Nyhetsbrev 5/2015 - Historiska institutionen

Historiska institutionen
EXTERNT NYHETSBREV nr 5, 15 april 2015
PREFEKTEN INFORMERAR
Elisabeth Elgán har blivit utnämnd till ordförande för Kungliga bibliotekets forskarråd.
Institutionen gratulerar och uttrycker sin tacksamhet för detta engagemang för forskarsamhällets bästa.
Fredrik Charpentier Ljungqvist har blivit invald i den vetenskapliga styrgruppen (Scientific
Steering Committee) för det internationella forskningsnätverket Integrated History and Future of
People on Earth (IHOPE). Institutionen gratulerar.
Pär Frohnert
__________________________________________________________________________________
KALENDARIUM
__________________________________________________________________________________
VID HISTORISKA INSTITUTIONEN
Institutionens seminarier och andra aktiviteter presenteras på hemsidan i ett Komplett
kalendarium. I nyhetsbrevet står varje seminarieserie i bokstavsordning för sig, enligt nedan.
► ”ATT LÄRA UT DYGD” / Sammankallande: Andreas Hellerstedt
Seminariet inom forskningsprojektet ”Att lära ut dygd” sammanträder i D900 måndagar eller
torsdagar.
Program meddelas senare.
► DOKTORANDSEMINARIET / Seminarieledare: Karin Sennefelt och Håkan Forsell.
Doktorandseminariet där även disputerade forskare välkomnas. Sammanträder i regel på tisdagar kl.
13–15 i D900, om inte annat meddelas. Seminarieschemat uppdateras i Mondosajten
”Doktorandseminariet”. Texter kan hämtas i Mondo, beställas av seminarieledaren eller av skribenten.
21/4
Kristina Krake, gästdoktorand från SDU, Odense presenterar sin forskning:
”Extremism och demokratiförsvar – Skandinavien under mellankrigstiden 1919-1939”
28/4
Harry Svensson Slutseminarium: ”Örlogsstaden och dess judiska entreprenörer”
(Opponent Lars Ericson Wolke)
12/5
Anders Sjöbrandt
19/5
Obs: Eva Joelsson slutseminarium är flyttat till 15/9
2/6
Ale Pålsson Slutseminarium: ”Our side of the water – Political Culture and
Representation in St. Barthélemy in the Early 19th Century” (Opponent Margret Hunt)
9/6
Lisa Swanfeldt-Winter
► FORSKARSEMINARIET / Sammankallande: Therese Nordlund Edvinsson
Forskarseminariet sammanträder olika veckodagar kl. 13–15 i D900, om inte annat meddelas.
Kontaktperson: [email protected]
6/5
Textseminarium. Elin Malmer presenterar ”Vapenbröder emellan: exemplet Västgöta
regementes officerskår ca 1825–1900”. Aryo Makko presenterar ”Traditions, Values
and Political Realities: The Nordic Countries and Human Rights at the CSCE”.
3/6
Kan kapitalismen överleva? Jan Bohlin, docent i ekonomisk historia, verksam vid
Göteborgs universitet presenterar och inleder en diskussion kring Thomas Pikettys
uppmärksammade bok Kapitalet i det tjugoförsta århundradet. Jans recension av boken
kan läsas i senaste nr av Historisk Tidskrift.
► GENUSSEMINARIET / Sammankallande: Kirsti Niskanen
Seminariet sammanträder sista onsdagen i varje månad, kl. 15–17 i D900, om inte annat meddelas. Vid
frågor kontakta: [email protected]
23/4
”Forskarpersona i kulturmöten i 1900-talets Europa - Rockefeller Foundation och Sverige,
ca 1930-1960”. Kirsti Niskanen, professor i historia, presenterar ett bokkapitel. Obs!
Torsdag, kl 13-15.
► IDROTTSHISTORISKA SEMINARIET / Sammankallande: Jens Ljunggren
Seminariet sammanträder onsdagar kl. 14–16 i D900, om inte annat meddelas.
Program meddelas senare.
22/4
Isak Lidström lägger fram ett utkast till en undersökning om samisk idrott.
20/5
”Zlatan Frälsaren”. Olof Sundqvist och Susanne Olsson presenterar egen forskning
om idrott och religion.
► MARITIMA SEMINARIET / Sammankallande: Leos Müller och Aryo Makko
Seminariet sammanträder på fredagar kl. 13–15 i Franzénrummet, Vasamuseet med videolänk till Utkiken
på Marinmuseum, Karlskrona, om inte annat meddelas. Ev. seminarietexter distribueras ca en vecka innan
(beställs från [email protected]).
17/4
”Från västkust till Nobel. Humrar som signaturobjekt i skapandet av långsiktiga
värden”. Simon Ekström, CEMAS, Stockholms universitet, presenterar sitt
forskningsprojekt och kommande bok.
24/4
”Sjunken ubåt. Arkeologiska perspektiv på två ubåtsvrak”. Anna McWilliams och
Mirja Arnshav, Statens maritima museer presenterar sitt forskningsprojekt.
8/5
”Ordning ombord – sociala hierarkier på örlogsfartyg under 1600-talet”. Patrik
Höglund, institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola, presenterar
sitt avhandlingsarbete.
22/5
”Ship Models”. Simon Stephens, The National Maritime Museum, Greenwich, berättar
om museets skeppsmodeller.
► MEDELTIDSSEMINARIET / Sammankallande: Kurt Villads Jensen
Medeltidsseminariet sammanträder kl. 14.00–16.00 i D900, om inte annat meddelas.
11/5
Elisabet Regner, Historiska Museet, Stockholm. Medeltid på Historiska museet
25/5
Anthony Lappin, SCAS. Latin Translation of the Qur'an: What Could Possibly Go
Wrong?
1/6
Olof Sundqvist, Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap, och
Torun Zachrisson, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholm
universitet. Gamla Uppsala i ny belysning. Presentation av ny bok och nya
utgrävningar.
► MODERNHISTORISKA SEMINARIET / Seminarieledare: Nils Edling och Aryo Makko
Seminariet för modern politisk historia sammanträder på onsdagar kl. 13–15 i D900, om inte annat
meddelas.
15/4
Tiina Kinnunen, professor in Finnish and North European history, University of Oulu,
presenterar sin forskning om andra världskrigets minneskulturer i Finland ”Old-New
Memory Patterns of the Civil War and the Second World War in Post Cold War
Finland. ”. Samarrangemang med genusseminariet.
13/5
Ragni Svensson presenterar text till sin avhandling om bokförlaget Bo Cavefors förlag
under sextiotalet.
10/6
Nikolas Glover, ekonomisk historia, Uppsala, gästar seminariet och presenterar text.
Arbetstiteln är ”Industribistånd mellan råskinn och rättänkande: Näringslivet, staten och
Tredje Världens industrialisering under 1970-talet”.
► URBANHISTORISKA SEMINARIET / Sammankallande: Mats Berglund
Seminariet sammanträder torsdagar kl. 9-11.30 i D900 om inte annat meddelas. Vi bjuder på kaffe och
en lättare frukost! Ingen föranmälan krävs.
23/4
TEMA: Historiebruk. Två av Stockholms kulturarvsbärande institutioner som arbetar
med att utveckla sina publika verksamheter. Lennart Ploom och Ann-Sofi Forsmark,
Stockholms stadsarkiv, berättar om nya utmaningar och möjligheter på Kungsklippan
och andra ställen. Rebecka Lennartsson, Stadsmuseet, berättar om ombyggnationen av
museet och den nya basutställningen samt om Stockholmsforskningen och planer för
framtiden.
21/5
TEMA: Varumärken och marknadsföring av kinesiska mega-städer. Emma Björner
doktorand på Företagsekonomiska institutionen presenterar sitt avhandlingsprojekt.
Ytterligare föredragshållare kan tillkomma.
► ÄLDREHISTORISKA SEMINARIET / Sammankallande: Mats Hallenberg och Karin Sennefelt.
Seminariet sammanträder onsdagar kl. 17–19 i D900, om inte annat meddelas.
15/4
Eva-Marie Letzter (SU) ventilerar ett avhandlingsavsnitt: Moraliskt fostrande intriger
i Birgittas och de svenska predikanternas exempelberättelser, ca 1340-1500.
Obs tiden: kl 15-17.
22/4
Gabriela Bjarne Larsson (SU) ventilerar en text: Joint property, inheritance and the
marital economy in Stockholm 1480–1530.
6/5
Mari Eyice (SU) ventilerar en text: God as Friend and Father. Emotional Relations to
the Divine in 16th century Sweden.
3/6
Annika Sandén (SU), presenterar sin bok: Missdådare. Brott och människoöden i
Sverige runt år 1600 (Stockholm: Atlantis 2014).
► SEMINARIER, FÖRELÄSNINGAR OCH KONFERENSER
Onsdagshistorier: Lunchföreläsningar på Stadsarkivet
Ett samarbete mellan Historiska institutionen och Stockholms stadsarkiv med lunchföreläsningar
på arkivet kl 13.00 varje onsdag under hela hösten. Se hela vårens program för Onsdagshistorier här.
Kvinnor får röst
Onsdag 22 april kl. 13
Motstånd, känslor och politisk kultur i kvinnornas rösträttsrörelse.
Christina Florin
Slav hos nordafrikanska pirater
Onsdag 6 maj kl. 13
Stockholms sjöfart och sjömän i Medelhavet 1700–1800.
Leos Müller
Stockholmarna och deras bödlar
Onsdag 3 juni kl. 13
Om bödlarnas värv och värld i 1500- och 1600-talens Stockholm.
Annika Sandén
Vad vet du om ...?
Institutionens forskare presenterar olika århundraden på Historiska museet
Forskare vid Stockholms universitet i ämnena historia, ekonomisk historia och idéhistoria samt
historiker vid Uppsala universitet medverkar.
Onsdag den 22 april kl 18 – 19:30
Vad vet du om 1500-talet? med Petter Ljunggren, museipedagog från SHM och Bo Eriksson,
historiker från SU. Fördjupningstema: Adelns inflytande över omvandlingen till en förmodern militär
enhetsstat.
________________________________________________________________________________
ANSLAGSTAVLAN
► NYTT TILL BIBLIOTEKET
Historia för yrkesprogrammen – Innehåll och betydelse i policy och praktik / Kristina Ledman
Idéhistoria, Umeå. Fredagen den 13 mars, 2015.
Ett stycke på väg – Naturaväghållning med lotter i Västmanlands län ca 1750-1850 / Tomas
Högberg
Historia, Uppsala.
Nationalism i fredens tjänst – Svenska skolornas fredsförening, fredsfostran och
historieundervisning 1919-1939 / Ingela Nilsson
Idéhistoria, Umeå. Fredagen den 27 februari, 2015.
Histories of reindeer husbandry resilience: Land use and social networks of reindeer husbandry in
Swedish Sápmi 1740-1920 / Isabelle Brännlund
Historia, Umeå. Fredagen den 27 mars, 2015.
Cultures of Denial – Comparing Holocaust and Armenian Genocide Denial / Maria Karlsson
Historia, Lund. Fredagen den 27 mars, 2015.
Exkludering, assimilering eller utrotning? ”Tattarfrågan” i svensk politik 1880-1955 / Martin
Ericsson
Historia, Lund. Fredagen den 13 mars, 2015.
► ÖVRIGT
I media
Den 26 mars begravdes Richard III för andra gången. Martin Skoog förklarar varför i TV4:s
Nyhetsmorgon. Läs mer och se inslaget här.
__________________________________________________________________________________
Nyhetsbrevet ges ut var tredje vecka under terminstid. Planerad utgivning vt15: 21/1, 12/2, 4/3, 25/3, 15/4, 6/5, 27/5, 17/6.
En något kortare version sänds externt och läggs ut på denna sida.
Välkommen att skicka material till: [email protected]