Forum FUB: Aktuellt i FUB-världen 8

Forum FUB: Aktuellt i FUB-världen
8-9 maj 2015
Program
Fredag 8/5
13.30
Inledning
Förbundsordförande Thomas Jansson och
dagens moderator Ann-Marie Stenhammar, projektledare/utredare
13.45
Föräldrar med utvecklingsstörning.
Hur fungerar samhällsstödet?
Iren Åhlund, projektledare
Therese Follin, projektmedarbetare
Anknytning hos barn till mödrar med utvecklingsstörning.
Pehr Granqvist, professor, Stockholms universitet
Tid för frågor på slutet.
15.00
Att vara delaktig – så mycket mer än att bestämma.
Ann-Marie Stenhammar, projektledare/utredare
15.30
Kaffe
16.00
.
MER utbyte mellan länen!
Goda exempel på hur vi kan arbeta regionalt.
Västernorrlands län, Västra Götalands län och
Jämtlands län.
Tid för frågor på slutet.
17.00
Avslut
19.00
Middag
Var god vänd!
Lördag 9/5
09.00
Det outsagda – mellan barn och föräldrar.
Ann-Marie Stenhammar, projektledare/utredare
Leva – inte bara överleva – om flerfunktionsnedsättning.
Ann-Marie Stenhammar, projektledare/utredare
09.45
Projekten Störd och Stolt och Come Together
Jesper Tottie och Johanna Bergsten, projektledare
samt ambassadörerna Joanna Johansson,
Axel Isaksson, Viktor Barkström och Victoria Valverde
10.30
Kaffe
11.00
Projekten forts.
11.45
Kartläggning av FUB-medlemmars önskemål om intressanta forskningsområden.
Gert Iwarsson, styrelseledamot på Riksförbundet FUB och på FUB:s
Forskningsstiftelse ALA
LSS – Leva som Svensson. Material till studiecirklar om LSS.
Annelie Sylvén-Troedsson, styrelseledamot på Riksförbundet FUB
Avslutning
Thomas Jansson, förbundsordförande
12.30
Lunch
Come Together Ambassadörerna
Vi reserverar oss för ändringar i programmet.