Nytt från Läkarbanken mars 2015

NYTT FRÅN
EXN
FRÅ O
D
R
BIL
ELP
P
EM
Läkarbanken
Rotarys Läkarbank
Mina Gohar, tandläkare från Lund, distrikt
2390 på uppdrag i Migori
Marjon
Nahuijsen
Nederländerna
Jeepläkare
Siaya
Siemen de Boer
Nederländerna
Jeepläkare
Siaya
Agneta Danielsson
Hamburgsund
Distrikt 2360
Jeepläkare
Mumias
Otto Paulsen
Malmö
Distrikt 2390
Jeepläkare
Mumias
Helena Jelsma
Nederländerna
Jeepläkare
Kisima
Hankees Smit
Nederländerna
Jeepläkare
Kitale
Margareta Parén
Göteborg
Distrikt 2360
Tandläkare
Kisima
Erik Uhrbom
Falun
Distrikt 2330
Tandläkare
Mutumo
Mars 2015
Stöd till Kenyansk sjukvårdpersonal
Läkare på uppdrag
Läkarbanken har på försök börjat jobba lite annorlunda på
en av jeeplinjerna. Istället för att ha en vanlig jeeplinjeklinik så åker läkaren till en hälsodispensär och ett distriktssjukhus och jobbar tillsammans med personalen där. Detta är i Siayaområdet där Läkarbanken varit länge och bidragit till att olika sjukvårdsinrättningar byggts upp. Inom
ett till två år kommer verksamheten att flyttas helt till
nya områden men som ett stöd utfasningen har det blivit Kön av patienter på Ukwalasjukhuset
viktigt att stödja den nya personalen från hälsomyndigheterna som kommit på plats. Så här skriver Bo Sondén, en av de svenska
läkarna om förändringarna: ”På onsdagar och fredagar åkte jag nu och jobbade som
“överläkare” vid Ukwalasjukhuset och en dispensär tillsammans med den lokala personalen.
På sjukhuset jobbade jag med en ung doktor som var entusiastisk
över samarbetet med erfarna europeiska läkare. Själv tyckte jag
system var ett bra sätt att överföra kunskap och bidra med råd och
information, dessutom har jag själv lärt mig en del.
På dispensären hade vi svårigheter i början då personalen kände
sig kontrollerade. Efter förklaringar och diskussion mellan personalen och Läkarbankens koordinator på plats förändrades det och vi
mötte patienter tillsammans och ett bra samarbete utvecklades.
Jag hoppas verkligen att detta arbetssätt kommer att fortsätt och
utvecklas, eftersom det finns ett stort behov att överföra kunskap
till personal utbildad i Kenya, till exempel om den höga antibiotika
användningen. Läkare med europeisk utbildning kan också lära
En liten flicka med scabies, en
sig en del, bland annat om alla olika hudsjukdomar som finns i
av många hudsjukdomar som
tropiska länder. Fortsätt med detta initiativ!”
är vanliga i Kenya
Brunn utan pump
I byn Itete finns det en fin brunn grävd som ger mycket vatten. Men den är inte övertäckt
och det finns ingen pump. Utan övertäckning så kommer det smuts och bakterier i brunnen och utan pump är det svårt att få upp vattnet. Finns det en Rotaryklubb som kan
bidra med 8 500 kronor så kan vi göra brunnen färdig för bybefolkningen?
Har din Rotary klubb en Läkarbanksambassadör?
Varje månad skickar Rotarys Läkarbank ut detta nyhetsbrev till de som är registrerade på
Club-on-web som ”ansvariga för Läkarbanken” eller som vi hellre kallar det, till Läkarbanksambassadören i klubben. Många klubbar har ingen ambassadör, ett uppdrag som
handlar om att få information och informera resten av klubben om vad som händer i Läkarbanken. Inte betungande, men förhoppningsvis intressant. Club-on-web försvinner
snart, men ett nytt system kommer istället dit alla uppgifter skall överföras. Läkarbankens kansli kan inte registrera medlemmars klubbansvar, så klubbens IT-ansvarige måste
göra det. Så se till att din klubb har en registrerad Läkarbanksambassadör på nätet!
Stöd från klubbar
Bästa klubbar i februari var: Smålandsstenar Rotaryklubb 20 500 kr, Trollhättan –
Starkodder Rotaryklubb 10 000 kr, Norsborgs Rotaryklubb 10 000 kr, Växjö Rotaryklubb 10 000 kr. Vi tackar alla som bidragit till verksamheten.
Plusgiro: 90 04 72—2 Bankgiro: 900-4722
Tel: 0383-46 74 80.
Adress: Rotarys Läkarbank, Box 1, 570 15 Holsbybrunn.
E-post: [email protected]
www.rotarydoctors.se
Vill du prenumerera på detta nyhetsbrev direkt från Läkarbanken eller avbryta prenumeration, kontakta [email protected]