PSYKIATRIVECKAN 5 - 8 okotober

PSYKIATRIVECKAN
Måndag 5/10
11.00 - 12.00
Invigning av psykiatriveckan,
Helena Öhlund.
12.00 - 13.00
ADD/Asperger – Livsberättelse.
Lisa Öberg och Åsa Bagger
Hallsten. Plats: Driva AB,
Barrgatan 2D.
13.00 - 14.00
”Känns körkortsteorin svår?”
Agneta Eklund, Älvsby Folkhögskola.
14.30 - 15.30
Autism och Asperger, Norrbotten. Kerstin Hübinette,
Bo Jakobsson, Boden.
18.00 - 18.45
RSMH:s minikör.
19.00
Hälsoföreläsning. Livsberättelse
– att vara anhörig, ADHD och bipolär sjukdom. André Bengtsson,
Connextions Norrbotten/ABF.
5 - 8 okotober
Tisdag 6/10
Onsdag 7/10
Torsdag 8/10
11.00 - 12.00
Meditation, mindfulness och hälsa.
Marianne Bertilsdotter, Bredsel. Lokal: Biblioteket.
11.00 - 12.00
”Det handlar om att överleva
– unga vuxnas transition inom
psykiatrisk vård från unga vuxnas, närståendes och personalens
perspektiv”. Eva Lindgren, LTU,
delger ur anhörigperspektiv,
delar ur sin doktorsavhandling.
11.00 - 12.00
Anhörig- och föreningsinformation, Börje Karlsson, NSPH.
13.00 - 14.00
Musikstund. Anette Jernelöf,
Svenska kyrkan och Aktivitetshuset.
13.00 - 14.00
Arbete & Integration. Ann-Louise Norén, Älvsbyns kommun.
11.00 - 21.00
Kvinnojouren och Tjejjouren
informerar och svarar på
frågor. Plats: Forum.
13.00 - 14.00
Länsenheten, Särskilt stöd/
funktionshinder, LSS Råd och
stöd/Vuxenhabilitering, Marie
Pettersson och Pernilla Åström,
Piteå.
13.00 - 16.00
Livsberättelse om missbruk,
sexuella övergrepp, droger och
självskadebeteende. Sofia Rapp
Johansson, Kvinnojouren
Pärlan, Älvsbyn. Plats: Forum,
biosalongen.
19.00 - 20.30
Livsberättelse.
Sofia Rapp Johansson. Plats:
Forum, biosalongen.
14.30 - 15.30
”Hur olik är du?” Följ med på
en resa bland olika sätt att förhålla sig till olikheter, destruktiva och konstruktiva. Jan-Olov,
Madeleine Ågren, Rättighetscentrum Norrbotten.
Under dagen sker försäljning av
damkläder, ”Mulligt och gulligt”
från Övertorneå.
Patientnämnden närvarar.
NORR
Socialtjänsten
ÄLVSBY FÖRSAMLING
Lokal under veckan är
samlingssalen på Fluxen, om
inget annat anges i annonsen.
P Ä R L A N
Ä L V S B Y N
12.00 - 13.00
Bipolär sjukdom. Niklas Patomella och Åsa Bagger Hallsten.
Plats: Driva AB, Barrgatan 2D.
13.30
Andlig sång – Mikael Ågren,
Svenska kyrkan. Lokal: Fluxen,
dagverksamheten.
14.30 - 15.30
”Barn och familjeenhetens arbete
kring familjestödjande verksamhet”. Familjepedagogerna Kristina Häggström och Marina
Öberg, Älvsbyns kommun.
Hälsocentralen Älvsbyn utför
blodtrycksmätning.