här - Business Arena

n
ns N
ka ä t v
p er
oc k
h an
in de
sp ,
i ra
tio
ku
program
F Ö R S TA P R O G R A M V E R S I O N E N
Business Arena stockholm 2015
1 6 -1 7 S E P T E M B E R S TO C K H O L M WAT E R F R O N T C O N G R E S S C E N T R E
PARTNERS STOCKHOLM 2015 PER DEN 9 JUNI
Cu be
Swedish Association
Det här händer på Business Arena
Stockholm onsdag-torsdag 16-17 september
07.30-09.00
Registrering och frukost
09.00-10.15
Gemensam inledning
10.15-11.00Förmiddagskaffe
11.00-12.00
Seminarier och fördjupningar
12.00-14.00Lunch
14.00-15.00
Seminarier och fördjupningar
15.00-16.00Eftermiddagskaffe
16.00-17.00
Seminarier och fördjupningar
17.00-19.00
Business Arena Stockholm Afterwork (ons)
17.00-18.00
Business Arena Stockholm Afterwork (tor)
Dessutom:
NYH
ET!
•KOMMUNICATE
•FRAMTIDSFORUM
• MÖTESPLATS STOCKHOLM
•PRISUTDELNINGAR
innehållsförteckning
I år firar vi 15 år med Business Arena................................................................................................................................................................................................................................................. 6
Om Business Arena.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7
Urval inledningstalare 2001-2014........................................................................................................................................................................................................................................................ 8
Gemensam inledning onsdag................................................................................................................................................................................................................................................................. 11
Seminarium 1: Det globala makroekonomiska läget.......................................................................................................................................................................................................... 12
Seminarium 2: Samhällsnytta med finansieringsproblematik.................................................................................................................................................................................. 14
Seminarium 3: Länge leve butiken!.................................................................................................................................................................................................................................................. 16
Seminarium 4: Klimatoptimering och minskad energianvändning – så går det till i praktiken!...................................................................................................18
Seminarium 5: Trendspaning: Vad väljer tillväxtregionerna att satsa på?..................................................................................................................................................... 20
Seminarium 6: Möt arkitekturen: samverkan, trender och värden i flera dimensioner..................................................................................................................... 22
Seminarium 7: Förändring kommer aldrig gå så långsamt igen.............................................................................................................................................................................. 24
Parallella fördjupningar onsdag A-L............................................................................................................................................................................................................................................... 27
Gemensam inledning torsdag.............................................................................................................................................................................................................................................................. 29
Seminarium 8: Samspelet mellan stad och infrastruktur............................................................................................................................................................................................. 30
Seminarium 9: Sociala utmaningar när sveriges bostadsbestånd behöver växa..................................................................................................................................... 32
Seminarium 10: Vad innebär minusräntan för fastighetsbranschen?................................................................................................................................................................. 34
Seminarium 11: Ökade kunskapskrav inom förvaltning – så hänger du med i utvecklingen!......................................................................................................... 36
Seminarium 12: Kan den attraktiva storstaden vara tillgänglig för alla?......................................................................................................................................................... 38
Seminarium 13: Från skatt till förvaltning – hur skiljer sig Norden från andra marknader?...........................................................................................................40
Parallella fördjupningar torsdag M-Z............................................................................................................................................................................................................................................ 43
Vilka blir årets vinnare 2015?................................................................................................................................................................................................................................................................ 44
Kommunicate, Mötesplats Stockholm, Framtidsforum................................................................................................................................................................................................. 45
Information och anmälan, programgruppen Business Arena................................................................................................................................................................................... 47
#businessarena | businessarena.nu
7
BUSINESS ARENA STOCKHOLM 16-17 SEPTEMBER 2015
I år firar vi 15 år med Business Arena
Första gången Business Arena arrangerades hölls det på Stockholmsmässan. Det var vår och vi
hade cirka 800-900 besökare. Det är nu 15 år sedan och en hel del har hänt sedan dess. Bland a
­ nnat
­närmar vi oss 6 000 besökare under två heldagar och dessutom har Business Arena expanderat
till fyra andra orter runt om i Sverige. Nu, 15 år senare, känns det minst lika aktuellt att träffas i
­sammanhang som dessa. Branschen har en viktig roll i ­samhällsutvecklingen och det är viktigt att vi
påvisar den och vad vi kan bidra med.
Under årens lopp har vi konsekvent utvecklat och förändrat programmet enligt aktuella bransch- och
samhällstrender. I år har vi gjort ytterligare några som vi tror kommer höja k
­ valiteten. Bland annat
har vi infört nyheten Kommunicate, som du kan läsa mer om på sidan 45. Vårt mål är fortfarande att
vi ska förmedla, debattera och utveckla de senaste trenderna genom ett brett utbud av seminarier
och fördjupningar, samt erbjuda möjligheten att träffas och knyta nya affärsrelationer med sektorns
viktigaste aktörer.
Johan Zetterstedt
Vd, Fastighetsnytt
Med förhoppningen om att du vill fortsätta resan tillsammans med oss vill jag hälsa dig varmt
­välkommen till Business Arena Stockholm 2015 på Stockholm Waterfront Congress Centre!
och grundare av
Business Arena
Johan Zetterstedt
I tidernas begynnelse... Business Arena 2001
6
e
nd
da
le och
p å t s- o r n
g
t
di he ek
ör tig ss
s f as ad
at i f n
pl g gg
e s i n by
öt ttn lls
m fa hä
En be am
s
Om Business Arena
Business Arena är Nordens ledande mötesplats för befattningshavare och beslutsfattare i fastighetsbranschen och
­samhälls­byggnadssektorn. ­Evenemanget har sedan 2001 årligen genomförts i ­Stockholm. Under 2012 tog vi ett inspirerande steg genom
att ta evenemanget till Göteborg, Malmö och till Almedalsveckan i Visby. Nu har vi tagit ytterligare ett. Från 2015 arrangeras
Business Arena även i Umeå.
Genom ett omfattande och mångsidigt program med seminarier och ­talare av hög kvalitet fokuserar vi på en rad aktuella
­frågeställningar, trender och ­framtidsfrågor som är avgörande för Sveriges utveckling. Konceptet är ­detsamma oavsett plats, men har
givetvis regionala och lokala inslag ­beroende på vilken ort evenemanget arrangeras i.
På Business Arena skapar vi förutsättningar för meningsfulla utbyten mellan privat och offentlig
sektor. På evenemangen träffas bland annat konsulter, rådgivare, fastighetsägare, utvecklare
och investerare, politiker, arkitekter och regionföreträdare för att utbyta e
­ rfarenheter, knyta
­kontakter och göra affärer. Genom att samla branschens alla ledande företag, b
­ eslutsfattare
och aktörer under ett och samma tillfälle hoppas vi på att varje Business Arena-­
arrangemang ska resultera i samhällsutveckling och nya affärer.
Se www.businessarena.nu för mer information.
Umeå 24 februari
Nyckeltal & 2016 års datum
Umeå Folkets Hus
Stockholm
Kategori
20152014 2013 2012 2011
Delegater
6000*5700 52004800 4500
Partners
160*142 132 125 120
*prognos
Göteborg
Kategori
20152014 2013 2012
Delegater
930840 680 550
Partners
5842 38 35
Malmö
Kategori
20152014 2013 2012
Delegater
975670 570500
Partners
5737 3330
Stockholm 21-22 september
Stockholm Waterfront
Göteborg 5 april
Svenska Mässan
Umeå
Kategori2015
Delegater640
Partners44
Malmö 14 april
Almedalen vecka 27
Malmö Live
För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
7
BUSINESS ARENA STOCKHOLM 16-17 SEPTEMBER 2015
Ett urval av talare på business
8
Sten Nordin
Business Arena 2011-2013
Magdalena Andersson
Business Arena 2014
Jacob Wallenberg
Business Arena 2004
Ingrid Bonde
Business Arena 2009
Kerstin af Jochnick
Business Arena 2013
Karolina Ekholm
Business Arena 2010
Jan Eliasson
Business Arena 2007
Michael Treschow
Business Arena 2005
Marta Vieira da Silva
Business Arena 2015
BUSINESS ARENA STOCKHOLM 16-17 SEPTEMBER 2015
arena 2001-2014
Göran Persson
Business Arena 2008, 2015
Hans Blix
Business Arena 2008
Michael Wolf
Business Arena 2013
Karin Wanngård
Business Arena 2014
Stuart Graham
Business Arena 2006
Greg Clark
Business Arena 2013-2015
Maria Nicanor
Business Arena 2014
Anders Sundström
Business Arena 2012
Barbro Wickman-Parak
Business Arena 2012
För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
9
10
onsdag 16 sep
BUSINESS ARENA STOCKHOLM 16-17 SEPTEMBER 2015
BUSINESS ARENA STOCKHOLM 16-17 SEPTEMBER 2015
09.00-10.15INLEDNING
Gemensam inledning
Av tradition börjar Business Arena med ett pass där alla sitter i samma lokal. Under inledningspasset bjuder vi på spännande
talare och ett lite mer övergripande perspektiv. Det kan handla om ekonomi, politik eller internationella utblickar av olika
slag. Tanken är att lägga en intressant och tankeväckande grund för de diskussioner som pågår under dagen.
Moderator: Karin Adelsköld, föreläsare, komiker och journalist
Medverkande talare i urval
Karin
Adelsköld
Karin
Wanngård
Micael
Dahlén
Lisa
Lindström
Örjan
Wikforss
Johanna Munck
af Rosenschöld
09.00Öppningsanförande
Johan Zetterstedt, vd, Fastighetsnytt, grundare av Business Arena
09.05
Välkomstanförande av Stockholms finansborgarråd
Karin Wanngård (S), finansborgarråd, Stockholms stad
09.15
Med kreativitet som ledstjärna i ett nytt ekonomiskt landskap
Med utgångspunkt i grundläggande mänskliga behov – som vår disposition att förvänta oss saker – kan Micael Dahlén förklara
över­gripande ekonomiska trender på ett begripligt och underhållande sätt. En tung förklaringsvariabel i sammanhanget är
kommunikationsteknik som gör allting tillgängligt här och nu. Vad är det man måste förstå som chef i en tid av negativ ränta och
nya ekonomiska sanningar? Hur påverkas lokaler, fastigheter och stadsmiljöer av förväntningssamhället? Hur skapar man förutsättningar för kreativitet och innovation i den egna organisationen?
Micael Dahlén, professor i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm
09.45
User Experience – när beteende, attityder och känslor formar det fysiska rummet
I den extremt kundstyrda och snabbrörliga digitala världen är det användarvärde och agila metoder som styr utvecklingen av
tjänster och produkter. Det gäller helt enkelt att antingen fånga upp kundernas behov eller bli akterseglad. Metoden User
Experience Design innebär enorma möjligheter för företag som tillhandahåller lokaler och fysiska miljöer, men samtidigt stora
utmaningar för en bransch som i regel inte har någon hög omställningshastighet. För att utmana invanda föreställningar om
kundnytta, styrande faktorer bakom lokalutformning och arbetsplatsens funktionalitet presenterar vi en kunnig och omvälvande panel som diskuterar mötet mellan UX och fastigheter.
Örjan Wikforss, arkitekt SAR/MSA, teknologie dr, professor, Arkitekturanalys
Lisa Lindström, vd, Doberman
Johanna Munck af Rosenschöld, kontorschef, Tengbom
Martin Videgård, arkitekt, Tham & Videgård Arkitekter
10.15
Förmiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter
Diskutera på Twitter och Instagram
#businessarena
För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
11
BUSINESS ARENA STOCKHOLM 16-17 SEPTEMBER 2015
11.00-17.00
SEMINARIUM 1
Seminariet genomförs på engelska
Tema: Fastigheter, ekonomi och finans – del 1
Det globala makroekonomiska läget
Sju år efter Lehman Brothers fall och åtta år efter att subprime-krisen bröt ut i USA befinner sig den globala ekonomin
­fortfarande i Den stora recessionens kölvatten. Europas kräftgång fortsätter, Grekland är åter på tapeten och i USA velar
centralbanken, Federal Reserve, med att höja räntan eftersom ingen vet vilka konsekvenser det får. Den globala e
­ konomin
går på en lina och balansgången är svår. Å ena sidan hägrar tecken på återhämtning, å den andra trycker teknologiska
­framsteg ner kostnaderna och inflationen vägrar ta fart. I detta seminarium analyserar vi läget i den globala ekonomin och
kopplar an till den svenska ekonomin och fastighetsmarknaden.
Moderator: Meddelas senare
Expertkommentator: Lennart Sten
Medverkande talare i urval
Fredrik
Reinfeldt
Lars
Oxelheim
Pia
Fromlet
Richard
Barkham
Thomas
Beyerle
Pär
Magnusson
11.00
Den svenska ekonomin och Sveriges roll i omvärlden – hot och möjligheter
I de finansiella och ekonomiska kriser som har uppstått efter 2008 är Sverige ett av de länder i Europa som har klarat sig bäst.
Många bedömare har lyft fram de jämförelsevis stabila statsfinanserna och en exportsektor som stod emot nedgången väl.
Samtidigt har även Sverige problem med ekonomisk integration av utrikesfödda och en hög ungdomsarbetslöshet. Det finns en
oro över hushållens höga belåning på bostadsområdet och nervösa valutamarknader kan orsaka stora svängningar i kronans
värde. Här ger Sveriges statsminister mellan 2006 och 2014 sin syn på den svenska ekonomin och Sveriges roll i omvärlden
– speciellt för Business Arena.
Fredrik Reinfeldt, före detta statsminister och partiledare för Moderaterna
11.30
Läget i den globala ekonomin
Hur är egentligen läget i den globala ekonomin? Vi får blandade budskap från olika håll i världen och även om det finns globala
draglok är det svårt att peka ut en tydlig trend. Digitaliseringen pressar priserna och världens centralbanker verkar ha förtvivlat
svårt att få fart på inflationen. Samtidigt finns det gott om pengar i alla system, delvis tack vare kvantitativa lättnader, men
efterfrågetrycket verkar utebli. På många sätt påminner det om de likviditetsfällor som förekom på 1930-talet. En internationell
toppekonom sammanfattar och förklarar läget i den globala ekonomin.
Lars Oxelheim, professor, institutet för näringslivsforskning (IFN), Stockholm och Ekonomihögskolan, Lunds universitet
12.00
Lunch och tid att knyta nya kontakter
12
BUSINESS ARENA STOCKHOLM 16-17 SEPTEMBER 2015
14.00
Internationella kapitalflöden och placeringar
Oavsett det ekonomiska läget har de stora institutionella placerarna krav på sig att leverera en bra avkastning på det kapital de
förvaltar. Det innebär att de också behöver ha en bra insyn i alla marknader och branscher. Var väljer de stora internationella
institutionerna att placera sitt kapital i dessa ekonomiska tider? Var finns det uppsida och vilka marknader lämnar man
eller undviker?
Norbert Müller, Head of Real Estate Finance Continental Europe West, Deutsche Pfandbriefbank AG
Thomas Beyerle, Managing Director & Group Head of Research, Catella
Martin Tufvesson, investeringsansvarig Fastigheter, AMF
14.30
Finansiering och räntor
Att räntorna ligger på rekordlåga nivåer har sannolikt inte undgått någon. På andra sidan Atlanten har räntorna varit nära nollstrecket över en längre period och nu närmar man sig en räntehöjningsfas. I eurozonen (och i andra europeiska ekonomier med
undantag för England) är ränteläget för närvarande unikt och väntas förbli så över en längre tid. Hur länge kommer vi att ha
minusränta och vilka effekter kommer ett räntegap mellan USA och Europa att ha? Hur påverkar det möjligheterna till finansiering i Europa om kapitalägarna kan få en bättre riskfri ränta på andra håll?
Lars Oxelheim, professor, Institutet för näringslivsforskning (IFN), Stockholm och Ekonomihögskolan, Lunds Universitet
Richard Barkham, Executive Director, Global Chief Economist, CBRE
Pia Fromlet, makroekonomisk forskning, Konjunkturinstitutet
15.00
Eftermiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter
16.00
Kina och USA – världens största ekonomier
Världens två största ekonomier och de viktigaste dragloken i dagens globala ekonomi är USA och Kina. USA:s betydelse som
världens ledande ekonomi är otvetydig, man behöver inte annat än att se till det faktum att finanskrisen briserade på grund
av dåliga bolån i USA. Kinas betydelse är måhända inte lika uppenbar, men Kina är den ekonomi som har vuxit mest och snabbast
över de senaste årtionden. Hur robust är den ekonomiska återhämtningen i USA? Hur påverkas den globala ekonomin av Kinas
omställning till en mer utvecklad ekonomi?
Pär Magnusson, chefsanalytiker, RBS Sverige
Hubert Fromlet, seniorprofessor, Linnéuniversitetet
16.30
Den rådande deflationen – prisstabilitet eller jättehot mot ekonomin?
Begreppet deflation kan sända kalla kårar utmed ryggen på politiker och ekonomer. Somliga ekonomer beskriver ”blygsam”
deflation som prisstabilt och menar att det inte behöver vara en orsak oro. Dock har den blygsamma varianten av deflation en
ständig följeslagare i ”låg ekonomisk aktivitet”, vilket på sikt kan leda till ekonomisk stagnation, något exempelvis Japan fått
erfara. Var befinner sig Sverige på deflationsskalan? Vilka makrofaktorer är det som styr utvecklingen? Finns det några
konstruktiva erfarenheter att göra från andra ekonomier som råkat ut för deflation?
Robert Bergqvist, chefekonom, SEB
17.00
Business Arena Stockholm afterwork
Diskutera på Twitter och Instagram
#businessarena
För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
13
BUSINESS ARENA STOCKHOLM 16-17 SEPTEMBER 2015
11.00-17.00
SEMINARIUM 2
Tema: Samhällsbyggnad och infrastruktur – del 1
Samhällsnytta med
finansieringsproblematik
Med en infrastrukturskuld på ett antal hundra miljarder blir finansieringen en tuff nöt att knäcka. Våra transportvägar
­behöver utvecklas och underhållas, oavsett om det ­handlar om bärighetsåtgärder på väg 546 i Tällträsk, eller att bygga
­spårtrafik mellan storstäderna som klarar 320 kilometer i ­timmen. Finns det alternativa lösningar att tillgå utöver den ­statliga
­budgeten för att underlätta de stora och viktiga projekten? I infrastruktursatsningarnas spår öppnas också m
­ öjligheter för
utveckling av stad och samhälle. Välkommen till ett seminarium om samhällsbyggnad och infrastruktur!
Moderator: Mia Odabas, ekonomijournalist
Expertkommentator/bisittare: Tomas Ernhagen, chefekonom, Fastighetsägarna Sverige
Medverkande talare i urval
Mia
Odabas
Tomas
Ernhagen
Janna
Valik
Anna
Johansson
Stefan
Attefall
Kerstin
Hessius
11.00
Stockholm-Malmö i 320 km/h
Efter en till synes lyckad överenskommelse kring tunnelbana och bostäder i Stockholm ska nu regeringens förhandlingspersoner
tackla höghastighetsjärnvägar från Stockholm till Göteborg och från Stockholm till Malmö. Uppdraget är att ta fram en
utbyggnadsstrategi, förslag till finansiering och hitta lösningar för spår och stationer i de städer som berörs. Infrastruktursatsningarna runt om i Sverige ska även möjliggöra byggandet av cirka 100 000 nya bostäder. Hur långt har man kommit i arbetet
och vilka är de största utmaningarna?
HG Wessberg, regeringens förhandlingsperson
11.30
Samhällseffekter av höghastighetsjärnvägen
Effektivare och snabbare kommunikationer skapar utrymme för att utveckla stad och näringsliv. Sverigeförhandlingen öppnar
för möjligheter på flera orter än enbart våra storstäder, eller som regeringens förhandlingsperson HG Wessberg uttryckte det
under förra årets Business Arena - vill man ha en station så går det alldeles utmärkt, om man betalar. Vilken ekonomisk och
samhällelig nytta kan det offentliga dra av en offentlig investering i infrastruktur? Hur får staden bästa möjliga utväxling av en
ny station i samband med utvecklingen av en höghastighetsjärnväg?
Joakim Kärnborg, kommundirektör, Linköpings kommun
Åsa Hansson, Head of Infrastructure , KPMG
Per Corshammar, järnvägsingenjör och utredningsexpert, Ramböll
12.00
Lunch och tid att knyta nya kontakter
14
BUSINESS ARENA STOCKHOLM 16-17 SEPTEMBER 2015
14.00
Regeringens infrastrukturpaket
Regeringen har utlovat utökade anslag till underhåll av järnvägar, stödet är också starkt för höghastighetsjärnväg. Däremot kan
projekt som exempelvis Norrbotniabanan skjutas på framtiden. Budgeten för infrastruktursatsningarna styrs av möjligheten till
finansiering. Hur har regeringen resonerat i sina beslut om var det ska investeras och vad som hamnar längre ned på prioriteringslistan? Finns det tankar kring alternativa lösningar för att skapa förutsättningar till en bredare infrastruktursatsning?
Anna Johansson (S), infrastrukturminister
14.20Infrastrukturkommissionen
Sedan mars 2015 har Infrastrukturkommissionen studerat finansiering, ägande och organisering av infrastruktur i Sverige med
syftet att föreslå lösningar för hur vi kan få fram mer och smartare infrastruktur och särskilt studera alternativ till traditionell
anslagsfinansiering. Här presenteras resultatet av arbetet.
Björn Hasselgren, teknologie doktor, KTH/ordförande Infrastrukturkommissionen
14.40 Möjligheter utanför budgetramen
I ett avlångt land som Sverige är utmaningarna extra stora och vi sitter på en infrastrukturskuld såväl som ett stort underhållsbehov. Staten har lagt sin budget och satt sina prioriteringar. Kan vi göra mer? En diskussion om hur Sveriges infrastruktur kan
utvecklas på andra sätt än enbart via statliga anslag.
Ian Harcourt, chef för Business Origination, Nordisk Renting
Stefan Attefall, Infrastrukturkommissionen, tidigare bostadsminister
Kerstin Hessius, vd, tredje AP-fonden
15.00
Eftermiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter
16.00
Samverkan för hållbar stadsutveckling
Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Tillväxtverket och Trafikverket är alla viktiga aktörer i samhällsutvecklingen.
I februari 2014 fick dessa organisationer i uppdrag av regeringen att upprätta och förvalta en plattform för frågor om hållbar
stadsutveckling. Syftet är en ökad samverkan och samordning, och plattformen bygger vidare på Delegationen för hållbara
städer. I ett Sverige med bostadsbrist och infrastrukturutmaningar har dessa myndigheter en nyckelroll. Lyssna till hur myndigheterna ser på sitt uppdrag och vad som är på agendan.
Janna Valik, generaldirektör, Boverket
Eva Thörnelöf, vikarierande generaldirektör, Naturvårdsverket
Representant från Trafikverket
16.30
Framtidsvisioner som rycker närmare – förarlösa bilar i stadsmiljö
För inte så länge sedan ansågs ett filbyte på motorväg som en alltför komplex uppgift för datorer. Den exponentiella digitala utvecklingshastigheten gör att lastbilschauffören har anledning att känna flåset i nacken redan i morgon. Google har testkört
förarlösa bilar i Kalifornien i flera år, i sitt så kallade Chaffeur-projekt och om två år kommer Volvo att låta bilar utan förare
trafikera vägarna i Göteborg. Kommer de förarlösa bilarna att lösa utrymmesproblemet i storstäderna? Vilka tidsperspektiv
handlar det om? Hur påverkas det övriga transportsystemet?
Talare meddelas senare
17.00
Business Arena Stockholm afterwork
Diskutera på Twitter och Instagram
#businessarena
För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
15
BUSINESS ARENA STOCKHOLM 16-17 SEPTEMBER 2015
11.00-17.00
SEMINARIUM 3
Tema: Köpcentrum, detaljhandel och etablering
Länge leve butiken!
Under ett antal år har begreppen omnikanal och e-handel stått högt upp på handelsagendan. Diskussionerna har länge
fokuserat på det hot som den ökade konkurrensen och digitaliseringen av handeln utgör för våra handelsplatser och fysiska butiker. Nu pekar mycket på att trenden är på väg att vända och den fysiska butiken har istället börjat lyftas fram som
framgångsfaktor för en ökad handel. Men man måste våga satsa och erbjuda kunden något utöver det vanliga för att lyckas.
Under detta seminarium tittar vi närmare på de viktigaste trenderna för handeln och hur man som fastighetsägare och kommun kan hantera den pågående omställningen.
Moderator: Karin Adelsköld, föreläsare, komiker och journalist
Expertkommentator: Bojan Ticic, Associate Direktor, CBRE
Medverkande talare i urval
Karin
Adelsköld
Bojan
Ticic
Martina
Mossberg
Lee
Peterson
Emma
Hernell
Svante
Tegnér
11.00
Trendspaning: Den fysiska butikens ökade betydelse
Alla trender verkar peka åt samma håll – den digitala aktiviteten ökar köpgraden och den fysiska butiken har återigen blivit en
viktig parameter. Man söker på nätet och handlar i butik. Man beställer på nätet och hämtar ut i butik. Alla kanaler behövs. Den
fysiska butiken tycks vara nyckeln till varumärkets framtid och bör därför tas väl omhand.
Lee Peterson, Executive Vice President, Brand, Strategy & Design, WD Partners
11.40
Unika butiker – best practise
Hur skapar man en butik där kunden vill spendera tid, en så kallad ”social playground”? Här tittar vi närmare på hur några av
landets mest innovativa detaljister om hur de utvecklat unika upplevelser i sina butiker för att erbjuda kunden det lilla extra.
Fredrik Kolterjahn, seniorpartner, HUI Research
Fler talare kan tillkomma
12.00
Lunch och tid att knyta nya kontakter
14.00
Vilka handelslägen vinner framtidens kamp om kunderna?
Vi har länge hört om ”köpcentrumdöden”, om cityhandelns och externhandelns svårigheter och fantasilöshet. Riktigt så mörk
verkar dock inte handelns framtid vara. Men hur nischar man sig för att överleva konkurrensen? Och vilken typ av handel kommer
att överleva i de respektive handelsområdena?
Emma Hernell, seniorkonsult och retailspecialist, United Minds
16
BUSINESS ARENA STOCKHOLM 16-17 SEPTEMBER 2015
14.20
Vem sätter agendan för framtidens handelsplatser?
Begreppet överetablering har diskuterats flitigt och kommunens roll i frågan har kritiserats. Lika ofta hörs kommuner klaga över
fastighetsägare som inte tar helhetsansvar. Hur ska man resonera för att få en bra balans för handeln i regionen? Vem ansvarar
egentligen för att helheten fungerar?
Martina Mossberg (M), oppositionsråd, 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen, Haninge kommun
Jerker Söderlind, arkitekt SAR/MSA, journalist JHS, Tekn. Dr, vd, Stadsliv AB
Mattias Celinder, affärsområdeschef handel, Atrium Ljungberg
15.00
Eftermiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter
16.00
E-handeln ställer nya krav på logistiskfastigheten
Service och logistik är hjärtat av e-handlarens verksamhet. Under de senaste åren har äldre logistikfastigheter ofta dömts ut
till fördel för nyare, mer moderna fastigheter med höga takhöjder som standard. För e-handlaren, som ofta plockar sina ordrar
manuellt från hyllorna, utgör detta inte något behov och därför kan det vara svårt att hitta lämpliga logistikfastigheter.
Dessutom passar sällan logistikfastighetsbranschens vanligtvis långa standardiserade hyresavtalen de snabbfotade e-handelsföretagen. Vilka lägen är istället intressanta för e-handelsföretagen? Kan hyresavtalen anpassas beroende på vilken bransch
som hyr lokalen?
Jesper Carlsöö, uthyrningschef, Corem Property
Gustaf Hermelin, vd, Catena Fastigheter
Fler talare kan tillkomma
16.30
Pop-up, show room eller traditionell butik: vad efterfrågar e-handelsbolagen som tar steget till den fysiska världen?
En ökad omnikanalshandel har visat sig leda till att allt fler av de tidigare renodlade e-handelsbolagen tenderar ta steget till
fysiska butiker. Strategin för exakt hur man ska gå tillväga är dock många gånger osäker och tillvägagångssätten skiljer sig mellan
de olika aktörerna. Dessutom innebär alternativa lokallösningar en utmaning kring hyressättningen. Vilka önskemål och krav har
aktörerna? Hur kan man som fastighetsägare möta dessa möjligheter och utmaningar?
Svante Tegnér, vd, Bubbleroom
Anneli Jansson, Director, Nordics, Grosvenor
17.00
Business Arena Stockholm afterwork
Diskutera på Twitter och Instagram
#businessarena
För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
17
BUSINESS ARENA STOCKHOLM 16-17 SEPTEMBER 2015
11.00-17.00
SEMINARIUM 4
Tema: Hållbarhet-teknik
Klimatoptimering och minskad
energianvändning – så går det till
i praktiken!
Aktörerna inom fastigheter och samhällsbyggnad är av naturliga skäl stora förbrukare av energi och material. Ett resultat
av det är att incitamenten för att ta fram effektiva och progressiva lösningar har varit stora. Under årets hållbarhetsseminarium ser vi närmare på hur sektorn arbetar för att minska energianvändningen, reducerar utsläppen av växthusgaser och
tillämpar den senaste miljötekniken. Vi får ta del av de senaste rönen inom solenergi, stämmer av certifieringsläget och ställer oss den mer övergripande frågan om dagens teknik räcker till för att uppnå framtidens klimatmål.
Moderator: Karin Klingenstierna
Expertkommentator: Anders Danielsson, uppdragsledare, WSP
Medverkande talare i urval
Karin
Klingenstierna
Harald
Överholm
Charlotta
Szczepanowski
Emma
Jonsteg
Mauritz
Glaumann
Rebecca
Pearce
11.00
Ren energikälla på uppgång – men hur ställer sig fastighetsägarna till solen?
Med tanke på det svenska vädret kanske det är begripligt vi ligger långt efter de största solcellsanvändarna i Europa. I Italien
kommer nästan 10 procent av elproduktionen från solceller, medan den svenska siffran är 0,06 procent. Ändå fördubblades den
svenska solcellskapaciteten för fjärde året i rad 2014 enligt Energimyndigheten. Ett företag som Akademiska Hus har
ambitionen att mer än tredubbla produktionen av energi från solceller under de kommande åren. Vad händer om det nya
regeringsförslaget om energiskatt på stora solcellsanläggningar införs? Kommer vi att se en fortsatt ökning av solcellsproducerad el i landet? Vilken typ av fastighetsägare har störst förutsättningar att lyckas med solceller?
Harald Överholm, doktor, Cambridge University
Peter Karlsson, ansvarig för energi och teknik, Akademiska Hus
11.30
Energisystemet i den stora skalan – vad händer med priser, nät och energislag?
Det är få faktorer som påverkar samhälle och näringsliv så mycket som energisystemet. Många föreställningar ställdes på
huvudet när oljepriserna sjönk kraftigt och även det svenska elpriset har fallit på ett för många oväntat sätt. Hur ser de stora
energibolagen på en framtid med äldre och färre kärnkraftverk? Vilka trender och viktiga nyheter bör stora energikonsumenter
som fastighetsbolag ha ögonen på? Hur påverkas energieffektivisering och hållbarhetsarbete av prisbilden?
Karin Jarl-Månsson, vd, E.ON Försäljning
Jens Bäcker, Nordic Sales Manager Real Estate, Vattenfall
Ulf Wikström, hållbarhetschef, Fortum Värme
18
BUSINESS ARENA STOCKHOLM 16-17 SEPTEMBER 2015
12.00
Lunch och tid att knyta nya kontakter
14.00
Klarar våra fastigheter och byggande det klimat och energimål som är på gång?
Vi vet att förändringar i klimatet pågår och att fler är på väg. Som betydelsefull samhällsbyggnadsaktör är det viktigt att
branschen förbereder byggprocesserna därefter. Åtgärder måste vidtas för att byggandet ska vara hållbart över tid och det är
inte längre en fråga om när, utan om hur. För att minska klimatpåverkan har regeringen satt ambitiösa energimål. Har vi den
teknik som behövs för att möta målen på ett kostnadseffektivt sätt? Är det möjligt att möta framtidens energikrav i bostäder
utan att kostnaderna skenar? Vilka åtgärder krävs för att byggandet ska vara hållbart över tid?
Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef, Riksbyggen
Anders Lood, civilingenjör väg och vatten, tekn. lic. installationsteknik, Structor
Fler talare kan tillkomma
14.30
Fördelarna med att bygga i trä
Under de senaste åren har vägen mot en hållbar byggprocess diskuterats flitigt. Idéerna på hur är många, varav fördelarna med
att bygga i trä utgör en av dem. Förespråkarna menar att ett ökat byggande i trä, även höga hus, inte enbart är bättre för miljön,
det kan också vara ett mer kostnadseffektivt alternativ. Här tittar vi närmare på några av de förslag som presenterats, med trä
som gemensam faktor.
Emma Jonsteg, vd, Utopia Arkitekter
Cecilia Holmström, strategisk rådgivare Bostad, Tengbom
15.00
Eftermiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter
16.00
Certifiering – vad väljer man och varför?
Olika certifieringssystem används vid olika lägen och av olika bolag. Kriterierna för att uppnå de olika klassningarna skiljer sig åt,
vilket gör systemen svårjämförbara. Dessutom är valet av miljöcertifieringssystem inte längre lika ofta kopplat till objekt, läge
och investerare, utan snarare till en generell policy inom företaget. Hur kommer det sig? Hur tänker man kring certifiering av
befintliga byggnader? Vad är det som styr valet av miljöcertifieringssystem för våra byggnader? Och varför använder man så
många olika system?
Fredrik Holmström, regionchef miljö, Hifab
Mauritz Glaumann, forskare, Högskolan i Gävle
Torbjörn Larson, Vice President, Environment Southern Sweden, Cowi
Anna Hamnö Wickman, Vice President Sustainability, NCC
16.40
Gränsöverskridande hållbarhetsarbete med fastigheter
När ett av världens största fastighetsrådgivningsföretag arbetar för att minska sitt eget ekologiska fotavtryck och införa det som
på engelska heter best practice i kundernas bestånd får det stort genomslag. CBRE:s hållbarhetschef för EMEA (Europa,
Mellanöstern och Afrika) arbetar även med att berätta om innovationer och nya möjligheter som har med hållbarhetsarbete att
göra. Här berättar hon om strategier och praktiska arbetsmetoder som verkligen ger resultat på internationell nivå.
Rebecca Pearce, Head of Sustainability EMEA, CBRE
17.00
Business Arena Stockholm afterwork
Diskutera på Twitter och Instagram
#businessarena
För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
19
BUSINESS ARENA STOCKHOLM 16-17 SEPTEMBER 2015
11.00-17.00
SEMINARIUM 5
Tema: Regioner i tillväxt
Trendspaning: Vad väljer
tillväxtregionerna att satsa på?
För att en region ska kunna växa krävs vissa grundläggande fundament, till exempel fungerande infrastruktur,
­arbets­möjligheter eller akademi. Numera verkar regioner och städer som upplever stark tillväxt även satsa på faktorer
utöver de mest elementära samhällsbyggnadsfunktionerna. Gemensamma aspekter som förenar regioner och städer på
­frammarsch är satsningar på bland annat resecentrum, idrottsarenor och vattennära boenden. Under detta seminarium
tittar vi ­närmare på vilka specifika trender som landets starkaste tillväxtregioner har gemensamt och hur det kommer sig
att ­satsningarna är så lika.
Moderator: Anna Bellman, föreläsare och moderator
Expertkommentator: Åsa Henninge, analyschef, NAI Svefa
Medverkande talare i urval
Anna
Bellman
Åsa
Henninge
Olle
Zetterberg
Lars
Stjernkvist
Charlotta
Mellander
Niklas
Nordström
11.00
Växande klyftor mellan städer och landsbygd
Storstädernas problem med bostadsbrist och behov av utbyggd infrastruktur får stort utrymme i media. Mycket mer i
skymundan går det att identifiera en utveckling där kommuner utanför tillväxtorterna halkar efter när det gäller skattekraft,
nyföretagande, sysselsättning och befolkning. Resultatet blir ökade ekonomiska klyftor mellan de krympande kommunerna och
de växande. Hoppet är inte ute, men det ställs stora krav på de små kommunerna för att kunna vända utvecklingen. Vad kan
lokala fastighetsägare och näringsliv göra för att motverka en negativ utveckling? Vilka slitningar uppstår mellan de kommuner
som krymper och de som växer på det politiska planet? Vilka är riskerna för landet på litet längre sikt?
Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi, Handelshögskolan i Jönköping
11.30
Tillväxtligan – hur klarar sig de svenska regionerna i dag?
Olika orter har olika förutsättningar. På senare år har det visat sig att storlek är fördelaktigt ur tillväxtsynpunkt, men det är många
pusselbitar som ska på plats för att den ska vara hållbar över tiden. Med utgångspunkt i indikatorer som BRP, demografi,
utbildningsnivå, sysselsättning, villkor för företag samt näringslivsstruktur har konsultföretaget WSP sammanställt hur svenska
regioner utvecklas i olika avseenden. Vilka regioner klarar sig bra och vilka hamnar på efterkälken? Går det att identifiera några
framgångsrika strategier? Finns det en speciell dynamik mellan mindre orter och storstadsregionerna?
Mattias Frithiof, pol. mag. avdelningschef, WSP
Olle Zetterberg, vd, Stockholm Business Region
20
BUSINESS ARENA STOCKHOLM 16-17 SEPTEMBER 2015
12.00
Lunch och tid att knyta nya kontakter
14.00
Case 1: Resecentrum
De senaste åren har resecentrum varit ett ord på mångas läppar. De som satsar på nya resecentrum menar att den ökade tillgängligheten skapar en kommersiell dragningskraft som lockar såväl arbetstillfällen som nya medborgare, samt att centret
utgör en knytpunkt och landmärke för stadens identitet. Utöver detta menar man att resecentren bidrar till en ökad service och
minskade utsläpp. På vilket sätt är detta möjligt? Varför har just resecentrum blivit en trend? Har man kunnat se några konkreta
resultat i städer som upprättat resecentrum?
Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande, Norrköpings kommun
Agneta Hammer, stadsbyggnadsdirektör, Göteborgs stad
Lotta Lindstam, stadsbyggnadsdirektör, Västerås stad
14.30
Case 2: Arenor för kultur och idrott
Antalet arenor som byggts runt om i landet har de senaste åren ökat markant. Arenorna är tänkta att bidra till ett ökat kultur- och
idrottsliv. Vilka mål har man med denna typ av satsningar? Hur ser samspelet mellan kultur, idrott, ekonomi, tillväxt och stadsbyggnad ut?
Sarita Hotti (S), kommunstyrelsens vice ordförande/ordförande stadsbyggnadsnämnden, Eskilstuna kommun
Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande, Linköpings kommun
15.00
Eftermiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter
16.00
Case 3: Vattennära boende
Att kunna erbjuda bostäder är en nödvändighet i sig om tillväxt står högt upp på önskelistan. Om man dessutom kan erbjuda
ökad livskvalitet genom vattennära boende tycks chanserna att locka nya invånare öka ytterligare. Dock omringas önskemålet
av en del komplexitet, då utbudet av byggbar mark nära vatten av naturliga skäl är begränsad. Vilka hinder finns för att kunna öka
byggandet kring vattendrag? Kan man – och bör man – kringgå dem? På vilket sätt kan denna typ av livsstilsboende bidra till
ökad tillväxt?
Ulrika Falk (S), kommunstyrelsens ordförande, Norrtälje kommun
Lena Leed, planeringsdirektör, Lantmäteriet
Ann-Christin Martens (S), kommunalråd, Upplands Väsby kommun
16.30
Case 4: Högre utbildning
Satsningen på regionala högskolor gjordes som ett led i regionalpolitiken. I dag finns cirka 30. Tanken är att när arbetskraften får
en högre utbildningsnivå stimuleras den regionala tillväxten. Hur har satsningen fungerat i praktiken? Vad är det som har gjort
att vissa högskolor har lyckats bättre än andra? Vilka förutsättningar måste finnas i övrigt i regionen för att högskolesatsningen
ska fungera?
Niklas Nordström (S), kommunstyrelsens vice ordförande, Luleå kommun
Bo Frank (M), kommunstyrelsens ordförande, Växjö kommun
17.00
Business Arena Stockholm afterwork
Diskutera på Twitter och Instagram
#businessarena
För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
21
BUSINESS ARENA STOCKHOLM 16-17 SEPTEMBER 2015
11.00-17.00
SEMINARIUM 6
Tema: Arkitektur och gestaltade livsmiljöer
Möt arkitekturen: samverkan, trender
och värden i flera dimensioner
För den som äger och investerar i fastigheter är byggnaders och stadsmiljöers gestaltning och planering naturligtvis av
största vikt. Ekonomiska värden ska kombineras med estetiska och det gäller att det som byggs eller utvecklas är i linje med
brukarens behov. Under arkitekturseminariet tar vi upp ämnen som samverkan, social hållbarhet, trender inom specifika
områden och arkitektrollens utveckling. Ett perfekt tillfälle att lära sig mer om aktuella frågor inom arkitektur för dig som
kommer från fastighetshållet, och tvärtom.
Moderator: Jenny Strömstedt, journalist och programledare
Expertkommentator: Meddelas senare
Medverkande talare i urval
Jenny
Strömstedt
Daniel
Markström
Tobias
Olsson
Charlotte
Ruben
Fredrik
Lidjan
Charlotta
Holm Hildebrand
11.00
Arkitekturpolitik – riksnivå och kommunal nivå
Vad kan vi förvänta oss av den nationella utredningen? Hur arbetar man ute i kommunerna och hur påverkas kommunerna av en
nationell politik för arkitektur? Finns behovet av en lokal-, regional och arkitekturpolitisk policy?
Daniel Markström, arkitekturchef, Humlegården Fastigheter
Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad
Björn Siesjö, stadsarkitekt, Göteborgs stad
11.40
Aktörssamverkan i tidiga skeden – Agenda Livsmiljö
För att tillmötesgå marknadens behov måste tempot för bostadsbyggandet tredubblas och aspekter som en klimatfrämjande
och socialt inkluderande livsmiljö beaktas. För att klara det krävs innovationssatsningar i ett tidigt skede. Ett förslag på en
nationell strategisk innovationsagenda är Agenda Livsmiljö, ett samarbete mellan Sveriges Arkitekter, STD-företagen,
Malmö stad, Arkitekturakademin och Byggherrarna. Här berättar representanter från projektet mer om satsningen.
Tommy Lenberg, vd, Byggherrarna
Tobias Olsson, förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter
22
BUSINESS ARENA STOCKHOLM 16-17 SEPTEMBER 2015
12.00
Lunch och tid att knyta nya kontakter
14.00
Trendspaning: Hur utvecklas arkitekturen inom vården? Och hur utvecklar arkitekturen vården?
I dag ställer samhället stora krav på svensk sjukvård, exempelvis vad gäller kostnadseffektivitet och socialt, miljömässigt och
ekonomiskt hållbara lösningar. En av frågorna som hamnat på tapeten är sambandet mellan arkitektur och vård och hur den
fysiska miljön kan gynna den sociala. Underlag finns bland annat i forskning som bekräftar att rätt utformade lokaler gynnar
vården och omsorgen. Här går vi igenom de senaste tankarna inom vårdarkitektur. Hur bidrar arkitektur till en bättre vård? Vilka
värden krävs för att utforma den bästa vårdmiljön? Hur gör vi detta långsiktigt hållbart?
Charlotte Ruben, arkitekt, partner, White
Emma Kinch, direktör fastighetsförvaltning, Locum
Representant från Skanska
14.30
Trendspaning: Hur utvecklas arkitekturen inom skola/kreativa lärmiljöer? Och hur påverkar arkitekturen inlärning?
En god lärmiljö kräver inte bara skickliga pedagoger och goda undervisningsförutsättningar - även lokalmässiga faktorer spelar
in. Det kan handla om allt från hur ljus, ljud och luft samspelar med aspekter som design och materialval. Hur definierar man en
god lärmiljö i dag? Vilken betydelse har arkitekturen och den fysiska miljön för inlärningen? Hur ska en sådan pedagogisk
byggnad utformas?
Lina Swanberg, studiochef, Tengbom
Suzanne De Laval, tekn. dr., Arkitekturanalys
Susana Olsson Casas, vd, Vittra
15.00
Eftermiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter
16.00
Nya perspektiv på social hållbarhet
Naturligtvis är det i grund och botten långsiktiga, komplexa och även globala sammanhang som påverkar den socioekonomiska
situationen i svenska städer. Samtidigt spelar planering och arkitektur en viktig roll för att binda ihop stadsdelar, skapa social
hållbarhet och lyfta områden som har problem av olika slag. Hur bär man sig åt för att slutsatserna från en social konsekvensbeskrivning överförs till konkret verklighet över tiden? Hur undviker man förutfattade meningar när man ska renovera ett
miljonprogramsområde? Vilka erfarenheter finns när det gäller stadsbyggnad som verktyg för att undvika social segregation?
Catherina Fored, stadsbyggnads- och exploateringschef, Stadsledningskontoret, Sundbybergs stad
Fler talare kan tillkomma
16.30
Arkitektens framtida roll – branschrapportsläpp
En het potatis inom svensk arkitekturpolitik har de senaste åren varit frågan om arkitektens framtida roll. En ökad samverkan
mellan inblandade aktörer, tidigare projektinvolveringar och ömsesidig förståelse mellan parter är några av de parametrar som
omnämns ha stor betydelse för rollutvecklingen. Vilken roll kommer framtidens arkitekter att få? Vad säger arkitekterna själva?
Charlotta Holm Hildebrand, branschchef, Sveriges Arkitekter
Magnus Månsson, Semrén & Månsson/ordförande Byggande Arkitekter
Fredrik Lidjan, verkställande direktör, Magnolia Bostad AB
Hans Willeharder, arkitekt MAA, partner, Arkitema
17.00
Business Arena Stockholm afterwork
Diskutera på Twitter och Instagram
#businessarena
För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
23
BUSINESS ARENA STOCKHOLM 16-17 SEPTEMBER 2015
11.00-17.00
SEMINARIUM 7
Tema: Digitalt/UX
Förändring kommer aldrig
att gå så långsamt igen
– ett seminarium om digitala lösningar och nya sätt att se på utveckling
Det känns inte speciellt exotiskt, men den utbredda användningen av smartphones och nya kunskaper om hur man hanterar
stora datamängder innebär ett nytt kliv i den digitala utvecklingen. Till det kommer så kallade agila metoder och UX med
användbarheten i centrum. Allt detta får stora konsekvenser för individer, samhällen och näringsliv. I ett seminarium som
kopplar ihop visioner med praktisk tillämpning försöker vi reda ut begreppen.
Moderator: Mats Lewan, teknikjournalist
Medverkande talare i urval
Mats
Lewan
Mads
Thimmer
Lennart
Lifvenhjelm
Tobias
Larsson
Frida
Wanselius
Östen
Frånberg
11.00
Full fart mot en ny digital affärslogik
Det är inte så enkelt som att det kommer nya digitala hjälpmedel som underlättar den dagliga verksamheten. I själva verket
håller den nya fasen av digitalisering att vända upp och ner på all befintlig affärslogik. Om det har varit utbudet som har föregått
efterfrågan hittills kommer det att vara tvärtom inom kort. Alla med strategiskt ansvar inom näringslivet måste förhålla sig till
det som händer. Här kommer en visionär från vårt södra grannland som menar att ”förändring kommer aldrig att gå långsamt igen”.
Mads Thimmer, CEO & Co-founder, Innovation Lab
11.30
Från vision till vardag – hur påverkar de nya lösningarna?
Det låter fantastiskt med 3D-printers som tillverkar hus och mänskliga organ. Frågan är hur det som händer på det digitala
området kommer att påverka vanliga människor och vardagen i fastighetsbranschen under de kommande åren. Är det en
revolution vi står inför, eller kommer det att dröja längre än väntat? Vilka faktorer är det som får störst betydelse? Vad behöver
man förstå som ledningsperson utan specialistkunskaper?
Lennart Lifvenhjelm, chef teknikstöd, Vasakronan
Tobias Larsson, Head of Business Development & Marketing, Newsec
Olle Samuelsson, forsknings- och innovationsstrateg, IQ Samhällsbyggnad
Hannu Rantanen, Assetti by Nasta Technologies OY
24
BUSINESS ARENA STOCKHOLM 16-17 SEPTEMBER 2015
12.00
Lunch och tid att knyta nya kontakter
14.00
Smart cities och den nya digitaliseringsvågen
Inom en snar framtid kommer allt ifrån bilar till kläder och människor bära på sensorer och egen datakraft. Det innebär en helt
ny skala på informationsflöden och kommunikationsmöjligheter som kommer att påverka urbana miljöer på ett genomgripande
sätt. Det kommer att dyka upp nya tjänster, stödfunktioner av olika slag i stadsmiljön och miljön kommer att vinna på
utvecklingen. Exempelvis kan vi snart få se smart gatubelysning, smarta trottoarer och smarta avloppssystem. Här berättar en av
landets främsta experter om konsekvenser för städer och fastigheter.
Östen Frånberg, föreståndare vid Institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet
14.30
Utifrån vilka värderingar vill vi utveckla den smarta staden?
Det låter som en klyscha, men den digitala utvecklingen i vad som har kallats ”den andra maskinåldern” skapar verkligen enorma
möjligheter inom ett område som stadsutveckling. Holistiska angrepssätt kan med digitala verktyg ge städer som är rumsligt-,
socialt-, ekonomiskt- och ekologiskt hållbara. Samtidigt finns det risker när en ökad mängd föremål har egen datakraft och
uppkoppling mot internet. Hur försäkrar man sig om att den smarta staden inte blir den övervakade staden på ett felaktigt sätt?
Har hållbarhet en speciell innebörd när det gäller digital teknik? Vilken typ av stad är det rimligt att förvänta sig om tio år?
Talare meddelas senare
15.00
Eftermiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter
16.00
UX i praktiken: At Night Stockholm
I centrala Stockholm har Reflex i ett nära samarbete med Aviicis manager och medproducent skapat en studio och mötesplats
för världsartister och producenter. At Night består av fem studiorum, bar, pianolounge, biograf och klubbrum samt kontor och
mötesrum. I utvecklingen av At Night användes UX för att skapa maximalt användarvärde. Här berättar arkitekten Frida
Wanselius hur man gick till väga.
Frida Wanselius, inredningsarkitekt SIR/MSA
16.30
UX i praktiken: Nya Hovås
Programarbete pågår
17.00
Business Arena Stockholm afterwork
Diskutera på Twitter och Instagram
#businessarena
För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
25
BUSINESS ARENA STOCKHOLM 16-17 SEPTEMBER 2015
FÖRDJUPNINGAR ONSDAG 16 SEPTEMBER
parallella fördjupningar A-L
Parallellt med heldagsseminarierna går ett antal entimmeslånga fördjupningar som erbjuder möjligheten att fördjupa sig
i utvecklingen av en fråga. Precis som under heldagsseminarierna deltar de främsta experterna. Formatet ger dessutom
publiken goda möjligheter att delta i diskussionerna.
Fördjupningarna går parallellt med heldagsseminarierna och är organiserade i tre pass:
11.00-12.00, 14.00-15.00 och 16.00-17.00. Nedan presenterar vi tema och rubriker.
11.00-12.00
Fördjupning A
Fördjupning B
Fördjupning C
Fördjupning D
Tema: Akademi och näringsliv
Forskningen tar plats på scen del I
Tema: Nischfastigheter
Samhällsfastigheter – ETT fastighetsslag?
Tema: Stadsbyggnad
Står staden på stabilare grund om invånarna får tycka till?
Tema: Logistik
Hamnarna – Sveriges logistiknav
14.00-15.00
Fördjupning E
Fördjupning F
Fördjupning G
Fördjupning H
Tema: Börs
Rusning till börsen – hur länge håller det i sig?
Tema: Nischfastigheter
Logistikfastigheter: Framtidens trender och utmaningar
Tema: Skatt & moms
Nya Företagsskatteutredningen – vad kan fastighetsbranschen förvänta sig?
Tema: Regioner i fokus
Aktuella investeringsmöjligheter i Göteborg – planer, anvisningar och projekt
16.00-17.00
Fördjupning I
Fördjupning J
Fördjupning K
Fördjupning L
Tema: Social hållbarhet
Ett tryggare samhälle – bästa sättet att få social- och fastighetskapital att växa
Tema: Nischfastigheter
Hotell: Fortsatt hett på transaktionsmarknaden?
Tema: Skatt & moms
Aktuella trender inom skatt och moms
Tema: Arbetsgivarfrågor
Vad krävs för att uppnå jämställd representation i våra bolag?
För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
27
28
torsdag 17 sep
BUSINESS ARENA STOCKHOLM 16-17 SEPTEMBER 2015
BUSINESS ARENA STOCKHOLM 16-17 SEPTEMBER 2015
09.00-10.15INLEDNING
Gemensam inledning
Av tradition börjar Business Arena med ett pass där alla sitter i samma lokal. Under inledningspasset bjuder vi på spännande
talare och ett lite mer övergripande perspektiv. Det kan handla om ekonomi, politik eller internationella utblickar av olika
slag. Tanken är att lägga en intressant och tankeväckande grund för de diskussioner som pågår under dagen.
Moderator: Pontus Herin, ekonomi- och samhällsjournalist
Medverkande talare
Pontus
Herin
Martin
Flodén
Robert
Muggah
Johan
Zetterstedt
09.00Öppningsanförande
Johan Zetterstedt, vd, Fastighetsnytt, grundare av Business Arena
09.10
Penningpolitiska överväganden i en ovanlig tid
I ett historiskt perspektiv är det för svenska förhållanden mycket speciella omständigheter som råder med negativ ränta. Till det
kommer en internationellt sett hög skuldsättning hos de svenska hushållen. Det krävs med andra ord både förmåga till ny
tänkande och stor varsamhet av Sveriges Riksbank. Här berättar vice riksbankschefen om tankarna bakom den aktuella
penningpolitiken.
Martin Flodén, vice riksbankschef, Riksbanken
09.40
Smarta städer är säkra städer
Vi lever i en gränslös global värld. Det gäller inte minst ett fenomen som urbaniseringen och den intensiva utvecklingen i
världens storstäder. Befolkningstillväxt med en stor andel unga och ökande inkomstklyftor skapar spänningar som ställer stora
krav på stadsplanering och samhällstjänster. Risken för våld och brott ökar på många platser runt om i världen. Överhuvudtaget
har säkerhet blivit en angelägnare fråga även i skandinaviska storstäder. Här berättar en av världens ledande experter om
storstäder, säkerhetsfrågor och hoppingivande om hur smarta innovationer kan leda till en positiv urban utveckling.
Robert Muggah, Megacities expert
10.15
Förmiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter
Diskutera på Twitter och Instagram
#businessarena
För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
29
BUSINESS ARENA STOCKHOLM 16-17 SEPTEMBER 2015
11.00-17.00
SEMINARIUM 8
Tema: Samhällsbyggnad och infrastruktur – del 2
Samspelet mellan stad
och infrastruktur
Ett samhälle omfattar en rad komponenter, med exempelvis transporter, kollektivtrafik, bostäder, kommersiella
­verksamheter, arbets­platser och grönytor. Växtvärk i kombination med höga ambitioner kring hållbarhet innebär stora utmaningar när stad och infrastruktur måste samspela. Stadens utveckling engagerar också alla, från de politiska beslutsfattarna till de enskilda invånarna. Finns det en väg att få alla med på tåget i de viktiga projekten, eller innebär kompromissandet att vi får nöja oss med det näst bästa?
Moderator: Mia Odabas, ekonomijournalist
Expertkommentator: Meddelas senare
Medverkande talare i urval
Mia
Odabas
Göran
Cars
Pehr
Granfalk
Maria
Rankka
Stefan
Ränk
Maria
Gårdlund
11.00
Växelspelet mellan stadsbyggnad och infrastruktur
En god infrastruktur och fungerande kollektivtrafik är en förutsättning för en hållbar stad – både ur ett miljö- och ekonomiskt
perspektiv. Att tala hållbar tillväxt kräver ett bredare perspektiv från början. En tunnelbanestation innebär inte per automatik att
det blir ett attraktivt bostadsområde eller att folk för den sakens skull åker mer kollektivt. Hur får man växelspelet mellan stad
och trafik att fungera? Går det att planera eller spelar slumpen en roll?
Göran Cars, professor, KTH
11.30
Stadsutveckling längs gula linjen
Den så kallade Stockholmsförhandlingen som inleddes förra året ledde fram till en överenskommelse som innebär att det ska
byggas 19 kilometer ny tunnelbana med nio stationer och dessutom 78 000 nya bostäder. De som ingått överenskommelsen
är Stockholms stad, Stockholms läns landsting, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun. Först ut är gula linjen med
sträckningen Odenplan-Hagastaden-Arenastaden. Planerad byggstart är 2016. Var befinner sig projektet?
Pehr Granfalk (M), kommunstyrelsens ordförande, Solna stad
Svante Torell, samordningsansvarig för Hagastaden, Torell & Partner
Stefan Ränk, vd, Einar Mattsson AB
Mats Rönnbo, Development Director, Skanska
12.00
Lunch och tid att knyta nya kontakter
30
BUSINESS ARENA STOCKHOLM 16-17 SEPTEMBER 2015
14.00
Infrastruktur och kostnader – varför blir det ofta dyrare än beräknat?
Om man ska uttrycka sig försiktigt så är det inte alltid stora infrastrukturprojekt avlöper smärtfritt. Många undrar hur Slussen
har kunnat bli så försenat och många gånger blir den faktiska kostnaden mycket högre än den beräknande. Hur kommer det
sig att det verkar vara så svårt att ha kontroll på kostnader när man bygger infrastruktur? Vilka blir de samhällsekonomiska
konsekvenserna? Hur kan man förebygga kostnadsöverskridanden?
Fredrik Brunes, teknologie doktor, KTH
14.20
Vilka knutar måste lösas upp för effektivare processer
Politisk oenighet och överklaganden bromsar processerna och gör att besluten dröjer, det gäller både stora infrastrukturprojekt
som bostadsplaner. Långa ledtider och osäkerhet gör att kostnaderna stiger och städernas utveckling hämmas som följd. Är
det regelsystemet som behöver förändras eller är det tydligare kommunikation och en bättre förankring hos medborgarna som
saknas? Är politiska kompromisser verkligen det bästa för en stads utveckling?
Maria Rankka, vd, Stockholms Handelskammare
Bengt Christensson, vd, CMB
Carl Cederschiöld, tidigare finansborgarråd, Stockholms stad
Robert Örtegren, trafikdirektör, Länsstyrelsen
15.00
Eftermiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter
16.00
Benchmark för stadsbyggnad
Nio kommuner i Stockholm har sedan 2012 ett samarbete under namnet Stadsbyggnadsbenchen där man jämför kommunernas
hantering av stadsbyggnadsprojekt. Syftet är bland annat att uppnå mätbara effektiviseringar i de medverkande kommunerna.
Vilka erfarenheter kan kommunerna dela med sig av i dag och vad har man lärt sig av varandra?
Kenneth Hagström, samhällsbyggnadsdirektör, Södertälje kommun
Niklas Svensson, biträdande stadsbyggnadsdirektör, Stockholms stad
Magnus Andersson, ordförande i Stadsbyggnadsbenchen, samhällsbyggnadschef, Botkyrka kommun
16.30
Smartare städer krävs när befolkningen växer
Sverige ligger i framkant vad gäller IT-mognad och de allra flesta har tillgång till samhällets stora datamängder. Är det nyckeln
till framgång när våra städer behöver utvecklas på ett hållbart sätt? Kollektivtrafiken och våra transportsystem ställs inför
stora utmaningar när allt fler väljer att bosätta sig i städerna. I en stad finns inte alltid möjligheten att bara bygga bort
problemen, då måste ett effektivare utnyttjande av befintlig bebyggelse och infrastruktur till.
Maria Gårdlund, vd, Sweco Position
Tina Karlberg, Key Account -Cities, Siemens
17.00
Business Arena Stockholm afterwork
Diskutera på Twitter och Instagram
#businessarena
För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
31
BUSINESS ARENA STOCKHOLM 16-17 SEPTEMBER 2015
11.00-17.00
SEMINARIUM 9
Tema: Bostadsmarknaden
Sociala utmaningar när sveriges
bostadsbestånd behöver växa
Trots att produktionstakten av lägenheter ökar, gör sig bostadsbristen i Sverige påmind hos människor med s­ ämre ekonomi.
På sikt går problemen att bygga bort men då behövs en bostadspolitik och en marknad där alla är i­ nkluderade. ­Situationen
är redan i dag trängande vilket kan leda till kortsiktiga och bristfälliga åtgärder. Finns det en h
­ ållbar, långsiktig lösning för
att skapa en bostadsmarknad där alla får plats?
Moderator: Pontus Herin, ekonomi- och samhällsjournalist
Expertkommentator/bisittare: Lennart Sjögren, konsult, Lennart Sjögren Analys & Utveckling AB
Medverkande talare i urval
Pontus
Herin
Lennart
Sjögren
Roba
Ghadban
Anders
Lago
Kicki
Björklund
Rahel
Belatchew
11.00
Social bostadspolitik
I debatten om bostadsbristen är det framförallt de kapitalsvaga grupperna som lyfts fram. En orolig omvärld gör att allt fler
söker sig till Sverige, ett samhälle där vi redan har en bostadsbrist. Unga, studenter och familjer med svagare ekonomi får allt
svårare på bostadsmarknaden när nybyggnation till största delen endast ger bostäder med hyror som inte motsvarar efterfrågan hos dessa grupper. Vad ska rymmas inom begreppet social bostadspolitik och hur ska ansvaret fördelas?
Talare meddelas senare
11.30
Socialt hållbar bostadsmarknad
Bostadsutvecklarna har växlat upp men kan inte bygga för de svagaste grupperna. Allmännyttans roll för välfärden har försvagats
i och med krav om affärsmässighet. Antalet sociala hyreskontrakt ökar kraftigt. Finns det en hållbar, långsiktig lösning för att
skapa en bostadsmarknad där alla är inkluderade? Behöver vi prata social housing eller ett nytt miljonprogram? Hur har man
hanterat det internationellt?
Anders Lago, förbundsordförande, HSB
Roba Ghadban, chef social hållbarhet, Skanska
Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, KTH
Nima Sanandaji, samhällsdebattör och analytiker
12.00
Lunch och tid att knyta nya kontakter
32
BUSINESS ARENA STOCKHOLM 16-17 SEPTEMBER 2015
14.00
Miljonprogrammen som möjlighet
Nästan en fjärdedel av Sveriges bostadsbestånd är vad vi kallar miljonprogrammet, byggt under 60- och 70-talet. För många är
begreppet miljonprogram i dag synonymt med nedgångna fastigheter och segregation. Men andra kan också vittna om en
mångkulturell del av samhället med liv och rörelse där likartade förutsättningar skapar en stark gemenskap. Många fastigheter
är i akut behov av renovering, vilket också ger ett tillfälle att utveckla fastigheterna. Modernisering kan skapa utrymme till en
bostadskarriär för de som har få valmöjligheter. En attraktivare miljö kan även locka nya bostadsutvecklare till området. Hur kan
vi utnyttja detta stora fastighetsbestånd på bästa sätt?
Erik Stenberg, arkitekt och lärare, KTH
14.20
Det privata miljonprogrammet
Inom miljonprogrammet handlar det ofta om äldre fastigheter med höga drift- och underhållskostnader och områden med
sociala utmaningar. På den privata sidan har man ändå sett en rad nya aktörer börjat intressera sig för miljonprogrammets
fastigheter. Inte bara för att göra snabba klipp, utan med en affärsidé att äga och förvalta. Vilka möjligheter ser de som inte andra
gör och arbetar de på annorlunda sätt? Hur tillvaratas hyresgästernas intressen? Brister fokus på det sociala när kommunens
bolag lämnar, eller kan det till och med bli bättre? Hur kan man jobba för att skapa förutsättningar för utveckling och tillväxt i
områden som brottas med eftersatt underhåll, hög arbetslöshet och inte minst en negativ mediebild?
Ilija Batljan, vice vd, Rikshem
Mikael Ahlström, ordförande, Mitt Alby
Arben Latifi, bosocialchef, Victoria Park
15.00
Eftermiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter
16.00
Nya direktiv, nya förutsättningar
Allmännyttans nya direktiv om att agera affärsmässigt innebär att det blivit lättare att motivera en försäljning för att få in kapital
till renovering av kvarvarande bestånd samt nybyggnation. Hur ser då siffrorna ut, har byggnationen ökat och vad är det för
lägenheter som tillkommer? Har renoveringstakten ökat? Vem är det som får köpa? Vad händer med sålt bestånd?
Kicki Björklund, vd, Bostadsbolaget
Pelle Björklund, vd, Svenska Bostäder
Terje Johansson, vd, MKB Fastighets AB
16.30
Bostadsproblematiken – dags att bryta ny mark?
Ledtider, mark, särkrav, buller, amorteringskrav och finansieringsproblematik. Att hindren är många vet vi men det görs också
mycket och det finns exempel på prispressade husbyggen, billiga studentlösningar, hyresdifferentiering eller varianter på
ägande. För att komma framåt är det Ibland nödvändigt att våga pröva nya vägar. Här träffar vi några av dem som vågat satsa.
Ulf Nyqvist, vd, Botkyrkabyggen
Stefan Ränk, vd, Einar Mattsson AB
Rahel Belatchew, vd och grundare, Belatchew Arkitekter
Björn Sundin (S), kommunalråd och ordförande i programnämnd samhällsbyggnad, Örebro kommun
17.00
Business Arena Stockholm afterwork
Diskutera på Twitter och Instagram
#businessarena
För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
33
BUSINESS ARENA STOCKHOLM 16-17 SEPTEMBER 2015
11.00-17.00
SEMINARIUM 10
Tema: Fastighet, bank och finans – del 2
Vad innebär minusräntan
för fastighetsbranschen?
När Sveriges riksbank meddelade att reporäntan skulle sänkas till -0,1 procent försatte man ekonomin i ett läge som s­ aknar
motstycke i svensk historia. Att räntan skulle vara låg en längre tid hade nog de flesta väntat sig, men att den svenska
­ekonomin, som till synes ändå går hyfsat, skulle uppleva minusränta var ett faktum som förmodligen tog de flesta på ­sängen.
Vad innebär det för den relativt högt belånade fastighetsbranschen att räntan är negativ? Kapital är billigt, men innebär det
enbart möjligheter? Och om hot finns, vilka är de?
Moderator: Peter Malmqvist, journalist och finansanalytiker, EQR
Medverkande talare i urval
Peter
Malmqvist
Håkan
Johanson
Anette
Asklin
Ulrika
Lindmark
Mikael
Söderlundh
Susann
Linde
11.00
Hot eller möjlighet?
Sverige, och den närmaste omvärlden, lever nu i en unik ekonomisk tidsålder vilket inte minst återspeglas i det rekordlåga
ränteläget. Även om minusränta är ett tecken på att allt inte står rätt till i ekonomin så innebär den ett enormt gynnsamt läge
för den svenska fastighetsmarknaden. Samtidigt kan den innebära risker, på kort och lång sikt och det gäller att hålla tungan
rätt i mun. Vad innebär minusräntan rent konkret för fastighetsbranschen och kan de positiva kortsiktiga effekterna göra oss
blinda för de långsiktiga riskerna? Två fastighetsprofiler med mångårig erfarenhet från bankvärlden spekulerar.
Håkan Johanson, Senior Advisor, Colliers
Anders Kvist, CFO, Kungsleden
11.30
Läge att binda?
Aldrig tidigare i modern svensk ekonomisk historia har ränteläget varit lika lågt, oavsett om vi pratar Riksbankens styrräntor
eller marknadsräntorna. Därmed borde det rimligtvis vara läge att refinansiera så stora delar av låneportföljerna som möjlighet
och binda räntorna till dagens låga ränta. Eller? Kan det vara så att det kostar mer än det smakar? Kan en för omfattande räntebindning innebära en räntechock i framtiden när räntorna börjat stiga och räntebindningarna löper ut?
Anette Asklin, grundare, VenVio
Louis Landeman, Head of Credit Analysis, Danske Bank
12.00
Lunch och tid att knyta nya kontakter
34
BUSINESS ARENA STOCKHOLM 16-17 SEPTEMBER 2015
14.00
Hur länge varar pengaregnet?
Läget på penningmarknaden är på många sätt exceptionellt. Pengar är i princip gratis och tack vare kvantitativa lättnader har
risken på penningmarknaden i princip trollats bort. Trots det verkar efterfrågan inte överdrivet stor, dessutom kan inte alla låna
pengar. Samtidigt ser vi exempel på nya finansieringsupplägg, som Nya Svensk Fastighetsfinansiering, som ger sina ägare
möjligheten att uppnå skaleffekter i sin upphandling på lånemarknaden. Hur drar man bäst nytta av det unika läget på lånemarknaden och vad ska man akta sig för? Hur länge kommer det vara? Hur löser de som inte kan låna till bra villkor sin finansiering?
Claes Helgstrand, vd och finanschef, Nya Svensk Fastighetsfinansiering
Magnus Richardsson, Head of Commercial Real Estate, Nordea
Susann Linde, CFO, Wallenstam
14.30
Transaktion och uthyrning
Priset på pengar är lågt och rent intuitivt borde det borga för ett högt pris på fastigheter. På börsen stiger aktiekurserna vilket
gör att institutionerna behöver vikta om och allokera mer pengar till fastigheter, något som rimligtvis borde leda till lägre yielder.
En del fastighetsbolag har sänkt sina direktavkastningskrav vid värdering, men ändå finns det de som anser att den svenska
marknaden är lågt värderad och att det fortfarande finns uppsida. Vad säger statistiken och hur ser läget ut på uthyrningsfronten, där den naturliga värdestegringen borde äga rum?
Mikael Söderlundh, analyschef och partner, Pangea
Peter Wiman, analyschef och partner, Savills
Åsa Henninge, analyschef, NAI Svefa
15.00
Eftermiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter
16.00
Special: Värdering med makroekonomiska förtecken
Vid värdering av en fastighet utgår man ifrån en viss förväntad realränta. Då värderingen gärna bygger på en prognostiserad
utveckling är det viktigt att man gör en kvalificerad bedömning av hur realräntans komponenter, den nominella räntan och
inflationen, samt riskpremien förväntas utvecklas över värderingsperioden. Här diskuterar vi till vilken grad fastighetsvärderare
bör beakta makrovariabler och makrotrender när de sätter sina värderingar. Hur ska man exempelvis bestämma framtida riskpremier för restvärden? Ska man spekulera i alternativa värden? Ska man endast se till fundament eller spelar sentiment en viktig
roll? Hur ser ränteförväntningarna ut i en minusräntemiljö?
Bo Nordlund, tekn. dr. och verksam i BREC AB, KTH
Ulrika Lindmark, Head of Valuation and Research, Newsec
Fler talare tillkommer
17.00
Business Arena Stockholm afterwork
Diskutera på Twitter och Instagram
#businessarena
För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
35
BUSINESS ARENA STOCKHOLM 16-17 SEPTEMBER 2015
11.00-17.00
SEMINARIUM 11
Tema: Fastighetsförvaltning
Ökade kunskapskrav inom förvaltning
– så hänger du med i utvecklingen!
Kunskapskraven ökar i alla branscher. Ett tecken i tiden är att KTH inrättar en ny professur för fastighetsförvaltning. I
­tider av global konkurrens och ständigt uppskruvad utvecklingshastighet i näringslivet är det en självklarhet att de som
till­handahåller kontor och arbetsplatser måste förädla sitt erbjudande. I ett högaktuellt seminarium om förvaltning tar vi
ut kompassriktningen för utvecklingen de närmaste åren, analyserar servicebehov, ser närmare på ledarskap i moderna
­kontorsmiljöer och riktar ett förstoringsglas mot förvaltning av samhällsfastigheter.
Moderator: Anna-Karin S. Öjerskog, Ahead
Expertkommentator: Meddelas senare
Medverkande talare i urval
Anna-Karin
S. Öjerskog
Marcus
Majewski
Cissi
Meltzer
Mikael
Anjou
Aram
Seddigh
Mona
Finnström
11.00
Fastighetsförvaltning – vart är den på väg?
Överallt i samhället höjs kunskaps- och utbildningskraven. Fastighetsförvaltning handlar inte bara om stora ekonomiska
värden utan även om faktorer som klimatpåverkan, funktionalitet på arbetsplatser och förmågan att förstå kundens verk
samhetsbehov. Ett tecken i tiden är inrättandet av en professur i fastighetsförvaltning på KTH i Stockholm. I vilken riktning
utvecklas kunskapen om förvaltning i dag? Går vi mot ett ökat serviceinnehåll, eller finns det gamla strukturer i branschen som
gör att tjänster aldrig lyfter? Hur kommer ”trender” som nya attityder till arbetsplatsen och digitalisering att påverka
förvaltningsområdet?
Talare meddelas senare
11.20
Ett ökat serviceinnehåll – fler möjligheter än hinder?
Det har talats länge om att fastighetsägare ska utveckla sina serviceerbjudanden för att uppnå ökad kundnöjdhet och hitta nya
intäktskällor. Samtidigt finns exempel på ambitiösa satsningar som inte fungerat som det var tänkt. Är det betalningsviljan som
är för låg? Vad kan fastighetsbolag lära sig av andra branscher? Hur värderar man och tar betalt för en tjänst?
Markus Majewski, vd, Nordic Light Hotel/Nordic Sea Hotel Stockholm
Cissi Meltzer, vd, Middlepoint
Peter Östman, kommunikationschef, Vasakronan
Torbjörn Eriksson, vd och partner, Tenant & Partner
12.00
Lunch och tid att knyta nya kontakter
36
BUSINESS ARENA STOCKHOLM 16-17 SEPTEMBER 2015
14.00
Benchmarking av praktisk förvaltning – finns det lärdomar att dra?
Samhällsfastigheter har seglat upp som ett mycket omtalat segment de senaste åren. Området är speciellt så till vida att det
rör sig om fastigheter och lokaler med väldigt varierande verksamhetsinnehåll. Hur tänker bolag som ska ge god avkastning på
pensionskapital när de planerar förvaltning av samhällsfastigheter? Hur hanteras faktorer som geografiska avstånd, olika typer
av fastigheter och vilka val gör man avseende outsourcing/egen personal? Kan samhällsfastighetsbolagen lära branschen något
nytt när det gäller förvaltning?
Malin Söderman, regionchef Uppsala, Rikshem
Fredrik Alvarsson, regionchef, Hemsö
Fler talare tillkommer
14.30
Är långsiktighet vägen till lönsamhet?
I dag ses fastigheter ofta som finansiella tillgångar som paketeras och säljs med hopp om en god utdelning. När innehaven blir
tidsmässigt avgränsade finns sannolikt risken för att man är mer restriktiv när det gäller långsiktigt underhåll. Är det så att de
mer långsiktiga fastighetsägarna tänker på ett annat sätt? Går det att kombinera långsiktiga förvaltningsplaner med tillfredsställande lönsamhet? Vad är utmärkande för en mer långsiktig förvaltningskultur?
Mikael Anjou, vd, Einar Mattsson Byggnads AB
Ove Nordqvist, grundare, Förvaltningskoordination AB
15.00
Eftermiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter
16.00
Ledarskap i det moderna kontoret
När lokalerna är öppna, organisationerna platta eller när medarbetarna saknar definierade platser behövs en ny typ av ledarskap.
Ett ledarskap som hör hemma i en situation där kontoret har gått från att vara en kostnad till att vara en investering i att
attrahera rätt kompetens. Vilken typ av ledarskap behövs för att få fram potentialen ur dagens allt mer gränslösa arbetsplatser?
Vilka är det vanligaste misstagen? Hur skapar man en harmonisk arbetsmiljö utifrån de senaste rönen?
Aram Seddigh, doktorand och psykolog, Handelshögskolan i Stockholm/Stressforskningsinstitutet
16.30
Nya grepp för att rekrytera unga medarbetare
Kampen om de främsta talangerna är hård mellan olika branscher. Samhällsbyggnadssektorn måste slipa argumenten för att
lyckas i kampen med mer välbetalda och profilerade branscher. Samtidigt måste man se branschens behov av arbetskraft på olika
nivåer som en stor möjlighet. Både när det gäller att fylla på med talang och att göra samhällsnytta. Inte minst genom att ge
ungdomar en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Här ger vi några inspirerande exempel på hur branschen och övriga
näringslivet tänker för att lyckas.
Gith Bengtsson, Head of HR i Svensk Bankverksamhet, Swedbank
Mona Finnström, vd, Fastigo
17.00
Business Arena Stockholm afterwork
Diskutera på Twitter och Instagram
#businessarena
För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
37
BUSINESS ARENA STOCKHOLM 16-17 SEPTEMBER 2015
11.00-17.00
SEMINARIUM 12
Tema: Urbanitet och storstadsfrågor
Kan den attraktiva storstaden
vara tillgänglig för alla?
Intressekonflikter kan leda till olyckliga låsningar, men ur friktionerna kan också nya intressanta fenomen uppstå. Det l­ igger
i storstadens väsen att alla inte tycker samma sak – men går det att skapa en stad där alla känner sig hemma? I ett lika
åsikts- som kunskapsladdat seminarium ser vi närmare på ett antal aktuella frågor på det urbana området.
Moderator: Göran Rosenberg, författare och journalist
Medverkande talare i urval
Göran
Rosenberg
Robert
Muggah
Jenny
Gustafsson
Fredrik
Gertten
Po
Tidholm
Linda
Schuur
11.00
Urbana innovationer för säkrare städer
Urbaniseringen, med allt vad det innebär av befolkningstillväxt på begränsad yta, en stor andel unga nyinflyttade, stora
ekonomiska klyftor och rumslig segregation, innebär stora påfrestningar på världens storstäder. Även i våra egna jämförelsevis
välordnade skandinaviska storstäder finns risk för våld och kriminalitet. En satsning på smarta urbana innovationer av olika slag
kan vara ett sätt att leda utvecklingen i en gynnsam riktning. Den internationella experten Robert Muggah fortsätter att utveckla
sina resonemang från inledningen.
Robert Muggah, Megacities expert
11.30
Paneldebatt: Hur håller man staden öppen för alla? I samarbete med Sveriges Arkitekter
En av de saker som gör storstaden attraktiv och kreativ är att det uppstår möten mellan människor av olika bakgrund. Det offentliga
rummet som mötesplats är därför lika viktigt för tillväxten som för demokratin. Går det att balansera marknadskrafternas
inflytande med behovet av ett offentligt rum? Vad kan arkitekter och planerare göra för att göra storstaden inkluderande? Hur
ser de stora fastighetsägarna på sin roll när det gäller att göra staden tillgänglig för alla?
Tobias Olsson, förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter
Jenny Gustafsson, sociolog, Örebro universitet
Ola Broms Wessel, vd och arkitekt, SAR/MSA, Spridd
12.00
Lunch och tid att knyta nya kontakter
38
BUSINESS ARENA STOCKHOLM 16-17 SEPTEMBER 2015
14.00
Cyklar mot bilar – frontalkollision eller början på en ny balanserad era?
In sin uppmärksammade film ”Bikes vs Cars” lyfter Fredrik Gertten fram cykeln som en lösning på de trafikkollapser som
inträffar i världens storstäder när allt fler har råd att skaffa egen bil. Han pekar på samband mellan inflytelserika biltillverkare och
tillbakagång för kollektivtrafik och cykelbanor. Här ger han sin syn på hur stadsrummet bör användas.
Fredrik Gertten, filmare och regissör, Wg Film
14.30
Socioekologisk stadsutveckling – vägen till ett rättvisare stadsrum?
Grundtanken är att sociala faktorer hänger ihop med de miljömässiga när man strävar efter ekologisk hållbarhet i stadsutvecklingen. Idag är miljötänkandet ofta med från början när man bygger nya stadsdelar, men den sociala hållbarheten är ofta
svårare att åstadkomma. Samma sak när slitna bostadsområden ska renoveras med ökade boendekostnader till följd. Hur kopplar
man ihop miljö och sociala aspekter på bästa sätt? Vilka lyckade exempel finns att dra erfarenheter av? Vad kan ett begrepp som
rumslig rättvisa innebära i praktiken?
Moa Tunström, forskare inom stadsplanering, Nordregio
15.00
Eftermiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter
16.00
Finns det någon möjlighet att bo på landsbygden för den som vill?
Sedan ett antal år har den täta urbana miljön höjts till skyarna. Det är i storstäderna tillväxten ska ske och det är där kreativitet
och tolerans är som störst enligt många debattörer. Frågan är vad som händer på landsbygden när alla resurser koncentreras
till de stora städerna. Skulle det finnas förutsättningar för en nygammal regionalpolitik som ger glesbygden förutsättningar att
leva? Har landsbygden någon annan framtida funktion än som rekreationsområde för stadsbor som gillar att koppla av med jakt
och fiske? Finns det en gentrifieringsprocess även på landsbygden?
Po Tidholm, författare och journalist
16.30
STHLMNYC – vad kan New York lära sig av Stockholm?
I ett unikt samarbete utbyter Stockholm och New York kunskaper. Tanken är att det i en global värld finns stora likheter och
synergieffekter mellan stora städer – till och med i högre grad än mellan länder. STHLMNYC bygger på personliga relationer
mellan institutioner och individer. Här berättar en av initiativtagarna vad städerna har lärt sig av varandra hittills och vad som
väntar i framtiden.
Linda Schuur, arkitekt, STHLMNYC
17.00
Business Arena Stockholm afterwork
Diskutera på Twitter och Instagram
#businessarena
För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
39
BUSINESS ARENA STOCKHOLM 16-17 SEPTEMBER 2015
09.00-15.00
SEMINARIUM 13
Seminariet genomförs på engelska
Tema: Internationellt investerarseminarium
Från skatt till förvaltning – hur skiljer
sig Norden från andra marknader?
De finansiella marknaderna är globala och kapitalet flödar utan hinder och med ljusets hastighet från en världsdel till en annan. För internationella investerare är det dock viktigt att ha en bra kännedom om de lokala marknader som ger bra avkastning innan de ger sig in på dessa marknader. Här ger vi en överblick över den nordiska fastighetsmarknaden, i första hand
med fokus på Sverige. Vilka trender observerar analytiker på marknaden, vilka regler gäller och hur påverkar de internationella investerare? På vilket sätt skiljer sig den svenska fastighetsmarknaden från övriga stora svenska marknader?
Moderator: Håvard Bjorå, Vice President, Real Estate Coverage Nordic, MSCI
Medverkande talare i urval
Erik
Nyman
Bård
Bjølgerud
Andrew
Smith
Viktor
Sandberg
Zsolt
Kohalmi
Linus
Forsberg
09.00
Fastighetsmarknaden i Norden
Vilka trender karaktäriserar den nordiska fastighetsmarknaden, vilka segment ger bäst avkastning och var i Norden får man bäst
avkastning? Hur ser den nordiska fastighetsmarknaden ut för närvarande och var bör man investera?
Erik Nyman, Executive Director, MSCI
Bård Bjølgerud, CEO & Partner, Pangea
Andrew Smith, Partner, Catella
10.00
Förmiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter
11.00
Rekordlåg ränta – attraherar den utländska investerare?
Med negativ styr- och marknadsränta borde Sverige attrahera utländska investerare som vill finansiera sig på den svenska
penningmarknaden för att sedan investera på den svenska fastighetsmarknaden. Hur ser regelverket ut för sådana investeringar, finns det några regelmässiga hinder eller är det enbart marknadsmässiga hinder? Hur påverkas hedgingstrategier av det
låga ränteläget?
Viktor Sandberg, Managing Partner, Svalner
Sten Gejroth, partner, MAQS
Dr. Gertrud R. Traud, chefekonom, Helaba
40
BUSINESS ARENA STOCKHOLM 16-17 SEPTEMBER 2015
11.30
Vad är så attraktivt med retail?
Handel är ett segment som har attraherat internationella investerare på den nordiska fastighetsmarknaden senaste åren och
bara de senaste månaderna har vi sett ett antal stora transaktioner. Samtidigt växer konkurrensen avsevärt då norra Europas
största köpcentrum ska slå upp portarna i november. Med det i åtanke, varför är segmentet så attraktivt just nu? Representanter
för två av de största investerarna i svenska handelssegmentet ger sin bild.
Talare meddelas senare
12.00
Lunch och tid att knyta nya kontakter
14.00
Vad skiljer fastighetsmarknaden i Sverige från andra marknader?
De som har utifrånperspektiv på den svenska fastighetsmarknaden pekar ofta på höga belåningsgrader som en stor riskfaktor.
Ytterligare en riskfaktor som nämns är de relativt korta hyreskontrakten. Även förvaltningsmässigt kan det finnas skillnader
jämfört med andra marknader, ett typexempel är de långa, kalla och ofta snörika vintrarna som ställer fastighetsägaren
inför kostnadsmässiga utmaningar. Hur påverkar dessa utmaningar och andra Sverigespecifika skillnader utländska investerare
som vill placera sina pengar i svenska fastigheter?
Victor Persson, Head of Investment Nordic, Unibail-Rodamco
Zsolt Kohalmi, Head of European Acquisitions, Starwood
Erik Gustafsson, Senior Vice President, Global head of Portfolio Management, Pembroke
14.30
Investeringsstrategier vid svår riskbedömning
Det råder extraordinära omständigheter på kapitalmarknaden, med oerhört svårbedömda risker. Priserna är dessutom relativt
höga i dagsläget och det kan locka till alternativa sätt att investera i fastigheter. Direkt ägande, indirekt ägande (aktier,
obligationer eller fonder), joint ventures eller club deals. Vad är att föredra?
Linus Forsberg, Partner, Trinova
15.00
Eftermiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter. Detta seminarium avslutas.
17.00
Business Arena Stockholm afterwork
Diskutera på Twitter och Instagram
#businessarena
För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
41
BUSINESS ARENA STOCKHOLM 16-17 SEPTEMBER 2015
FÖRDJUPNINGAR TORSDAG 17 SEPTEMBER
parallella fördjupningar M-Z
Parallellt med heldagsseminarierna går ett antal entimmeslånga fördjupningar som erbjuder möjligheten att fördjupa sig
i utvecklingen av en fråga. Precis som under heldagsseminarierna deltar de främsta experterna. Formatet ger dessutom
publiken goda möjligheter att delta i diskussionerna.
Fördjupningarna går parallellt med heldagsseminarierna och är organiserade i tre pass:
11.00-12.00, 14.00-15.00 och 16.00-17.00. Nedan presenterar vi tema och rubriker.
11.00-12.00
Fördjupning M
Fördjupning N
Fördjupning O
Fördjupning P
Tema: Regioner i fokus
Vilka ämnen väckte starka känslor? Uppföljning från Business Arena Malmö 2015
Tema: Handel
Hur vill framtidens konsumenter införskaffa sina varor? Dagligvaruhandelns utmaningar och möjligheter
Tema: Arbetsgivarfrågor
Vilka åtgärder skulle öka mångfalden i fastighetsbranschen?
Tema: Almedalen
Vad står på den politiska agendan? Uppföljning från årets Almedalsvecka
Fördjupning Q
Tema: Byggande
Påverka byggkalkylerna – så skapas förutsättningar för ökat byggande
14.00-15.00
Fördjupning R
Fördjupning S
Fördjupning T
Fördjupning U
Fördjupning V
Tema: Regioner i fokus
Hur gick snacket på västkusten? Uppföljning från årets Business Arena Göteborg
Tema: Akademi och näringsliv
Forskningen tar plats på scen! Del 2
Tema: Social hållbarhet del 2
Idrott, självbild och social utveckling
Tema: Regioner i fokus
Fyra städer samverkar på nytt sätt för tillväxt runt Mälaren
Tema: Regioner i fokus
Huddinge kommun är redo att bygga mer! Är marknaden?
16.00-17.00
Fördjupning W
Fördjupning X
Fördjupning Y
Fördjupning Z
Tema: Draknästet
Lösningar på framtida problem
Tema: Regioner i fokus
Hur mottogs Business Arena i norr? Uppföljning från Business Arena Umeå 2015
Tema: Regioner i fokus
Ökad nybyggnation i Malmö stad
Tema: Stadsbyggnad
Stadsutveckling med samverkan och värdeskapande i fokus
#businessarena | businessarena.nu
43
BUSINESS ARENA STOCKHOLM 16-17 SEPTEMBER 2015
Ett viktigt och framträdande inslag i Business Arena är de olika prisutdelningarna och nomineringarna där
­branschorganisationer och företag i fastighetsbranschen tar tillfälle i akt och uppmärksammar de som utmärkt sig.
Vilka blir årets vinnare?
Vinnare av årets priser och utmärkelser presenteras på Business Arena Stockholm 2015. Tid och plats meddelas senare.
Branschindex bostäder & kontor
Framtidsindex
Vinnare 2014: Anders Bodin Fastigheter AB,
Vinnare 2014: Bostads AB Poseidon och Rikshem AB
Stockholms Kooperativa Bostadsförening
Årets monter
Årets lounge
Vinnare 2014: Norrtälje kommun
Vinnare 2014: Datscha
44 businessarena.nu | #businessarena
BUSINESS ARENA STOCKHOLM 16-17 SEPTEMBER 2015
NYHET!
kommunicate
Under Business Arena Stockholm kommer vi att ­presentera vårt nya koncept Kommunicate. I en ­trevlig fysisk
­inramning kommer ­representanter
från ­olika ­svenska kommuner i
­kortfattad och ­informell ­form­ ­berätta
om aktuella projekt och planer. Det
kan handla om ­utvecklings­planer,
­markanvisningar, förändringar i det
egna ­fastighetsbeståndet och vad som
är på gång avseende ­infrastruktur.
Samtalsledare: Stig-Björn Ljunggren,
författare och statsvetare
mötesplats
stockholm
För mer
information, se
businessarena.nu
På plan 3 utvecklar Stockholm stad sin ­närvaro på ­Business
­Arena Stockholm. ­Genom ­medverkande bolag har man
en ­kraftfull och tydlig plattform för att belysa stadens
­utveckling, pågående och ­kommande projekt. Mötesplats
Stockholm ­kommer bland annat att innehålla och ­erbjuda
­mötes­möjligheter, ­speakers’ corner och presentationer av
­projekt och ­stadsutvecklingsområden.
Nytt för i år är att fyra av stadens bolag har anslutit sig till
denna ­satsning. Vi ­välkomnar Svenska Bostäder,
­Familjebostäder, Stockholmshem och Stockholms Hamnar.
Vårt speakers’ corner
Här ­träffar du många av stadens
politiker och ­tjänstemän.
Framtidsforum
– inspiration för dig som bryr dig om
framtidens ekonomi och samhällsbyggnad
I en avslappnad loungemiljö på plan 5 kan du under båda
­dagarna lyssna till ­intressanta och framtidsorienterade
15-minuters­föreläsningar som avlöser varandra med korta
pauser. De som talar är erfarna ­personer från olika delar
av branschen.
Tanken är att inspirera till nytänkande
och kanske ­provocera lite.
Moderator: Meddelas senare
Årets
retag:
värdfö en
d
Brosta
#businessarena | businessarena.nu
45
BUSINESS ARENA STOCKHOLM 16-17 SEPTEMBER 2015
F
p ro g ö r a k t u e
ll
ra m i
n fo
se bu
sines rmation
,
s a re n
a.nu
information och anmälan
Datum och plats
16 och 17 september 2015
Stockholm Waterfront Congress Centre
Nils Ericsons Plan 4 Stockholm
www.stockholmwaterfront.com
Anmälan
www.businessarena.nu/anmalan
08-120 971 80
Avgifter
1 dag: 5 995 kr per person exkl. moms
2 dagar: 8 495 kr per person exkl. moms
Hemsidor
www.businessarena.nu
www.fastighetsnytt.se
Meetingpoint
Är du intresserad av att boka in ett ostört möte med en ­kontakt
på plats? Som partner kan du boka in ett privat mötesrum i
­anslutning till kongressen.
Business Lounge
Även om du inte är partner kan du boka ett privat mötesbord.
Detta kan du göra i vår Business Lounge.
För bokning av Meetingpoint eller Business Lounge
Boka genom att skicka ett mail till [email protected]
Bokning av mötesbord går även att göra på plats på plan 3.
#businessarena
I avgiften ingår frukost, lunch, kaffe, middagstallrik (endast dag 1) och avslutande Business Arena afterwork. Anmälan är bindande och deltagaravgiften
betalas i förskott. De personliga deltagarbiljetterna lämnas ut på plats och kan inte överlåtas till annan person under dagen. Observera att vi reserverar oss
för eventuella programändringar och att vissa seminarier och fördjupningar kan bli fullsatta.
programgruppen business arena
Gruppen arbetar med research, konceptutveckling, koordination och text till programmen för Business Arena.
Har du tips eller synpunkter angående programmet, kontakta Linda Lagerdahl: [email protected], 079-996 66 98.
Daniel Bergstrand
Susanna Thulé
Koncept, programinnehåll, text
Text och kommunikation
[email protected]
070-773 96 00
[email protected]
073-080 90 40
Johan Zetterstedt
Petter Furå
Koncept, programinnehåll, partnerskap
Art Director
[email protected]
070-733 41 80
[email protected]
072-251 45 55
Linda Lagerdahl
Vill du bli partner?
Programinnehåll, research, projektledning
[email protected]
070-996 66 98
Linda Workinn
Projektledning, research
[email protected]
070-031 39 90
Sverrir Thór
Text och programinnehåll
[email protected]
076-250 77 45
Mattias Fröjd
Text och programinnehåll
[email protected]
070-425 45 83
Henrik Zetterstedt
[email protected]
070-735 22 12
Jonas Hedqvist
[email protected]
070-288 40 95
Jonas Ekstrand
[email protected]
070-737 96 37
Kristian Wallgren
[email protected]
070-488 86 04
#businessarena | businessarena.nu
47