Informationsbroschyr om lärlingsutbildning

Lärlingsutbildning
för vuxna
Jobb- och kunskapstorget
Linköpings kommun
linkoping.se
Lärlingsutbildning för vuxna
– när du vet vad du vill bli!
Som lärling läser du till ett yrke och
tillbringar större delen av utbildningen
på en arbetsplats.
Lärare från vuxenutbildningen och
handledare på arbetsplatsen hjälper till
att planera och genomföra utbildningen.
Det gör att du får en mycket bra utbildning
som kan ge både referenser och kontakter,
för att du i framtiden ska kunna jobba med
det du vill.
Hur går det till?
När du är lärling på en arbetsplats
är du med i företagets vanliga arbete.
Du ska följa företagets arbetstider och
regler.
Det är viktigt att du tar ansvar, att du
arbetar självständigt och att du är noga.
Det är bra om du själv har kontakt med
en arbetsplats som vill ta emot en lärling.
Tiden för lärlingsutbildningen kan vara
från sex månader till två år.
Utbildningen bygger på gymnasiala
kurser och du får gymnasiebetyg.
Jobb- och kunskapstorget arbetar också
med att få kontakt med företag som kan
ta emot lärlingar.
Du kan söka lärlingsutbildning från
1 juli det år som du fyller 20 år.
Företag, skola och lärling bestämmer
tillsammans när utbildningen ska starta.
Är du intresserad
av lärlingsutbildning?
Lärlingsutbildningen ger rätt till
studiemedel från CSN
(Centrala Studiestödsnämnden).
Anmäl ditt intresse på internet
www.linkoping.se/ansokanvux
Till dig som är företagare
En lärlingsutbildning ger ditt företag
möjlighet att få nya medarbetare
med rätt kunskaper.
Utbildningen ger också människor en
chans att komma in på arbetsmarknaden.
Hur går det till?
Utbildningen anpassas utifrån lärlingens
behov och företagets efterfrågan.
Lärlingen får en grundläggande
yrkesutbildning som till största delen
sker på arbetsplatsen.
Ett företag som tar emot en lärling
väljer en lämplig handledare till lärlingen.
Handledaren ska ha en handledarutbildning.
Jobb- och kunskapstorget erbjuder
en egen handledarutbildning,
men handledaren kan också gå
Skolverkets distansutbildning.
Lärare från en skola inom vuxenutbildningen planerar vad utbildningen
ska innehålla.
Läraren och handledaren sätter
tillsammans betyg på lärlingen.
Kostar det något?
Att ta emot en lärling kostar ingenting.
Företaget får en viss ersättning.
Varje lärling har försäkring genom
vuxenutbildningen.
Om mitt företag vill
erbjuda en lärlingsplats?
Kontakta Jobb- och kunskapstorget.
På baksidan finns kontaktuppgifter.
”Jag jobbade i butik i många år och ville komma vidare , så
jag sökte till administrationslärling. Jag tyckte det var bra
med en utbildning med mycket praktik för att få in foten på
ett företag och få kontakter. Det är viktigt att veta vad man
vill innan man går in i en lärlingsutbildning.”
Hanna - lärling
”Jag har hittat en ny kollega. Inom vissa områden har Hannas
frågor och funderingar fått oss att reflektera kring vad vi
gör och vad vi inte gör. Innan vi tog emot Hanna som lärling
så var jag rädd för att det skulle ta kraft och energi, men så
blev det inte. Det var lätt att ha Hanna som lärling, och där
tror jag det är viktigt med personkemin och att matchningen
blir bra. Det är en utmaning att hitta värdefulla uppgifter
för lärlingen.”
Tobias - handledare
Kontakta oss gärna:
Jobb- och kunskapstorget
013 - 20 55 00
[email protected]
Linköpings kommun
linkoping.se