Testa din kondition!

Testa
din
kondition!
HÄLSOSPÅRET
Vid sjön Trummen och Araby Park Arena i Växjö
Testa
din
kondition!
HÄLSOSPÅRET
Vid sjön Trummen och Araby Park Arena i Växjö
HÄLSOSPÅRET
Testa något av Växjös hälsospår som ligger vid
sjön Trummen och Araby Park Arena. Sträckorna
är 1,4 km. Där kan du testa din kondition på ett
enkelt sätt, en klocka med sekundvisare behövs.
Vid start finns informationstavlor och utmed spåret markeringar.
Hur gör jag?
•
Ta tiden när du går eller springer.
•
Följ instruktionerna på tavlan vid respektive
spår. Utgå sedan från ditt BMI (Body Mass
Index), kön och ålder för att få ett mått på din
kondition.
•
Läs vidare på tavlorna hur du kan förbättra
din kondition.
Kartor och mer information finns på:
www.vaxjo.se/halsosparet
HÄLSOSPÅRET
Testa något av Växjös hälsospår som ligger vid
sjön Trummen och Araby Park Arena. Sträckorna
är 1,4 km. Där kan du testa din kondition på ett
enkelt sätt, en klocka med sekundvisare behövs.
Vid start finns informationstavlor och utmed spåret markeringar.
Hur gör jag?
•
Ta tiden när du går eller springer.
•
Följ instruktionerna på tavlan vid respektive
spår. Utgå sedan från ditt BMI (Body Mass
Index), kön och ålder för att få ett mått på din
kondition.
•
Läs vidare på tavlorna hur du kan förbättra
din kondition.
Kartor och mer information finns på:
www.vaxjo.se/halsosparet