M - Aerobox EFIT OffTrail MTB Crosscountry M

M - Aerobox
Moveoometoden ger
utrymme för oregelbundenhet, instabilitet,
rotationer och framför
allt en lustfylld utmaning. Kroppen får helt
enkelt stärkas och utvecklas på ett naturligt
utmanande sätt.
I M-Aerobox använder
vi gummiband och
handskar som främsta
redskap. Vi arbetar
med snabba och effektiva rörelser samt arbetar mer med rörelsen
än tekniken. Framför
allt har vi roligt!
EFIT
OffTrail
I Effektiv Funktionell
Intensiv Träning tränas
både styrka och uthållighet med hjälp av
funktionella övningar,
med egna kroppsvikten
eller med redskap. Övningarna görs ofta under hög intensitet.
Ibland görs övningarna
med ett visst antal upprepningar, och ibland
med flesta möjliga upprepningar under en viss
tid.
Häng med ut i naturen
och pröva på OffTrail. Vi
springer i grupp rakt ut i
naturen, både på stigar
och genom skog.
Under passet går vi igenom hur man värmer
upp, vad man ska tänka
på när man springer i
skogen och vad som är
viktigt att göra efter passet.
Efter passet kommer du
ha verktyg för att kunna
integrera OffTrail i din
I EFIT tränar man dess- löpträning på ett effekutom rörlighet, explosi- tivt sätt.
vitet, snabbhet, koordi- Det är viktigt att ha klänation, precision, smi- der som tål att bli smutdighet och balans.
siga/tål väta.
MTB Crosscountry M - Athletic
Nordic Walking
Ett pass som tar oss
genom blandad terräng
som tekniska stigar
med rötter och sten,
blandat med fina snabba stigar och grusvägar.
Cykla MTB i skogen
ställer lite högre krav
på kroppens funktion.
Balans, styrka, smidighet och kondition tränas på en och samma
gång.
Vi kommer att gå igenom teknik och
placering av cykeln
under färden.
Att alltid ligga steget
före med planeringen
av cykeln blir viktigare i
skogen än på asfalt.
En effektiv konditionsträning som passar alla.
Positiva effekter: Ökad
kaloriförbrukning, ökad
puls. ökad energiförbrukning, ökad rörlighet/minskad belastning.
Ett pass som aktiverar
rörelsekraften på ett
utmanande och
effektivt sätt.
Till skillnad från andra
”stångpass” är vi i konstant och
varierande rörelse.
Med ett gränslöst
synsätt skapas
utmaningar där du
som deltagare hela tiden utmanas i att hitta
kontroll och
rörelsekraft.
Med stång, viktplattor
och den egna kroppen
skapas pass som aldrig
blir det andra likt.
Det är tempot, hur
länge, samt i vilken terräng man tränar som
avgör om det blir lätt
och enkelt , eller tufft
och svårt.
Vi börjar med en teknikgenomgång för att
sedan ge oss ut i terrängen.
Kondition
Kondition
Kondition
Kondition
Kondition
Kondition
Styrka
Styrka
Styrka
Styrka
Styrka
Styrka
Rörlighet
Rörlighet
Rörlighet
Rörlighet
Rörlighet
Rörlighet
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Spänst
Spänst
Spänst
Spänst
Spänst
Spänst