UMEÅ UNIVERSITET

Sida 1 av 3
Umeå universitet, 901 87 Umeå
Institutionen för matematik och
matematisk statistik/Jennie Andersson
Tel: 090-786 71 41
E-post: [email protected]
www.math.umu.se
Kurslitteraturlista
2015-05-20
Kurslitteratur för matematik ht 2015
1
Repetitionsvecka/Sommarkurs v.35
Litteratur
Basfärdigheter i algebra, 1,5hp

Albertson m.fl., Basfärdigheter i algebra,
2. uppl. Studentlitteratur (2003).
ISBN 9789144031286
Brandell, G., Under produktion
Brandell, G., Under produktion
Annat material (tillhandahålles av inst.)
Nagle, R.K., Saff, E.B., Snider, A.D., Fundamentals
of Differential Equations and Boundary Value
Problems, International Edition, 6th ed. Pearson
Education (2013). ISBN 9781292023564.
Johnsonbaugh, R., Discrete Mathematics, New
International Edition., Pearson Education (2013).
ISBN 9781292022611
Adams, R.A., Essex, C., Calculus - A Complete
Course, 8 ed. Pearson Education (2013).
ISBN 9780321781079
Adams, R.A., Essex, C., Calculus - A Complete
Course, 8 ed. Pearson Education (2013).
ISBN 9780321781079 (Studenterna har boken
sedan tidigare)
Adams, R.A., Essex, C., Calculus - A Complete
Course, 8 ed. Pearson Education (2013).
ISBN 9780321781079
Annat material (tillhandahålles av institutionen)
Adams, R.A., Essex, C., Calculus - A Complete
Course, 8 ed. Pearson Education (2013).
ISBN 9780321781079 (Studenterna har boken från
tidigare kurs)
Annat material (tillhandahålles av institutionen)
Adams, R.A., Essex, C., Calculus - A Complete
Course, 8 ed. Pearson Education (2013).
ISBN 9780321781079
Nagle, R.K., Saff, E.B., Snider, A.D., Fundamentals
of Differential Equations and Boundary Value
Problems,, 6th ed. Pearson Education (2013). ISBN
9780321747747
Kurser på grundnivå
2
3
4
5
Algebra för ingenjörer, 7,5 hp
Analys för ingenjörer, 7,5 hp
Att undervisa i matematiken, 6hp
Differentialekvationer för teknologer,
7,5 hp




6
Diskret matematik för samhällsvetare,
7,5 hp

7
Envariabelanalys 1, 7,5 hp

8
Envariabelanalys 2, 7,5 hp

9
Endimensionell analys 1, 7.5 hp

10
Endimensionell analys 2, 7,5 hp


11
Flervariabelanalys och diff.ekvationer



12
Fysikens matematiska metoder, 15 hp


Nagle, R.K., Saff, E.B., Snider, A.D., Fundamentals
of Differential Equations and Boundary Value
Problems, International Edition, 6th ed. Pearson
Education (2013). ISBN 9781292023564
Folland, G.B., Fourier analysis and its
Sida 2 av 3

13
Geometri och matematikens historia,
7,5 hp


14
Inledande ingenjörskurs, BT, ET , BRT
(matematikdelen), 7,5 hp

15
Inledande ingenjörskurs, Öppen ingång
(matematikdelen), 7,5 hp

16
Interaktionsteknik och design, ID
(matematikdelen), 7,5 hp

17
Introduktion till Industriell ekonomi,
7,5 hp


18
Introduktion till reell analys, 7,5 hp

19
Kontinuerlig optimering, 7,5 hp



20
Linjär algebra, 7,5 hp

21
Matematik för datavetare, 7,5 hp


22
23
Matematikdidaktik 2, 7,5 hp
Matematikens element, 7,5 hp



24
Metoder och verktyg för datavetare

applications, American Mathematical Society
(2009) ISBN 9780821847909
Råde, L, Westergren B., Mathematics handbook for
science and engineering 5. uppl. Studentlitteratur.
(2003) ISBN 9789144031095
Kay, D., College Geometry: A Discovery Approach.
2nd ed. Addison Wesley Inc. (2001). ISBN
9780321046246
Johansson, B.G., Matematikens historia.
Studentlitteratur (2013).
ISBN 9789144083162
Johansson, R., Öhman, L-D., Introduktion till
högre studier i matematik. Liber (2012) ISBN
9789147105366
Johansson, R., Öhman, L-D., Introduktion till
högre studier i matematik. Liber (2012) ISBN
9789147105366
Johansson, R., Öhman, L-D., Introduktion till
högre studier i matematik. Liber (2012) ISBN
9789147105366
Engwall, M., Jerbrant, A., Karlsson, B., Lagergren,
F., Storm, P., Westin, P., Industriell ekonomi:
metoder och verktyg. Studentlitteratur (2014).
ISBN 9789144101286
Johansson, R., Öhman, L-D., Introduktion till
högre studier i matematik. Liber (2012) ISBN
9789147105366
Rudin, W., Principles of Mathematical Analysis 3rd
edition. McGraw-Hill. (1976). ISBN
9780070856134
Lundgren, J., Värbrand, P., Rönnqvist, M.,
Optimeringslära. Studentlitteratur (2008) ISBN
9789144053141
Lundgren, J., Värbrand, P., Rönnqvist, M.,
Henningsson, M., Optimeringslära – Övningsbok.
Studentlitteratur (2010) ISBN 9789144067605
Pedregal, P. Introduction to Optimization. Springer
(2011) ISBN 9781441923349
Anton H., Rorres, C., Elementary Linear Algebra
With Supplemental Applications, 11th ed. Wiley &
Sons. ISBN 9781118677452
Albertson m.fl., Basfärdigheter i algebra,
2. uppl. Studentlitteratur (2003).
ISBN 978-91-440-3128-6
Hellström, L., Johansson P-G., Morander S.,
Tengstrand A., Elementär algebra. 2:a uppl.
Studentlitteratur (2001) ISBN 978-91-44-01911-6
Annat material (tillhandahålles av inst.)
Diverse artiklar (tillhandahålles av inst.)
Stewart, I., From Here to Infinity, Oxford University
Press (1996).
ISBN 9780192832023
Johansson, R., Öhman, L-D., Introduktion till
Sida 3 av 3
(matematikdelen), 7,5 hp
högre studier i matematik. Liber (2012) ISBN
9789147105366
Kurser på avancerad nivå
Kurs
Litteratur
25
26
Diskret modellering, 7,5 hp
Numeriska metoder för PDE, 7,5 hp


27
Riskbaserad portfölj- och företagsstyrning




28
29
Stokastiska differentialekvationer,
7,5 hp
Transformmetoder, 7,5 hp


Annat material (tillhandahålles av inst.)
Larson, Mats G., Bengzon, Fredrik. The Finite
Element Method; Theory, Implementation, and
Application. Springer (2013) ISBN 9783642332869
Annat material (tillhandahålles av inst.)
Danielsson, J., Financial Risk Forecasting. Wiley &
Sons (2011). ISBN 9780470669433
Glasserman, P., Monte Carlo methods in financial
engineering. Springer (2003) ISBN
9780387004518
Diverse artiklar (tillhandahålles av inst.)
Allen, E., Modeling with Ito Stochastic Differential
Equations. Springer (2007). ISBN 9781402059520
Mandal, M, Asif, A., Continuous and Discrete Time
Signals and Systems. Cambridge University Press
(2007). ISBN 978-0-521-85455-9
Annat material (tillhandahålles av institutionen)
Examensarbeten
30
Examensarbete för ämneslärarexamen, 30
hp

Rienecker, L., Stray Jørgensen, P. Att skriva en bra
uppsats, uppl. 2. Liber (2014).
ISBN 9789147111510