Inbjudan 28 maj.indd

Inbjudan till Inspirationsdag
Torsdag 28 maj 2015, Immanuelskyrkan Halmstad
Dagen riktar sig till personal inom psykiatri och socialpsykiatri, brukar- och anhörigföreningar samt förtroendevalda.
PROGRAM
09:00 Registering och fika
09:30Inledning
Eva Osvald Gustafsson förvaltningschef och Kristina Öberg verksamhetschef inom Psykiatrin i Halland.
10:00 Psykisk ohälsa bland ungdomar
Charlie Eriksson från Aldrig ensam är en social entreprenör som arbetatar aktivt för att lyfta fram det
tabubelagda ämnet psykisk ohälsa. Efter att själv ha lidit av depression och panikångest som
resulterade i flera självmordsförsök fann han motivationen att börja inspirera och motivera andra
ungdomar att välja livet, samt att skapa en social acceptans kring ämnet.
11:00 Kort bensträckare
11:10 Genombrottsprojektet, bättre vård - mindre tvång
Avdelning 19 inom Psykiatrin i Halmstad presenterar sitt projekt med inriktning
på självskadebeteende.
12:00 Lunch på Halmstad Teater
13:15 Om att skada sig själv
Mikaela Javinger är attitydambassadör för Hjärnkoll och aktuell manusförfattare till pjäsen Fix you. Hon
har i perioder sedan tretton års ålder haft kontakt med psykiatrin. Hon talar bland annat om detta; ”En
person som mår så dåligt att den skadar sig gör det för att hantera outhärdliga inre känslor. Kanske är
det till och med ett sätt att överleva. Man behöver hjälp att hitta bättre sätt.
Det är inte hjälpsamt för vare sig individ, anhöriga eller behandlare att tänka
att det är ett manipulativt beteende eller utspel.”
14:15 Ordföranden har ordet
Svein Henriksen, ordf driftnämnden för psykiatri Region Halland.
14:30 Summering av dagen med avslutande fika ca 14:45
Kostnad: 495 kronor exkl moms. Brukar- och anhörigföreningar har två gratis platser per organisation.
Gör din anmälan på www.regionhalland.se/kursochkonferens senast 5 maj 2015.
Kontakt: Maria Nordin, Kurs & Konferens
Telefon: 072-72 94 786
E-post: [email protected]
Marie-Louise Nilsson, Psykiatrin
Telefon: 035-13 17 87
E-post: [email protected]