Service & Tjänster okt. 2015

OKTOBER 2015 INBLICK I DIN BRANSCH
SERVICE
& TJÄNSTER
EN HALV MILJON SAKNAR
AVTALADE FÖRMÅNER
AVTALEN SOM HOTAR
TELEMARKETING
VAD ÄR VIKTIGAST I
AVTALSRÖRELSEN?
En bransch i ständig
BEREDSKAP
ARBETE PÅ OBEKVÄMA TIDER BLIR ALLT VANLIGARE
FÖR LEDARE INOM LOKALVÅRDEN
utveckla
arbetsplatsen.
och dig själv.
”Man får en bra kompetens och
förtroendevaldautbildningarna är
meriterande. Att engagera sig
fackligt är att investera i sig själv.”
JAq U e l i n e M A i e r C h áv e z
klubbstyrelseledamot på Fresenius Kabi AB i Uppsala
Som medlem i Unionen kan du vara med och
påverka och förbättra i frågor som engagerar
dig på jobbet. Bli arbetsplatsombud, arbetsmiljöombud eller bilda en Unionenklubb. Det
finns mycket att tjäna – för dig personligen,
dina kollegor och din arbetsplats. Du får
insyn och inflytande över verksamheten och
villkoren – rena rama röntgenblicken och
tankekraften – och skaffar dig erfarenheter
och kunskaper om arbetslivet och dig själv
som du har nytta av i ditt vanliga jobb.
Läs mer på
www.unionen.se/engagera-dig
Eller sms:a
unionEn EngagEra dig
till nummer 71700
2 INBLICK
SERVICE & TJÄNSTER | VÄLKOMMEN
Innehåll
Välkommen
till din bransch!
Den här tidningen
bevakar aktuali­teter och
trender i service- och
tjänstebranschen och de
utmaning­ar du som jobbar
inom området möter. Här kan
du läsa om k­ ollegor, besöka
arbets­platser och få svar på
frågorna som hjälper dig
att utvecklas.
• NYHET: Sodexo ska minska sina koldioxidutsläpp med en tredjedel fram till 2020.
• REPORTAGE: Unionen om bristande
övertidsersättning bland lokalvårdsföretag.
• TREND: Swedma om utredningen som
kan försvåra för telemarketingföretag.
• KRÖNIKA: Folksams Håkan Svärdman
Har vi ta
g it fel
på vilke
n bransc
h
du arbe
Byt enk tar i?
elt geno
m
att logg
a in på
unionen
.se!
om kostnaden för långvariga sjukskrivningar.
MÅNADENS SNACKIS
Start för
avtalsrörelsen!
Flexpension för alla, höjd reallön, bättre återhämtning,
ökad tillgänglighet och minskade löneskillnader
mellan kvinnor och män. Det är Unionens viktigaste
krav inför den kommande avtalsrörelsen.
Vilken fråga är viktigast för er klubb?
Fakta: Avtalsrörelsen
Andreas Lindblom
Unionenklubben
Anticimex Malmö
– Att reallönerna höjs samt att en siffersatt garanterad löneökning för alla
återinförs. Löneökning ska ges efter
prestation, men alla ska ha rätt till en
viss löneökning varje år. Löneklyftorna
mellan män och kvinnor är också viktigt, även om det fungerar mycket bra
på vår arbetsplats.
Kristina Larsson
Ordförande
Unionen Coor i Väst
– Reallöneökningar och siffersatt
utrymme. Många av våra medlemmar ligger på en ganska låg nivå.
Personligen känner jag att frågan om
flexpension är lika viktig för medlemmarnas framtida ekonomi. Flexpensionen hänger också ihop med
balansen mellan arbetsliv och fritid.
✓ En återkommande händelse där
arbetsmarknadens parter, arbetare och
arbetsgivare, förhandlar fram nya avtal
som reglerar löner och arbetsvillkor.
✓ Arbetsgivarsidan förväntas kräva
väldigt låga lönelyft.
✓ Unionens mål i avtalsrörelsen är
flexpension på alla avtalsområden,
höjda reallöner och siffersatta årliga
löneökningar, stärkta möjligheter till
återhämtning och ökad tydlighet kring
tillgänglighet samt åtgärder för minskade
löneskillnader mellan män och kvinnor.
Ansvarig utgivare Fredrik Nilsson, Unionen Projektansvarig Mikael Sundström [email protected]
Redaktör Mattias Dahlström [email protected] Art Director Douglas Dittmer Account Director
Magnus Lindvall [email protected] Editorial Director Kjell Häglund [email protected]
Tryck och repro Stibo Graphic AS För frågor om innehållet Mikael Sundström [email protected]
INBLICK 3
NYHETER | SERVICE & TJÄNSTER
Vikten av
flygsäkerhet
Mindre koldioxid
målet för Sodexo
Dina resväskor vägs redan. Nästa
steg verkar bli att du själv får ställa
dig på vågen. I alla fall i vissa delar av
världen. Uzbekistan Air har, skriver
Svenska Dagbladet, börjat kontrollera passagerarnas vikt. Uppgiften
är konfidentiell och kan inte kopplas
samman med särskilda passagerare
och sägs bidra till flygsäkerheten. Det
uzbekiska flygbolagets införande följer
på Samoa Airs två år gamla uppmärksammade och ifrågasatta lansering av
en prissättning där passagerarnas vikt
bestämde priset på biljetten.
En tredjedel. Så stor del av Sodexos koldioxidutsläpp ska bort under de kommande fem åren.
S
Drastisk ökning
av klagomål
Bild: Sodexho
De besvikna och missnöjda
resenärerna blir allt fler. Enligt Allmänna Reklamationsnämnden
(ARN) ökade anmälningarna
mot resebolagen med nästan 20
procent under det första halvåret 2015 jämfört med i fjol. Förra
året gjordes 919 anmälningar, i år
var motsvarande siffra 1 105. En
förklaring till uppgången skulle
kunna vara den EU-förordning
som ger kunderna rätt till upp till
600 euro vid försening på flyg
på över tre timmar.
– Det finns ett ökande resande
och fler har nog kännedom om
att den här förordningen finns
Och så finns det företag som
riktat in sig på att hjälpa resenärer som råkat ut för inställda
och försenade flygningar, säger
Marie Berge, verksjurist vid ARN,
till TV4 Nyheterna.
erviceföretaget Sodexo satsar
på ökad hållbarhet och färre
utsläpp. Det globala företaget
med rötterna i Frankrike,
som erbjuder allt från reception,
säkerhet, städning och hjälpmedelsservice till måltidstjänster, måltidskuponger och facility managementverksamhet, siktar på att sänka sina
koldioxidutsläpp med en tredjedel
fram till år 2020.
Sodexo, med över 11 000 anställda
sammanlagt i Norden, radar bland
annat upp reducering av matavfall
och ökat användande av förnybara
energikällor som två områden företaget kan använda för att nå de nya
målen. Nästan hälften av företagets
utsläpp finns i de egna leden och hos
underleverantörer.
– För att få en verklig effekt måste
vi involvera hela vår värdekedja för
att generera koldioxidminskningar
i systemet, säger Neil Barrett, vice
chef för Sodexos internationella
avdelning för hållbar utveckling.
Satsningen görs med utgångspunkt i resultat från undersökningar gjorda på 5 000 arbetsplatser
i 14 länder under fjolåret. Utifrån
dessa uppgifter har det tagits fram
program som ska sänka energikonsumtionen och matsvinnet – och i
förlängningen också koldioxidförbrukningen – med 12 till 45 procent.
– Genom att driva dessa utsläppsminskningar visar Sodexo ledarskap
som kan påverka hela sektorn för
konsumenttjänster. Vi hoppas att
andra företag svarar upp mot detta
och bygger vidare på sina insatser,
säger Suzanne Apple från samarbetspartnern World Wildlife Foundation
(WWF) i samma pressmeddelande.
»Fritidsresor är ett starkt namn.
Men styrkan vi har i TUI är också
fantastisk. Jag vill inte lägga någon
värdering i det ena eller det andra.«
Fritidsresors informationschef Mathias Bergendahl till
Resumé apropå att resejätten byter namn till TUI.
4 INBLICK
SERVICE & TJÄNSTER | NYHETER
Gesällbrev
på Gondolen
Bild: Opus bilprovning
Tidigare i år rapporterade Service &
Tjänster om ett nytt valideringssystem
för att dokumentera kunskap inom
hotell- och restaurangbranschen. Nu
blir Eriks Gondolen i Stockholm först i
landet med att utfärda gesällbrev inom
servering. Lina Bergqvist ska under ett
antal dagar bli bedömd som servitris.
Blir hon godkänd i alla moment får hon
ut ett gesällbrev som servitris enligt de
nya provbestämmelser som godkändes i mitten av mars.
– Det känns fantastiskt att kunna ge
duktiga yrkesmänniskor inom branschen ett erkännande, säger Linus
Forsberg, vd för Eriks Gondolen, i ett
pressmeddelande. Nu kan de få ett
papper på de kunskaper de fått genom utbildning och praktiskt nötande.
Kritik mot reform
av bilbesiktningen
xxxxx
xxx
xx
xxxxx
6
Så många procent ökade
antalet övernattningar i Stockholm
i juni, jämfört med 2014.
Transportstyrelsen utreder om bilbesiktningen ska
ske med större tidsintervaller. Branschen är kritisk.
E
tt EU-direktiv kan vända uppochned på bilbesiktningsbranschen,
rapporterar SVT. Enligt nuvarande svenska regler ska nyköpta
svenska bilar besiktigas en första gång
efter tre år, en andra gång efter ytterligare två år och sedan årligen.
EU skulle i stället gärna se att hela
unionen följer så gott som samma regler
och därför utreder nu Transportstyrelsen
en övergång till ett system där en nyköpt
bil besiktigas första gången efter fyra år
och därefter vartannat år.
Mats Hjälm, utredare på Transportstyrelsen, menar att nyordningen skulle
innebära en välbehövlig modernisering
av bilbesiktningen.
– Den svenska förordningen är cirka
50 år gammal och inte anpassad efter
den bilpark som rullar på vägarna i dag,
sa Hjälm tidigare i sommar till SVT.
Branschen är däremot mer kritisk till
förändringen. Minskningen av besiktningarna kommer att påverka intäkterna
negativt, menar Tord Fornander på
branschorganisationen Swetic.
– Det är inte okej av staten att först
sälja ut verksamheten och sedan halvera
marknaden, säger han till SVT.
Tommy Wicksell på Opus Bilbesiktning varnar också för att färre allvarliga
problem kommer att upptäckas och
åtgärdas.
– Vi sätter ett körförbud minst en
gång i veckan, där det vanligaste handlar
om bromsfel, berättar han för Norrtelje
Tidning. Trafiksäkerheten kommer att
minska markant om dessa släpps ut på
vägarna.
Transportstyrelsens utredning beräknas vara klar i september. Beslut tas i
november.
Securitas virala
succévideo
Bara över en natt blev en instruktionsvideo från Securitas en oväntad
framgång. I filmen visar Örjan Ahl, instruktör vid säkerhetsbolaget, hur man
bäst hjälper både yngre och äldre barn
som satt något i halsen och drabbats
av andningssvårigheter. Tydligen slog
den korta anspråkslösa snutten an
något hos det svenska folket: bara under det första dygnet efter att klippet
lades upp på företagets Facebooksida sågs det av en miljon människor
och delades 20 000 gånger.
INBLICK 5
REPORTAGE | SERVICE & TJÄNSTER
Synen på vad som är
obekväm arbetstid
har förändrats.
Working
9 to ?
På dagens arbetsmarknad förväntas man
ofta vara tillgänglig när som helst. Det
gör att arbetstidens gränser flyter på ett
oroväckande sätt. Inom lokalvården får
arbetsledare och driftchefer allt oftare
arbeta över – ibland utan ersättning.
TEXT Niklas Wahllöf ILLUSTRATION Joakim Hellstedt
6 INBLICK
SERVICE & TJÄNSTER | REPORTAGE
P
å dagens mer tjänstebaserade
arbetsmarknad tycks något
ha gått snett. Arbetstiden, för
framför allt arbetsledare och
mellanchefer, har blivit flytande. Berättelserna är många om hur man förväntas vara nåbar i princip jämt. Med
nya verktyg där mycket kan lösas med
bara telefonen, var som helst, blir det
också möjligt att lösa driftproblem,
kalla in extrapersonal och hantera
kundfrågor – när som helst.
Ett exempel är serviceentreprenaderna. Mycket av verksamheten,
lokalvården, sker efter det att kundens
lokaler har tömts och då även lokalvårdsbolagens arbetsledare och driftchefer egentligen borde vara lediga.
I praktiken ligger de dock i ständig
beredskap och inte sällan måste rycka
in för att lösa uppkomna situationer.
Som Jan. Han vill vara anonym och
heter i verkligheten något annat. Jan
är arbetsledare och distriktschef och
ansvarar för cirka sextio personer på
ett stort lokalvårds- och återvinningsföretag.
– Min schemalagda arbetsvecka
består av ganska många bokade kundbesök, telefonsamtal med kunder och
personal, planeringar, administration
som underlag för extra faktureringar,
timredovisning för min personal etcetera, berättar han och tillägger:
– Men företagets verksamhet pågar
från måndag till söndag.
Jan berättar om en stor kund vars
arbete ofta pågår långt in på kvällarna, resulterande i att Jans företag
ibland tvingas städa på nätterna.
– Jag är mer eller mindre tillgänglig
hela tiden, säger han. Nu har jag bra
personal så de ringer inte i onödan.
Egentligen har jag inga problem med
att jobba kvällar och helger, men det
beror på att mina barn är vuxna. För
tio, femton år sedan hade det inneburit stora problem.
På dagens arbetsmarknad är vi
lojala med uppdraget och känner att
vi enkelt och snabbt kan rycka in även
under det som förr kallades obekväm
arbetstid, men priset är att vi aldrig är
riktigt lediga – oavsett expertråd om
att »se till att koppla ned och slappna
av«. En person som Jan kan inte koppla
ned. Och arbetstiden flyter. Problemet
är också att kompensationen för att
– Det hände självklart att jag även
då jobbade på helger. Men det kändes
okej då vi hade bra löneutveckling,
och bonusar i form av pengar. När
vi har frågat personalchefen här om
övertid så fick vi svaret att det var
bortförhandlat, men vi fick aldrig se
protokollet när detta hade hänt. Och
i dag förnekar man att man sagt så.
Gunilla Krieg är central ombudsman
på Unionen. Berättelser som Jans stöter
hon ständigt på.
– Det är lite skrämmande att även
större företag nu börjar hävda att arbetsledaren ska ta ett totalansvar och
»Jag har inga problem med att
jobba kvällar och helger, men det
beror på att mina barn är vuxna.«
ständigt vara i tjänst flyter.
– Jag tar ut komptid, men jag vet
andra som inte skriver upp extratid,
berättar Jan. Det händer att jag jobbar
tre, fyra timmar någon dag för att
nästa jobba elva, tolv timmar, i dag
till exempel började jag klockan 7
och slutade klockan 18. Men något
lönetillägg har jag aldrig uppfattat
att jag har, jag tror att vi är på gång
att få 30 dagars semester nu, men när
jag frågar bekanta är det inte speciellt
mycket.
Jan berättar också att när han tidigare jobbade på ett mindre företag var
tjänsterna uppdelade så att arbetsledarna jobbade mellan klockan 06 och
14.30 och så tog gruppledare över på
kvällar och helger.
vara tillgänglig på kvällar och helger
utan övertidsersättning eller beredskapsersättning, säger hon. Jag kan
ge ett exempel på hur en arbetsgivare
inte längre ville betala heltidslön för
en gravid medarbetare som gick ned
till 40-timmarsvecka, alltså heltid,
från 50–60 timmar i veckan. Det visar
hur snurrigt det är.
– När man har totalansvaret för ett
helt kundsegment eller distrikt, och
så kanske fler kunder tillkommer, då
får ju arbetsledaren bara mer och mer
jobb, fortsätter Gunilla Krieg. Och
samtidigt har man plockat bort dem
som var inne och tog över kvällar och
helger. En person gör flera personers
jobb, och arbetsgivarna sparar massor
av pengar på det. Det här stämmer
INBLICK 7
REPORTAGE | SERVICE & TJÄNSTER
inte överens med våra kollektivavtal,
helt enkelt.
Krieg berättar att det finns olika
tolkningar hos arbetsgivarna av kollektivavtalen och till och med den
svenska arbetstidslagen – att »ordinarie« arbetstid inte får överstiga 40
timmar per helgfri arbetsvecka, och
att veckovilan ska vara 36 timmar
varje sjudagarsperiod. Denna vila
kan inte kombineras med beredskap.
Hon pekar också på EU:s arbetstidsdirektiv, som fastslår max 48 timmar i
veckan inklusive övertid i genomsnitt
under en fyramånadersperiod.
Och hur skaffar man sig kollen, var
hittar man det där EU-direktivet?
– Längst bak i kollektivavtalshäftet
finns det. Och så finns det som pdf-fil
på vår webb: unionen.se/kollektivavtal/säkerhetsföretagen och servicentreprenader. Det kan du använda
dig av i alla lägen, även om det skulle
finnas ett arbetstidsavtal på ditt jobb
som gäller i stället för arbetstidslagen,
även om du skulle ha förhandlat bort
övertidsersättning, alla skyddsregler
och allting, så finns alltid detta EU:s
arbetstidsdirektiv.
– Upplever du att du ger gratis
»En veckas extra semester kan inte
ersätta att man är tillgänglig dygnet
runt året runt.«
– Alltså kan man jobba 60–70 timmar på en vecka utan att bryta mot
regelverket. Men det innebär också
att man måste få återhämtning. Så
om du överskrider detta på en fyra­
månadersperiod är det ett brott mot
direktivet.
– De som stadigt jobbar 50–60
timmar riskerar dessutom en massa
sjukdomar, säger Gunilla Krieg, vissa
faktiskt livshotande, och dessutom
bryter man alltså mot lagen. Om inte
arbetsgivaren har koll på det här så
måste man själv skaffa sig det.
8 INBLICK
beredskap för jämnan och inte får
din dygns- och veckovila och inte
återhämtning, då kan du ta till det
här, det kan de inte komma undan.
Unionens avtal och arbetstidslagen
hänvisar till och följer EU:s arbetstidsdirektiv. Och det gäller alla
företag och arbetsledare, driftchefer
och högre chefer. I princip alla utom
vd och de branscher som uttryckligen
undantas i direktivet.
Jan igen:
– Jag tror att företaget nu försöker
visa en vilja att förändra, men jag tror
det beror på att vi startat en klubb
inom Unionen. Jag känner att det går
åt rätt håll när det gäller just fler semesterdagar, men jag har även frågat
om OB-tillägg och då fått svaret att vi
inte har rätt till detta.
– En veckas extra semester kan inte
ersätta att man är tillgänglig dygnet
runt året runt, det är helt oskäligt,
säger Gunilla Krieg:
– För bok över hur mycket du jobbar, råder hon alla medlemmar. Ser du
att du överskrider 48 timmar i veckan
i snitt inklusive övertid så kan det ge
dryga skadestånd.
FAKTA – ÖVERTID
• Enligt kollektivavtalet får arbetsgivaren ta ut max 150 timmar övertid
per kalenderår och tjänsteman. De
flesta av Unionens avtal följer dessa
regler, dock har Serviceentreprenadavtalet, som är det aktuella i det här
fallet, 200 timmar per år.
• Arbetsgivaren får ta ut 48 timmar
av den totala övertiden under en fyra­
veckorsperiod eller 50 timmar under
en kalendermånad.
• Saknar ett företag kollektivavtal
förändras villkoren. Reglerna följer då
arbetstidslagen, där gränsen är 200
timmar övertid per arbetsår. Arbetsgivaren är skyldig att föra journal över
jourtid, övertid och mertid.
SERVICE & TJÄNSTER | KOMPETENS
Hotet mot
telemarketing
Telefonförsäljningen är ständigt omdebatterad.
Nu föreslår en utredning krav på skriftliga avtal,
något som kan hota jobben bland unga.
TEXT Daniel Åberg ILLUSTRATION Martin Nicolausson
I
ökar hos både företag och konsumenter.
en statlig utredning som lämnades in till Finansde– Vi jobbar för att vår bransch ska följa reglerna och
partementet i juni föreslås att krav på skriftliga avtal
vill att myndigheterna samtidigt snabbar på processen
införs inom telefonförsäljning. Avtal ska bli giltiga
och sanktionerna mot dem som står för problemen, säger
först när kunder godkänt anbud som skickats till dem
i »läsbar och varaktig form«, som brev, e-post eller sms.
Thallaug.
En åtgärd som tagits är att NIX-reFrån branschhåll är man kritisk. Tore
gistret,
som tidigare enbart privatpersoThallaug som är vd på branschorgani»Vi jobbar för att
ner kunnat ansluta sig till, numera även
sationen Swedma, menar att arbetsvår bransch ska
tillfällen hotas och att det särskilt
är öppet för passiva näringsidkare.
följa reglerna.«
drabbar unga som har telefonförsäljRiksdagsledamoten Per-Ingvar Johnsson (C) har varit drivande i riksdagen
ning som sitt första riktiga arbete.
gällande skriftliga avtal.
– Många av våra företag är dessutom verksamma på
– Konsumenterna kan inte veta om den de blir uppringd
mindre orter där arbetsmarknaden redan är ansträngd, så
av är seriös. Frågan om självsanering har funnits länge
vi tror att det finns risk för en dubbelstöt, säger han.
Enligt Tore Thallaug straffas hela branschen, trots att
men inte löst problemet att många fortfarande känner sig
lurade av oseriösa telefonförsäljare, säger han.
endast ett fåtal aktörer missköter sig.
Enligt Per-Ingvar Johnsson borde inte skriftliga avtal
– Dessa företag sitter ofta utomlands och stoppas ändå
innebära problem för seriösa företagare.
inte av lagar om skriftliga avtal.
– Är det problem torde det bero på att kunden känner
Enligt en utredning som Handelns utredningsinstitut
HUI gjort för föreningen NIX-telefon kan skriftliga avtal
att hen håller på att köpa något hen inte behöver eller inte
sänka lönsamheten med 30 procent, då administrationen
har råd med.
INBLICK 9
SLUTORD | SERVICE & TJÄNSTER
KRÖNIKA
Otrevlig överraskning
»En halv miljon löntagare saknar
kollektivavtalade försäkringsförmåner.«
J
Jag analyserar kontinuerligt förändringar inom social- och
avtalsförsäkringsområdet. En analys blottlägger en oroande
trend: allt färre anställda har kollektivavtalade försäkringar.
Mellan 1994 och 2013 minskade avtalens täckningsgrad från
94 till 84 procent. Det betyder att omkring en halv miljon löntagare saknar kollektivavtalade försäkringsförmåner.
Trenden är starkast i storstäderna och i serviceJobbjaktens starkaste drivkrafter är lust och belöning. branschen. Riktigt eländigt är det inom IT-branschen och
de privata utbildnings- och omsorgsföretagen. Alltså
Jobb ska berika oss både mentalt och ekonomiskt. När
där arbetsmarknaden är som hetast, vilket borgar
chansen infinner sig måste den ofrånkomliga fråför otrevliga överraskning i framtiden. Särskilt
gan ställas: vad erbjuder ni i lön? Svaret levevid sjukdom och pension. En genomsnittlig
reras ofta som månadslön. Och då brukar
privatanställd har i dag en månadslön på
många acceptera, medan några påbörjar
36 600 kronor. Skulle hen bli kortvarigt
budgivningen. Oavsett vilken strategi vi
sjuk blir ersättningen 87 procent av lönen
tillämpar reflekterar få av oss över anifall det finns ett kollektivavtal, men enställningens eventuella dolda lönefördast 53 procent om det saknas. Då ominmåner. Nej, jag tänker inte på gymkort,
tetgörs möjligheten att behålla sin ekonosubventionerad lunch eller tjänstebil utan
miska standard. Inte blir det bättre när
på kollektivavtalet. Ett mossigt ord, som
det är dags för pensionering. Kollektivavsenast var hippt på 1970-talet. Ifall avtalet
talslösa riskerar få en pension på knappt
uppfunnits i dag skulle vi säkert anglifie53 procent av lönen, i stället för 74 procent
ra dess titel, något i still med Agreement
för den med tjänstepension.
for Exklusive Benefits, (AEB). För det är
Så vid nästa anställningsintervju –
just vad avtalen innehåller, bland annat
fråga om hela lönen, det vill säga om det
försäkringar vid sjukdom, arbetsskada
Välfärdsanalytiker på Folksam
finns kollektivavtal.
och ålderdom.
obbannonser läser jag med jämna mellanrum. Inte för att
jag har tröttnat på jobbet, utan för att spana efter samtidsmarkörer. Platsannonsen som fick mig att axla rollen som
välfärdsanalytiker på Folksam för elva år sedan innehöll en
kravspecifikation som får dagens motsvarigheter att framstå
som minimalistiska.
Håkan Svärdman
KOMPETENS
Bli en modern chef!
Tre krav en chef bör leva upp till:
1
2
3
10 INBLICK
Mindset. Inse att dagens medarbetare är de mest
välutbildade någonsin. När de förstår det verkliga syftet
med jobbet kommer de själva att leverera. Snabbare.
Passion. Ditt jobb är att inspirera och förstärka positivt
beteende. Då kommer affärsresultatet att mångfaldigas i
organisationen. Ge mycket beröm – varje dag.
Lyssna. Ingen kan ha full koll på allt som händer, så
det gäller att träna sig att stå ut med grader av osäkerhet.
Håll tillbaka dina reflexmässiga förslag.
ANDERS
KINDING
Ledarskapskonsult och
författare till
bland annat
Unionens bok
"Världen bästa
chefer".
FÖRDEL
Nyheter och erbjudanden för just din bransch.
12 700 kronor till
din utveckling
Funderar du på att vidareutbilda dig finns pengar att spara via ditt medlemskap. Unionens studiestöd ger dig ersättning för kursavgifter samt litteratur- eller materialkostnader när du vill kompetensutveckla dig i arbetslivet.
Unionen ger dig ersättning med 3 175 kronor per termin.
Den totala summan som går att söka är 12 700 kronor. För att få studiestöd krävs att du har varit medlem i Unionen i minst sex månader. Tidigare
medlemskap i Unionen Student eller annat fackförbund räknas också.
Handläggningstiden beräknas till åtta veckor.
Om du vidareutbildat dig tidigare men glömt att
ansöka om ersättning kan du söka retroaktivt ett
år tillbaka i tiden.
Ansökningsblanketter och mer information
om studiestödet finns på unionen.se
FAMILJEJURIDISK RÅDGIVNING OCH AVTAL
Behöver du ett äktenskapsförord,
testamente, samboavtal, skuldbrev eller
annat privatjuridiskt avtal? Nu har du
tillgång till juristbyrån Avtal24:s webbverktyg och erfarna jurister. Du kan
snabbt och enkelt upprätta avtal anpassade till dina unika behov och individuella förutsättningar. Du ställs inför de
frågor en jurist ställer och utifrån svaren
du ger skapas ett färdigt avtal som är
juridiskt korrekt. Det skickas direkt till din
e-post till en betydligt lägre kostnad än
om du skulle anlita en juristbyrå.
Som medlem i Unionen har du möjlighet att genomföra en kostnadsfri juridisk
behovsanalys online och skriva valfria
privatjuridiska avtal med 20 % rabatt,
online eller tillsammans med jurist.
Mer information finns på avtal24.se/
unionen eller ring Avtal24:s jurister
på 0771-24 00 24
UTVECKLING MED
DIPLOMA UTBILDNING
Unionen erbjuder
ekonomiskt stöd
till den som vill
vidareutbilda sig.
Professionell
yrkesrådgivning
Vet du vilket som är ditt nästa karriärsteg och
hur du tar det? Som medlem i Unionen får du 20
minuters kostnadsfri telefonrådgivning med en
rekryterare inom din bransch. Rekryteraren kan
hjälpa dig med branschspecifika frågor som till
exempel: »Vilka jobb kan jag söka med min kompetens och mina erfarenheter?« eller »Jag vet
vad jag vill, men vilka kompetenser och erfarenheter behöver jag skaffa mig för att nå dit?«
För att bli uppringd, anmäl dig
och registrera dina uppgifter på
http://unionen.workmint.com/
Utveckla din karriär. Genom Unionens
avtal med Diploma Utbildning får du
just nu kraftig rabatt på onlinebaserade
utbildningar från ledande utbildningsbolag. Du hittar kurser inom ekonomi,
försäljning, juridik, kommunikation, kundvård, ledarskap och marknadsföring
till priset 595 kr per utbildning, oavsett
tidigare pris.
Med onlineutbildningar väljer du
själv när i veckan och på dygnet du vill
vidareutbilda dig. Du har tillgång till dem
via dator, läsplatta eller mobil och kan
pausa och repetera kursen så mycket
du vill och behöver. När du har genomfört utbildningen får du ett diplom som
du kan lägga till ditt cv. Priset gäller under en kampanjperiod som inledningsvis
omfattar 5 oktober–31 december.
Du hittar mer
information på
www.unionen.
diplomautbildning.se
Värva en kompis,
välj varsin premie.
Har du en kompis, kollega, affärskollega eller granne som inte
är med i Unionen än? Värva din kompis så bjuder vi er på en
värvningspremie respektive välkomstpresent, värde 100 kr per
person. Välj mellan böcker, badhanddukar, solcellsladdare,
Unionenparaply, presentkort hos Funäsfjällen m.m. – eller att vi
istället skänker 100 kr till SOS Barnbyar.
De 3 första månaderna är dessutom gratis för den nya medlemmen,
värde upp till 675 kr eller 1.125 kr (exkl moms) för egenföretagare.
Erbjudandet gäller till den 31 december 2015 när du värvar en ny yrkesverksam medlem
eller egenföretagarmedlem (inte student- eller pensionärsmedlem).
VÄRDE
1PE0R 0 KR
PE
RSON
Läs mer och värva på
www.unionen.se/kompis
12 INBLICK