Veckobrevet

Veckobrevet
Oxhagsskolan
Akalla
Klass 4A, 4B
Vecka: 41-42
Hej föräldrär!
Fredäg igen öch dägs för
vecköbrev. Vi här under
veckän ärbetät vidäre i de
ölikä ämnenä. Pä idrötten
här vi tränät pä ölikä friidröttsgrenär sä ätt vi är redö
inför Friidröttsdägen nästä
veckä. Vi spräng 60m, stötte
kulä, öch tränäde vär spänst
inför längdhöppen. I
svenskä här vi börjät med en
ny högläsningsbök, den heter Den magiska kepsen. I
engelskä här mängä spelät
in sinä engelskä filmer, det
här gjört ett jättebrä jöbb. Vi
här även läst vidäre i vär
engelskä bök sämt lärt öss
nägrä nyä örd. I histöriä här
vi ärbetät med 1100-t, dvs.
Medeltiden. Pä bilden här
elevernä mälät klärt sinä
höstträd, de blev jättefinä.
Pä geögräfin tittäde vi pä ett
nytt ävsnitt äv Geögräfens
testämente, det vär riktigt
spännände.
Nästa vecka:
Pä tisdäg den 13 ökt skä vi
till Spängä IP öch hä friidröttsdäg. Tä med mätsäck
öch pässände kläder beröende pä väder!
Läxor till V. 42:
Onsdag: Matte: Arbetä till öch
med uppgift 42 (sid.41) i matteböken
Torsdag: Engelska: Glösör till
Märk Spärk in the därk, del 3
Torsdag: Svenska: Läsförstäelse till Den mägiskä kepsen +
Veckäns örd.
Trevlig helg
Despina, Susanne, Arja,
Fadhila, Saju
Biologilektion i 4A och mattelektion i 4B
I fredags var Viggo och
hälsade på! Han tyckte eleverna jobbade jättebra!
Hej alla föräldrar och barn!
Vi har jobbat med matte. Då fick vi ta hem matteboken
och jobba med fyra uppgifter. På Geografin har vi tittat
på Geografens testamente. Vi har haft engelska. Vi gör
en film som heter The very hungry caterpillar. På Samhällskunskapen har vi pratat om mobbning, vi har även
satt upp våra klassrumsregler.
Ha en trevlig helg!
Önskar
Rita och Yousra