförde den till Google för att översätta den
Mmm vad, vad handlade det om då för nyheter?
Eh som han, som han har berättat eller det var hans fru som har berättat för mig så handlade
det om alltså var man sökte någonstans, var man hittade nånting någonstans
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-21 10:23 diarienr: 5000-K698204-15
1106
Mmm men, men det var inte, det var inte andra nyheter utan det var om försvinnandet
på Lisa Holm?
Ja, ja
Men var det även andra nyheter han tittade på och översatte så?
Nej jag såg inte att han skulle ha tittat på andra nyheter, jo det var den här nyhet som
handlade om två stycken 13-åringar som hade gjort nånting i Göteborg eller utanför
Göteborg det är alltså den nyheten som hade alltså han berättat för mig och även jag hade
tittat på den, det handlade om att dom hade mördat nån äldre herre
Mmm
Och, och han berättade ingenting mera
Mmm vad gjorde han istället för och spela dator?
Ja eh då till exempel när han kom hem för att äta frukost så satt han och drack kaffe och han
kedjerökte, alltså cigarett efter cigarett, och på kvällen så var han antingen med sin fru ute
eller själv och han satt och rökte och rökte och rökte, han kände alltså sig inte så bra och han
sa själv att han nu började röka två paket cigaretter om dan och förut så brukade han röka
bara ett paket cigaretter
Har han betett sig på det här sättet vid nåt annat tillfälle?
Nej jag har definitivt inte noterat det, eh vi röker, vi bägge två röker mycket då när vi är ute
och fiskade och fiskade det är bara då vi röker mycket, men annars så det är första gången
som jag såg att han var, var så förvirrad och att han kände sig inte som att han var sig själv
Mmm om vi, om vi backar från innan dom åker iväg till Handlarn i Källby den 7 juni
Okej
Så har du ju själv berättat att han tidigare på dagen har vart iväg och jobbat med ett
fönsterbleck
Korrekt
Mmm hur länge hade han varit hemma innan dom åkte till Handlarn?
Inte så länge tror jag, jag såg inte honom så mycket då för att jag såg honom bara i köket och
han sa då att han skulle i väg för att handla som, som jag uppfattade så, så hade han precis
kommit hem, vårt radhus är inte så stort även om vi befinner oss på var sin ända så kan man
ju höra när han pratar med sin fru
Mmm
Och den söndagen var ju alltså en total tystnad, det enda jag vet att det var jag och hans fru
som var där, alltså att vi då och då gick ut för att röka och dessutom så lagade hon pannkakor
åt mig
Ja men om vi håller oss till precis händelsen innan han åker iväg, så har jag förstått att
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-21 10:23 diarienr: 5000-K698204-15
1107
det är han och Irina som åker iväg till affären
Irina ja
Ja
Det stämmer
Ja och om du då skulle uppskatta, du säger att han inte har vart hemma så länge, om
du uppskattar ungefär hur länge har han vart uppe eller hemma innan han åker?
Kanske fem eller tio minuter
Mmm
Eh för att jag hörde inga röster alltså innan dess
Nej om, om man, om man skulle uppskatta ett intervall där man är helt säker på att det
var i vart fall inte kortare än en viss tid och inte längre än en viss tid, det är som när jag
går till affären så kan jag säga att den tiden det tar och gå till affären är mer än fem
minuter men det är helt säkert mindre än en kvart, men, men om det tar sju minuter
eller tolv kan jag ha svårt och säga, hur, hur stort blir det tidspannet när du ska
uppskatta samma sak för och va helt säker på hur länge han var hemma innan dom
åkte?
Jag är säker på att han var hemma i tio minuter och sen alltså jag är osäker vad det gäller
liksom mer, jag är säker på att han var hemma i tio minuter eftersom han pratade så länge
Kan, kan han ha vart hemma ännu längre?
Ja det kan det men i så fall så borde han ha sovit för att jag inte hörde honom, men det som är
ju konstigt det är ju att han annars inte brukar sova vid den tidpunkten
Men han hade ju vart iväg och jobbat
Ja
Och då kommer han väl inte hem och sover direkt?
Nej
Det borde du ha märkt när han kommer hem i så fall?
Ja, han sov nästan int…, inte alls den där veckan, och jag brukade gå och lägga mig vid tio
eller elva tiden och jag hörde dom prata länge, jag kunde inte alltså som…, sova, somna när
dom pratade
Vad pratade dom om?
Jag hörde absolut inte eftersom både dörren till köket och dörren till mitt rum var stängda,
och det är en annan sak som jag vill säga alltså det jag, hade dom pratat på litauiska så hade
jag alltså förstått vad dom sa till varandra men nu pratade dom ju ryska sinsemellan, och när
hans fru pratar med mig på litauiska så kan jag knappt förstå henne, jag förstår vad hon säger
men, men inte så bra
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-21 10:23 diarienr: 5000-K698204-15
1108
Okej
Ja och vid där tar jag lärd…, alltså ute litauiska den är hela tiden för att jag kan, jag har
jättesvårt för ryska…
Mmm
… jag kan väldigt lite ryska
Mmm men innan då, du säger att han har vart hemma ungefär tio minuter då
Ja
Vad hade han gjort innan det?
Jag såg inte honom innan dess
Han var inte hemma?
Jag såg inte honom
Nej
Jag minns inte det min hjärna kan inte komma ihåg att den skulle ha sett honom, vad det
gäller hans fru så har jag sett henne, alltså hon, jag har alltså, jag har henne i mina
minnesbilder för att det hade ju fastnat i min hjärna när hon lagade pannkakor
Mmm åt du pannkakor också?
Ja, jag, jag gillar pannkakor
När var det på dan?
Det var på kvällen, klockan kunde ha varit efter arton eller klock…, eller nitton det är svårt
att uppskatta tiden, det jag vet alltså säkert det var att det var på söndagskvällen och det var
inte efter alltså dom hade kommit tillbaka från Källby för att det jag minns det är ju att det är
bara jag och Irina som var tillsammans bägge två
Mmm och Nerijus var inte hemma då?
Nej, nej han var inte hemma då för att han kommer, han kommer att, han kommer dit för att
äta pannkakor fast han inte så förtjust i pannkakor, så men ändå äter han kanske en pannkaka
När är det han gör det?
Hur, hur menar du (ohörbart…)?
När äter, när äter han pannkakan?
Jag vet inte om han just den dagen alltså hade ätit, vad jag menar då när hon lagar pannkakor
då kommer han alltså dit och äter upp en eller två pannkakor
Okej mmm då förstår jag, du har tidigare berättat att Nerijus åker iväg vid fyratiden
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-21 10:23 diarienr: 5000-K698204-15
1109
för och fixa det här fönsterblecket
Det stämmer
Är du säker på att tiden är fyra då?
Ja jag är säker på att klockan var cirka fyra då, alltså plus minus alltså antingen tio i fyra eller
tio över fyra, det är inom den här tidsintervallen, för att jag är säker på att jag fick se honom
efter klockan fjorton och alltså då mellan den tidsintervallen, dom här tidsintervallerna så sa
han till mig att han snart skulle ge sig iväg till Gustav, och han alltså var runt där gick runt i
rummen där, han drack kaffe och när klockan var cirka fyra så åkte han iväg
Mmm vad var, vet du vad det var för arbete han skulle göra?
Mmm det, det alltså visste var ju att han skulle sätta in ett fönsterbleck, för att vi förra året
fick städa Gustavs hus, och alltså vi målade eh plankor och vi satte in, (nu måste tolken ställa
en fråga, för vi har ett och samma ord som betyder både…
Mmm
… plåtbleck eller fönsterbleck och fönsterbräda, inomhus och utomhus det är samma ord), jo
vi skulle sätta in fönsterbleck, och det var ett fönsterbleck som försvann under dom gamla
plankorna och då sa Gustav okej då när alltså hittar det här blecket så kommer jag och säger
till och då ska ni komma hit tillbaks och sätta in det, och det var inte den 7 juni utan det var
på fredagen den 5 juni, det är det jag tror och det var då på kvällen som Gustav kom dit i en
vit Audi bil och frågade honom om han kunde sätta in den här plåtblecket och han sa det ja
det gör jag på söndag
Mmm och det var ett, ett bleck utomhus?
Ja det stämmer
Mmm eh är det ett stort arbete eller hur lång tid tar det och göra det?
För, för mig skulle det ta cirka femton minuter för att sätta in ett sådant bleck, för att jag har
jobbat med detta förut i Litauen men då handlade det om plast, plast eller bleck eller…
Mmm
… plastfönster
Mmm
Det var inte så att det var nått nytt plåtbleck som skulle fixas utan det var ju borta och nu var
det återfunnet
Det skulle bara sättas dit?
Ja
Mmm, är din bror är han skickligare eller sämre än dig på detta?
Nej har är skicklig på att, med att jobba, med att jobba med trä, för mig tar det längre tid, jag
måste tänka igenom men jag kan utföra samma jobb jag, ja men han vill bli färdig med ett
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-21 10:23 diarienr: 5000-K698204-15
1110
jobb först, före mig, han vill va, vara först
Jag förstår utifrån vad du beskriver så är det ett enkelt jobb?
Ja det är inte nåt komplicerat jobb
Det är kanske till och med så, så att jag hade klarat av det?
Ja det finns, det finns inte så mycket och göra där, man sätter in det blecket och sen skruvar
men med tre skruvar
Ja
Finns det möjlighet att vi kan ta en kort paus (ohörbart)
Ja det kan vi göra
Jag skulle ha förstått om det hade varit en plåt som man skulle ha, som man skulle ha blivit
tvungen att böja på ja…
Ja
… men inte nu
Ja vi tar en liten paus här efter önskemål och då är klockan 11:45, vi stoppar
inspelningen, då forsätter vi förhöret och klockan är 11:53, eh innan pausen här så
pratade du om hur lång tid det här arbetet tog som din bror gjorde
Okej
Och han påbörjade det vid sexton plus minus tio minuter
Det stämmer
Och sen berätta du att han klockan tjugo åker till Handlarn
Det stämmer
Och då har han varit hemma i ungefär tio minuter
Ja
Ja eh, är han hemma nån mer gång emellan klockan fyra och säg då tio i åtta?
Ja han var hemma vid en tillfälle men jag kan inte uppge exakt vad det var för klockslag, jag
tror att han kom tillbaka hem efter klockan sexton och var hemma nån gång mellan sexton
och sjutton, just inom den timman, det är det jag tror att han kom hem nån gång inom den
timmen
Men han åkte klockan fyra?
Ja
Först, första gången?
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-21 10:23 diarienr: 5000-K698204-15
1111
Ja
Sen tror du att han kommer hem inom den första timmen när han är borta?
Ja
Hur länge är han hemma då?
Inte så länge, för att jag alltså kände på mig att han inte var, att han inte var hemma så länge,
för att hörde, för att jag hörde att man tvättmaskinen var igång och, och så hörde jag hans röst
en, en viss tid men sen hörde jag inte honom mera, för att jag var ute vid flera tillfällen för att
röka och jag såg inte honom då
Mmm var bilen där då?
Jag la inte märke till det men jag tror inte att den var där, jag har aldrig sett honom alltså, det
har aldrig hänt att han skulle ha varit hemma men inte bilen
Mmm
För det tar, det tar tid att alltså gå fram och tillbaka till Blomberg, det är ju en viss, en viss
sträcka, i fjol så gick jag, Sharan eller det, det Sharanens eller i fjol så gick bilen sönder och
då fick vi gå till jobbet till fots i två veckor och det var väldigt, väldigt jobbigt
Mmm
Vi försökte ta en traktor för att ta oss hem för att äta frukost så att vi skulle slippa gå till fots
Mmm
Så jag, jag är väldigt tveksam om han skulle ha lämnat hemmet utan bilen, förutom, förutom
vid ett tillfälle då han skulle gå ut och fiska för det ligger väldigt nära
Mmm men eh du säger att han är inte hemma så länge, det är ju väldigt relativt kan du
försöka uppskatta tiden?
Jag tror att det var, jag tror att han alltså var hemma inte längre än trettio minuter
Mmm
Upp till trettio minuter, till och med mindre än trettio minuter
Mmm det var inte mer i vart fall?
Nej, nej absolut inte
Och vad är det som får dig och tro att det är under första timmen som han kommer
tillbaka, det vill säga mellan fyra och fem?
Ja han kom ju inte till mig och han klagade inte eller beklagade sig inte på, alltså på nånting
så, hade det varit bara vi två så hemma så skulle han kanske ha kommit till mig, men nu var
ju hans fru hemma så han gick ju till sin fru då
Vet du vad han prata med sin fru om?
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-21 10:23 diarienr: 5000-K698204-15
1112
Nej
Nej, har Irina berättat nånting för dig?
Nej men det är ju alltså först på måndagen som hon började alltså prata om varför dom här
kläderna hade tvättats, varför han hade tvättat dom här kläderna
Mmm såg, såg du att han bytte kläder?
Nej jag såg inte det, men han gick ju inte ut naken
Nej
Om han hade tvättat sina kläder så gick han inte ut naken
Nej men du har ju tidigare i förhör berättat att han hade som ett par arbetsbyxor på sig
Ja det stämmer, när han ska iväg för att arbeta så har han inte fina kläder på sig eller när vi är
hemma och jobbar med nånting så har vi inte fina kläder heller på oss
Nej men såg du att han hade arbetskläder på sig när han åkte?
Nej
Nej, såg du när han kom hem att han bytte kläder?
Nej
Nej eh har du sett att dom har tvättat några kläder?
Jag hörde det
Du hörde tvättmaskinen?
Ja
Såg du vad dom tvättade?
Nej jag la inte märke till det, det händer då att vi kommer hem för att äta lunch till exempel
och då är det hans fru som tvättar nånting och jag, jag undersöker inte närmare vad det är hon
tvättar kanske underkläd…, kanske underkläder då är det inte liksom, det är så fint att kolla,
snoka vad det är för kläder hon tvä…, hon tvättar
Mmm så när du har berättat i tidigare förhör om att det var han kom hem och ville få
sin, var skitit om sina arbetsbyxor och att dom har tvättat dom
Ja
Så, så är det ett antagande att det måste ha vart snickarbyxorna (ohörbart) på grund
av att han har arbetat?
Ja det stämmer, för att dagen där på så sa Irina så här vad har du gjort med dom här byxorna,
varför har dom blivit så smutsiga
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-21 10:23 diarienr: 5000-K698204-15
1113
Mmm sa hon då vilka byxor det var som var smutsiga?
Nej det sa hon inte, nej utan det var han som sa liksom att, att vi inte skulle berätta om det för
någon och då var det slut på samtalet
Mmm var det då han sa också att ni inte skulle säga eller att ni skulle säga att han var
hemma innan klockan arton?
Nej så sa han alltså rakt ut till mig då man kom på måndagen för att hämta oss på förhör, det
var på kvällen jag minns inte exakt vad klockan var, jag har nog berättat om att det var två
personer som hade kommit i en Saab bil, och jag kommer inte ihåg exakt vad dom sa men
dom frågade oss om dom kunde komma in i huset eller i köket och han satt där du sitter och
han satt där advokaten sitter nu och alltså och han sa så här att om jag får frågan var han var
nånstans då skulle jag säga att han var hemma klockan sex, och då alltså tänkte jag på så här
ja han kanske hade varit hemma klockan arton för att han säger till mig att så, att jag skulle
säga på det här sättet, och nu när jag, alltså i efterhand när jag tänker i efterhand så kommer
jag på att han inte var hemma klockan sex
För så som du berättar idag här nu, så är det helt uppenbart att han inte var hemma
klockan sex
Nej han var inte hemma
Är du säker på det som du har berättat här idag?
Ja
Mmm så, så när du i efterhand säger, har sagt att han var hemma klockan sex så är det
fel?
Alltså jag trodde ju att han var hemma klockan sex eftersom han hade sagt det till mig att han
var hemma då, att jag skulle säga det här, men nu när jag tänker efter så kan jag säga så här
att jag inte minns att han skulle ha varit hemma klockan sex
Jag får va nog med att upplysa dig om att, att ljuga i ett polisförhör är inte på nåt sätt
en straffbar handling, så att du behöver inte va orolig för det att du har sagt
annorlunda tidigare
Det är inte därför
Nej, nej
I början alltså när jag greps och det var på fredagen tror jag, och när alltså förhördes första
gången så, så det var alltså så stora påtryckningar som jag utsattes för
Mmm
Och jag hade inte alltså själv kommit alltså tillbaka inom mig själv och jag förstod inte var
och hur och varför, jag var så chockad då, och förhöret jag fick den här fråg…, eller fick
alltså en fråga utav en polisman, han frågade mig varför jag grät, och då tänkte jag så här, då
tänkte jag svara så här men va ska, ska jag skratt då, men jag tänkte alltså för mig själv nej så
här ska jag inte svara för att annars så kommer dom och tro nånting
Mmm
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-21 10:23 diarienr: 5000-K698204-15
1114
(NY FÖRHÖRSUTSKRIVARE)
Ni är så trevlig när ni pratar alltså med mig, men då vid det förhöret så kändes som att, att
dom ville tvinga mig att erkänna
Mmm, men på måndagen hördes du redan om in, om jag inte minns fel, och…
Jag hördes samma kväll på fredagen tror jag i Lidköping…
Ja, fast det var när du var gripen, men du var hörd en gång tidigare va innan du greps?
Ja hemma ja, ja hemma, ja
Och det var på…
Det var ett väldigt kort förhör
Ja
Då dom här personerna var väldigt trevliga
Mmm, men då uppgav du att din bror hade varit hemma, klockan arton?
Därför att ja, för att på väg till förhöret så sa han till mig att jag skulle säga så här att han var
hemma klockan arton och det är det jag sa
Ja, och det vet du idag att det var fel
Korrekt uppfattat
Ja, eh…du, du berättar också att det efter, eh, när han är hemma en kort stund på
eftermiddagen som du hör tvättmaskinen gå…
Ja
…gå, går tvättmaskinen även senare på kvällen när, innan dom åker till handlarn?
Jag hörde inte tvättmaskinen mera, jag minns inte att jag skulle ha hört det
Mmm
Det minns jag inte
Mmm, för Irina hon säger lite annorlunda gentemot dig
Ja det vet jag inte
Nej, för hon säger att, eh byxorna tvättades efter att han kom hem sista gången alldeles
innan dom åker till handlarn
Nej, det kan inte stämma, jag minns och det är jag säker på att när och att när han kom hem så
satte han på tvättmaskinen och sedan så var det tyst, då jag och hans fru var hemma, för att,
för att man annars inte brukar sätta på tvättmaskinen på kvällen, för att om tvättmaskinen är
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-21 10:23 diarienr: 5000-K698204-15
1115
igång så tar det ju två timmar, att tvätta kläder, och man försöker då tvätta kläder i
tvättmaskinen innan arbetet är slut det vill säga före klockan arton, bortsett alltså helgerna för
att man behöver ju inte gå till jobbet på söndagar
Mmm, men du är ganska säker på att det var när du var hemma på eftermiddagen då
in, första gången som tvättmaskinen gick igång?
Ja, jag hörde ju röster, det är inte någon annan person som har, hade varit innan där
Nej
Det är väldigt sällan som någon kommer hem till oss, bortsett från arbetsgivaren som kommer
dit för att prata jobb
Mmm…ja, eh vet du vad han har på sig när han åker sen, efter han har startat
kläderna i tvättmaskinen?
Nej, jag vet inte vad han hade på sig
Nej, eh…
Fast jag tror att han hade sina arbetskläder på sig, han kunde inte haft sina fina kläder på sig,
det är det jag tror
Har något mellanting mellan fina kläder och arbetskläder?
Ja det har han, ja han har en blå träningsoverall som han har på sig när han är hemma, jag tror
att han greps när han hade den på sig
Mmm, ka, kan han ha haft den på sig när han åkte iväg?
Jag är väldigt tveksam till det för att han har den på sig bara när han är hemma
Mmm
Ja ibland så när han, alltså åker till stan så har han den på sig också
Mmm, är det en träningsoverall han har eller är det flera?
En
Mmm, vad hade han på sig senare på kvällen när han åkte till handlarn?
Samma träningsoverall
Okej
Och när vi ska till Litauen då brukar han ta på sig ljusare jeansbyxor och en tröja
Mmm, och dom hade han inte på sig på kvällen sen?
Nej, han, nej han gillar inte ha jeansbyxor på sig, men när han ska hem till Litauen då vill han
ha lite finare kläder på sig
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-21 10:23 diarienr: 5000-K698204-15
1116
Mmm, såg du vad han hade på sig när han åkte till handlarn eller och senare på
kvällen eller är det ett antagande?
Nej, jag är säker på, jag har sett det, för han kom alltså, han kom till mig, till mitt rum, han
ställde sig intill dörren till mitt rum och han frågade mig vad jag ville ha för något
Mmm, ve, vet du varför han åker hem mitt i arbetet?
Nej, det vet jag inte
Nej, har ni verktyg någon annanstans?
Ja, i ett hangar
Eh, vart är den någonstans?
I Blomberg, i alltså i änden där, på, på gården där har vi ett hangar
Okej, är det nere vid ladan nästan?
Ja
Är det gamla vin och sprits eh, lokaler?
Ja, det stämmer, ( ohörbart )
Ja, ( ohörbart ) ja
Ja, dom här lokalerna tillhör också arbetsgivaren
Ja, då vet jag vilka det är, var ni har verktygen
Lars har ju alltså, sina briketer för att värma upp, lokaler, vi har våra plankor där
Mmm, om man behöver åka dit och hämta någonting hur kommer man in då?
Det finns två dörrar, den ena är låst, och man kan låsa upp där alltså eh då när man är utanför,
och då när man låser upp den så går man genom hela lokalen fram till alltså till exempel där
våra byggställningar står, men vill man hämta byggställningarna så går man genom samma
dörr fram till byggställningarna och så öppnar man den andra dörren inifrån…
Ja
…för den andra dörren öppnas bara inifrån
Ja, men man behöver en nyckel för att komma in?
Ja
Va, vart finns den nyckeln?
Det är jag som har nyckeln…
Mmm
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-21 10:23 diarienr: 5000-K698204-15
1117
…men den kvällen så frågade han mig var nyckeln fanns och jag sa att den fanns i min ficka,
och han frågade om han kunde få låna den, och jag sa ja, och han alltså tog den och åkte iväg,
för att det är jag som öppnar den här förrådet varje morgon, jag öppnar upp, jag låser upp
dörren på ena ändan och på andra ändan så öppnar jag porten
Mmm
Och på kvällen så låser ja
Nä, när låna han den nyckeln?
Det var då när han åkte iväg första gången
Vi, vid fyra?
Ja, jag låg på mitt rum och jag hörde hur han skrek och frågade vart nyckeln fanns, och jag sa
i min ficka, och han tog nyckeln och åkte iväg
Okej, så det var inte när han var hemma och fika som han lånade den, eller den här
korta svängen in till fika?
Nej, då hade han redan den här nyckeln…
Ha..
…när han första gång var iväg så det var då han hämtade nyckeln
Ja…sen dagen efter eh, på morgonen eh, då har ni haft besök av polisen under natten
förstod jag det som
Ja
Ja, var du uppe då?
Nej
Hu, hur fick du veta att polisen hade varit där?
Min bror och hans fru berättade om det på morgonen, jag så fort som jag hade vaknat så såg
jag dom som två spöken i köket och dom sa till mig, vet du vad, polisen hade varit på besök
hos oss i natt, och då berättade dom vad det var för frågor dom fick, bland annat om den där
flickan
Mmm, eh, och sen så är det senare då den eller är det i samband med det som dom
berättar om att ni inte ska berätta om kläderna eller är det samtidigt, att dom har
tvättas?
Nej, när vi var tillbaka, då vi skulle äta frukost, ursäkta, det alltså klockan var cirka nio på
morgonen, eller strax efter nio
Mmm, mmm och sen så anträffas ju en handske inne i ladan där ni jobba
Ja
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-21 10:23 diarienr: 5000-K698204-15
1118
Du har ju berättat att du hittade den och att du har tagit i den
Mmm, man behövde inte ens leta efter den utan det var så, helt enkelt så här att jag och min
bror kom dit, och vi kom in i lokalen genom den stora dörren, och då ser jag alltså framför
mig en handske liggandes där och jag tog upp den kollade på den okej den är inte min så jag
den tillbaks, och för att det är så här, varken min bror eller Lars eller någon annan arbetare
som brukar handskar på sig förutom mig, och så min bror och Lars gick i väg för att prata och
sen åkte vi iväg, och sen kom vi tillbaks, det var det, och det var byte halv tolv, då, då polisen
kom och spärrade av området
Mmm, vem berättade för polisen att handsken fanns där?
Jag vet inte vem det var, det var jag och min bror som uppehöll oss där en timme, alltså vi
liksom gick runt och trampade ner alltihopa där, det var Lars också som befann sig där i
lokalen och åkte runt och sen var det Lars son som kom tillbaka och sen ser vi ju såg vi att
polisen var på väg in dit, och polisen sa nu ska alla ut härifrån och dom började spärra av
området, och vi hade våra maskiner där, som vi hade tagit med oss på morgonen vi fick ta
dom med oss därifrån
Mmm, eh såg din bror när du hittade handsken?
Det kan jag inte svara på, jag är osäker, jag vet inte om han såg det eller inte, kanske det,
kanske det, kanske såg han mig för han stod bredvid mig, och jag tror att jag sa så här, vad är
det för, vad är det för handske här, och jag vet inte om han hörde detta eller inte, det kan jag
inte svara på
Var det någon mer än din bror och du där då?
Jag fick höra att även vår arb, svenska arbetsgivare Arne Jönsson som hade tagit i handsken,
och även Lars…
Men när du hittade handsken och tog upp och titta på den, var det någon annan än din
bror som var där då?
Ja det var Lars och hans arbetare som åkte omkring där, för att dom var i färd med att hämta
såna stora stenar för dom höll på, eller dom sk, ville, ville bygga ett, ett elverk, säkringar, jo
det borde finnas en stor låda där med kabler i alltså som har kabler i lådan
Nu står det still i tolkens huvud, ja, jag kan det här ordet på svenska men…
Ja det kanske inte har någon jättebetydelse nu…
Ja
…för då kan vi återkomma eftersom det finns inspelat i så fall
Ställverk…
Nej, jag tänkte det har ju just på den boxen, kanske inte spelar så stor roll, mmm, men,
men dom Lars och ytterligare någon var där på plats?
Ja, vår arbetsgivare kom ju dit senare
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-21 10:23 diarienr: 5000-K698204-15
1119
Mmm, men Lars var där?
Ja
Ja, mmm, eh och…
Lars var ju där, i dom lokalerna före oss, sedan alltså tidigt på morgonen, han hade kört runt
sin traktor där
Mmm, eh, förstod du direkt att det kunde vara en handske som kom från Lisa Holm?
Då tänkte inte på det, men efter det att jag hade tagit i den så tänkte jag alltså, jag för mig
själv, herregud om handsken tillhör flickan, då ligger ja illa ut
Mmm, eh, om ni, när ni är där och jobbar vid den här ladan, och ni behöver gå på
toaletten, hur gör ni då?
Vi låser upp ett annat förråd där det finns två toaletter
Okej, va, vart finns nyckeln till den, dom?
Toaletterna är inte låsta
Nej, okej, eh, så att man går bara till ett annat utrymme och går på toan där då?
Ja det stämmer om vi alltså jobbar i dom lokalerna som har ett tak på då måste vi ta oss till en
annan lokal där det finns toaletter
Va, vart finns den eh, lokalen där toaletten är?
I mitten, i mitten av den här byggnaden, alltså man kan ju säga så här att där finns det
ingången, och så mitten, i mitten på byggnaden
Du får gärna rita här
Okej, dom ligger ungefär på den platsen
Eh, va, var har du vägen, kan du rita vägen som går utanför?
Här
Ja
Här kommer man in på den här parkeringen, och där finns en annan byggnad där vi arbetar
Mmm, va, var ligger den här L-O Smiths där ni har verktygen?
Här
Ja det är L-O Smith och de, det var ju i den byggnaden ni hittade handsken?
Ja, det stämmer
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-21 10:23 diarienr: 5000-K698204-15
1120
Eh, kan du skriva en etta där, där den byggnaden, de, den byggnaden är då som eh,
handsken hittades i, ja och kan du skriva L-O Smith på den byggnaden där ni går på
toaletten, ja eller du kan skriva wc, där är toalett, ja, ja, eh händer det att ni gör era
behov uppe i ladan där handsken hittades?
Det händer om man alltså vill bara kissa så det är ingen som springer till toaletterna, ja min
bror har berättat för mig att det var någon gång som han var så kissenödig att han inte ens
hann, och springa till toaletten så att han var tvungen att kissa inne
Okej
Och jag är osäker om jag har uträttat mina behov där inne eller inte
Men det är kissa då man gör inom huset?
Ja, det stämmer för att alltså annars så är det folk som kommer ju från olika håll, det finns
också en traktor, som, jo men om man känner på sig att man är kissenödig, så att man har en
viss tid att ta sig till toaletten, då går man till toaletten istället för att uträtta sina behov inne
Mmm, men är det någon som sätter sig och bajsar där uppe i ladan?
Nej, nej förutom då om man är tvungen att göra det, då man inte vet, då man vet att man inte
hinner, och springa till, på toaletten
Mmm, men är det någon som har satt sig och bajsat där uppe vad du känner till?
Nej, jag känner inte till, eh jag har inte sett någon sittandes på huk, men jag har sett att man
har kissat ja
Mmm
Det är överallt
Och det är även inomhus?
Ja, ja, ja man kissar tillexempel i hörnet
I?
I hörnet
I hörnet?
Ja
Inne där det är golv?
Jag syftar inte på själva ladan utan jag syftar på den platsen där vi alltså har grävt upp, där vi
utför vårt arbete
Mmm, men då förstår jag inne i där är det ju grus som golv
Ja
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-21 10:23 diarienr: 5000-K698204-15
1121
Men i dom delarna där det är ett golv, eh i den stora eh, delen som är mot L-O Smith?
Alltså syft, menar ni mellan ladan och L-O Smith eller?
Nej, jag menar i, i den här ladan som du har ritat här, så, så i den delen som är emot
den så är det ju dels några rum här inne, här innanför, sen är det ju ett stort utrymme
här där det är eh, ett golv och ett lager
Ja det finns ett betonggolv och det finns också små förråd ja
Och de, det är ett stort utrymme eh, en hela ladans bredd innan man kommer fram till
små utrymmena här nere?
Ja
Mmm, där är det ju ett golv där inne
Ja
Så händer det att ni kissar och bajsar där inne?
Eh, nej det händer inte att någon bajsar där, de, det har jag inte sett, men att man kissar där ja,
det gör man
Mmm, för där inne har man ju säkrat avföring, och din bror påstår att det är efter han
Ja, så har han berättat för mig också
Mmm, när berättade han det?
Samma, samma dag då han hördes, hans fru började skratta då, genom att säga har du re,
börjat bajsa i en lada
Varför berättade han det?
Jag vet inte varför, för att han sa till polisen att han inte hann och springa på toaletten, det är
därför han var tvungen och bajsa där, första gången var det svensken och då eh, alltså undrar
tolken svensken, jo vår svenska arbetsgivare Arne Jönsson som hade frågat, om han hade
bajsat i ladan, och då svarade han ja, det hade han gjort, och det är just på så sätt som jag fick
veta att han hade bajsat
Mmm, när hade det skett?
Jag vet inte
När var det ni pratade om det?
Det var kanske på måndagen
Ef, efter att Lisa har försvunnet?
Ja
Kan det ha varit innan hon försvann?
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-21 10:23 diarienr: 5000-K698204-15
1122
Jag är tveksam, jag vet inte, jag är så rädd för att säga fel
Mmm
Den alltså lördagen innan alltså före söndagen så såg jag honom hela dan, och det skulle ju
vara stora problem för att bajsa där då på lördagen för det fanns ingen, inget hö kvar där, en
vecka innan det så hade man haft halm, hö liggandes där i hela ladan, då var det inga problem
att bajsa eller kissa, och nu var det ju helt och hållet tomt…
Mmm
…man kan ju inte sätta sig på huk och börja uträtta sina behov
Me, menar du att det var när det var hö där som din bror bajsade i höet?
Ja även vår svensk, även vår svenske har gjort det flera gånger
Ja, men då vet du inte när det skedde det förstår jag?
Nej
När var det dom pratade om att han hade bajsat där då?
Jag tror att det var på måndagen, det var Arne Jönsson som frågade honom om det var som
hade gjort det
Okej, mmm, eh, om vi tar då den måndagen, eh, så jobb, började ni jobba i ladan och
så fick ni avsluta där
Nej, först jobbade vi mellan husen, vi håll på med brädor
Utomhus?
Ja
Mmm, och mellan husen är det mellan L-O Smith och?
Nej, nej, nej längre bort i Blomberg…
Okej
…det handlar om ett hus, ett rött hus med gröna fönsterbläck, för att svensken bestämde sig
för att sälja huset och det var alltså, besiktningsmän som kom dit för och besiktiga huset och
upptäckte att dom här brädorna satt för tätt mot pappret, och Arne Jönsson sa till oss att vi
skulle flytta bort tolv millim, att vi skulle flytta brädorna bort tolv millimeter från pappret
Okej
Och det är där vi jobbade
Mmm, eh och sen resten av veckan vart har ni vart och jobbat då?
Vilken vecka, den här…
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-21 10:23 diarienr: 5000-K698204-15
1123
De, de…
…veckan innan?
Veckan efter att Lisa försvann fram tills ni greps
På måndagen jobbade vi fortfarande i det huset, och sedan så ställde vi tillbaks
byggställningarna och gick till byggnaden nummer ett för att jobba, men efter att man hade
spärrat av området, efter det att vi blev tillsagda att inte jobba där så åkte vi iväg, och vi
började jobba på det, eller bredvid det huset först klockan femton på tisdagen, och vi fortsatte
att jobba fram till på fredagen
På det andra huset?
Ja, det alltså jag syftar då på den här andra huset där vi bytte brädor
Ja, jag tror du har visat det på en karta tidigare förhör
Ja, det stämmer
Ja, då vet jag vilket hus det är, mmm, det ligger innan här borta?
Den, ja till vänster, det var sista huset till vänster
Ja, precis, eh, eran sharan är det den enda bilen ni disponerar?
Ja, för tillfället är den, den enda
Mmm, efter Lisas försvinnande på söndagen, har ni städat bilen någonting då?
På söndagen?
Nej, efter och fram tills ni greps?
Ja, på tisdag då var det min bror som bytte dom främre däcken, medan jag bar på verktygen
in till förrådet, men annars så har vi inte städat, vi har inte dammat
Nej, vad kom det sig att ni bytte däck?
Det var en långtid innan dess som ett utav däcken hade fått punktering och då satte han ett
reservdäck i stället, och senare en, en viss tid senare så fick det andra däcket punktering, och
han tog eller fick låna ett däck från garaget för att det passade, och så vitt jag kunde förstå så
frågade han Klas om han kunde köpa två likadana främre däck, och på måndagen vid
frukosten så kom dom här däcken, och på tisdagsmorgonen så bestämde han sig för att åka till
garaget för att byta däck
Bytte han däcken på fälgen då eller hade han nya fälgar också?
Det var samma fälgar, han bytte bara däck
Ja, gjorde han det själv eller hjälpte du till?
Han gjorde själv, men jag tror att jag rullade på det ena sista däcket rullade jag till, rullade till
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-21 10:23 diarienr: 5000-K698204-15
1124
garaget, och då under tiden han håll på och bytte däcken så bar jag på verktygen, jag tog dom
och ställde, lade dom in i garaget, alltså jag syftar på dom verktyg som vi inte behövde ha då
vi jobbade vid det huset
Va, vart var ni och bytte däcken?
I garaget i Martorp
Mmm, var det på samma ställe som ni var när dom va sök, ni var och letade mask, på
fredagen?
Ja, maskarna fanns där på andra sidan medan garaget ligger ju så fort som man kör in på
stället
Mmm
Jag har redan ritat det…
Ja
…en skiss
Ja, jag känner till det
Jag vill bara påminna om att min tid går ut om cirka tjugo minuter
Ja, mmm
Men jag kan gå och fylla på om vi behöver mer tid…
Mmm
…det är inga problem
Mmm, ( ohörbart ), eh ja vet du vad man har hittat Lisa någonstans?
Det enda jag fick höra det var att hon hade hittats i Martorp, på Martorpsgården men var
någonstans, just specifikt vet jag inte
Mmm, men då förstår du ju, situationen när ni varit där och letat, mask och din bror
försöker förmå dom och inte leta där
Ja det förstår jag
Hur det framstår, mmm, eh när ni var där på Martorp tidigare på veckan så fanns ju
sannolikt Lisa där, i vilka andra utrymmen var din bror?
Jag vet inte exakt det kan jag inte svara på, jag är hundra procent säker på att vi har varit i
garaget…
Mmm
…och sen är det, sen finns det en byggnad till, den sista byggnaden där det finns halm och så
som och en silo utrustning en apparat för ett silo, och där bakom den här apparaten så stod en
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-21 10:23 diarienr: 5000-K698204-15
1125
fyrhjuling på den låg en hammare och det är där som vi har varit för att hämta hammaren, för
att vi behövde ha den där hammaren för att kunna spika brädor i huset, vi hade bara en
hammare, och sen fick jag veta att den andra hammaren låg där
Och det är en fyrhjuling som är vems är den?
Jag tror att dom tillhör dom anställda
Okej, men den står inne i lokalerna?
Ja, den står inne i lokalen, den är kedjad med en kedja, för att dom använde den fyrhjulingen
för att laga staket
Ja, jag ville bara kolla för militären har använt fyrhjulingar där uppe i området också
så det inte var deras, mmm, på fredagen så var ni ju och, eller var du och fiskade har du
berättat
Ja
Det har ju föregåtts av att ni letade mask
Ja
Och du har ju tidigare förhör fråg, tillfrågats om detta
Ja
Ja, och då berättade inte du frivilligt om att ni ens hade varit på Martorp
Det stämmer det var så då i första början, då ja, jag var chockad, då jag kunde, då jag inte
kunde komma ihåg någonting, men senare så berättade jag allt
Ja, och jag vill bara uppmana dig ifrån, utifrån hur det här ärendet är
uppmärksammat, både i Litauen och Sverige, som jag berättade inledningsvis i
förhöret…
Okej
…att, eh, och utifrån att, Lisa är anträffad på Martorp så är det ju ett
sammanträffande att du glömmer av att ni har varit där och letat mask, och där du
först har berättat att ni letade mask runt erat eget hus, att det va, att det va…
( ohörbart )
…gott med maskar under stenarna där, och att man sen har åkt till Martorp och bara
hittat två maskar, och att av den anledningen bara åker och fiskar ensam
Ja, jag alltså gick
Ja gick menar jag
Jag gick
Ja, men, men uppgifterna blir ju motsägelsefulla, att ni bara hitta två maskar men det
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-21 10:23 diarienr: 5000-K698204-15
1126
är gott om maskar under stenarna vid erat hus
Men sedan så berättade jag allt i en kronologisk ordning
Mmm
Jag alltså berättade jag allt först att vi först åkte till Martorp att vi gick där till alltså ändan,
och sedan så bara på slutet, som vi kom hem
Men varför åker ni till Martorp när det finns gott om mask hemma?
Jag visste inte då att det fanns maskar hemma, vi åkte dit bara för att vi visste att det fanns
boskapsskit, och dom maskar som finns i boskapsskit är betydligt bättre än dom maskar som
lever i en vanlig jord
Mmm, om de var någon annan anledning än och leta mask som ni åkte till Martorp, att
du hade, att du hade någon kännedom om att Lisa eller Lisas tillhörigheter fanns där
och, och att man skulle undanröja eh det, så är det bättre och tala om det nu
Jag berättar hela sanningen
Mmm
Jag åkte dit för maskarnas skull
Mmm…
Det var två kvinnor som såg mig då jag fisk, då jag var ute och fiskade
Mmm, jag tror att du har varit ute och fiskat, det har jag inga problem med, ja, jag,
det jag har problem med är att ni går så, så att säga över vatten, eller över ån efter
vatten, det vill säga, ni åker till Martorp för och leta mask när det finns hemma, och
dessutom är fiskesjön närmare hem, hemifrån, än från Martorp…
Mmm
…och i kombination med att Lisa anträffas där, eh då förstår du hur det ser ut?
Det förstår jag
Och jag tror så här att eh, efter, efterhand här i utredningen så kommer vi få teknisk
bevisning, och jag är helt övertygad om att vi kommer binda den personen som har
hanterat kroppen och tillhörigheterna via teknisk bevisning
Ja
Och det kan va, det kan vara på det viset att ni har åkt dit av en annan anledning än
och leta mask, men att du vet att du inte har rört någonting däruppe så därför säger du
inte det, men, men om din bror, men om din bror är inblandad, då kommer han tror jag
berätta om detta när vi överbevisar han i så fall, och berättar han då något annat än
och leta maskar så är det ju väldigt besvärande för dig
Men jag vet ingenting mera
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-21 10:23 diarienr: 5000-K698204-15
1127
Nej, jag bara förtydligar för dig, jag vet ju inte vad du vet, och jag säger att om det har
varit något annat, och det tror jag din advokat också kan tycka att då är det bättre och
säga det nu, ut, utifrån att då är det lättare och försvara sig utifrån dom uppgifterna eh,
istället för att man blir överbevisad i efterhand, det är lättare i så fall om man är ärlig
och lägger upp en berättelse att hålla ett försvar ifrån det om man kan hålla linjen hela
vägen
Men jag vet inte hur mycket mer ärlig jag ska va, jag är redan ärlig
Ja, i så fall är det bra
Ja, jag ljuger inte, inte alls
Nej, jag ger dig, jag säger inte att du ljuger, ja, jag ger dig en möjlighet att om det är
något annat om och berätta det nu, men du ska givetvis inte berätta någonting som du
inte har gjort, det är lika dumt som och utelämna något man har gjort
Jag förstår det
Mmm, men det är oerhört dumt i det här läget med den bevisningen som vi sannolikt
kommer att få att inte berätta om det var något annan anledning ni åkte dit än och leta
mask
Nej, jag var där för att leta mask, och var det var för tankar som ( ohörbart ) hans huvud det
vet jag ingenting om
Jag förstår
Men mitt samvete är rent, jag var där för att leta mask, jag har inte gjort någonting där
Och eh, eh, Nerijus har inte berättat någonting om att han har gömt undan någon
kropp eller har någon inblandning i Lisas försvinnande till dig?
Absolut inte, jag svär
Mmm, jag har bara en sista fråga innan jag gå och se om en kollega har något
ytterligare så vi avslutar
Okej
Och det var, jag förstod inte riktigt svaret eller jag vill vara helt säker på det bara,
gällande tvätten av bilen där eller inte, det var du har inte sett att bilen har tvättats
någonting invändigt?
Nej
Det var bara en däcksbyte?
Ja, det var bara däckbyte plus att vi samlade ihop dom verktyg som vi inte behövde ha
Ja, ja men ingen dammsugning eller avtorkning in, invändigt?
Nej, det var ingen som dammsög
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-21 10:23 diarienr: 5000-K698204-15
1128
Ja
Nej, ja, ja städade inte absolut inte
Nej då…
JAG HAR BARA NÅGRA FÅ, FRÅGOR OM DET HÄR NÄR DIN BROR SÄGER
TILL ER ATT, NI SKA BERÄTTA FÖR POLISEN ATT HAN HAR VARIT HEMMA
VID ARTON TIDEN
Ja att han var hemma vid arton tiden ja
STÄLLER NI FRÅGAN VARFÖR HAN VILL ATT NI SKA BERÄTTA DETTA?
Nej, jag frågade absolut inte, för det var två personer som följde gick bakom oss som följde
efter oss och det var då han sa det
OKEJ, OCH NÄR FICK DU REDA PÅ ATT LISA VAR FÖRSVUNNEN?
På måndags morgon
VET DU VILKEN TID HON FÖRSVANN?
Jag tror att det var på morgonen efter det att jag hade vaknat, för att jag såg på dom, dom såg
ut som spöken och då berättade dom för mig vad det var som hänt
MEN VET, VET DU VILKEN TID LISA ANMÄLS FÖRSVUNNEN
Nej, jag vet inte exakt vilken tid det var de är alltså först utav min bror som jag fick veta att
hon, att det var en flicka som hade försvunnit och att polisen hade varit på besök hos oss
MEN KÄNNS DET SOM EN TILLFÄLLIGHET ATT ALLA VET ATT LISA
FÖRSVANN I SAMBAND MED ATT HON SLUTADE SITT ARBETE PÅ KAFEÉT?
Nej jag vet inte det
LISA FÖRSVINNER I SAMBAND MED ATT HON SKA ÅKA HEM OCH KAFEÉT
HAR STÄNGTS STRAX EFTER SEX
Ja polisen har berättat för mig att klockan var strax efter sex, jag tror ja
JA, I EFTERHAND NÄR DU VET ALLT DETTA HAR DU FRÅGAT DIN BROR
VARFÖR HAN VILL ATT NI SKA LJUGA OM ATT HAN ÄR HEMMA JUST DEN
TIDEN?
Nej, det har jag inte gjort
NEJ, VAD TÄNKER DU SJÄLV DÅ ATT HAN VILL ATT NI LJUGER FÖR
HONOM, VART HAR HAN VARIT, EFTERSOM HAN INTE KAN BERÄTTA DET?
Jag vet inte vad han egentligen ville, ( ohörbart ), jag har ju sagt alltså förut, att om det är han
som har gjort det, så är han inte längre min bror
OKEJ, EH, UNDER VECKAN HÄR SÅ MÅR HAN EXTREMT DÅLIGT HAR DU
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-21 10:23 diarienr: 5000-K698204-15
1129
BERÄTTAT
Det stämmer
MMM, UNDRAR NI VARFÖR HAN MÅR DÅLIGT?
Nej, jag själv undrade inte varför, eh han har ju sin fru och då får han prata om det med sin
fru, jag har alltså lagt märke till att han inte mår bra, men jag har inte frågat honom varför
OCH HAN HAR INTE FÖRKLARAT ( OHÖRBART )?
Nej, ingenting, han har inte sagt ett ord, han har berättat att han sover dåligt om nätterna, att
han röker mycket och att han är nervös
MMM, HAR DET HÄNT TIDIGARE ATT HAN HAR VISAT SAMMA BETEENDE?
Absolut inte, allt var okej, allt var normalt, det hände då att när vi fick våra löner att vi drack
någon helg, men annars så var allt normalt, vi bråkade inte med varandra, vi var sams
SÅ DETTA VAR ETT EXTREMT BETEENDE FÖR DIN BROR, JUST DEN HÄR
VECKAN DÅ?
Till hundra procent
JA
För att jag har ju bott med honom i två år, så jag har ju sett hur han beter sig varje dag…
MMM
…och vad det innebär den här veckan så hade alltså inte vetat att han är min bror så, så hade
jag trott att det är en annan person som bor med mig
NU TÄNKER JAG PÅ MÅNDAGEN NÄR NI ÄR I LADAN DÄR OCH HITTAR
HANDSKEN
Okej
VAR DET PLANERAT ATT NI SKULLE TILL LADAN JUST DEN DAGEN?
Ja, det var det, vi skulle bli färdiga med huset och sen sa min bror att vi skulle till ladan
MMM, EH, GÖR DIN BROR NÅGOT SPECIELLT INNE I LADAN ELLER KAN
DU BESKRIVA, KOMMER DU IHÅG VAD HAN GÖR?
På måndagen?
MMM
Vi gjorde ingenting speciellt på måndagen, vi tog med oss våra maskiner dit och ställde dom
där, min bror pratade med Lars, vi bytte några ord om våra arbetsuppgifter, alltså vad vi
skulle utföra för arbete den dagen, och vi skulle lägga golv, och polisen dök upp senare
OKEJ, JA, NEJ DET VAR DOM ( OHÖRBART )
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-21 10:23 diarienr: 5000-K698204-15
1130
Eh, jag ska ställa en fråga till bara, ja uppfattar jag dig riktigt utifrån hur du mår eller
uppfattar hur då mår här att om din bror har gjort det här så tycker du att han ska
berätta om det så att det kan fria dig?
Om han är min bror så bör han göra så ja
Mmm
Hade jag gjort så här så skulle jag inte torterat att någon annan person på det här sättet, jag
skulle ha berättat, alltså hur det gick till, men jag har inte gjort detta
Nej, men jag förstår ju hur du säger och jag ser hur du mår, men om din bror har gjort
detta, så tycker du att han ska berätta om det vilket innebär att han kan fria dig också
från detta?
Ja
Mmm, ja, det var bara det jag ville fråga
För jag, jag hoppas ju på att om han har gjort det, så ska han berätta
Ja, har Thomas några frågor, jag vet att din bil går ut men är det så, så tycker jag
situationen motiverat att vi inte avbryter förhöret nu och skulle du fått parkeringsböter
så ska jag skriva att det varit nödvändigt att du varit kvar
Ja
Så har du ändå några frågor så tycker jag vi tar oss den tiden nu
Jag har några frågor och dom handlar om, eh tvättmaskinen, jag undrar Aivaras, var finns
tvättmaskinen i huset?
Nästan intill mitt rum, så fort som man har gått ut ur köket så ska man ta till vänster och där
vid väggen står tvättmaskinen
Mmm, jag tänker på dom här, du har ju fått frågor här om när i tid som eh, dom här byxorna
kan ha tvättas, eller kläder kan ha tvättats, finns det något utrymme för att du kan bara
komma ihåg fel om dom här tiderna så att det kan vara både tidigare och kanske senare i
tiden?
Nej, jag tror att jag har rätt
Mmm
Jag tror att den där tidpunkten stämmer
Mmm
För att det är ingen annan tid som hade fastnat i mitt huvud
Nej, tittade du på klockan i anslutning till detta?
Nej, jag tittade inte på klockan, men jag känner på mig att det var just, vid den tidpunkten att
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-21 10:23 diarienr: 5000-K698204-15
1131
detta inte var på kvällen, för att när dom senare åkte iväg till bensinmacken i Källby, så kan
jag inte komma på någonting annat att det skulle ha hänt någonting annat
Mmm, okej så det du säger det är att, att tvättningen kan ha skett någon gång i tiden innan
dom åkte iväg till Källby?
Ja det är det jag tror
I det avseendet gällande tvätten och man antar att din bror är inblandad, och om man
tvättar kläderna när han är hemma den första gången, så har han tvättat kläderna
innan Lisa försvann och det blir ju lite konstigt…
Ja
…eh, dessutom säger Irina att, att hon tvättar hans kläder efter han kom hem sista
gången innan dom åker till Källby, hon är säker på det, men jag har hört vad du har
sagt tidigare, eh och vill du ändra på någonting så får du gärna göra det men, du har ju
sagt vad du har sagt
Jag har ju sagt det jag har sagt men, jag vet inte om det kunde ha varit klockan åtta
Mmm, du är osäker som jag förstår det?
Men om hon säger så, men jag tror ju på något annat
Ja, men, men du håller det inte för helt uteslutet att du kan ha fel och hon ha rätt?
Jag är inte hundra procent säker, jag säger vad jag tror, men det kunde ha alltså varit så som
hon säger, jag är inte hundra procent säker på det
Nej
Hade jag varit säker på det så hade jag ju sagt att jag är säker
Det är bra att du är osäker när du är det, mmm, eh jag är nöjd med frågorna (
ohörbart ), har du någonting som du vill säga ytterligare, som vi inte har frågat dig om?
Nej, jag har inga frågor, ja det enda jag vill är att utredningen skulle alltså bli färdig så fort
som möjligt
Ja, eh då avslutar vi förhöret och klockan är tretton och tjugotvå
1132
Bilaga
Material som använts vid förhöret
Bilaga till Förhör 2015-06-21 10:23, diarienr 5000-K698204-15
Beskrivning
1. Skiss upprättad av Aivaras. Som visar var det finns toaletter i förhållande till ladugården där de
jobbade med taket. Ladugården är markerad med siffran 1.
2-4. Bilder visade vid förhöret .
Material som använts vid förhöret, 2015-06-21 10:23 diarienr: 5000-K698204-15
1133
Material som använts vid förhöret, 2015-06-21 10:23 diarienr: 5000-K698204-15
1134
Material som använts vid förhöret, 2015-06-21 10:23 diarienr: 5000-K698204-15
1135
Material som använts vid förhöret, 2015-06-21 10:23 diarienr: 5000-K698204-15
1136
1137
Signerat av
Förhör
Signerat datum
Enhet
Diarienr
Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Skaraborg
5000-K698204-15
Hörd person
Personnummer
Bilevicius, Aivaras
19840227-
Den hörde är
ID Styrkt
Misstänkt
Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk
Språk
Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Mord.
Underrättad om misstanke
Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)
Försvarare/ombud önskas
Försvarare/ombud närvarande
Advokat Henrik Gallus.
Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar
Förhörsledare
Förhörsdatum
Förhör påbörjat
Förhör avslutat
Andreas Schüler
2015-06-29
13:36
16:41
Förhörsplats
Typ av förhör
Förhörssätt
Polishuset, Göteborg
RB 23:6
Ljudbandsförhör
Förhörsvittne
Utskrivet av
CBL
Berättelse
Ljudfilsnamn: K698204-15Aivaras 2.DSS
Förhörsledare skrivs med fet text
Den hörde skrivs med normal text
Biträdande förhörsledare skrivs med fet kursiv text
Advokaten skrivs med fet kursiv understruken stil
Ja det är jag Andreas Schüler som håller i förhör i ärendet med Lisa Holm. Klockan är
13.36 det är den 29 juni 2015 och det är då förhör med Aivaras Bilevicius.
Med vid förhöret är biträdande förhörsledare Niklas Lindström och Aivaras advokat
Henrik Gallus och så tolk. Och som tidigare i ärendet är det yppandeförbud som gäller
även tills vidare.
Jag har ju inte hållit förhör med dig tidigare men jag har läst alla dina tidigare förhör
och jag har varit med när din broder har blivit förhörd. Jag var även med på
häktningsförhandlingarna. Jag har varit med och undersökt vad som finns i din dator
och din mobiltelefon. Det har gått en tid sedan du blev förhörd förra gången. Är det
någonting som du känner att du har och berätta?
Nej
Du sitter ju här misstänkt för mord, straffet för det i Sverige är lägst tio års fängelse
eller fängelse på livstid. Sedan finns det andra brottsrubriceringar om man inte har
varit med på själva mordet utan bara hjälpt till efteråt. Som till exempel heter grovt
skyddande av brottsling, med väldigt mycket lägre fängelsestraff. Du förstår?
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-29 13:36 diarienr: 5000-K698204-15
1138
Ja, jag förstår.
Om det är någonting som du känner att du vill berätta för mig eller Niklas så kan du
när som helst avbryta mig och bara hålla upp handen så.
Jag förstår .
Och så får du gärna titta på mig och inte tolken.
Ja jag tittar bara på honom när han översätter .
Mmm, har du några egna barn?
Ja en .
Hur gammalt då?
Åtta år.
Pojke eller flicka.
Pojke
Mmm, vart är pojken nu?
Med min hustru i Litauen .
Mmm, vem är det på den bilden? (Förhörsledarens anteckning: Aivaras förevisas en
bild på Danguole Bileviciene.)
Det är min hustru .
Mmm, vad heter hon?
Danguolé
Kan du prata lite högre bara?
Danguolé
Vem är det? (Fhl's anteckning: Aivaras förevisa en bild på Lisa Holm.)
Hon som du har visat mig du vet det är den som är mördad .
Mmm, har du träffat henne någon gång?
Verkligen inte .
Och det är du helt säker på?
Ja en gång, ja där ja, en gång bara jag tittade på video på dator. Men har aldrig träffat henne .
Och den gången du titta på video var efter hon var försvunnen då eller?
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-29 13:36 diarienr: 5000-K698204-15
1139
Ja
Mmm, om det är så att ditt ansikte var det sista ansiktet som Lisa Holm såg då hon
levde, så kan jag förstå att du överväger att berätta om det för oss. Om det inte var så
men att du ändå vet mer än vad du redan har berättat för oss så kan det inte vara så
svårt och berätta om dom sakerna.
Men jag har verkligen har jag inte sett henne .
Och du har berättat allt som du har haft och göra med det här ärendet?
Jag så mycket jag mindes så att säga jag har berättat allt .
Mmm, du har redan fått berätta om söndagen den 7:e juni.
Ja
Du ska få berätta lite mer över tid vad du och din bror och Irina har gjort. Jag vill att
du berättar så nog du kan och så gott du kan komma ihåg.
Ja
Och jag vill att du börjar berätta om lördagen den 6:e juni, det vill säga dagen innan.
Och jag vill att du börjar när du går upp på morgonen på lördagen, varsågod.
Lördag morgon?
Mmm
Ja. Fast lördag jag verkligen minns inte riktigt. Vad gjorde du då? Vi åkte till jobbet och jag
tror vi gick upp tio i sju. Och jag tror det verkar så att vi, vi jobbade på denna byggnad …
intill kaféet. Och sen jag tror att vi intill dom där stora rörena (ohörbart), inne. Och sen att jag
skulle minnas nåt inte riktigt. Det … och sen gick också tal att vi på måndag kommer vi börja
med, med huset.
Ja om vi håller oss kvar på lördagen, när du säger vi är det du och Nerijus som åker till
jobbet då?
Ja vi är alltid … vi jobbar båda två .
Mmm, och hur åker ni från bostaden till jobbet?
Du menar där från våran bostad …
… mmm
… eller till jobbet? Ja
I vilket fordon undrar jag.
Volkswagen Sharan .
Vart parkera ni?
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-29 13:36 diarienr: 5000-K698204-15
1140
Det finns så att säga den här parkeringsplatsen där då brukar vi ställa från ena eller från andra
sidan.
Här är en karta på gården där vid Blomberg, här är kaféet och här är ladan. Vart
parkerar ni? (Fhls'anteckning: ett flygfoto över Blombergs café och intilliggande
byggnader tas fram. Aivaras gör markeringar på flygfotot som han namnger med siffror.
Flygfotot med Aivaras markeringar bifogas förhöret.)
På jobbet där ?
Mmm
Vanligtvis vi bruka stå där och brukar stå där .
Mmm
Brukar stå där .
Mmm, du kan göra markeringar med min penna och så kan vi ju skriva ringar med
siffran 1 i på varje ställe.
Där kunde va, det kunde va så, här. Och där också kan va. Men här bor … det här kan va men
väldigt sällan .
Mmm
Och här också .
Brukar ni parkera på något annat ställe när ni arbetar där?
Du menar om vi jobbar någon annanstans ?
Nej om …
Ja om vi jobbar där då brukar va vid dom där ställena.
Mmm och om ni jobbar någon annanstans har ni anledning och parkera här på något
annat ställe då menar du?
Nej vi brukar ställa där vi jobba .
Mmm
Till exempel om vi jobbade där då står bilen där .
Mmm, kommer du ihåg hur det var på lördagmorgon vart ni parkerade?
Inte riktigt men jag tror det är där, kanske där .
Mmm
Jag minns inte .
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-29 13:36 diarienr: 5000-K698204-15
1141
Och sedan beskriv hur hela lördagen ser ut med arbete, pauser och så vidare tills ni går
och lägger er. Och om du är tillsammans eller inte tillsammans med Nerijus.
På lördag då jobbade vi med frukost och lunch. Men sen på lördag efter jobbet jag minns inte
exakt vilken tid, vi drack öl. Men jag kan inte svara hur mycket klockan var där och sen var
inget mer .
När slutade ni jobba på lördagen?
Jag tror det är runt sex, men jag minns inte exakt.
Förstod jag dig rätt om ni bara hade arbetat i den här ladugårdsbyggnaden under
lördagen?
Jag tror det. Svårt och säga.
Mmm
Var vi eller var vi inte intill det här andra huset, det minns jag inte exakt. Och sen ma …
Martorp var vi där eller var vi inte där ?
Mmm, vilken del i ladugårdsbyggnaden arbetade ni i?
Det här dom där breda dörrarna … gjutade det är där någonstans .
Mmm
Det var såna su … betongsuggor stod där .
Mmm, var du någon annanstans vid byggnaden då?
Jag tror jag har vart .
Mmm
Ja och där … där var det så att säga vi lyfte upp där såna som man lyfter spannmål med, dom
heter skopor. För när vi jobbade då var vi i princip överallt, vi kan passera igenom hela och
gå in i lager där .
Mmm, kan du göra en tvåa där du sa att ni jobbade mestadels av tiden. Och sen förstod
jag det som att ni kunde vara i den här delen som jag kallar den södra delen av
byggnaden.
Jo men det är klart man var ju överallt alltså man är inte fastspikad på ett sätt .
Mmm, men hade du några arbetsuppgifter eller så bort åt i den här delen?
Jag minns inte om jag har jag har så att säga lyft dom där skoporna då har jag verkligen vart i
den här delen. Och det var jag en, nån dag som vi var tvungna och göra hål så att säga och
plocka ihop dom där. Och, och då så att säga jag har spenderat rätt så mycket tid på det här
stället.
Vad var det för något ni behövde plocka ihop?
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-29 13:36 diarienr: 5000-K698204-15
1142
Det var såna skoper som är gröna och jag tror till och med röda. Man lägger upp dom där,
däruppe och så att säga där spannmål ska passera. Och det är så att säga allt va inte komplett
du vet då skulle vi plocka bort en del och stoppa in den andra .
Mmm, sen sa du nåt om att ibland så gick du bort till den här byggnaden som då ligger
söder om ladugården, varför då?
Till exempel om man behöver nån verktyg eller nåt.
Mmm
Till exempel du vet i ena hörnet i, i ena nån av hörnena där stod mixer du vet så att säga
brorsan gör till en sån del. Toa vi gick ju dit, där fanns den .
Mmm, hur brukar du gå ifrån den här byggnaden då som är ladugården till den
byggnaden där ni har era verktyg?
Man kunde gå här på utsidan eller på insidan. De … vi har inte haft någon förbud så att säga,
du ska gå dit men inte dit .
Mmm var, vart går man ut ifrån den här byggnaden någonstans?
Här kan man …
… mmm
… eller inifrån så.
Mmm
Sen finns, sen finns det en utgång där men det är väldigt sällan .
Mmm
Jaha, vi har sett här det finns en skålleri så att säga där skålla de djur där.
Mmm, brukar du gå genom skålleriet?
Det händer att vi gick också .
Mmm
Och vi har jobbat också i det här skålleriet vi tog bort allt utrustning där (ohörbart) inredning.
Och där det i alla dom där lokalerna har vart my … väldigt mycket skräp ägaren sa att vi
skulle göra rent där. Eller i och för sig skålleriet det blir flå, flådde eller ja där flår djur, så .
Mmm
Inte skålla .
Används det här skållerirummet?
Vi inte använder men så att säga när kommer jägare till ägare du vet då använder dom det.
Och då när vi började jobba där så, så där … här ska du göra ordning så att säga med fikarum
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-29 13:36 diarienr: 5000-K698204-15
1143
och varmvattensberedare, toa och sånt blir det .
Mmm, vem är det som använder det, det här skållerirummet? Skålleri eller?
Flåeri, flå kan säga flå (ohörbart ) …
... ja kan jag, kan vi kalla det slaktrum?
Ja just det, det är ett slakt, slakteri, slakt…
…eh … vem använder det?
I, i huvudsakligen kompisar till ägaren. Så att säga när det är på jakt du vet det var väldigt
mycket folk där .
Mmm, när var det senast jakt där då?
Ja det var länge sen, det var i början på året .
Vad är början på året ungefär?
Ja det vill säga i början på januari. Ja det minns inte jag, kan det va februari .
Mmm, har det använts som slaktrum någon gång efter januari, februari i år?
Ja det minns jag inte kanske någon gång .
Mmm, tänk efter.
Det kanske användes nån gång .
Och jag förstod det som att du och din bror Nerijus hade gjort någonting i det här
rummet också. Vad exakt var det som ni hade gjort?
Vi plockade bort gamla rör efter mejeriet, en gång i tiden har vart mejeri där. Och det var
väldigt mycket skräp så att säga då fick vi göra, dom sa till oss att vi skulle göra rent. Och det
som var bra grej då var vi tvungna och lägga i annat hus.
Vad finns det för någonting i det här slaktrummet?
Det var olika rör sen var det mjölktankar. Du vet vi körde allt det fanns ett röd tegelhus
någonting där flyttade vi allt. Dit flyttade vi allt .
Vad finns det i rummet idag?
Du menar slakteriet ?
Ja precis.
Ja nu ingenting, det är tomt.
Vi fortsätter med din berättelse om vad du gör under lördagen och så framåt. Och om
jag förstod dig rätt så arbetade du och Nerijus i den här ladan hela lördagen.
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-29 13:36 diarienr: 5000-K698204-15
1144
Jag tror det .
Mmm, och efter jobbet så var du hemma och drack öl.
Ja
Och var, var Nerijus och Irina då?
Jag tror om jag minns rätt dom också var hemma. Ja och i princip Irina du vet dom, hon går
aldrig ut hemifrån.
Mmm, är ni hemma allihop tills ni går och lägger er på lördagen?
Ja som jag minns, ja. För om jag är hemma, om jag är i mitt rum och dom på natten går ut att
det ja, jag skulle inte höra det.
Mmm
Men jag bara tror att vi alla var hemma .
Mmm, vi fortsätter med att du får berätta vad du gör under den här veckan fram tills
polisen griper dig. Och du har ju redan fått berätta om vad du gör under söndagen.
Ja
Så berätta från när du vaknar på måndag morgon och framåt.
På måndag morgon vi åkte och jobbade i det här huset.
Du kan göra en trea där.
Ja (ohörbart) ja. Från början vi kom dit låst upp och hämtade byggställningar. Och dom där
byggställningarna, sen åkte vi dit från den här sidan. Och då vi av så att säga började,
påbörjade stänga in väggen för att den var öppen. Och då så att säga ja vi körde till det blev
klart ända till klockan elva på morgonen. Men det är klart vi jobbade inte i streck till elva, vi
åkte och tog frukost.
Ni hämta byggställningar först vid den här som jag kallar Vin & Sprit byggnaden.
Ja
Och sen åket ni bort till en fastighet för och arbeta som jag kallar för Blomberg 10.
Ja
Mmm, du ska få fortsätta berätta om den här dagen. Men … var det bestämt redan på
måndagmorgon att det var här ni skulle arbeta?
Ja min bror sa att vi måste göra klart den här väggen.
Varför fortsatte ni inte arbeta i ladan här?
Och då så att säga det var ju väggen var öppen jag tror dels att en sån vindpapper så att säga,
vindskydd det heter vindskydd dom ville inte att den river sönder .
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-29 13:36 diarienr: 5000-K698204-15
1145
Mmm, men ni skulle alltså inte jobba i ladan på måndagen, förstår jag dig rätt då?
Ja men alltså vi skulle inte jobba där men så fort vi är klara där vi skulle kommit tillbaka.
Mmm, fortsätt berätta då hur länge ni är här och vad ni gör under måndagen.
Du menar där ?
Mmm
Ja, vi jobbade vi … det tog tid ända till klockan nio sen då åkte för frukost.
Mmm
Ja. Före frukost vi var ju där för att min bror ville prata med Lars .
Så var ni vid ladugårdsbyggnaden?
Det för att min bror tänkte prata med Lars han tänkte ställa några betongsuggor där. Sen var
vi igen vid där, vid det huset. Och klockan nio åkte vi till frukost .
Mmm, så det var innan frukost så var ni vid ladugårdsbyggnaden.
Ja
Träffade ni Lars där?
Jag tror han befann sig … här någonstans .
Mmm
Han körde traktor och lyfte suggorna .
Mmm
Och sen han åkte åt det hållet .
Du kan göra en fyra där i.
Cirka
Mmm då frågar jag igen, var ni vid ladugårdsbygganden innan frukosten på
måndagen?
Ja
Och vad gjorde ni där?
Vi parkerade bilen på den här platsen .
Mmm
Och vi gick åt det hållet för att leta efter Lars, när vi kom ut då såg hur han kör där .
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-29 13:36 diarienr: 5000-K698204-15
1146
Mmm
Sen vi … sen åkte vi tillbaka och jag tror ytterligare en gång vi kom, kom tillbaka för att kolla
och titta till.
Mmm, jag ska läsa in här på bandet då vad du har sagt. Att du säger att ni parkerade
på östra sidan om ladugårdsbygganden. Och gick igenom byggnaden till den västra
sidan för att se vart Lars var, då såg ni honom borta där.
Ja
Mmm, gjorde du eller Nerijus något annat än bara gå igenom byggnaden här då innan
frukost?
Jag tog en hand … en vante, den låg på golvet .
Mmm
Men det har jag berättat .
Mmm
Ja, ja och sen såg jag att det var inte min la tillbaka, la på golvet och gick vidare .
Jag ska bara kolla med biträdande förhörsledaren om vi känner oss nöjda med den
berättelsen som är där, sedan tidigare.
Jag tänker på handsken, lade du ner den på marken eller gjorde du något annat med den?
Nej jag bara lyfte upp tittade till och la tillbaka.
Mmm, vart var Nerijus när du gjorde det där?
Någonstans bredvid mig här .
Mmm
För att … vi har inte ju skilts åt, när vi klev ur bilen vi gick till den änden och sen tillbaka.
Mmm, såg han att du lyfte på handsken?
Ja
Vad sa han om den?
Han sa ingenting.
Frågade du honom?
Jag frågade, varför skulle jag fråga? Jag bara lyfte och såg att den var inte min för att jag själv
jobbar alltid med hand … jobbar med handskar .
Nej men jag tänker du kanske frågade om det var hans handske.
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-29 13:36 diarienr: 5000-K698204-15
1147
Nej han jobbar ju inte med handskar. En gång han har köpt från Källbymacken du vet när vi
la plåten. Att det är lätt och skära sig i fingrar. Men han har ju sagt redan att han gillar inte
handskar .
Såg du om Nerijus tog i handsken?
Efter en viss tid han har nämnt om att han, att han har rört eller inte rört vid handske men
annars han sa inget mer om det. Men klart det han sa direkt att han har lyft det här det har jag
ju inte sett .
Mmm, är du i den ladugårdsbyggnaden vid något mer tillfälle innan frukost sen på
måndagen?
Jag tror vi var där två gånger .
Mmm, var det första eller andra gången som du lyfte på handsken?
Svårt och säga det kanske är första kanske … kanske första .
Och vad gjorde du där den andra gången?
Jag hade andra och andra gången också vi komma och se för betongsuggorna har inte börjat
ställas på denna plats. Det är inte jag som kör så att säga säger min bror att nu åker vi då, då
åker vi. Och jag helt enkelt sitter bredvid och går efter .
Vad gjorde Nerijus andra gången som du var där?
Det är samma sak tror jag, han tittade var är Lars att han inte har börjat ställa suggorna det där
skulle vart elcentral. För och efter frukost då kom vi dit så att säga för att då börja förbereda
arbetet .
Mmm, ja fortsätt berätta om vad du gör efter frukost då på måndagen.
Efter frukosten?
Mmm
Ja. Efter frukosten vi åkte till den här ladan.
Vilken lada?
Den här …
… ja
För att vi var ju för … vi har förberett det här och stängde in golvet där. För att det fanns så
att säga spåntat virke köpt för att skulle läggas in. Vänta, för efter frukost vi avslutade den där
ända fram till elva.
På Blomberg 10 avslutade ni först innan ni åkte till ladugården på … som är mitt emot
kaféet.
Ja, ja till, till ladan kom vi ungefär vid elvatiden. Och då lastade vi av byggställningar och då
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-29 13:36 diarienr: 5000-K698204-15
1148
min bror tog en grön traktor med gafflar på. Och sen vi tog den här … såg. Och ställde där.
Kan du göra en femma där ni ställde sågen?
Det är där ungefär. Det finns en, två, tre dörrar det var första dörren från det hållet .
Första dörren ifrån vänster.
Ja
Om du står på den västra sidan.
Från det hållet.
Eh …är det en så stor såg så man måste ha en maskin för och placera den där?
Ja men du vet, det är inte litet du vet själva sågen är rätt så … inte liten och sen en sån
ställning som den står på. Men du vet man kan bära den om man tar inte långt men ska man ta
det här avståndet … och sen virke låg i det ändan av det här byggnaden så du vet så åkte vi
och hämta virke där.
Jaa, du ska få fortsätta berätta om måndagen men du kan väl bara berätta var
någonstans ni arbetade på byggnaden Blomberg 10.
Den här väggen så att säga vi avslutade eller han säger stängde in från utsidan. Svensken har
tänkt sig och sälja huset. Och då någon expert sa ju att minst dom virke måste komma ifrån
väggen minst tolv millimeter. Då när vi … för, för ett tag sen vi har ju öppnat den här väggen.
Och denna måndagmorgon då tänkte vi göra färdigt den, stänga in där .
Arbetade ni inne i den byggnaden någonting?
Det kanske vi var inne bara för att ta lite kaffe i köket. Men på måndag vi kanske (ohörbart ).
Kommer du ihåg hur det var den här måndagen?
Hur, hur menar, hur menar om jag minns?
Om någon av er var inne i huset på måndagen på Blomberg 10.
Svårt kanske vi var det. Då jag tror så att säga vi, vi tog ström från stora rummet. Men jag
minns inte. Kanske vi var, kanske inte. Inte hundra .
Okej, fortsätt berätta ifrån den tidpunkten där då när ni har förflyttat sågen till
ladugårdsbyggnaden mitt emot kaféet.
Vi stod en viss tid du vet det är Lars son går där. Och då såg min bror att från det hållet kom
en polis .
Mmm
Och då sa han nu får ni lämna det här för att ni får inte jobba längre här .
Vem sa det?
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-29 13:36 diarienr: 5000-K698204-15
1149
Polisen
Ja och polisen kom ifrån den sidan av vägen som kaféet ligger på.
Ja
Mmm
Han sa på svenska men det var Lars son som översatte till engelska till min bror. I och för sig
min bror frågade hos polisen på engelska om jag får ta tillbaka denna sågen för att jag har ju
kommit hit med den precis nyligen. Och då fick han och tog tillbaks .
Med den maskinen?
Ja med en traktor .
Mmm, ja fortsätt berätta om måndagen.
Sen jag tror det … vi har vart med bilen här jag minns inte, här eller där. Jag minns inte exakt
var bilen stod. För att min bror såg att våran svensk är där och då min bror ställde bilen där
och vi gick till honom.
Var ställde din bror bilen?
Jag minns inte här men jag vet inte exakt, jag kan inte (ohörbart) …
... du, du tror att han ställde bilen mellan ladugårdsbyggnaden och byggnaden som jag
kallar för Vin & Sprit?
Jag tror att det var här någonstans .
Och sen visar du på något sätt att ni gick någonstans.
Ja för att våran svensk stod på där, då gick vi dit .
Och svensken det är Arne Jönsson?
Ja
Och svensken visar du stod utanför ingången till ladugårdsbyggnaden.
Ja
Mmm, ja fortsätt berätta.
Och sen Arne Jönsson sa att vi skulle åka till hans kontor. Och då berättade han att vi, vi det
går inte och jobba idag .
Mmm, ja vad gjorde ni då, då?
När han sa att vi får inte jobba då åkte vi hem .
Mmm
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-29 13:36 diarienr: 5000-K698204-15
1150
Och då går jag hemma men sen min bror efter en timme eller en och halv han åkte iväg.
Vad var klockan då?
Vill du veta klockslag? Det är verkligen svårt och minnas. Därifrån vi åkte hem då kanske
hon var cirka tolv. Och sen hemma han har vart en timme, en och en halv så åkte han iväg.
Jag minns inte riktigt.
Så ungefär klockan 13.00 – 13.30 det är då när Nerijus åker.
Det är kanske lite tidigare. Klockslag det kan jag inte svara på. Men sen att han har gett sig
iväg det är jag säker på.
Mmm, vart skulle han då?
Hit åt det hållet. Och då sa han att han var in till kontoret in till eh … kaféet och pratade med
kvinnlig polis. Och sen kom tillbaka han hem och han sa att han lämnade uppgifter. Och sen
till viss tid kvinnlig polis ringde till honom och bad att han skulle köra framme. Och han
skjutsade mig till samma kafé och ställde bilen där på parkeringen. Och då frågade om du kan
engelska jag sa väldigt lite. Och då sa hon okej så att säga om dom hittar tolk då får du åka
till Lidköpings polisstation .
Mmm
Och då (ohörbart) min bror skjutsade mig hem och sa att jag skulle vänta på samtal. Sen tror
jag bror åkte igen iväg. Men sen jag minns inte efter hur lång tid. Och han sa jag tror att han
sa jag åker och frågar när får vi jobba.
Mmm
Och då så att säga jag satt och väntade på samtalet. Och sen efter viss tid du vet men det var
ju framåt kvällningen då ringde det. Ja vänta, innan samtalet bror stoppade en, nån bil och
han sa att det var en manlig och kvinnlig polis där. Och då han frågade angående mig när ska
jag åka till Lidköpings station och lämna mina uppgifter. Och dom pratade en viss tid där som
sa dom nu får ni vänta så dom ringer. Och sen dom ringde mot kvällningen så kom två
personer ja och tog uppgifter .
Mmm
Jag tror det var till och med Saab bil, och sen dom bad om vi får gå in i rummet och sen var
tolk på telefon.
Mmm, fortsätt.
Och sen på väg till köket du vet då min bror sa om någon frågar säg att klockan sex jag var
hemma. Men sen han verka … sen han har inte, sen det verkar ju inte så att han har sagt nåt
mer till mig. Och sen så att säga ni har förhört honom. Och sen när vi ja dom har ställt sina
frågor så sa vi hejdå och så åkte dom iväg. Och sen var vi hemma i ända fram till morgondan.
Jaa, då är vi på tisdagen.
Ja
Då fortsätter du och berätta på samma sätt som du har gjort vad ni gör och vilka
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-29 13:36 diarienr: 5000-K698204-15
1151
platser ni är på.
Vi på tisdag du vet jag minns inte när gick vi upp. Men vi jobbade inte på tisdag. Ja, min bror
åkte för att byta däck till Martorp.
(ohörbart)
Men jag tror jag har berättat det. Jag tror det var vid åttatiden på morgonen. När han bytte
däck då åkte vi till kontoret (ohörbart). Och där fanns det Klas där, han brukar va hela
dagarna där. Och dom, och dom pratade med min bror nånting jag vet inte vad och dom sa
att, Sven sa att vi får inte jobba här längre. Och sen min bror skjutsade mig hem och då var ja
hemma. Och han själv jag vet inte han åkte iväg kanske.
Du pratade någonting om Martorp och byta däck.
Ja
Vem eller vilka var det som åkte till Martorp?
Jag och min bror.
Mmm, på tisdagen.
Ja tisdag morgon .
Ungefär klockan?
Cirka åtta .
Mmm
Det kanske är lite tidigare.
Innan eller efter ni var på kontoret?
Ja jag tror det var före kontoret .
Och vad skulle ni göra på Martorp?
Min bror sa vi ska byta däck .
Och varför åkte ni just till Martorp för och göra det?
Där fanns en stor domkraft som man lyfter hela bilen. Men sen alltid så att säga vad gäller
bilarna då alltid åkte vi till Martorps garage.
Mmm, vad var det för fel på däcken?
Det för en viss tid tidigare de … en fick punktering då tog han sin reservdäck och efter viss
tid du vet det gick sönder den andra och … och den andra han lånade från garaget för den
passade. För att inte sli … så att säga slita på dom där däckena så bytte han .
Mmm, jag har en karta på Martorp här. (Förhörsledarens anteckning: ett flygfoto över
Martorps gård tas fram. På flygfotot gör Aivaras markeringar över platser. Platserna
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-29 13:36 diarienr: 5000-K698204-15
1152
markeras med versala bokstäver från A och så vidare. Flygfotot med Aivaras markeringar
bifogas förhöret.)
Ja
Mmm, när ni var där på tisdag morgon vart var ni och bytte däck då?
Det är nånstans här. Det är garageportarna .
Mmm, du kan göra bostaven A där. Är du eller Nerijus någon annanstans där då på
tisdagmorgon?
Inte jag men jag tror han på den här platsen pratade med arbetare .
Kan du göra en ring där.
Cirka här .
Så kan du göra bostaven B. Vad heter den som han pratade med?
En av dom är Christoffer och jag tror den andra är Niklas. Men sen jag vet inte var dom båda
två eller en av dom, men han pratade det verka så att han gör .
Är någon av er någon annanstans där på tisdagmorgonen när ni byter däck?
Jag var bara i garaget, den här platsen. Jag så att säga plockade ur dom där verktygena som
vi inte behövde från bilen och la det i min, i min la … eh lager. Och så länge jag bar dom där
verktygena han håller på och byter däck .
Mmm
Och när vi bytte, när däckena var färdigbytta då åkte vi till kontoret .
Mmm, var Nerijus någon annanstans än vid garaget eller platsen som du har markerat
med ett B?
Jag såg honom så att säga just på det stället men när jag gick fram och tillbaka med
verktygena jag såg inte om han har vart (ohörbart) vi åkte in så att säga i, i garaget. Dörrarna
var öppna, då såg jag att han pratade sen dörrarna stängdes då syntes inget.
Mmm, vart hamnade dom däcken som hade suttit på bilen?
En reservdäck hamnade under bilen. Och den andra så att säga jag la ju på lagret där bland
dom andra två.
Dom andra två, vad då för någonting?
Ja ytterligare två. Det var tre … vi tog en så blev det kvar två. Och så när vi rullade tillbaka
där då blev tre igen.
Så du lade ett gammalt däck där?
Ja
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-29 13:36 diarienr: 5000-K698204-15
1153
Och dom andra däcken som fanns kvar där när du lade det gamla däcket där …var
dom nya?
Jag tror dom var det, kanske lite körda men jag vet inte .
Och ett däck hamnade under bilen som extra reservdäck.
Ja så att säga det är samma som var innan den ena gick sönder .
Mmm, ja, ja och går det bra och byta däck?
Ja det är bara och byta och så.
Och vad hände sedan?
Sen åkte vi dit.
Till kontoret?
Ja (ohörbart) ja.
Mmm, fortsätt berätta om tisdagen.
Ja därefter kom, efter kontoret så att säga min bror har pratat med Klas där, efter det vi åkte
hem.
Mmm
Och jag tror jag var jag i mitt rum en viss tid. Och sen när vi gick ut och plockade ogräs så att
säga mellan stenar och sen han var borta en viss tid, jag vet inte var han var. Sen kom han
tillbaka efter en viss tid. Det och sen jag vet inte hur mycket klockan det var jag kan inte
svara på det kom ytterligare två personer. Jag tror att dom kommer och tar DNA. Dom sa så
till min bror. Och sen när dom åkte iväg min bror också åkte iväg en viss tid. Och sen Irina
också gick för att plocka ogräs och jag gick och grävde lite i trädgården (ohörbart) bakom
huset. Och så sen var det vid tretiden när min bror kom och sa nu åker vi och jobbar, i det där
huset.
Jag får inte ihop det riktigt. Ni var i Martorp på morgonen och bytte däck.
Ja
Och sedan var ni ner till kontoret.
Ja
Och så åkte ni hem och du plockade ogräs.
Vi åkte hem .
Mmm, och du plockade ogräs hemma.
Efter en viss tid, ja.
Och sedan sa du att Nerijus åkte ifrån bostaden.
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-29 13:36 diarienr: 5000-K698204-15
1154
Ja han åkt nån stans .
Vilken tid då?
Jag kan inte svara.
Ungefär?
Det var inte lunch än .
Mmm, innan lunch.
Jag tror att det var, det var inte lunch än.
Och du vet inte var, vart han var?
Nej. Nej men han säger aldrig var han åker iväg .
Hur länge var han borta?
Kanske en halvtimme, timme .
Mmm
Jag kan inte svara exakt .
Sa han var han hade varit när han kom tillbaka?
Vad sa du? En gång till.
Sa han var han hade varit någonstans när han kom tillbaka?
Jag tror det han, han nämnt att han med i kontoret sedan intill kontoret, nej jag minns inte .
Och sedan är ni hemma du, Nerijus och även Irina eller?
En viss tid vi var hemma alla tre. Sen åkte han iväg igen, vi blev kvar två jag och Irina. Och
det så här höll på ända fram till klockan tre. Kom hem, åkte iväg .
Hur många gånger var Nerijus iväg innan klockan tre?
En eller två och det sen och sen om det var fler gånger då minns jag inte .
Mmm
Sen kanske har vart många fler gånger än så för att jag höll på bakom huset. Och där växer så
att säga syrenträden och det är såna tegelplattor, ur dom där tegelplattorna jag plockade ur
gräs. Just då kunde kanske han ha vart tillbaka men då märkte inte jag .
Klockan tre så åkte ni iväg och jobbade du och Nerijus.
Ja då åkte vi tillsammans .
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-29 13:36 diarienr: 5000-K698204-15
1155
Var då någonstans?
I det här huset .
Till Blomberg 10.
Ja
Hur länge var ni där?
Där var vi ända till sex .
Och sedan?
Sen åkte vi hem .
Mmm, och se …
Vi plockade isär byggställningarna och ställde tillbaka och då gjorde jag det varje dag du vet,
hämta, ställa plocka ihop för att du vet byggställningarna har stulits såna .
Ja
Du vet två gånger sex eh … förpackningar eller …
… mmm
… sex kompletta. Du vet en gång dom var ju så att säga ihop plockade och andra var ihop
ställda (ohörbart). Och då sa dom efter denna, den här gången nu plockar vi isär och last …
lägger den där .
Mmm, och ni ställer dom vid den byggnaden som kallas Vin & Sprit då.
Ja
Ja, vart åkte ni sedan?
Hem
Mmm, är ni hemma allihop fram till klockan åtta när det kommer poliser och tar
DNA-prov på er?
Polisen var före tre.
Var det före tre?
Men det var inte polisen, det var inte polisen det var några … det kanske var klockan två när
dom var där. Det var före tre.
Okej
Och sen dom frågade också nånting dom pratade om svarta pengar du vet men jag förstod
inte det.
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-29 13:36 diarienr: 5000-K698204-15
1156
Mmm
Och sen visa vi några kort där .
Ja det kanske är jag som missförstod dig, DNA-provet togs innan ni åkte och jobbade.
Ja, ja före arbetet .
Mmm, bra. Berätta från det att ni kommer hem efter klockan sex på tisdagskvällen.
Ja denna kvällen inget mer du vet vi var ju hemma .
Mmm, allihop?
Jag tror det.
Mmm
Du vet jag minns inte nån av dom där dagarna i veckan så att säga vi var i Lidköping.
Mmm
Och sen en dag av den här veckan vi var i Götene också, Supernetto. Och jag minns inte
vilken dag men jag vet att det var på kvällen. Och där var jag onsdag eller torsdag.
Mmm, försök ändå och komma ihåg och berätta vad du gör på onsdagen från det att
du går upp på morgonen.
Ja det onsdag också den här vi gick upp då åkte vi hämta byggställningarna.
Vid Vin & Sprit?
Ja, ja sen åkte vi till hus 10.
Mmm
Och då började vi plocka isär den här väggen från vägens sida.
Mmm
Och då går det såhär så att säga då så gjorde vi isär den här väggen hela dan. Den var … då
öppnade inte hela väggen på en gång så att säga vinden skulle inte ta tag i den, då gjorde vi
bitvis.
Ja fortsätt berätta vad ni gör under onsdagen.
Sen åkte vi och åt frukost.
Mmm
Men det är som vanligt du vet frukost efter frukost sen arbeta.
Vart då någonstans?
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-29 13:36 diarienr: 5000-K698204-15
1157
10
Ja och sedan?
Och sen vi fortsätter vi jobba ända till lunch. Efter lunch tillbaka där ända till kvällen. Kanske
om vi kunde göra en sväng till Martorp för att hämta nån verktyg men … nån gång jag vet
säkert … under den här veckan men jag minns inte vilken dag. Och sen ja vi tog en så att säga
som vi, som skär trä sågar trä. Och den andra så att säga var en tigersåg som också sågar virke
.
Mmm
Men vilken dag det var det vet jag inte .
Mmm, är du och Nerijus tillsammans hela tiden när ni arbetar på Blomberg 10?
Ja för att han, denna veckan sa nu när vi åker då åker vi alltid tillsammans.
Och någon gång under veckan sa du att ni var iväg till Martorp, men du kommer inte
ihåg när.
Nej det minns inte jag.
Vad var det ni gjorde i Martorp då?
Vi hämtade, vi tog dom där verktygena .
Kan du visa på skissen över Martorp var ni hämtade verktygen?
Här på det här lagerlokal.
Längst in i garaget.
Det fi … i, i längst in i garaget finns en dörr en sen liksom mellanrum och en sån trädörr. Och
där så att säga bakom dom där trädörrarna där är ju vårat lager.
Mmm, var du eller Nerijus någon annanstans på Martorp då?
Jag verkligen inte. Men om … jag kan inte svara om min bror för att det är jag som hämtade
verktyg men vad gjorde min bror det vet jag inte. För att jag alltid har nycklarna i min ficka
och då går jag och hämtar.
Mmm
Om han behöver så att säga nån gång då tog han från mig.
Mmm
Men den här veckan han alltid åkte tillsammans .
Kommer du ihåg om det var innan eller efter den gången ni var och bytte däck på
Martorp?
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-29 13:36 diarienr: 5000-K698204-15
1158
Jag tror att det var efter när vi bytte. Jag tror till och med fredag morgon men jag kan inte
svara exakt. Ja fredag morgon när vi hämtade verktyg.
Varför tror du det?
Ja, ja jag bara tror så att det var fredag morgon.
Mmm, var parkerade …
… men inte hundra.
Nej, jag förstod att när ni bytte däck så åkte ni in i garaget.
Ja in i garaget.
Och ni var ingen annanstans med bilen den gången?
Nej
Och den gången ni var och hämta verktyg, vart parkerade ni då?
Här bredvid dörrarna.
Mmm, precis utanför garaget.
Ja
Var ni någon annanstans med bilen den gången?
Jag tror min bror har stannat intill det här huset men jag är inte säker.
Du kan göra en ring och bokstaven C där. Är det den gången som ni var och hämta
verktyg?
Jag tror men jag kan inte påstå hundra .
Varför stannade ni vid det huset?
Och han också behövde någonting du vet han gick genom garaget in, han behövde … ja han
behövde den här murarspade, så mura.
Vart skulle han mura någonstans?
Jag berättade innan intill bron där han hade en sån (ohörbart) som han skulle gjort där. Och
då säger jag nån gång under veckan det kanske till och med var måndag.
Som han skulle använda murspaden inne i ladugårdsbyggnaden mitt emot kaféet?
Ja här precis intill tvåan där det kommer upp en sån bro. Det är helt enkelt när Lars skarvade
ihop dräneringen en (ohörbart) passade inte. Då tog dom, gjöt dom runtom.
Men när ni är i den byggnaden som du har markerat med C, hade ni då
arbetsuppgifter i ladan mittemot kaféet?
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-29 13:36 diarienr: 5000-K698204-15
1159
Ja då, jag hade det jag la in golvet där. Och just han så att säga han gjöt just den gången .
Jag frågar eftersom från och med måndagen så var ju byggnaden avspärrad.
Jag tror att han gjöt på lördagen, jag tror.
Så då skulle det ha varit tidigare som han var och hämtade den här spaden?
Jag tror det var lördag då när han hämta … ja, ja jag vet att han tog och sen gjöt han där. För
att jag la golv på lördag och då han gjöt.
För ena stunden säger du att det kan ha varit på lördag morgon innan Lisa försvann
och i nästa stund säger du att det kan vara på fredagen efter Lisa försvann.
Jag har bara sagt … att vi har vart där men exakt det kan jag inte påstå men jag tror det var
lördag när vi var på det här stället.
Jag förstår. Var du ur bilen när ni var vid det huset som du markerat med C?
Jag tror kanske inte. Men så att säga rätt så mycket tid vi har jobbat där.
Vad är det för hus här som du markerat med C?
Det är Arne Jönssons hus. Och ja det var han som sa du vet, jag har målat invändigt och min
bror jobbade med altan och sen vi sakta men säkert började måla.
Är det ett bostadshus?
Ja just nu, nej men ja du vet så att säga när vi jobbade det är ingen som bodde där det var inte
beboeligt. Han bara sa att vi ska ju göra i ordning nån vill hyra.
Mmm, ja och sedan hade ni jobbat till klockan 18 på Blomberg 10 på onsdagen. Vad
hände sedan under onsdagen?
Du vet inget mer vi var hemma.
Allihop?
Som jag minns det var allihop .
Tills ni går och lägger er?
Ja
Mmm
Ja jag säger nån dag den här veckan vi var ju i Källby butiken också .
Ja
Men sen jag minns inte exakt vilken dag .
Ja jag har skrivit att en kväll så var ni på Supernetto i Götene.
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-29 13:36 diarienr: 5000-K698204-15
1160
Ja
Och en kväll var ni på Handlar’n i Källby.
Ja
Sedan fick jag för mig att ni hade varit någon kväll i Lidköping också.
(ohörbart)
Men jag kan ha fel.
Nej jag tror inte … jag tror inte att vi har vart där.
Mmm
Eh … det var ju så att dom sa att vi ska åka till Lidköping men sen visa sig att tolken har
kommit till oss.
Mmm
Då när vi skulle lämna uppgifter.
Ja då får du berätta från torsdag morgon.
Ja jag tror torsdagen vi har försovit eller vi kom till jobbet klockan åtta. Vi kom … vi hämta
byggställningarna åker dit.
Mmm, hämta byggställningarna vid Vin & Sprit och åkte till Blomberg 10.
Ja
Mmm, fortsätt.
Och sen ända till frukost vi jobba på det huset.
Mmm, och sedan?
Ja sen vi åt frukost efter frukost igen till jobbet.
Mmm
Och så åkte vi kvällen.
Precis som på onsdagen?
Ja ungefär så här .
Mmm, och du och Nerijus arbetade hela tiden tillsammans på Blomberg 10 på
torsdagen?
Jag tror att vi alltid var tillsammans .
Och vad hände sedan när ni kom hem på kvällen vid 18-tiden?
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-29 13:36 diarienr: 5000-K698204-15
1161
Det verkar att vi var ju hemma men jag säger igen att vi har vart … åkte iväg jag minns inte
var det onsdag eller torsdag. Och sen var vi hemma.
Mmm, och fredag morgon?
Fredag jag tror vi gick så att säga i rätt tid och det var ju tio i sju. Och åkte och hämtade
byggställningarna. Vi körde med dom till det här huset nr10. Sen vi också gick tillbak … åkte
tillbaka för och hämta mer byggställningar för att nådde inte från utsidan. Och sen vi tog,
bytte några våningar från andra änden .
Mmm
Och när vi har lastat två våningar till vårat släp … då åkte fram ägarinna till kaféet. För att
intill dörrarna stod nån ölburk och då hon frågade vems burken är. Och min bror sa att han att
han inte vet så hon åkte tillbaka.
Intill dörrarna på Vin & Sprit?
Ja
På norra sidan?
Där nånstans, ja .
På den norra sidan?
Ja det är här.
Ja och sedan?
Sen vi låste dörrarna så att säga han åkte runt och hämtade mig jag gick ju på insidan, åkte
vidare. Och sen ända till frukosten kanske till klockan nio sen åkte vi hem för att få frukost .
Ja fortsätt berätta.
Efter frukost då åkte vi tillbaka. Och då var ju en från den sidan så att säga (ohörbart).
Mmm
Och jag tror att just då åkte vi till Martorp och hämta dom där verktyg, denna såg som jag
menar. Och denna tigersåg.
Mmm
Och vi var ju där ända fram till lunch .
På Blomberg 10?
Ja
Och efter lunch?
Efter lunch jag tror vi åkte till Källby macken, för att hustrun bad om ett paket cigaretter. Och
Förhör med Bilevicius, Aivaras; 2015-06-29 13:36 diarienr: 5000-K698204-15
1162
min bror köpte öl några förpackningar. Och då kom vi tillbaka då han ger ut dom där
cigaretterna till hustrun. Och då åkte vi tillbaka till eh … jobbet till, till jobb. Och sen under
arbetstid han öppnade en ölburk. Och då han erbjöd mig också men jag sa jag vill inte du vet
men då gick jag och då jag göra kaffe inne i huset.
Mmm
Efter en viss tid han frågade om Klas har åkt hem. För att det var inte långt ifrån fyra då.
Mmm
Då så … och då sa han så att säga nu åker du och tittar om Klas är kvar eller inte. Men då jag
som kör för att han har druckit. Vi kom … och vi kom hem men Klas satt kvar på kontoret
och jag gick in och hämta en banan. Och sen tillbaka till nr 10 men när vi åkte tillbaka då
Klas fanns inte där. Och då så att säga min bror säger nu räcker det så att vi plockar ihop
byggställningarna så åker vi hem.
Vad var klockan då?
Det kanske … kvart över fyra, tjugo över fyra ända upp till halvfem.
Mmm
Och då ställer han hade byggställningarna så åkte vi hem.
Mmm
Och sen jag minns inte vilken tid så att säga när vi åkte till Martorp och letade efter mask.
Och då minns jag inte åkte vi med en gång eller en viss tid när vi har vart hemma. Och när vi
kom till Martorp och vi ställ … parkerade bilen intill garaget. Och då min bror säger gå och
hämta garagenycklarna inifrån.
Du kan, först kan du visa vart ni parkerade.
Här
Samma ställe som förut?
Ja, ja det är lite plus, minus kanske.
Mmm, vems idé var det att ni skulle åka till Martorp och …
Vi, vi pratade alltså vi pratade att vi skulle åka och fiska .
Mmm
Och då han sa gå och hämta nycklarna från det här garaget och då gick jag mot det stället.
Jo men jag tänker såhär, ni skulle åka och fiska.
Ja
Ja och så åker ni till Martorp.